Belépés
2020. július 16. csütörtök | 29. hét | 198. nap | 02:36 | Valter
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Király belép
A Király belép

,,Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!" (Zsolt 24,7)

Ennek a zsoltárnak az első részében a föld és annak teljessége (,,ami betölti") csendben nyugszik, mintha várna a gazdájára. Aztán jön a kérdés: ,,Ki mehet föl az Úr hegyére?" Hol van olyan tiszta ember, aki beléphet a szentség palotájába, a szuverén Isten városába? És a harmadik részben halljuk, hogy az emberek lelkesen énekelnek, mivel a ,,Seregek Ura", a ,,dicső király" belép lakóhelyére.
Nem tudjuk biztosan, hogy milyen alkalommal készült ez az ének (még azt sem tudjuk, hogy miféle ünnepen énekelték), és csak sejthetjük, mire gondoltak azok az emberek, akik ezeket a képeket használták. De ha egy keresztyén olvassa ezt a zsoltárt, önkéntelenül arra gondol, hogy az Úr Jézus mennybemenetelének ünneplésére készült.
Jézus a mennybe ment. Munkájának első szakasza véget ért. ,,Ártatlan kézzel" és ,,tiszta szívvel" ment fel Atyjának lakóhelyére. Miértünk tette ezt. Emlékezünk rá, és hisszük, hogy diadalt aratott. A bűn nem tehet minket többé rabszolgává. A halál nem árthat nekünk soha többé. Jézusunk Úr. Trónra emeltetett, befogadta az Atya, köszöntötték az angyalok, imádta népe.
,,Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király!"
A 24-dik zsoltár a mennybemenetel megünneplése. Az, aki szeret minket, uralkodik is rajtunk. Jézus ott ül a trónon. A könyörület és a hatalom most már egy kézben összpontosul. Most már meg tudja tenni azt, amit szerető szíve óhajt. Olyan ez, mintha édesapád lenne az ország vezetője, vagy mintha bátyád milliomos lenne. De az igazság nagyobb és jobb.
Most Jézus munkájának második szakasza, az ő mennyei szolgálata folyik. Most történik a menny és a föld újraegyesítése. Valójában ez a kettő máris egy, Jézus Krisztusban. A mi testünk a mennyben van, az ő Lelke pedig a földön.
Nyissátok ki a kapukat! Nyissátok meg szíveteket! A föld és annak teljessége meglátja majd az Úr dicsőségét.

Napi gondolat
Milyen jelentősége van a te életedre nézve, hogy Jézus most a mennyben van a királyi trónján?

Andrew Kuyvenhoven
kalmanpiroska, 2020. április 19. vasárnap, 07:59
Címkék: Jézusunk Úr, Most Jézus, Jézus Krisztusban, Andrew Kuyvenhoven, dicső király, első részében,
Kommentek
15. évközi hét szerda 07.15
királyokat.
A népek kincseire, mint valami madárfészekre, nyújtottam kezem, és amint összeszednek elhagyott tojásokat, úgy szedtem össze én a földnek kincseit.
Nem volt, aki mozdítani merte volna szárnyait, vagy csipogásra merte volna nyitni száját." Így szólt akkor az Úr: ,,A fejsze vajon kérkedik-e azzal szemben, aki vág vele? Vagy nagyzol-e a fűrész azzal szemben, aki húzza azt?
Talán bizony a vessző suhogtatja-e azt, aki fölvette, és a bot emeli-e az ember karját?" Ezért az Úr, a Seregek Ura sorvadással sújtja majd Asszíria hőseit, és emésztő tűzzel hamvasztja el gőgös dicsőségüket.
Ez az Isten igéje. Iz 10,5-7.13-16

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Istent és az ő igazságait csak jóakaratú, alázatos emberek ismerhetik meg.
Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását:
Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én
maroka, 2020. július 15. szerda, 08:15
12. évközi hét kedd 06.23
minket az asszír király kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te, az Úr vagy az egyedüli Isten!"
Erre Izajás próféta, Ámosz fia, üzenetet küldött Ezekiáshoz: ,,Ezt üzeni az Úr, Izrael Istene: Meghallgattam, amiért Szennacherib ellenében könyörögtél. Íme, az Úr szava, melyet ellene szólott: Megvet téged, és csúfot űz belőled Sion szűz leánya, hátad mögött fejét rázza Jeruzsálem leánya.
Mert Jeruzsálemből kivonul a maradék, és Sion hegyéről kivonulnak a megszabadultak; a seregek Urának féltő szeretete viszi végbe mindezt.
Azért ezt üzeni az Úr Asszíria királyának: Nem jön be a városba, nyilat se lő belé, pajzsot sem fordít ellene, sánccal sem veszi körül.
Visszatér azon az úton, amelyen jött, e városba be nem jön - úgymond az Úr.
Megoltalmazom ezt a várost és megszabadítom, önmagamért és szolgám, Dávid miatt."
Még azon az éjszakán történt, hogy eljött az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában száznyolcvanötezer embert. Szennacherib pedig,
maroka, 2020. június 23. kedd, 09:38
Évközi 12. vasárnap 06.21
gonoszok kezéből.
Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején: Hallom sokak gyalázkodását: ,,Rettegés mindenütt! Jelentsétek föl! Följelentjük!" Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek: ,,Hátha valamiképp tőrbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta."
De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vallnak és elbuknak.
Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig, Seregek Ura, igazságos Bíró, aki a vesék és szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet.
Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.
Ez az Isten igéje. Jer 20,10-13

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A kegyelem hatása nem olyan, mint a bűnbeesésé.
Testvéreim!
A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a
maroka, 2020. június 20. szombat, 22:51
Krisztus eljön
Krisztus eljön, és amikor eljön, az lesz, aki a hajóban felállt, és megdorgálta a szelet. És az emberek csodálkozni fognak, mert a tomboló szenvedélyek, a viaskodó vélemények és a véres háborúk vihara le fog csendesedni, és szentjei csodálni fogják Őt, és megdicsőül minden hívő emberben, miközben maguk a hitetlenek is csodálkozni fognak, és ezt mondják: ,,Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?"
Boldog szemek lesznek azok, amelyek azon a napon örvendezve meglátják majd Őt. Boldogok lesznek azok az emberek, akik az Eljövendő jobbján ülnek majd. Ó, kedveseim, az én szemem és a ti szemetek meglátja majd Őt, ha először a kereszten függő Megváltóra tekintettünk, és megtaláltuk nála az üdvösségünket. Bátorság, testvérek, még ha csapdosnak is a hullámok, és üvöltenek is a szelek. ,,A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk." Az Ő jelenléte miatt minden bizonyos, és az Ő megjelenése miatt minden dicsőségesen végződik majd.

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2020. június 17. szerda, 22:26
4. nagyböjti hét szombat
közepette is bízzunk abban, hogy Istennek hozott áldozatunk nem marad gyümölcstelen!
A gonoszoktól szorongatva a próféta így fohászkodott:
Uram, te megmutattad nekem, és így felismertem cselekedeteiket. Világos lett előttem, mert feltártad szándékaikat.
Én pedig, mint szelíd bárány, amelyet áldozatra visznek, nem tudtam, hogy milyen tervet szőnek ellenem.
Azt mondották: ,,Pusztítsuk ki a fát gyökerestől; irtsuk ki őt az élők földjéről, hogy még a nevét se emlegessék többé." Te, seregek Ura, igazságosan ítélkezel, te a vesék és a szívek vizsgálója vagy: hadd lássam, miként ítéled és bünteted meg őket!
Ezért tártam fel előtted ügyemet.
Ez az Isten igéje. Jer 11,18-20

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézust nem akarják elismerni Messiásnak, mert Galileából származik.
Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a nép közül egyesek felkiáltottak: ,,Ez valóban a Próféta." Mások meg azt mondták: ,,Ez a
maroka, 2020. március 28. szombat, 06:52
Támad az ellenség
Támad az ellenség

,,Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte." (Jel 12,13)

Krisztus győzelme nem jelenti azt, hogy a seregek letették a fegyvert. A háború lankadatlan dühvel folytatódik.
Micsoda hát akkor Krisztus győzelmének a haszna? ,,Látta a sárkány, hogy levettetett a földre." Más szóval: a Sátánt kidobták a sofőrülésből. De Jézus, ,,a fiúgyermek", a földről a mennybe ment. Arról a helyről, amelyet irányítanak, a kormányrúdhoz került. Az irányító központban van. ,,Elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához." (5. v.)
Az ördög még mindig szabadon támadhat, de soha többé nem ragadhatja kezébe az irányítást. Az irányítás Jézusé. ,,Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz." (Ézs 9,5)
A sárkány az asszonyon tölti ki dühét, aki a fiúgyermeket szülte. Ő Sion leánya, Betlehem síró asszonya. Ő annak a népnek az anyja,
kalmanpiroska, 2020. március 14. szombat, 07:57
A lélek kulcsa 5. rész - csakrák 4. 5. -
zavaraira hívják fel a figyelmet. A csakra szervi hármasa: a tüdő, hörgő és a hangképző szervek. Emlékszünk, még az általános iskolai tanulmányainkra, mit tanultunk a hangképzésről? ,,A tüdőből kiáramló levegő megremegteti a hangszalagokat, általa hang jön létre". Amennyiben a hangszálak károsodnak, rekedtség alakul ki.

Torokcsakránk harmonizálására segítségül hívhatunk két arkangyalt, Gabrielt és Urielt. Gabriel a kommunikációban segíthet, hirdeti Isten igéjét. Uriel a mennyei seregek énekének a felelőse, Isten dicsőítésénél. A belsőhang ebben a csakrában jut kifejezésre, melyet csak saját csendünkben hallhatunk meg, általa válik a csend ,,beszédessé".

A belső hangunkra figyelve tudhatjuk meg, mit kell tennünk a saját fejlődésünk érdekében. Nem véletlen, hogy a torokcsakra a kommunikáció intellektuális képviselője. A pajzsmirigy alul működése lustaságot eredményez, míg fokozott működés esetén hiperaktivitásra ösztönöz. A torok, hörgő és a tüdőbetegségeinél,
suzymama, 2020. február 12. szerda, 19:15
Képek, videók
8m hegyi seregély.jpg
durcimarcika
2019. május 05. vasárnap, 20:58
Dr seregély atya temetése
maroka
2019. január 16. szerda, 18:00
JÉZUSUNK-kép.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 14. kedd, 13:50
888 - Vezess Jézusunk...
angyalcsillag
2015. augusztus 09. vasárnap, 10:33
Jézusunk, Krisztusunk
angyalcsillag
2013. december 24. kedd, 18:59
Jézusunk
angyalcsillag
2013. március 30. szombat, 00:11
Jézusunk a Krisztusunk.JP
angyalcsillag
2012. május 14. hétfő, 19:39
Hát most megint Jézuska j
sanci81
2018. augusztus 05. vasárnap, 19:05
Jézusom szenvedtél, most
kkm
2015. május 19. kedd, 08:02
mostmár jöhet a Jézuska!
tothgergo
2008. január 04. péntek, 01:20
szabadsag-Krisztusban3 _70
paka68
2016. január 30. szombat, 17:09
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Krisztusban egy test vagy
sacimama
2015. június 07. vasárnap, 16:49
Krisztusban!
borigit
2014. november 06. csütörtök, 14:41
Krisztusban győztes
sacimama
2014. július 22. kedd, 23:33
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.