Belépés
2019. október 20. vasárnap | 42. hét | 293. nap | 02:57 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A Szent Korona


GARAY JÁNOS /1812- 1853 :/
......................A Szent Korona.

Rómában a keresztény világnak főura,
Sok századdal előtte nagy álmot lát vala;
Az álmot Isten küldte, mint jós sugallatot -
Szavára áhítattal a pápa hallgatott.

Előtte angyal állott, Istennek hírnöke,
S ajkáról így hallatsszék az intő szent ige:
,,Igaz hitnek szolgája, Istentől fölkenett,
A földön millióktól tisztelve rettegett!

Adj mindenkinek áldást, ki kér áldásodért;
De meg ne vond érdemtől azt érdemtelenért -
Mellyel díszítni szántad a lengyelek urát,
Boleslawnak ne add meg a szentelt koronát.

DE holnap virradattal követség jön eléd,
Egy ismeretlen népnek hozván üdvözletét;
A népnek fejedelme kéréssel van hozzád -
Fején legillendőbben fog állni koronád."

Szólott az égi hírnök; a pápa megriad,
S Istennek intéséért buzgó hálákat ad.
Ajtóját ismeretlen követség nyitja meg,
Párduccal és kócsaggal ékes magyar sereg.

Egy főpap a vezérök, tisztes ruházatú,
Asztrikus érsek, ékes és dús szónoklatú.
,,A Kárpátok honából köszönt egy hősi nép!"
kezdé szavát - s a pápa előtt féltérdre lép.

,,Fejedelme Kárpátoktól parancsol tengerig,
Övé a föld Dunától Erdélynek széleig;
István fejedelmet értem, ha hallottad hírét,
Dicső Árpád utódját és Géza gyermekét."

,,Hírét a hős magyar nép vérrel jegyezte fel.
- Viszont a pápa - küzdvén Európa népivel.
Nincs nagy határon ország, hol romboló kara
Nem volt a nemzetnek csapása, ostora.

A dajka ő nevökkel ijeszté gyermekét,
Még szentegyházainknak sem hagyták meg kövét...
Vajh, ismerjük bíz őket, a dúló hősi vért;
S rettentő a magyar név előttünk mindezért."

Mond borzadás jelével ez egyház főnöke,
De tiszta méltósággal kel István hírnöke:
,,Ha ilyen volt valóban Árpád nemzete,
Annál nagyobb ezentúl e népnek érdeme."

S lefesti szónokajkkal múlt mellé a jelent,
Újabban a magyar nép mi szépre, nagyra ment.
Lefesti lelkesedve Istvánt, az új vezért
Ki új pályán indult el aratni új babért.

S most merre a Dunának, Tiszának habja mén,
Áll millió magyarral az egyház küszöbén,
Melynek keblébe vévén magasb sugallatát,
a békés haladásnak tűzé ki zászlaját.

,,De még a munka kezdve van csak, végezve nem! -
Folytatja a magyar pap - küldöm kérdést teszen:
Hogy amit a vallásért honában mívele,
Az egyház fejedelme megszentelendi-e?

Megszentesítni kész-e Jézusban szándokát,
S melyet viselni kíván fején, a koronát?
Hogy lenne, mint más ország, Árpádnak hős hona,
S fejedelmét díszítse királyi korona!"

Szólott a szónokérsek; a pápa ősz szemén
Öröm könnyűje látszik, arcát övedzi fény -
A szónokot szívéhez szorítja két keze,
Kimondhatatlan a kéj, mit lelke éreze.

,,Engem címeznek - úgymond - apostol címivel;
De küldőd ilyen címet még méltóbban visel.
Eredjetek s mondjátok, mondásom az vala:
Hogy István nemzetének fölkent apostola.

Eredjetek s mondjátok, áldásom van fején,
S mely nyomdokába lépett, dicső, hős nemzetén;
Az egyház fejedelme királynak ismeri,
Mert már előbb az Isten királynak tűzte ki.

Eredjetek - s elővé a drága koronát,
S átadta azt, követvén Istennek jós szavát -
Legyen királyi dísze - mondá - e korona,
S alatta nagy és hatalmas Árpádnak hős hona!"

S átadta a követnek királyi ékszerét,
Mely ékesítse mától István fölkent fejét,
Mellé kettős keresztet hódolva nyújta át,
Mellyel megtiszteltesse mint Úr apostolát.

Ekképp nyeré meg István az ősi koronát,
Mely nyolc századnak óta díszíti homlokát
Magyar királyainknak. Megemlékezzetek,
Hogy azt az ősi monda s a kor szentelte meg.
pircsi09, 2018. augusztus 20. hétfő, 17:44
Címkék: Szent Korona, Fejedelme Kárpátoktól, Dunától Erdélynek, Dicső Árpád, Hogy István, Isten királynak,
Kommentek
Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
...........................
Isten gabonája, melyet a vadállatok foga őrölt tiszta kenyérré.
.................
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
A mi hazánk a mennyben van.
Testvéreim!
Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen - mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom - sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják.
A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
Ezért, szívből
maroka, 2019. október 17. csütörtök, 12:26
Aki a nemzetpolitikáért felelős
Potápi Árpád János a nemzetpolitikáért felelős államtitkár fog megemlékező beszédet mondani 2019. október 26-án Mosonmagyaróvár Gyásznapján, a Gyásztéren.

Majd megkérdezem tőle, hogy mi a véleménye arról, hogy szeptember 25. óta nem képesek megjelentetni se a megyei napilapban, se a helyiben a kollégium pozsonyi látogatásának a rövid hírét, fotóját.

Magyar emlékek nyomában

Szeptember közepére szervezte a mosonmagyaróvári középiskolai kollégium hagyományos évi kirándulását. Ezúttal Pozsony és Hainburg magyar emlékei, valamint egy kis édes élmény, a kittsee-i csokigyár voltak úti céljaik.
Pozsonyban Korpás Árpád idegenvezető, a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás alelnöke ismertette a város földrajzát, történelmét, adott ízelítőt a harminchat fős csoportnak Szlovákia fővárosa magyar emlékeiből.
A kollégisták megtekintették a Szent Márton, koronázó dómot, a Prímási Palotát, Rómer Flóris, Liszt Ferenc, Katona József szobrait, sétát tettek a történelmi belváros utcáin,
azenujsagom, 2019. október 16. szerda, 03:53
Nobel-díj - Olga Tokarczuk és Peter Handke kapja a 2018-as és a 2019-es irodalmi Nobel-díjat
A testület az Olga Tokarczuknak odaítélt Nobel-díj indoklásában az 57 éves író "narratív képzeletét" emelte ki, "amely mindent felölelő szenvedéllyel ábrázolja a határok átlépését mint életformát".

Olga Tokarczuk egyik legsikeresebb regénye az Őskor és más idők, amely 1996-os megjelenésekor egy csapásra nemzedéke legkiemelkedőbb írójává tette az írót Lengyelországban, és azóta sok nyelvre lefordították.

"Tény, hogy az Őskor a legsikeresebb könyvem. Egyszerű a nyelvezete, könnyen olvasható, nem kíván nagy erőfeszítést az olvasótól. Nagy időintervallumot fog át, az első világháborútól a Szolidaritásig. Családtörténet, saga, de egyidejűleg mágikus, meseszerűen megírt könyv. Egyszerűen tetszik az olvasóknak. Lengyelországi sikere azon is lemérhető, hogy kötelező olvasmány a líceumok humán osztályaiban, érettségi tétel. Ez egyrészt jó dolog, mert ott van az iskolai könyvtárakban, másrészt viszont nem, mert a gyerekek utálják a kötelező olvasmányokat" - mondta az MTI-nek adott 2011-es interjújában
velemenyezd, 2019. október 10. csütörtök, 14:32
Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség.
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat.
És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért,
És minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed
Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldott légy, Uram, Víz húgunkért.
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És
maroka, 2019. október 08. kedd, 10:39
Mai evangélium 10.08 - Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya
1980. október 8-án Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában.
Képen: Johann Lucas Kracker: Szent István országfelajánlása (egri bazilika, 1773)
...................

A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött asszony ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, a karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe pedig az ország jogara.
- Mi, magyarok elsőként, ám nem egyedül tiszteljük nemzeti patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát. Bajorországban 1620-ban, a fehérhegyi csata után kezdték nemzeti pártfogóként tisztelni, Franciaországot XIII. Lajos király 1638-ban, Ausztriát III. Ferdinánd 1647-ben ajánlotta Máriának. János Kázmér király 1656-ban nyilvánította a Szűzanyát Lengyelország Királynőjévé.
maroka, 2019. október 08. kedd, 09:47
Tizenhárom utolsó mondat
most az elmúlásra gondolni,."
ha nem tudnék, lelkembe nézni, jót, s rosszat sorolni.
hatalmasat csalódnék magamban, s egész létemben,.
"..ha semmit sem tettem volna az életemben. "

Poeltenberg Ernő
"Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide."
Most hamisan hangzik', értünk celebrált mise!
Még csak remény lehet népünk szabadságvágya,
Ám' tudom, hiszem, nem halunk meg hiába!

Schweidel József
"A mai világ a sátán világa,.."
becstelent korona, a hőst bitó várja!
Eljő tudom egyszer, nem az életemben,
győzedelmeskedik, forradalmi szellem.

Török Ignác
"Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok..."
Készítettek helyet, igaz harcostársak.
Lelkem tiszta szívvel ajánlom az égnek,
mint apró gyermeke, Mária népének.

Vécsey Károly
"Isten adta a szívet, lelket nekem, "
most megfáradt létem, két kezébe teszem.
elhagyom a testet, melyhez élet láncolt,
"..amely népem és hazám
koszegimarika, 2019. október 06. vasárnap, 08:47
A békesség szigete - a békességről
A BÉKESSÉG SZIGETE - A BÉKESSÉGRŐL

A BÉKESSÉG megléte mindig is nagy értéknek számított, mégis ez ellen vétkezünk talán a legtöbbet. Hiába beszélünk oly sokat lelki, társadalmi vagy politikai békéről, ennek ellenére nem lett jobb a világunk, se békésebb. Mi magunkon is sokszor megdöbbenünk, hogy mennyire békétlenek, türelmetlenek, könyörtelenek tudunk lenni másokkal, de sokszor szeretteinkkel szemben, sőt még önmagunkkal szemben is.

"Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak.- Máté 5,9


A BÉKESSÉG GYÜMÖLCSÉRŐL

A lélek 9 gyümölcse közül a harmadik,
menusgabor, 2019. október 03. csütörtök, 18:18
A szabadságot hoztad el nekem
A szabadságot hoztad el nekem

A szabadságot hoztad el nekem,
amit minden népek óhajtanak.
Nem csatamezők nagy diadalában,
csendes imában vívtad harcodat.

A szabadságot hoztad el nekem,
az evangélium szent zászlója alatt.
Hirdetted jöttét égi üzenettel,
örök békét jövendölt szent szavad.

Csendes szóval jöttél, az alázat útján,
békességem koronás királya.
Mély sóhajú éjszakák csendjében
vívtad harcod, gyötrődő imákba'’.

Nehéz terhek örököse voltam,
Ádám útján sírva járó ember,
Ki a szabadságért örökös vágyban él,
de lázadni nem tud, lázadni mégse mer.

A szabadságot hoztad el nekem,
úgy, ahogy a lelkemben álmodtam.
Bűn igáját összetörted bennem, a
Te győzelmed van szabadulásomban.

Hányszor vitted ezt a bűnös embert
könyörögve az Úr Isten elé,
hogy szolgasorsom oldozza fel benned,
úgy indultál a Golgota felé.

Hányszor borultál le a
kalmanpiroska, 2019. október 03. csütörtök, 15:21
Képek, videók
Szent korona...
simocsi
2019. január 06. vasárnap, 15:29
Szent Korona.png
sz719eszter
2018. november 19. hétfő, 10:31
angyalos_szent_korona0 0_w
sz719eszter
2018. június 24. vasárnap, 13:30
Szent Korona.jpg
sz719eszter
2018. március 15. csütörtök, 19:05
szent korona.png
chillik
2017. október 24. kedd, 18:08
szent_korona.jpg
lilagondolatok
2017. augusztus 19. szombat, 21:36
A Szent Korona
sanci81
2017. június 05. hétfő, 13:19
Magyar szent korona.jpg
pacsakute
2016. október 26. szerda, 22:20
Eljött a Szent Korona ide
sanci81
2016. augusztus 20. szombat, 19:44
KERESZTÉNYEK-S.jpg
katolikusokoldala
2017. május 24. szerda, 18:06
Keresztény Himnusz
dandej
2017. március 30. csütörtök, 20:09
jezus-krisztus-kereszt eny
menusgabor
2016. október 04. kedd, 20:48
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Ó keresztény áldás
sacimama
2015. december 16. szerda, 21:46
Keresztény fodrászat
sacimama
2015. október 26. hétfő, 23:33
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.