Belépés
2020. július 11. szombat | 28. hét | 193. nap | 10:47 | Nóra, Lili
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A mennyországot választom Olasz film dráma - vallásos téma
A film Legyetek jók, ha tudtok film folytatása.

Néri Szent Fülöp (1515-1595) a jámborság és a szeretet, az utcai apostolkodás szentje volt. Vallotta, hogy aki ,,Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál." A krisztusi lelkületű és vidám természetű, mindenkivel közvetlen Fülöp atyát már életében szentként tisztelték. Giacomo Campiotti filmje a mindenki által elhagyott utcagyerekeket felkaroló, életét nekik szentelő, Krisztus kegyelméből csodatevő képességekkel megáldott embert mutatja be.
*
Olasz életrajzi filmdráma, 125 perc
Rendező: Giacomo Campiotti
Forgatókönyvíró: Mario Ruggeri
Főbb szereplők:
Néri Szent Fülöp: Gigi Proietti
Alessandro: Adriano Braidotti
Capruso bíboros: Roberto Citran
Galiotto: Antoio Mazzara
(Forgalmazza: Etalon Film Kft).
*
A film kezdetén Fülöp atya Rómába igyekszik, hogy belépjen a jezsuitákhoz, és megszerezve Loyolai Ignác engedélyét, az Indiákra menjen misszióba. Éppen egy fán piheni ki az út fáradalmait. Álmából egy hófehér ruhába öltözött, bárányt vezető kisfiú ébreszti, és közli vele: ,,Valami azt súgja nekem, mégsem mész az Indiákra, Fülöp." Ám Fülöp atya erősködik, hogy igenis elmegy, ,,Már hogyne mennék. Elmegyek." Amin meglepődik, hogy a kisfiú honnan tudja a nevét? Ám mire felocsúdik, a gyermek már el is tűnt, a báránnyal együtt. Egyértelmű, hogy az Úr angyala, vagy talán maga a gyermek Jézus jelent meg Fülöp atyának, jelezve, hogy mi lesz a jövőbeli küldetése, a nyájtól elkóborolt, elveszett bárányok, vagyis gyermekek, ifjak lelkét menteni.

Fülöp atya Rómába érkezve azonnal szembesül a kegyetlen valósággal: a szüleik által elhagyott gyermekek bandába verődve fosztogatják a boltokat, kereskedőket, a náluk valamivel idősebb Félcipó vezetésével. A gyermekbanda teljesen ki van szolgáltatva az aranyifjú Alessandrónak, Capurso bíboros unokaöccsének. Alessandro gyűlöl mindenkit, elsősorban a saját apját, mert születésekor magára hagyta az anyjával együtt, s bár pénzt küldözget neki, soha nem törődött vele. Alessandro mások megalázásában, kifosztásában leli örömét, így állva bosszút az őt ért sérelemért, teljesen az uralma alatt tartja a gyerekeket, akik gondolkodás nélkül teljesítik erőszakra buzdító parancsait. Kirabolják az utcán a gazdag kereskedő, Galeotto szállítmányát, Alessandro pedig meg is veri őt. Fülöp atya ezt követően lesz Galeotto két gyermekének, Michélének és Hippolitiának a házitanítója, de gyötri a lelkiismeret, hogy miközben ő itt van a jól fűtött, meleg szobában, a gyerekek odakint áznak a zuhogó esőben. Krisztushoz fohászkodik, tőle kérdezni, mit tegyen?
Az utcai gyerekek törvényei kegyetlenek, nem ismerik az irgalmat. Mivel az egyik fiú, Pierotto csatlakozott Michéléhez és Hippolitához, s meghallgatta Fülöp atyát, amint Istenről beszélt nekik - hangoztatva, hogy mindannyian Isten gyermekei, s így valójában testvérek vagyunk -, emiatt pedig késlekedett végrehajtani az ő parancsát, nem engedi be a faágakból összetákolt kunyhójukba. Az eső zuhog, de ez nem hatja meg Félcipót. Pierotto az egész éjszakát a szabadban tölti, megfázik, a halálán van. Félcipó azonban Fülöp atyát vonja felelősségre emiatt. Fülöp atya hatalmas alázatról tesz tanúságot, egyetlen szempont vezérli, hogy megmentsék Pierotto életét. Azonnal ispotályba viszi őt, s a fiú, Fülöp atya imáinak a hatására meggyógyul. Az ispotályban paptársa, Persiano atya ápolja a zarándokokat és a betegeket, de a gyerekekkel nem találja a hangot, ehhez Fülöp atya közvetlen, vidám természete szükségeltetik. Szembesülve a szomorú valósággal, fölteszi a kérdést: ,,Ki érti ezt? A pápák városában, ahol annyi a templom, annyi a pap, mégsincs senki, aki törődne a gyerekekkel." Ám amikor Persiano atya azt mondja: ,,De itt vagy te", Fülöp atya még mindig így válaszol: ,,Én nem tehetem. Hamarosan elmegyek az Indiákra."
Fülöp atya fokozatosan ismeri fel, hogy mi az ő valódi hivatása, így aztán amikor XIII. Gergely pápa felajánlja neki, elmehet az Indiákra, már visszautasítja ezt, mondván, hogy az ő helye itt van, a társadalom perifériájára sodródott gyerekek mellett.
Éles ellentét van Fülöp atya és Capurso bíboros között. Utóbbi kifogásolja, hogy Fülöp atya nem felszentelt helyen gyóntat, s a szabályokat is számon kéri rajta. XIII. Gergely is nehezményezi, hogy elvek nélkül oktatja a gyerekeket. Fülöp atya az evangélium szellemében válaszol: ,,Én csak egyet tehetek. Szeretem ezeket a gyerekeket, megértetem velük, hogy bár az arcuk maszatos, akkor is angyalok, és joguk van a mennyország egy szeletére... Az engedelmességhez kevés szabályra van igazán szükség. Én egyetlenegyet választottam: a könyörületét." Capurso bíboros számára a Fülöp atya által felkarolt gyerekek ,,tolvajok, szajhák fattyai, arra sem méltók, hogy egy fogadó kapui nyíljanak meg előttük, nemhogy a mennyország kapui." Fülöp atya azonban Krisztus szavainak a szellemében - ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek... Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot... Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket" (Mt 9,12-13) - viselkedik, meglátva Istent a szegényekben, és vallja, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, kegyelemre szoruló lelkek.
Néri Fülöpről a kortársai feljegyezték, hogy az emberek iránti szeretete emelte és vonzotta a lelkeket. Az Úrtól kapott kegyelem révén kezének érintése vagy látása kísértéseket űzött el, bűnösöket térített, betegeket gyógyított meg, halottakat támasztott fel.
A filmben több erre utaló jelenet is van. Így amikor levest főz az éhes gyerekeknek a mezőn, gyorsan elfogy az étel, ám hirtelen ismét megtelik a kondér, majd újra és újra, s jut mindenkinek, bőségesen. Jézus kenyérszaporítási csodái juthatnak eszünkbe, amikor néhány kenyérrel és hallal lakatott jól több ezer embert (Mt 14,13-21; 15,32-39).
Egy összetett jelenetsor vezet el Alessandro megtéréséhez. Az erőszak igézetében élő ifjú képtelen elviselni, hogy elvesztette lelki és fizikai uralmát Félcipó fölött, aki a kezdeti ellenségeskedés után Fülöp atya hívévé válik. Ezért embereivel elfogatja, s tolvajlás vádjával börtönbe záratja. Azzal fenyegeti, hogy élete végéig itt fog rohadni, ha kitart Fülöp atya mellett. Félcipó kiszolgáltatott helyzetében vállalja a júdási szerepet. Azt hazudja Fülöp atyának, hogy egy nő a halálán van, őt kéreti, hogy adja fel neki az utolsó kenetet. Fülöp atya azonnal elindul, ám a házban, ahol a haldoklónak kellene lennie, két prostituált várja őt. Közben érkezik Alessandro egy főpappal, hogy leleplezze Fülöp atyát. Ő azonban a bűnös asszony megtérését meséli el, aki Simon farizeus házában olajjal kente be Jézus lábát, és a hajával szárította meg, s minden bűne megbocsáttatott, mert nagyon szeretett (Lk 7,36-50). A két prostituált zokogva hallgatja Fülöp atyát. Alessandro nekitámad Félcipónak, azzal vádolva, hogy előre tájékoztatta Fülöp atyát mindenről, ám a dulakodás közben a tőr az ő hasába fúródik. Alessandro haldoklik, Fülöp atya pedig, feledve mindazt a rosszat, amit az ifjú életében elkövetett, ott van mellette, hogy vigaszt nyújtson neki élete utolsó pillanataiban. Alessandro azonban olyannyira megátalkodott, hogy még most sem száll magába, elutasítva Isten irgalmát, szívét ekkor is a féktelen gyűlölet tölti be. Acsarkodva sziszegi Fülöp atyának: ,,Meggyónom, hogy gyűlöllek, gyűlöllek téged, és a rongyos kölykeid nevetését. És gyűlölöm az apámat, mert szégyell. Gyűlölöm, mert mindig magamra hagyott." Fülöp atya lelke azonban nem rendül meg Alessandro önsorsromboló konokságától, felismeri benne az irgalomra szoruló lelket: ,,De most már nem vagy egyedül" - vigasztalja a haldokló ifjút, s kezét a sebére teszi.
A körülöttük állók nem akarnak hinni a szemüknek, amikor Alessandro sebe begyógyul. Az addig mindenkit gyűlölő, erőszakos ifjú élete ettől kezdve gyökeres fordulatot vesz, a kegyelem ilyen hihetetlen megnyilvánulását már nem utasíthatja el, s Fülöp atya közösségének egyik legmélyebben hívő tagja lesz. Ő valósítja meg Fülöp atya eredeti tervét: évekkel később misszióba megy az Indiákra. Isten útjainak kifürkészhetetlenségét mutatja, hogy Félcipó - aki nem tudja, hogy Alessandro túlélte a tőrdöfést - lelkiismeretétől gyötrődve elmenekül, s csak hosszú évek múltán kerül vissza ismét a közösségbe, miután Fülöp atya közli vele, hogy mi történt, vagyis Isten a rosszat jóra fordította.
A filmben ábrázolt Fülöp atyából végtelen derű, jókedv sugárzik, s mindez Istenbe vetett mélységes hitének következménye. Isten iránti szeretetét pedig mindig megosztja másokkal, mert vallja: ,,Magányosan senki sem lehet boldog. Mert a bennünk lakozó boldogságot meg kell osztanunk, és osztoznunk kell a mások örömében. Megtaláljuk önmagunkban, ha mélyen magunkba nézünk, hogy valaki szeret minket, és Isten végtelen szeretete nem hagy el minket soha."

Bodnár Dániel/Magyar Kurír
*
A film tartalma.
Tartalom: A film az egyik legnépszerűbb szent, a Legyetek jók, ha tudtokból is ismert Néri Szent Fülöp életéről szól. A főhős Szent Ignáchoz indul, az engedélyét kérni ahhoz, hogy Indiába mehessen misszionáriusként. Róma felé tartva azonban, látva a sok kallódó, csellengő, szegény gyermeket, úgy dönt, hogy életét az ő sorsuk jobbá tételének szenteli. Az alkotás filmszínházi vetítéseinek során sokan éltek át mély és felemelő élményt.
Gyártási év: 2010

Videó első rész Link
Néri Szent Fülöp (1515-1595) a jámborság és a szeretet, az utcai apostolkodás szentje volt. Vallotta, hogy aki ,,Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik, nem tudja, mit csinál." A tiszta lelkületű és vidám természetű, mindenkivel közvetlen Fülöp atyát már életében szentként tisztelték. Giacomo Campiotti filmje a mindenki által elhagyott utcagyerekeket felkaroló, életét nekik szentelő, Krisztus kegyelméből csodatevő képességekkel megáldott embert mutatja be.
Videó második rész Link
maroka, 2019. december 21. szombat, 11:02
Címkék: Néri Szent Fülöp, Giacomo Campiotti, Mario Ruggeri, Gigi Proietti, Adriano Braidotti, Roberto Citran,
Kommentek
N e térjen vissza a járvány-Ferenc pápa imája 04.28
pletykálásainkkal nap mint nap, hamis ítéletet kialakítva róluk.
A szentmise elején a pápa így imádkozott: ,,Ebben az időszakban, amikor intézkedéseket hoznak, hogy elhagyhatjuk a karantént, kérjük az Urat, hogy adja meg népének, mindannyiunknak a kegyelmet, hogy óvatosak legyünk és betartsuk az intézkedéseket, hogy a járvány ne térjen vissza."
Szentbeszédében a pápa a mai szentleckéhez fűzte gondolatait, mely arról szól, hogy a Krisztusért elszenvedett vértanúság megnyitja a mennyországot (ApCsel 7,51-8,1). Az utóbbi napokban a liturgikus szövegek István diakónus vértanúságáról szóltak, ami egyszerűen következett be. Az írástudók nem viselték el a tanítás tisztaságát, ezért rávettek néhány embert, hogy mondják azt: hallották, amint István káromolta az Istent, a törvény ellen beszélt. Ezután pedig rárontanak és megkövezik, így egyszerűen. Ez a cselekvési struktúra ismerős, Jézussal is így jártak el - tette hozzá a pápa. Az emberek megpróbálták rábizonyítani, hogy
maroka, 2020. április 29. szerda, 08:33
TÚRMEZEI ERZSÉBET: Virágvasárnap A nagy Király jön
TÚRMEZEI ERZSÉBET: Virágvasárnap

A nagy Király jön, hozsánna, hozsánna!
Zeng a kiáltás előtte, utána;
Zöld ágakat szeldelnek útjára,
Békességet hoz népe javára.
Áldott, aki jött az Úrnak nevébe',
Általa léptünk az Isten kedvébe;
Békesség ott fenn a mennyországban,
Áldott az Isten a magasságban!

Ó, lelki ország, Istennek országa,
Mily édes ebben Jézus királysága!
Szelíd, szegény ez és alázatos,
De nagyhatalmú és csodálatos.

Igaz ez és a bűntől szabadító,
Poklot és halált egyaránt hódító.
Vasvesszővel bírja ellenségét,
De szelíden őrzi örökségét.

Ó, áldott Jézus, ki bírsz a világgal,
Jöjj mihozzánk is alázatossággal,
Tégy tulajdon népeddé bennünket,
Vezéreld jóra egész életünket!

Áldott Királyunk, lelkünk nagy Királya,
Jöttödet néped ma is várva várja.
Jöjj hát hozzánk is nagy hatalommal,
Terjeszd országod diadalommal!

A nagy Király jön, hozsánna,
koszegimarika, 2020. április 05. vasárnap, 08:33
Nagyböjt a mi ítéletünk ideje arról, hogy ki nekünk Jézus
életforma, a szeretet életre váltása.
Jézus karjai a kereszten nemcsak azért voltak kitárva, mert oda voltak szegezve, hanem, mert a szíve is ki volt tárva
Nekünk is Jézus szeretetét kell megismerni ahhoz, hogy tudjuk, hogyan kell élnünk. Az Ő szeretete pedig a legteljesebb módon, a kereszten mutatkozott meg. Karjai nemcsak azért voltak kitárva, mert oda voltak szegezve, hanem azért is, mert a szíve is ki volt tárva. Imádkozott a kivégzőiért, gondoskodott az édesanyjáról, megígérte a mennyországot a megtérő jobb latornak. Haldoklásával, halálával kimondatta a századossal, a kivégző osztag parancsnokáéval: ,,Ez az ember valóban Isten Fia volt" (Mk 15,39).

Te kinek tartasz engem?
Az Ő szeretete felteszi nekünk is a kérdést, ahogy az apostoloknak is feltette: ,,Kinek tartják az emberek az Ember Fiát?" (Mt 16,13). Azt válaszolták, van, aki prófétának, egyesek keresztelő Jánosnak. Jézus tovább kérdezett: ,,Hát ti mit mondtok, ki vagyok?" (Mt 16,15). Akkor
maroka, 2020. április 03. péntek, 13:12
Jézus élete
Jézus élete
(Bevezetés)

Hol az Isten Fia csodát téve - jára,
Feltárul előttem a szentföld határa:
A régi városok: Kapernaum, Nain,
Mik álmélkodának Jézus csodájain,
Képzeletem előtt kapujokat nyitják,
Hogy kifürkészhessem a csodáknak nyitját,
Mik falaik között egykoron történtek;
De azt megfejteni nincs hatalma észnek.

Nem azért szállok hát a messzi Keletre,
Hogy elmém a csodák titkait keresse;
Sasszárnyakon elmém azért indul útnak,
Hogy ahol Jézus járt: némán leboruljak
S merengve a szentföld természeti báján,
Mintha a Megváltót szemem előtt látnám,
Amint szerteszét jár tanítva, gyógyítva
S a holtaknak sírját új életre nyitva.

Áldott lába nyomán ezer áldás támad,
Követői arcán égi öröm árad;
S ott, hol a szíveken örökös homály volt:
Mostan égi hitnek égő bokra lángol.
Látok a tömegben bénákat, csonkákat,
Akik visszajövet' nem keresnek támaszt;
Süketek hallanak és a
kalmanpiroska, 2020. március 29. vasárnap, 22:08
Aranyosi Ervin: Istenem, áldd meg a nemzetem..!
Aranyosi Ervin: Istenem, áldd meg a nemzetem..!

Drága, jó Istenem, áldd meg a nemzetem,
engedd, hogy sikeres, s végre erős legyen!
Lássa meg a szépet, tanuljon meg élni,
tudja, a világban nincsen mitől félni!

Engedd meg, hogy végre emelt fővel járjon,
hagyd, hogy javíthasson ezen a világon!
Ismerje fel végre, amit néki adtál,
tudja, nem hagytad el, mellette maradtál!

Segítsd, hogy az utat végre megtalálja,
legyen termőföldje, virágzó hazája!
Drága, jó Istenem, adj neki hatalmat,
tudja, akkor boldog, ha szívére hallgat!

Legyen örömteli, boldogsággal áldott,
neveljen gyermeket, alkosson családot!
Tudja meg, a világ szeretettől szépül,
csupa jó érzésre, gondolatra épül!

Legyen a nemzetem jó, mint Teremtője!
Tanuljon szeretni, s teremteni tőle!
Termő anyaföldjét tartsa méltó
koszegimarika, 2020. március 15. vasárnap, 17:47
Pio atya válaszol - A szentáldozás megtestesülés
formái.

- Jobban szeretem majd önt a Paradicsomban a többi szentnél?
- A Paradicsomban azt szeretjük majd jobban, aki jobban szeretett minket és több jót tett velünk.

- A Paradicsomban lévő lelkek imádkozhatnak a megtisztulásra váró lelkekért?
- Igen, Isten azonban inkább hallgatja meg és teljesíti be az élők imáit. Jobban értékeli a vándor szenvedését - a vándorét, aki imájába beleadja a szenvedés nyögéseit -, mint azét, aki már boldog és élvezi a mennyországot. Még mi is, akik itt vagyunk a földön, sokkal inkább meghallgatunk egy szerencsétlen szenvedőt, mint olyasvalakit, akinek semmi baja.

- Miért vette el Jézus az anyámat?
- Azért, hogy még jobban vágyakozz az égbe.

- Mit csinál anyám a Paradicsomban?
- Szeret és örvendezik.
- Apám és a nagyszüleim is?
- Igen.
- Áldását küldi rám anyám?
- Mindig.
- Elfelejtette a szenvedést, amit
maroka, 2020. március 07. szombat, 08:37
Szenvedélyesen szerette Istent és a számítógépet
Zöld-foki-szigetekig, Brazíliától Kínáig.
Mindemellett mélyen hívő volt, mindennap szentáldozáshoz járult - ,,ez az országút a mennyországba" - mondta. Tizenegy éves kora körül megkérték, legyen a hitoktató segítője, később maga is tartott hittanórákat. Az eucharisztikus csodákat bemutató virtuális múzeumát tizenegy évesen kezdte készíteni, akkoriban jegyezte föl: ,,Minél többször járulunk szentáldozáshoz, annál inkább hasonlatossá válunk Jézushoz, és már itt a földön megízleljük a mennyországot." Arra kérte szüleit, vigyék el minden eucharisztikus csoda helyszínére - ez a terve két és fél esztendő alatt valósult meg. 136, az Egyház által elismert eucharisztikus csodát választott be virtuális múzeumába, az interneten elérhető gyűjtemény mellett minikiállítások elkészítésében is közreműködött, melyek bejárták a világot. Azért találta ki a kiállítást, hogy hatékony eszköz legyen arra, hogy felrázza a lelkiismeretet, felébressze az embereket, akik rutinként élik meg
maroka, 2020. február 24. hétfő, 22:15
Vass Albert: Magyar karácsony az égben
Itt olvasható
Idézet:
"Valahol a meghatottan álló magyarok sorában egy öreg mamából kitört az elfojtott zokogás. Katinka kitépte magát az Úr Jézus karjaiból, odafutott az öregasszonyhoz és két véznakarjával átölelte. ,,Ne sírj, mama" - kiáltotta hangos csengő angyalka-hangon, mely egyszeribe betöltötte az egész mennyországot, ,,anyuék nem éheznek többet odalent! A mennyei kenyér, amit küldtem, meglásd, eltart sokáig!"
Az Úr Jézus mosolygott. S mosolyától, bizony, akár hiszik, akár nem: nyáriasan kisütött a nap Magyarország fölött!!!"

Videó
maroka, 2019. december 29. vasárnap, 12:53
Képek, videók
mennyorszag-3-352653b9 c1.
menusgabor
2020. február 08. szombat, 19:34
Mennyország v pokol.png
menusgabor
2019. december 18. szerda, 21:04
Mennyország és pokol.jpg
menusgabor
2019. december 18. szerda, 21:02
Mennyország.jpg
menusgabor
2019. január 16. szerda, 18:51
Út a mennyországba
sanci81
2018. július 24. kedd, 17:35
A mennyországban járok
sanci81
2018. július 19. csütörtök, 17:23
A mennyországban járok,
sanci81
2018. április 26. csütörtök, 16:18
Négyemeletes mennyország.
vorosrozsa66
2018. április 15. vasárnap, 14:15
Lépcső a mennyországba
sanci81
2018. március 26. hétfő, 17:44
Az a mennyország, amely p
chillik
2016. október 27. csütörtök, 05:52
orig-Neri_Szent_Fulop. jpg
aranyosmagdika
2011. március 14. hétfő, 13:31
Néri Szent Fülöp
fcris
2007. május 14. hétfő, 15:21
Bladder Campion.jpg
durcimarcika
2014. október 04. szombat, 18:50
Pink Campion.jpg
durcimarcika
2014. június 19. csütörtök, 19:18
campion2848062672lSmal lSm
wiwat
2013. július 25. csütörtök, 13:04
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.