Belépés
2019. szeptember 23. hétfő | 39. hét | 266. nap | 19:58 | Tekla
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kárpáthy Zoltán Magyar történelmi film 1966
A Kárpáthy Zoltán 1966-ban Jókai Mór azonos című regényéből készült magyar film. Az Egy magyar nábob folytatása, amellyel együtt 2012-ben bekerült a Magyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott legjobb 53 magyar alkotás közt.
- Wikipedia oldalon:
18 év telt el az Egy magyar nábob befejezése óta. Kárpáthy Zoltán 18. születésnapját ünnepelték a Szentirmay-kastélyban. Az ünnepi tortából Katinka kapott elsőnek a fiútól, akivel egy hatalmas fa tövében csókot is váltottak, és örök szerelmet ígértek egymásnak. Az éjszaka közepén Szentirmay Rudolf felkeltette Zoltánt, majd együtt átlovagoltak Kárpáthy János birtokára. Az ősi kastélyban kőművesek bontották ki azt a falat, amely Zoltán édesanyjának lakosztályát zárta el külvilágtól. Rudolf, miközben Zoltán meghatottan téblábolt - sosem látott - édesanyja szobájában, elolvasta Fanny utolsó levelét, amelyben a nő felfedte (volna) legféltettebb titkát Flóra előtt. Szentirmay Rudolf 18 év után tudta meg, hogy Fanny egykor igazából őt szerette. Rudolf közölte Zoltánnal, hogy a fiúnak el kell hagynia a Szentirmay-házat, meg kell kezdenie felnőtt életét, Pestre kell költöznie Tarnaváriékhoz.
Maszlaczky ügyvéd beszámolt az ,,évszázad" perének állásáról, majd rávette Abellinót, hogy évi 2400 forint életjáradékért lemondjon a Kárpáthy-vagyonról. A ravasz ügyvéd a hatalmas birtok megszerzéséért folytatott harcba bevonta Kőcserepy Dánielt, a gazdag, törekvő pesti polgárt, főhivatalnokot. Tervének része volt az is, hogy egyszer feleségül vegye Kőcserepy Vilmát.
Rudolf furcsa, rideg viselkedése Zoltánnal szemben feltűnt a feleségének, a férfi elmondta, hogy perbe fogták, Zoltán érdekében tette mindazt, amit tett.
Vilma betegeskedett, de Kőcserepyék - a társadalmi elvárások miatt - bálba készülődtek. A Duna vízállása a feltorlódott jégtáblák miatt egyre jobban emelkedett, már elérte a Kék Macska fogadó udvarát. Maszlaczky felkereste Trommelt, majd pénzt adott neki, hogy a férfi csónakokat, dereglyéket és hozzájuk való legénységet bérelhessen. A katonaság a Pest alatti jégtorlaszt lőtte, kevés sikerrel. Ráadásul az egyik akna gyújtózsinórja kialudt, ám az arra lovagló Kárpáthy Zoltán magára vállalta az életveszélyes feladatot: a szivarjával sikeresen újragyújtotta a kanócot. Tarnaváriéknál Wesselényi Miklós és Szentirmay Kárpáthy Zoltánról társalogtak. A fiú is sort kerített arra, hogy a nevelőapjával beszélgessen, de nem tudta meg Rudolftól, hogy mi az oka a vele való rideg bánásmódnak.
Az estély váratlanul félbeszakadt, mert hírt kaptak arról, hogy a gát átszakadt, a víz a pesti oldal alacsonyabban fekvő házait és a benne lakókat fenyegette. Trommelék pénzért cserébe segítettek az embereken, de akinek nem volt semmije, azt a sorsára hagyták. Wesselényi Miklós és barátai önzetlenül mentették a polgárokat, szegényeket, gazdagokat egyaránt. Kárpáthy Zoltán kihúzott a vízből egy öregasszonyt, majd Kőcserepy Vilmáék palotájához ment, és az ablakon keresztül, az ölében hozta ki a lányt az árvíz elől. Egyre több ház omlott össze, Trommelék jól arattak, de a pesti diákok észrevették a haramiák ténykedését, és a nyomukba eredtek. Arra kényszerítették a szemét embereket, hogy azok - befejezve nyerészkedő ténykedésüket - adják át a csónakjaikat. A főurak egy része Dabróni és Fegyverneki báró vezetésével gyertyákkal kivilágított dereglyéiken mulatoztak az áradó folyóban. Wesselényi és társai felelősségre vonták a gyalázatosan viselkedő nemeseket, és - öklök, evezőlapátok segítségével - megtanították őket a tisztességes viselkedésre.
Maszlaczky és Kőcserepy Dániel egy fürdőben gúnyosan beszélgettek Zoltán hőstettéről, a Kárpáthy-birtok megszerzéséről nem tettek le. A gazdag polgár telekspekulációba kezdett, az ügyvéd ámulatát is elnyerte azzal a tervével, ahogyan a várost akarta ,,megfojtani". A főhivatalnok olcsón felvásárolta az árvízben tönkrement romos házakat, és később a telkeket busás haszonnal kívánta továbbadni.
Zoltán Kiss Miskát faggatta arról, hogy vajon miért dermedt meg körülötte a levegő. A fiú arra a következtetésre jutott, hogy a családi birtokért folytatott ,,pör" lehet az oka az elhidegülésnek. Miska megdicsérte Zoltánt a pesti árvíz közbeni helytállásáért, aki ígéretet tett apja egykori barátjának, hogy a támogatni fogja a birtokán élő jobbágyok örökváltság iránti igényét.
A fiú az ellenségnél is próbálkozott, Maszlaczky azonban szemforgató módon az ügyvédi titoktartásra hivatkozva megtagadta a fiú tájékoztatását a Kárpáthy kontra Kárpáthy per állásáról. Zoltánt felkereste Bogozy, aki Maszlaczkynál dolgozott, és aki felajánlotta a fiatal Kárpáthynak az ügy iratait. Abellino elszegényedett, az ügyvédjét próbálta megpumpolni, de kevés sikerrel járt. Maszlaczky a reformista uraktól féltette a birtokot; szerinte a nemesség pillanatokon belül adót fizethet, valamint ,,sültparasztok" kezére kerülhetnek a földek, ha a reform hívei győznek az országgyűlésen.
Zoltán és Katinka titokban találkoztak egy templomban, ezért a lány apja felelősségre vonta korábbi neveltfiát. Rudolf továbbra is arra kérte Zoltánt, hogy ne akarjon kapcsolatba lépni a Szentirmay-család egyetlen tagjával sem. A fiatal Kárpáthy ezek után levelet írt Bogozynak, melyben kérte tőle a családi per aktáit. Maszlaczky élvezettel olvasta fel ezt a levelet Kőcserepynek, a cselszövők örömmel konstatálták, hogy megtalálták a romantikus, egyenes fiatalember gyenge pontját, akár bírósági tárgyalás nélkül is az ölükbe hullhat a hatalmas vagyon. Kőcserepy türelmetlenkedett a per elhúzódása miatt, készpénzre volt szüksége a telkek felvásárlása miatt. Az ügyvéd megnyugtatta, hogy a francia tőkét érdekli a telek visszatartási terv, Griffard bankár örömmel nyújt hitelt.
Szentirmay Rudolf, Clark Ádám, Wesselényi Miklós és Tarnavári
Szentirmay Rudolf, Wesselényi Miklós, Mr. Clark és Tarnavári gróf a Lánchíd terveit tanulmányozták, a mérnök véleménye szerint 10 éven belül elkészülhet a híd, mely kapocs lesz Európához. A beszélgetés közeben a Lánchíd Részvénytársaság tagjai is észrevették, hogy a pesti földek nagy részét Kőcserepy Dániel vásárolta meg, aki fel fogja verni a telkek árát.
Zoltán tanulmányozni kezdte a per részleteit. Kőcserepy Vilma naplóját összetépte az apja, mert abból kiderült, hogy a lány szerelmes lett Kárpáthy Zoltánba, élete megmentőjébe. A felháborodott apa durván beszélt a gyermekével, közölte a betegségéből nemrég felgyógyult kislánnyal, hogy ne ábrándozzon az ellenségükről. Zoltán az iratokból megtudta, hogy mivel vádolták meg Szentirmay Rudolfot. A fiú nyomozni kezdett: beszélt képmutató nagyanyjával, a lefizetett Kutyvalvy Andrással. Rádöbbent, hogy a hamis tanúk az édesanyját is hűtlenséggel vádolták. Ezért inkább azt tervezte, hogy lemond az örökségéről, de az anyja becsületét nem hagyja, hogy bíróság előtt bemocskolják. Kis Miska megpróbálta lebeszélni a fiatal bárót a meggondolatlan tettéről. Zoltán ügyvédje nem járt sikerrel, Maszlaczky megakadályozta, hogy kiegyezzenek Abellinóval, aki pedig hajlott az osztozkodásra. Zoltán nagykorúsíttatta magát, és átengedte a hatalmas vagyont nagybátyjának, igazából Kőcserepyéknek.
Az új földesurat Maszlaczky, Dabroni, és Bogozy fogadták, a cselédség megszökött a kastélyból. Zoltán éppen naplót írt európai utazásáról, amikor megjelentek a lakásán Szentirmayék. Rudolf beleolvasott a kéziratba, és felajánlotta, hogy együtt folytassák: otthon. Bogozy elégedetlenkedett, amikor a gazdájával vizet hordtak egy hatalmas dézsába Kőcserepy úrnak. Ekkor három úr érkezett a birtokra, akikkel az ügyvéd nem akart találkozni. Kis Miska Beszédbe elegyedett Bogozyval, és megtudta tőle, hogyan csalták tőrbe Zoltánt. Wesselényi és Szentirmay a Lánchíd építése ügyében keresték fel Kőcserepyt, aki a tervek bemutatása ellenére sem akart megválni a pesti telkeitől, még várni akart, hogy feljebb srófolhassa az árakat. A beszélgetés elmérgesedett vitává vált, Wesselényiék dolgavégezetlenül mentek el. Miska rátörte az ajtót Kutyfalvy Andrásra, akit felelősségre vont a hamis tanúskodásáért. Az elpáholt gazember aláírta a beismerő vallomást, majd elrohant mentegetőzni Kőcserepyékhez. Maszlaczky Dabrónitól kért segítséget, hogy a párbajhős Szentirmay Rudolfot és Kárpáthy Zoltánt tegye el az útból, nehogy újra kezdődhessen a per. Kőcserepy szerint amíg a fiú életben van, állandó fenyegetést jelent a számukra. Dabróni eldicsekedett vele, hogy akivel ő eddig szembekerült, az nem lett hosszú életű. Kőcserepy Vilma egyre lázasabb lett, az édesanyja imádkozott az Istenhez, hogy ne vegye el tőle egyetlen lányát. Vilma kihallgatta az összeesküvők beszélgetését, és éjszaka - halálos betegen - átrohant a szakadó esőben Szentirmayékhoz. Rudolf és Zoltán már elutaztak, Flóra asszony - mihelyt értesült Vilmától a fenyegető veszélyről - lovas futárt küldött szerettei után Wesselényi birtokára. A férfiak azonban már továbbutaztak Pestre. Vilmát visszavitték a Kőcserepy-kastélyba, az apja lovas futárt küldött a fővárosba Dabróni tekintetes úrhoz. Az üzenet egy szóból állt: Ne!
Katinka és Zoltán esküvője
Dabróni - még nem kapván meg az üzenetet - nyilvános helyen provokálta Zoltánt és Rudolfot. Az ifjú Kárpáthyval a Ligetben beszélte meg a párbajt, másnap reggel 7 órára. A cinikus gazember éppen a célbalövést gyakorolta, amikor Wesselényi báró felkereste, és inzultálta. Az árvízi hajós nyolcra kapott időpontot, ám ezt nem fogadta el, mivel ő lett volna Kárpáthy Zoltán egyik segédje, mindenáron a fiú előtt akart megmérkőzni a bérenccel. Másnap reggel hatkor Dabróni és Szentirmay pisztolypárbajt vívtak egymással, Rudolf súlyosan megsebesült. Ezután Wesselényi és Dabróni kardpárbajára került sor, ahol az utóbbi kapott végzetes vágásokat, így Zoltán a Ligetben hiába várt a megmérettetésre. A fogatából kiszálló Fegyverneki báró közölte a fiatalemberrel a korábban történteket. Szentirmay a halálos ágyán - mielőtt végleg eltávozott volna a földi létből - átadta Zoltánnak a per iratait, az újabb bizonyítékokat, és arra biztatta a fiút, hogy okosan, bátran cselekedjék. Dabrónit sem kerülte el a végzet, mielőtt meghalt volna, még megkapta Kőcserepy üzenetét.
Kőcserepy Vilma halála után az apja és az anyja - mivel nem maradt, kire hagyják a vagyonukat - arra utasították Maszlaczkyt, hogy fejezze be a pert, ők lemondanak a törvényes örökös javára a birtokról. Az ügyvéd hiába érvelt kétségbeesetten, a gyászoló pár befejezettnek tekintette ,,az évszázad pörét".
A gyászév letelte után Katinka és Zoltán - Szentirmayné Flóra, Kiss Miska jelenlétében kimondták a boldogító igent, házasságot kötöttek egymással.
-Videó teljes film Link

Szereplők:
Kárpáthy Zoltán Kovács István
Szentirmay Katinka Venczel Vera
Kárpáthy Abellino Darvas Iván
Szentirmai Rudolf Latinovits Zoltán
Szentirmai Flóra Ruttkai Éva
Wesselényi Miklós Básti Lajos
Kis Miska Bitskey Tibor
Maszlaczky Várkonyi Zoltán
Kőcserepy Dánielné Szemere Vera
Kőcserepy Vilma Halász Judit
Kőcserepy Dániel Kovács Károly
Dabroni Bárdy György
Bogozy Tomanek Nándor
Kutyafalvy András Agárdy Gábor:
maroka, 2019. március 15. péntek, 21:33
Címkék: Kárpáthy Zoltán Magyar, Kárpáthy Zoltán, Jókai Mór, Magyar Művészeti Akadémia, Szentirmay Rudolf, Kárpáthy János,
Kommentek
193 éve született Jókai Mór regényíró
írótársa, Tóth Lőrinc címzett először egy levelet ,,Jókay Mór úrnak", amin Jókai kezdetben bosszankodott, s frappáns válaszul ő maga is ,,Tóth Lőr úrnak" címezte leveleit.

Szerette az embert, az életet, a szépséget, a jóságot, az igazságosságot és ezt hirdette véghetetlen képzelőerővel . Ezt érzi meg ma is az olvasó. Ez a titka annak, hogy mindmáig a legolvasottabb magyar írók között van.

Népszerű regényei
A kőszívű ember fiai
Az arany ember
Egy magyar nábob
Kárpáthy Zoltán
Szegény gazdagok
Fekete gyémántok
És mégis mozog a föld!

Tudományos-fantasztikus vonatkozású alkotásai
Fekete gyémántok - Berend Iván ismertet egy utópiát.
A jövő század regénye - A mű középpontjában a repülő gép (aerodromon) áll, amely elhozza a világbékét.
Egész az északi pólusig - Egy eltévedt hajós viszontagságos utazása az Északi-sarkvidéken: a szárazföldön, a Föld belsejében és a tenger alatt.
Ahol a pénz nem isten - Egy
ronix, 2018. február 18. vasárnap, 22:03
71 éve született Venczel Vera Jászai Mari-d. színésznő
szerepjátéka sokkal mélyebbé, drámaibbá vált (Tersánszky: Viszontlátásra, drága! 1972, Garcia Lorca: Bernarda Alba háza 1976).
A színház mellett a televízió aknázta ki igazából a romantikus naiva alakokból kinövő művész lehetőségeit. Kivételes érzékenységgel és átéléssel megformált alakjait (Pillangó 1970, A fekete város 1971) több tévés fesztiválon díjazták, ismerték el.
A Pillangó című Móricz tévéadaptáció női főszerepének megformálásáért Monte-Carloban átvehette az Arany Nimfa-díjat.
Kárpáthy Zoltán, Egy szerelem három éjszakája, Bohóc a falon és persze Cecey Éva szerepe az Egri csillagokban! 2008 óta örökös tag a Halhatatlanok Társulatában.

Díjak, kitüntetések

A Magyar Rádió és Televízió Nívódíj (1970, 1985)
Arany Nimfa-díj (Monte Carlo) (1970)
Jászai Mari-díj (1975)
Varsányi Irén-emlékgyűrű (1977)
A Magyar Rádió Nívódíj (1977)
Kritikusok díja (1977)
Kazinczy-díj (1987)
Ruttkai Éva-emlékdíj (2003, 2011)
Ajtay Andor-emlékdíj
ronix, 2017. március 10. péntek, 21:55
Jókai Mór - " Valakinek a becsületét ellopni...
" Valakinek a becsületét ellopni nemcsak azért legsúlyosabb, mert a becsület a legdrágább kincse mindenkinek, hanem azért is, mert azt legnehezebb visszaadni."

192 éve látta meg a napvilágot ásvai Jókai Móric (Komárom, 1825. február 18. - Budapest, Erzsébetváros, 1904. május 5.) regényíró, a ,,nagy magyar mesemondó", országgyűlési képviselő, főrendiházi tag, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-tanácsának tagja, a Szent István-rend lovagja, a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi Társaság elnöke, a Dugonics Társaság tiszteletbeli tagja.
Egy anekdota szerint írótársa, Tóth Lőrinc címzett először egy levelet ,,Jókay Mór úrnak", amin Jókai kezdetben bosszankodott, s frappáns válaszul ő maga is ,,Tóth Lőr úrnak" címezte leveleit.

Szerette az embert, az életet, a szépséget, a jóságot, az igazságosságot és ezt hirdette véghetetlen képzelőerővel . Ezt érzi meg ma is az olvasó. Ez a titka annak, hogy mindmáig a legolvasottabb magyar írók között van.

Legnépszerűbb regényei: Egy
ronix, 2017. február 18. szombat, 20:25
192 éve született Jókai Mór regényíró
Ezen a napon született 192 éve Jókai Mór
(Komárom, 1825. február 18. - Budapest, 1904. május 5.) regényíró, a ,,nagy magyar mesemondó"
ünnepelt írófejedelem a márciusi ifjak egyike.

Rendkívül termékeny író volt.
143 regényt hagyott ránk, köztük az
Egy magyar nábob
Mire megvénülünk
A kőszívű ember fiai
Fekete gyémántok
Az arany ember
Szeretve mind a vérpadig
A cigánybáró
Sárga rózsa
És mégis mozog a föld!
Kárpáthy Zoltán
Szegény gazdagok
..., hogy csak a legismertebbeket említsük.

Képek :

Jókai Mór
Jókai Mór síremléke. Kismarty-Lechner Jenő és Füredy Richárd alkotása. A síremlék az író születésének századik évfordulóján kiírt pályázat után, 1928-ban készült el. A tervezésnél figyelembe vették Jókai azon kívánságát, hogy sírhantja felett ne legyen kő (Budapest, Fiumei úti temető)
ronix, 2017. február 18. szombat, 20:23
Ha szereted a régi magyar filmeket
család


Körhinta

http://www.magyarvagyok.com/videok/28-Film/1751-KORHINTA-MERRY-GO- ROUND-1-10
-Please-watch-in-HQ-with-English-subtitle.html

Egy szoknya, egy nadrág


Édes Anna


Egy magyar nábob


Kárpáthy Zoltán


A Dunai
lilagondolatok, 2017. január 17. kedd, 11:02
87 éve szül. Bitskey Tibor Kossuth é s Jászai Mari-d.színész
87 éve látta meg a napvilágot Bitskey Tibor (Rákoskeresztúr, 1929. szeptember 20. - Budapest, 2015. február 2.) a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth- és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes művész.
Megjelenése, szép orgánuma a hősszerepek megformálására tették alkalmassá. Számos filmszerep és televíziós alakítás is sorakozik színházi szerepei mellé. A kőszívű ember fiai I-II., Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán, A fekete város, Rab ember fiai ......
ronix, 2016. szeptember 20. kedd, 20:02
CSONTVÁRY - film - a Napút festője
A bemutató utáni előadáson Édesapámmal ott voltunk a Corvin moziban.
Megtelt a nézőtér, lassan elhalványultak a fények, majd kialudtak. Korom sötét. Hallottunk valami egészen halk neszezést a filmvászon előtt, de nem lehetett látni semmit. Fejgép fénykévéje végig vágott a csenden, és egy katafalkot világított meg a színpad bal oldalán. Ezen a katafalkon középen egyetlen szál gyönyörű piros rózsa feküdt. Csend.

Majd megszólalt a színpad közepén Latinovits Zoltán hangja. "Ady Endre: Góg és magóg...". Az egész nézőtér hátrahőkölt. Különösen akkor vált kísértetiessé a vers, amikor a hang lejött a baloldali lépcsőn, átsétált a másik oldali lépcsőhöz, majd vissza a katafalkhoz. Akkor hallottam először valódi Qvadro hangosítást. Az élményt nem lehet elfelejteni.

Latinovits Zoltán akkor már halott volt, tehát tudatosan készült erre a versre, ott a helyszínen. Amikor már nagy volt vele a baj, hiszen idegileg nagyon rossz állapotban volt, sejtették, hogy ezt a felvételt most kell
sz719eszter, 2016. szeptember 05. hétfő, 09:37
Képek, videók
karpathy-zoltan-nn-d00 007
baratha
2010. szeptember 06. hétfő, 10:48
Kárpáthy Zoltán.hu.jpg
rambobby
2007. április 26. csütörtök, 05:14
Tortából jön ki
csalogany13
2017. február 15. szerda, 20:25
Jó éjszakát
eva6
2019. szeptember 23. hétfő, 19:14
0 a Jó éjszakát, békés ál
lovaszmarika
2019. augusztus 22. csütörtök, 17:06
ravasz róka.gif
strongradios
2016. augusztus 16. kedd, 23:37
Aranyosi Ervin: Ravaszdi
irmus
2016. február 02. kedd, 08:44
A ravasz beszéd....jpg
pacsakute
2014. július 01. kedd, 09:45
csirkemell ravaszdi módra
sarkadykati
2014. június 28. szombat, 02:33
Ravasz_o.jpg
lilagondolatok
2014. május 18. vasárnap, 15:32
Most tanúljuk a ravaszság
maria_kadar_148
2014. április 18. péntek, 07:28
Róka gomba ravaszdi módra
sarkadykati
2013. július 05. péntek, 09:26
tavasz ravasz.jpg
zsokica45
2013. június 03. hétfő, 21:39
Ravaszabb csak akkor lesz
pacsakute
2013. május 16. csütörtök, 21:32
Ravasz László ref.püspök
majamaria
2011. március 23. szerda, 12:46
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.