Belépés
2020. július 11. szombat | 28. hét | 193. nap | 10:42 | Nóra, Lili
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Gondolatok Salkaházi Sára naplójábólGondolatok Salkaházi Sára naplójából

2 Kevésben hűnek lenni nagyon nehéz.A hősies nagy dolgokra mindig hajlamosabbak vagyunk... Míg a kis dolgok mellett elmegyünk, észre sem vesszük, nem tartjuk fontosnak. Mennyit pazarolunk el így!

3 A szeretetben egészen Krisztusnak adott akarok lenni. Akiket nem tudok érzelmileg szeretni,azokat megpróbálom Krisztusért nagyon szeretni...

4 Mindent szeretettel kell kezdeni!Azért állunk meg félúton, mert nem ezzel kezdjük a dolgokat. A napot is és minden napot szeretettel kell kezdeni...

5 Nem igyekszem letagadni, ha rábukkanok a rosszra, hanem üstökön ragadni - csak ez segít. És ilyenkor egy pillanatra, csak pillanatra,Krisztus elé állni lélekben és azt mondani: ,,látod ez van bennem,de észrevettem, megfogtam,ki akarom dobni. Segíts Jézus!“

6 Te látod Jézus, hogy szívemnek minden vágya, hogy egészen Tiéd legyek... Jézusom, áldd meg ezt az elhatározásomat, és segíts, segíts!

7 Gondolnom kell, többet kell gondolnom arra,hogy tudok jó is lenni,hogy van bennem jó tulajdonság is. Dédelgetni kell magamban a jót, hadd növekedjék,hadd terjeszkedjék.

8 Édes Jézusom, szeretném, ha napközben sokat tudnék Rád gondolni... Nemcsak Neked élni és Neked dolgozni, hanem egy-egy gondolattal,egy-egy röpimával felröppenni Hozzád.

9 Ments meg engem, Uram a kevélységtől...

10 Ó, szeretnék mindent, mindent, amivel Jézusnak örömet szerezhetek!

11 A kísértésben csak a tabernákulum előtt kapok erőt. A nyugtalanságot csak az tudja megnyugtatni...... Gyengeségem csak itt lesz erőssé, minden negatívumot csak ő tesz pozitívummá...

12 Ne engedd, hogy egy pillanatra is, csak porszemnyire hűtlen legyek. Vállalni akarok minden megpróbáltatást, kísértést, amit csak adsz, csak azt kérem, hogy ugyanakkor erősséget, kitartást is adj.

13 Különféleképpen zörget az Úr. Mindig és mindenben meglátni és észrevenni a zörgetést. És azonnal megnyitni... Zörget a szívemen,akarja tudni, hogyan szeretek másokat.

14 Mindenkit egyformán akarok szeretni. Nehéz nekem szeretni? Mi nehéz benne? Talán neki is nehéz engem? Neki is teher az, és nekem is viselnem kell az Ő terhét. Segíteni neki.

15 Krisztusom, Téged akarlak, Téged kereslek. Először úgy próbáltam, hogy emberszíveken át Isten felé, most azt akarom, hogy Krisztus szívén keresztül jussak el az emberekhez.

16 Ó ha tudnám egész értékében megérteni, megbecsülni, értékelni a szenvedést. Akkor örömmel fogadnék mindent... Milyen jó az Úristen, hogy mindig és újra és újra megpróbál...

17 Minden rosszul vagy sehogy végzett lelkiismeretvizsgálat egy egy elhajított kincs...

18 Akarom, hogy Jézus lássa minden cselekedetemben és tevékenységemben a hálát. Krisztusnak adott akarok lenni. Minden akaratommal Bele kapcsolódni, nem mondani, nem érezni, de élni, élni, csinálni, munkálni a cselekvő hitet. Úgy legyen!

19 Krisztus, fürössz meg Szent szívedben, hogy úgy térdeljek a Lelkiatya elé, mint a Te lábadhoz, hogy úgy tárjam fel nyomorúságomat mint Neked. Egészen nyíltan akarok alázatos és őszinte lenni, hogy egészen jó lehessek.

20 Látod én olyan tehetetlen, gyenge, esendő vagyok. Légy türelemmel, s én lassan olyan leszek amilyennek Te akarod.

22 Szeretni akarom a halált. Már most készülök a halálra. Készulök, hogy mindennap keressek alkalmat önmagamnak a meghalásra.

23 Lehet, hogy néha egészen kicsi, csekély és egészen prózai dolog az, ami lelkemet leköti... Ne mondjam, hogy ezek olyan semmiségek, melyek szóra sem érdemesek a lelkiéletben.... Legyek szabad mindentöl......legfőképp legyek szabad az apróságoktól.

24 Mi akkor nem tévedünk a szeretetben, ha azt akarjuk és tesszük amit Isten.

25 Nem elég szeretni, rendezetten kell szeretni...

28 Semmi sem fontos, csak az, hogyan szeretem az Úristent, az Úr Jézust. Egész lelkemmel Bele kell kapcsolódnom ...

30 Legnagyobb könyörgésem, mindig visszatérő kérésem: Add, hogy mindig jobban szeresselek!

33 Minden úgy történjen, amint akarod. Én mindent készséges lélekkel akarok elfogadni, még ha minden csepp véremet oda is kell adnom ...

34 A kassai Regina Pacis ház

Linkmenusgabor, 2020. június 09. kedd, 19:30
Címkék: Gondolatok Salkaházi Sára, Segíts Jézus, Édes Jézusom, Nemcsak Neked, Regina Pacis, hősies nagy,
Kommentek
Lwanga Szent Károly és társai, ugandai vértanúk
többiek nevében is beszélt, ezt mondta: ,,Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit."
A második, amikor már végét járta, felkiáltott: ,,Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg."
Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta: ,,Az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. Remélem, újra visszakapom tőle." Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette.
Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket is. Amikor már-már halálán volt, így szólt: ,,Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életre."
Ez az Isten
maroka, 2020. június 03. szerda, 08:27
Mai harmónia kártyám
HarmoNet Harmóniakártya (2020-05-27)

Kedves eva6 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Hősiesség hatja át.
Évgyűrűk - Idő, örökkévalóság

A fa korát jelző körök, melyek csak a törzs elmetszésekor láthatóak. Jelzi a bölcsességet, az évek múlása során szerzett lelki erőt, tudást és biztonságot. Mutatja, hogy elfogadod a változásokat, mégis rendíthetetlenül állsz a helyeden, mint a cédrus, vagy a tölgy. Tudásod stabil, és egyre szilárdabbá válik, ahogy az idő halad. Az évgyűrűk tulajdonképpen függőleges hengerek, melyek biztosítják a víz útját a levelekhez. Minden évben egy-egy réteg keletkezik. A kor előrehaladtával szerezhető tudást, böcsességet, gondoskodni akarást jelképezi. Jelenti még a magabiztosságot, a lassú, de biztos
eva6, 2020. május 27. szerda, 06:04
Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
püspöknek megadtad, hogy életét feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy akaratodban helytálljunk és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
- Ima Boldog Apor Vilmos szentté avatásáért
Mindenható Örök Isten! A te szolgád, Boldog Vilmos püspök életében szeretettel hajolt le a szegényekhez. Bátran kiállt az igazságtalanság áldozatainak védelmében. Életének hősies feláldozásával megvédte a rábízottakat a testi-lelki veszedelemtől, és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját.
Kérünk, Istenünk, add, hogy hathatós közbenjárására legyünk mi is élő tagjai Egyházunknak, az igazság védelmében bátran kiálljunk, embertársainkat pedig odaadó szeretettel szeressük.
Dicsőítsd meg, Istenünk, Boldog Vilmos püspök szolgádat azzal, hogy őt a szentek társaságában tisztelhessük, és egykor az ő közbenjárására mi is eljussunk országodba, ahol élsz és uralkodol
maroka, 2020. május 22. péntek, 23:34
1972. május 2-án a lengyel főpapok a következő levelet .....
felvilágosítást, akik maguk látták vagy hallották őt, illetve írtak róla. Mindannyian tökéletesen meg vagyunk győződve ezen egyházi ember életszentségéről és arról, hogy Isten különleges küldetéssel bízta meg őt.
Ezt támasztja alá az atya hosszú, erényekkel ékes és példás élete, amely különösképpen az állandó imádság jegyében telt. Ismeretes továbbá az atya különleges, áhítatos szeretete, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus szenvedése, valamint a Szentséges Szűz Mária iránt táplált, valamint az atya hősies áldozatvállalása, a lelkek kiengesztelődéséért végzett odaadó munkája, csodálatra méltó apostoli tevékenysége, amelyet Isten és ember testvéreinek végtelen szeretete hatott át. E hosszú és példás élet történetét az egész keresztény világ ismeri, még a mi hazánkban élő hívek is.
Szentségének hírét alátámasztják élete nagy művei, mint a Szenvedés Enyhülésének Háza, vagy az imacsoportok, amelyek egyre terjednek az egész világon, és rendkívül pozitív hatással vannak az egész világ társadalmi és vallási
maroka, 2020. május 19. kedd, 08:38
Külügyi bizottság - Magyar: gyűlöletkeltésre alkalmasak Klaus Johannis nyilatkozatai
Magyar Levente kiemelte: szász kisebbségi származása okán mindenki reménykedve tekintett Johannis elnöksége elé, a romániai magyar kisebbség első, és második körben is jelentős számban szavazott rá. Felidézte a román államelnök közelmúltbeli nyilatkozatait, amelyekbena szociáldemokrata pártot Erdély magyaroknak történő átjátszásával vádolta meg, miközben a román kormány hősies harcot folytat a koronavírus ellen. Megjegyezte, hogy mindeközben a politikus magyarul köszöntötte a szociáldemokrata pártot.

Az államelnök azt az álláspontot hangoztatta, hogy aki a magyarokkal tárgyal és magyar ügyekben nem a leghatározottabban elutasító, az hazaáruló. Magyar Levente összegzése szerint Klaus Johannis nyilatkozatai nem értékelhetők csupán belpolitikai retorikai fogásnak, annak messzemenő következményei lehetnek, és kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre

Románia 2020 derekán legmagasabb szinten tűzte zászlajára a kisebbségellenes hangot, ami az elmúlt években nem volt jellemző. Kitért arra a román
velemenyezd, 2020. május 11. hétfő, 12:31
Putyin és Merkel üdvözölte egymást a fasizmus alóli felszabadulás évfordulója alkalmából
üdvözlete ezen országok népére vonatkozott.

Putyin az évforduló alkalmából az orosz Rosszija 1 tévécsatornának nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy nem lehet mentség azok számára, akik át akarják írni a történelmet, és a Szovjetunióra akarják hárítani a felelősséget a második világháború kirobbantásáért, amelyben az ország 27 millió állampolgárát veszítette el.

"Nincs és nem is lehet bűntudatunk" - hangsúlyozta.

Az orosz vezető az ORF állami televízión az osztrák néphez intézett üzenetében hősiesnek és áldozatosnak nevezte azt az utat, amely a diadalhoz és Berlinnek a szovjet hadsereg általi bevételéhez vezetett. Putyin köszönetet mondott Sebastian Kurz kancellárnak azért, hogy a nácizmus feletti győzelem 75. évfordulóján Ausztriához szólhatott.

Mint mondta, Oroszország emlékezni fog a Hitler elleni koalíció tagjainak és az antifasiszta földalatti mozgalomnak a győzelemhez való hozzájárulására, a nácik által megsemmisített milliókra, a holokausztra.

A jubileum alkalmából Putyin
velemenyezd, 2020. május 08. péntek, 13:12
Ukrán válság - A szakadárok ünnepeken Luhanszk régi, szovjet nevét használják majd
szovjet-orosz történelemben így nevezik a második világháborúnak a Szovjetunió elleni német támadás utáni időszakát - jegyzete meg az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Eszerint három nevezetes napon kell majd a szakadár területen mindenféle rendezvényen a várost Vorosilovgrádként emlegetni: május 9-én, a náci Németország felett aratott győzelem napján, június 22-én, a nagy honvédő háború kezdetének napján és február 14-én, a város "német-fasiszta megszállók alóli felszabadulásának" napján.

"Luhanszk hősies múltját ezzel a történelmi névvel társítják, és a nagy honvédő háború ezen emlékezetes dátumain jelképesen így emlékezzünk erre. A mi felelősségünk az, hogy megőrizzük szülőföldünk történelmét és továbbadjuk azt leszármazottainknak" - írta Paszecsnyik a Twitteren.

Luhanszk korábban két időszakban is viselte a Vorosilovgrád nevet: 1935 és 1958, illetve 1970 és 1990 között.

Kliment Vorosilov, a Szovjetunió marsallja a mai Luhanszk megyében, Liszicsanszkban született 1881-ben, és 1969-ben halt
velemenyezd, 2020. április 17. péntek, 20:45
Képek, videók
gyötrő gondolatok.jpg
menusgabor
2020. február 04. kedd, 18:29
angyali-gondolatok.jpg
lilagondolatok
2019. április 06. szombat, 07:52
Hatso_Gondolatok_felno tt_
menusgabor
2019. március 21. csütörtök, 20:31
Gondolatok
karoly49
2018. október 10. szerda, 12:00
gondolatok_2061123_397 5.j
menusgabor
2018. augusztus 11. szombat, 21:56
gondolatok.jpg
paka68
2018. április 08. vasárnap, 11:47
Nőnapi gondolatok
irmus
2018. március 09. péntek, 16:00
Egy hely a gondolatoknak
dandej
2018. március 06. kedd, 12:52
Angyali gondolatok
sanci81
2018. március 03. szombat, 17:11
Gondolatok.
alvaro-hopihe
2018. január 01. hétfő, 10:12
Gondolatok 01.jpg
chillik
2017. október 24. kedd, 04:28
Hősiesség-ÉKSZEREK
1vargaildyko
2015. szeptember 02. szerda, 06:17
Hősiesség-HATTYÚ
1vargaildyko
2015. június 19. péntek, 11:49
Ceauşescu hősies, Románia
agica2004
2015. május 19. kedd, 15:03
Igazi hősies módon :-D
moncsicsis_csajszi
2008. szeptember 07. vasárnap, 20:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.