Belépés
2020. július 05. vasárnap | 27. hét | 187. nap | 18:31 | Emese, Sarolta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hálás hozzáállás
A hálás szív minden napot ajándéknak tekint. A hálás emberek nem arra koncentrálnak, amijük nincs, hanem sokkal inkább arra, amijük van, és ezért kiváltságosnak tartják magukat. Nem régiben egy fogadáson vettem részt, amit egy háborúban megsérült katona tiszteletére rendeztek.

A katona, akinek egyik lába odaveszett, egy házat kapott ajándékba. Annyira túlcsordult benne a hála, hogy azt leírni sem lehet. Egy lábával felpattant a színpadra, és megölelte a konferansziét. ,,Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!" Megölelte a gitárost, és egy testes hölgyet az első sorban. Megköszönte a pincérnek, a többi katonának, majd újra a konferansziénak. Még nekem is köszönetet mondott! Pedig én aztán semmit sem tettem.

Hát nem ilyeneknek kellene lennünk? Jézus egy házat készít számunkra (János 14:2-3). Olyan biztos, hogy a tulajdonosai vagyunk annak a háznak, mint amilyen biztosan az említett katona birtokolja a neki ajándékozott házat. Sőt mi több, Jézus a leprából is kigyógyított minket. A bűntől elüszkösödött a lelkünk és eltompultak az érzékszerveink. És az Ember, aki éppen arra járt azt mondta, hogy meggyógyultunk, és íme, így is történt!

A hálás szív olyan, mintha egy mágnes lenne, ami végigsöpör a napjainkon, és minden okot megragad a hálára. Minden éjjel milliárdnyi gyémánt tündököl az égbolt fekete bársonyán. Köszönöm, Istenem! Az izmok csodája teszi képessé a szemeidet arra, hogy elolvasd ezeket a szavakat, és az agyad értelmezhesse őket. Köszönöm, Istenem! A tüdőd minden nap tizenegyezer liter levegőt szív be és fúj ki. A szíved körülbelül hárommilliárdszor ver életed során. Az agyad valódi elektromos erő generátor. Köszönöm, Istenem!

A pirítóson a dzsemért, a gabonapelyhen a tejért. A finom meleg takaróért, a viccért, ami nevetésre fakaszt, és a meleg napsugárért, ami Isten szeretetére emlékeztet. A csomó repülőért, ami nem zuhant le ma. A férjekért, akik nem csalják meg a feleségüket, és a feleségekért, akik nem fordítanak hátat férjüknek, és a gyerekekért, akik mindenhonnan azt hallják, hogy ne tiszteljék a szüleiket, és mégis úgy döntenek, hogy tisztelni fogják őket. Köszönöm, Istenem!

A hála segít átmenni a nehéz időkön. Ha az áldásainkra összpontosítunk , ezzel Isten teljesítményét ismerjük fel és ismerjük el. Azzal, hogy felismerjük Isten teljesítményét, felfedezzük az Ő szívét. Azzal, hogy felfedezzük az Ő szívét, nem csak az ajándékokat fedezzük fel, hanem Magát az Ajándékozót, Akitől minden jó származik.

A hála mindig arra késztet, hogy Istenre nézzünk, és ne a félelemre. Ugyanazt teszi az aggodalommal, mint a reggeli napsütés a völgyben megülő párával: eltünteti.

Csatlakozz a tíz százalékhoz, akik állva tapsolnak Istennek.

Efezus 5,20 és adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Max Lucado
sacimama, 2017. december 12. kedd, 00:23
Címkék: Urunk Jézus Krisztus, hálás szív, hálás emberek, fogadáson vettem, háborúban megsérült, házat kapott,
Kommentek
Sarlós Boldogasszony - az aratás kezdete 07.02
..............
Sarlós Boldogasszony napján az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és másnap fogtak hozzá igazán a nagy munkához.Az aratás a parasztember életében és munkájában a legnagyobb események egyike volt, amelyre még a gépesített munkatechnika korszakában is bizonyos áhítattal és komolysággal készült. Az élet, vagyis a mindennapi kenyér Isten ajándéka. A Miatyánkban is ezért könyörögnek a hívek.
Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, hogy szent Fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
maroka, 2020. július 02. csütörtök, 10:00
A menny ajtaja nyitva áll
,,Íme, egy nyitott ajtó volt a mennyben" (Jel 4,1).

Emlékeznünk kell arra, hogy János akkor írta ezeket a szavakat, amikor Patmosz szigetén volt. ,,Isten beszédéért és Jézus bizonyságtételéért" került oda (Jel 1,9). Erre a szigetre száműzték, ami félreeső, sziklás és barátságtalan börtön volt. Mégis itt, a nehéz körülmények között - elkülönítve minden Efezusban lakó szeretett társától, kizárva az imádkozó gyülekezetből, és arra ítélve, hogy csak kellemetlen rabtársai társaságában legyen - kapta meg ezt a látomást, mint különleges kiváltságot. Fogolyként látta, hogy ,,egy nyitott ajtó volt a mennybe".
Emlékeznünk kell arra is, hogy Jákób, aki a sivatagban lefeküdt aludni, miután távozott apja házából, ,,álmot látott: íme, egy létra volt a földön felállítva, melynek teteje az eget érte... És íme, az Úr állt rajta..." (1Móz 28,12-13)
A menny ajtói megnyíltak nemcsak e két személy előtt, hanem sok más embernek is. A világ becslése
kalmanpiroska, 2020. július 01. szerda, 06:54
A római Egyház első szent vértanúi
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől.
Testvéreim!
Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Ki emel vádat Isten választottal ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint írva van: ,,Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat"
De mindezeken diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétől,
maroka, 2020. június 30. kedd, 12:02
Dr. Gyökössy Endre
vagy szó nélkül - bocsánatért esdve és bocsánatot nyerve.
Hogy adjon isten elég időt gyermekedhez, s te ezt az időt ne használd másra. Hogy megismerd őt legalább úgy, mint földedet, állataidat, szerszámodat.
Hogy a gyermek hibáit elsősorban magadban keresd, mert majd' mindig bűntársak vagyunk, hiszen tőlünk örököl, lát, hall, és les el mindent.
Hogy nevelés közben - te is nevelődjél. Ha kell, gyermeked által. Mert mindig az a nevelő gyermek és szülő közül, aki közelebb van Krisztushoz. S nemegyszer a gyermek áll, ér közelebb Őhozzá.
Hogy megismervén a gyermeket, örömmondó, evangéliumhirdető szülője legyél. Mert az evangélium örömhír Csak így emelheted át testi-lelki nehézségein. Csak így gondot majd rád szeretettel, akkor is, ha már nem leszel e testben.
Hogy a hosszútűrő türelem és szeretet mellé adjon megértő tapintatot, hogy megérezzed: fájdalomszerzésre nem szabad fájdalomszerzéssel, dacra dühvel, neveletlenségre gorombasággal, szívtelenségre hidegséggel
menusgabor, 2020. június 29. hétfő, 22:00
12. évközi hét kedd 06.23
lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne tépjenek titeket is.
Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták tanítása.
A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják!
Ezek az evangélium igéi. Mt 7,6.12-14

Imádság
Urunk, Jézus Krisztus! A szeretet oly titokzatos számunkra, hiszen nem tudhatjuk, hogy mi az a cselekedet, mozzanat vagy szó, ami felkelti a szeretet érzését szívünkben valaki iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet
maroka, 2020. június 23. kedd, 09:38
Jézus Krisztus a Gyülekezet feje
Jézus Krisztus a Gyülekezet feje, senki más, és ezt semmiféle király vagy pápa nem veheti el Tőle. Jézustól senki nem vitathatja el a ,,Gyülekezet Feje" címet királyi jogaiba való törvényellenes beavatkozás nélkül. Bizonyos egyházi tanítók igényt formálnak a lelkiismeret feletti tekintélyre, és azt állítják, hogy tévedhetetlenek. Hallottam, amint egyesek azt mondták, hogy ők a legkitűnőbb vezetők, de én azt nem hiszem. Nekünk egyetlen tévedhetetlen Tanítónk van, és az Jézus Krisztus, a mi Megváltónk. Minden szavának engedelmességgel tartozunk, és másokat is erre kell felszólítanunk. Amit a Szentírásban Lelke által mond, számunkra az a csalhatatlan igazság, és ha Jézus szól, mi elhallgatunk. Egyetlen ember sem szabhat ki nekünk tanításokat, Gyülekezetében Ő lehet az egyedüli rabbi. Mesterünknek és Urunknak fogadjuk Őt el, mert Ő valójában az. Azt szeretném, ha egyedül Krisztust tekintenétek lelkiismeretetek Urának. Vigyázzatok arra, hogy egyetlen könyv se szorítsa vissza a Bibliát, semmiféle
kalmanpiroska, 2020. június 22. hétfő, 21:20
Feltámadás
halál azonban egyfajta levetkőzés, a régi ruházat levetése, amelyhez nem kellene annyira ragaszkodnunk, mert rosszul áll nekünk, és ez a földi ruházat gyakran akadályozza a Szentlélek működését, hisz tudjuk, hogy a test erőtelen.
Sokan nagy örömmel várják az Úr visszajövetelét, mert azt remélik, hogy így megszabadulhatnak a haláltól. Bevallom, nem rokonszenvezem velük. Ha a kettő közül választhatnék, én a halált választanám. Történjék, ahogy az Úr akarja, de ezen a ponton közösséget vállalhatunk Krisztussal a halálban, amit nem tehetnek meg azok, akik nem halnak meg. Nekem fölöttébb kedves gondolat, követni a Bárányt oda, ahova Ő megy, még akkor is, ha a sírba száll alá.
Miért kellene gyászolnunk azt, hogy odamegyünk? Hisz vissza fogunk onnan jönni, fel fogunk a halálból támadni. Nem börtönbe megyünk, hanem egy fürdőbe, ahol a test - Eszterhez hasonlóan - megtisztul, hogy a Királyt láthassa. Ez a mi örömünk, amely felől biztosak lehetünk, hogy megtörténik, mert amint az Úr feltámadt,
kalmanpiroska, 2020. június 21. vasárnap, 21:38
Krisztus zsákmánya
Krisztus értünk vívott nagy harcában nemcsak azt szerezte vissza, amit elveszítettünk, hanem azt is nekünk adta, amivel Ádám bűnbeesése előtt soha nem is rendelkezett. Azt szeretném, ha ezen elgondolkodnátok, mert ez a rész különösképpen Urunk zsákmánya. A jó dolgokat, melyeket azon felül birtokolunk, amit a bűn következtében elveszítettünk, az Úr Jézus ajándékozta nekünk. Ő nem elégedett meg a helyreállítással, Ő a veszteséget nyereséggé változtatta, a mély bukást pedig nagy felemelkedéssé.

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2020. június 21. vasárnap, 19:56
Képek, videók
Krisztus Urunknak áldott
chillik
2015. december 05. szombat, 07:53
Újjba-kösz hálás szivből-
nyulacska5
2016. február 07. vasárnap, 11:18
kéz~hálás szívvel kösz.jp
nyulacska5
2015. november 26. csütörtök, 18:36
Újj_kösz hálás szívvel.jp
nyulacska5
2015. április 17. péntek, 18:59
Hálás szívvel..png
mailona
2012. június 20. szerda, 19:02
,hálás szívvel.png
mailona
2012. február 09. csütörtök, 00:20
Hálás szívvel köszönöm!
zsoka1953
2011. február 27. vasárnap, 06:40
Hálás szivvel köszönöm.jp
cserkata
2010. május 26. szerda, 08:45
szív halászat.bmp
maroka
2009. július 26. vasárnap, 12:33
szív halászat.jpg
maroka
2009. július 26. vasárnap, 12:04
Hálás emberek boldogok
dandej
2019. január 25. péntek, 21:34
Katalin-fogadáson.jpg
agica2004
2017. július 19. szerda, 21:25
Fogadáson
sanci81
2015. október 13. kedd, 15:59
fogadáson.gif
zsokaoldala
2010. február 11. csütörtök, 16:38
Fogadáson Észtek
pnnte
2008. január 18. péntek, 22:17
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.