Belépés
2019. április 23. kedd | 17. hét | 113. nap | 00:35 | Béla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az EGÉSZSÉGET ,,Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok
...


A lourdes-i Szűzanya napján, február 11-én ünnepli az Egyház a betegek világnapját. Ez alkalomból a pápa minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Idei üzenetének témája: ,,Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok" (Mt 10,8).
Vigyázzunk az egészségünkre, mert ha elveszik - nincs az a pénz amiért visszanyerhetjük
Napi fohász és imádság a segítő Szűzanyához és Jézus Krisztus kegyelmét kérve a betegség által okozott szenvedés enyhítésére - esetleg a kegyhely látogatása alkalmával lévő csoda által a betegség el is múlhat.

Zsóka írta a Facebook oldalon:
Nagyon köszönöm ! Legyél továbbra is ilyen szép és csodálatos beleérző lelkű, mint amilyen most vagy! Puszi: Zsóka
maroka, 2019. február 11. hétfő, 12:10
Címkék: Jézus Krisztus, lourdes-i Szűzanya, betegek világnapját, pápa minden, segítő Szűzanyához, betegség által,
Kommentek
Útravaló – 2019. április 22., húsvéthétfő
Bevezetett titeket az Úr a tejjel-mézzel folyó földre, hogy az Úr törvénye legyen mindig ajkatokon... énekeljük a szentmise kezdőénekében, mert a megkereszteltek e napon tejet és mézet kaptak az áldozás után, amivel Isten országába való eljutásukat érzékeltették velük. A liturgiában nyolc napra megáll az idő, e héten ugyanis azt az egy napot ünnepeljük, amelyből örök életünk sarjadt, és ahová földi életünk tart: a feltámadás napját. Szent Péter sírjánál vagyunk, mert amiként az apostolok Péter tapasztalatába illesztve mérlegelték saját húsvéti Krisztus-élményük hitelességét, úgy a jövendő korok egyháza sem önmagába, hanem az apostoli egyházba fogadja be a megkeresztelteket, Jézus szava szerint, ők lesznek bíráink.
maroka, 2019. április 22. hétfő, 22:26
Josef Ratzinger: Húsvéti imádság
Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében most és mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a megváltottak allelujáját énekelhetjük.
Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is, vidáman járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé.
Ámen.
maroka, 2019. április 22. hétfő, 21:57
A legbelsőbb lendítő erőnk
Szent Pál így fogalmaz:
,,Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem." (1Kor 15, 12-14)
A hit a mi legbelsőbb lendítő erőnk. Hiszünk minden baj, nyomorúság ellenére Krisztus feltámadásában. Ez ugyan múltbéli esemény volt, de a jelenben állandóan megismétlődik.
A szentségek, az evangélium hirdetése által Krisztus jelen van és köztünk él. Az itt és a mostban van benne az Isten Fia, mellettünk áll. Nyilván nem fizikálisan, de a hitünk fényében mégis látjuk Őt. Életünk társa, barátja, mestere, Ura. A hit mérhetetlen többletet ad az embernek az életéhez, az életszemléletéhez, látásmódjához. Felvértez a ,,viharokra"!
Ha szétnézünk a környezetünkben, rengeteg depressziós, búskomor, panaszkodó embert látunk. Az ilyen ember belül rendezetlen.
maroka, 2019. április 22. hétfő, 21:55
Üdvösség elnyerése
testben megjelent Isten. Az üdvözítés tervének egészére nézve nélkülözhetetlen az Úr Jézus Istensége.
Másodszor, szívből hinnünk kell, hogy Isten őt feltámasztotta a halottaiból. Ez azonban többet jelent, mint a feltámadás puszta tényét. Magában foglalja azt is, hogy az Úr Jézus helyettünk halt meg a kereszten. Ő fizette meg a bűneinkért járó büntetést. Ő szenvedte el Isten haragját, amit nekünk kellett volna elszenvednünk. Azután Isten harmadnapon feltámasztotta, bizonyítékául annak, hogy elfogadta Krisztus áldozatát, mint tökéletes elégtételt a mi bűneinkért.
Ha Őt befogadjuk életünkbe mint Urat és Üdvözítőt - mondja a Biblia -, akkor üdvösséget nyertünk.

De talán azt kérdezi valaki: ,,Miért beszél itt az Ige először a vallástételről és csak azután a hitről? Hát nem úgy áll a dolog, hogy először hiszünk, és csak azután teszünk vallást?"

A 9. versben Pál az emberré lételt és a feltámadást hangsúlyozza, és utal a történeti sorrendre, amelyben a kettő történt: először az
kalmanpiroska, 2019. április 22. hétfő, 08:56
Húsvét - Bogárdi Szabó: csak a keresztyének vihetik el Krisztus feltámadásának örömhírét a világnak
Húsvétkor kettéválik a világ: az örömhír hirdetőire és azokra, akik hallgatnak róla vagy elhallgatják azt - fogalmazott a református püspök igehirdetésében.

Bogárdi Szabó István azt mondta: Isten azért bízza ránk a feltámadás jó hírét, mert mi látjuk Jézus keresztjében a bűnök bocsánatát.

Hozzátette, a feltámadás nem a régi megsemmisítését, hanem annak átformálását jelenti, hiszen Isten a könnyeket és a halált eltörli, minden mást azonban megújít.

A református püspök szólt arról, kétezer éve Isten úgy döntött, "gyanús alakok", egyszerű emberek vigyék el az örömhírt: karácsonykor a világ peremén élő pásztorok, húsvétkor a bűnös Mária Magdaléna és a gyáva, Krisztus-megtagadó Péter apostol.

Bogárdi Szabó István kitért arra: a hit ellenségei sokszor számon kérik a keresztyéneken életüket, a példamutatást, az erényeket, a mindent meghaladó szeretetet, s gyakran a vallástalanok szeretnék megmondani a hívőknek, milyen a jó keresztyén, az Isten és az egyház, erről azonban maguknak a
velemenyezd, 2019. április 21. vasárnap, 21:57
Húsvét - Erdő Péter: Krisztus feltámadásával igazolta, hogy a látható világon kívül is van valóság
"Jézusgyőztes", és "mi a győztes csapatához tartozunk" - fogalmazott.

A bíboros felidézte: az asszonyok, miután üresen találták a sírt és angyali jelenést láttak, örömmel számoltak be erről az apostoloknak. Az apostolok azonban még nem hittek nekik, de reménykedtek, hiszen emlékezhettek Jézus titokzatos szavaira, amelyekkel megjövendölte feltámadását.

Hozzátette: húsvét éjszakája és a felvirradó hajnal tehát a reménység időszaka. "A sír üres, az angyalok üzenete már elhangzott a feltámadásról, de a Krisztussal való találkozás még várat magára. Ha majd a mester megszólítja tanítványait, ha megjelenik közöttük, akkor lesz teljes a feltámadás öröme és bizonyossága".

"Akkor érzik majd az apostolok, hogy ezt a hírt tovább kell adni mindenkinek, mert ez örömhír, evangélium, és a tanítványok közössége, vagyis az egyház ennek a szabadító hírnek a továbbadásáért létezik" - mondta Erdő Péter.

"Legyen hát húsvét minden vasárnapunk", "fedezzük fel, hogy hétről hétre találkozunk a feltámadt
velemenyezd, 2019. április 21. vasárnap, 21:44
Ternyák Csaba: Krisztus feltámadása
valami titokzatos mennyei jelenségtől. Látták zárt ajtókon keresztül megjelenni, és látták eltűnni. Velük étkezett mint valóságos ember, mégis olyan dolgokra volt képes, amelyek meghaladják a földi ember határait. Mintha úton lett volna ebből a látható világból Isten dicsőségének láthatatlan világába.
A feltámadott Jézus titokzatos megjelenései tapasztalati világunknak mintegy a határán történtek, amelyeket felfoghatunk úgy is, mint rejtélyes, de biztos útmutatásokat az emberi élet jövőjéről. Mint Krisztus követői már tudjuk, hogy ettől fogva merre haladunk. Ez történik majd a mi feltámadásunk esetében is. Ilyenné válunk mi is. Az ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga és mintája. Pál apostol úgy értelmezi Krisztus feltámadását, mint az Atya hatalmas, teremtő, újjáteremtő tettét, amellyel a természetfölötti rendet létrehozta: ,,gyöngeségében ugyan megfeszítették, de Isten erejéből él" (2Kor 13,4). Ez az újjáteremtés Krisztus feltámadásában kezdődött meg, aki ,,a láthatatlan Isten
maroka, 2019. április 21. vasárnap, 21:29
Nagyszombat a csend napja, az Anya órája
átéljük a tanítványok csüggedését Jézus halála után. A szombat esti húsvéti vigília szertartása viszont már a feltámadás húsvéti liturgiájának a része. Az Ige ,,válságának" napja is a nagyszombat: az evangéliumok sem beszélnek róla. Ez az az időszak, amikor Jézus teste a sírban nyugszik, az apostolok pedig továbbra sem tudják, mi történik majd.
XII. Piusz liturgikus reformja bizonyos értelemben ,,helyreállította" nagyszombatot mint a csend és a várakozás napját. A keresztények Krisztus haláláról és a saját halálukról elmélkednek, és felkészülnek földi életük elkerülhetetlen végére. Ezen a napon próbatétel elé kerül a hit, mert a Messiás meghalt, nem lehet tudni, mi történik, és csak várni lehet, hogy ez az űr majd feltöltődik.
Mégha minden mozdulatlan is, Krisztus cselekszik. Az ősi hagyomány szerint ezen a napon Jézus alászállt a poklokra, a holtak birodalmának mélyére, hogy üdvözítse az embert, és magával vigye a mennybe, ahol előttünk jár és ahová tárt karokkal vár minket.
maroka, 2019. április 21. vasárnap, 21:19
Képek, videók
JÉZUS-KRISZTUS.jpg
katolikusokoldala
2018. augusztus 11. szombat, 11:21
Jézus a Krisztus
dandej
2018. március 29. csütörtök, 16:59
Jézus Krisztus.JPG
liliana01
2017. április 18. kedd, 18:24
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
jezus-krisztus-feltama das
borigit
2016. május 30. hétfő, 14:11
Megváltás Jézus Krisztus
sacimama
2016. március 26. szombat, 09:32
PJ Jézus Krisztus.jpg
sz719eszter
2016. március 20. vasárnap, 18:45
Jézus Krisztus
irmus
2016. március 20. vasárnap, 14:33
jezus_krisztus_224549_ 611
paka68
2016. január 30. szombat, 16:57
jezus_krisztus_szulete se.
borigit
2015. december 15. kedd, 13:13
Lourdes-szűzanya
rozsmalom
2007. február 26. hétfő, 10:10
Lourdesi_szűzanya
hernadizsu
2006. október 10. kedd, 12:05
Betegek Világnapja
sacimama
2014. február 11. kedd, 15:23
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.