Belépés
2019. július 19. péntek | 29. hét | 200. nap | 20:50 | Emília
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az Ötös Archetípus Dinamikája
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Az integráció iránya: az Ötöstől a Nyolcas felé

Az Ötösök soha nem érzik, hogy eleget tudnak már a cselekvéshez: mindig van még valami, amit tudniuk kellene. De mindaddig bizonytalanok lesznek, ameddig nem tesznek szert igazi tudásra a való világról, hanem csak a saját elméjüket ismerik kiválóan. Pszichoanalitikus szempontból az énjük általában túl gyönge az ösztönénjükhöz képest: agressziójuk és egyéb impulzusaik túlereje gyakran elnyomja a gondolkodásukat.

Az egészséges, integrálódó Ötösökkel ez már nem történhet meg, mivel nekik sikerült a világgal kapcsolatos észleléseiket beépíteni önmagukba: nem csupán megfigyelték a világot, de azonosultak is vele. Már nemcsak a gondolataikkal azonosulnak, hanem gondolataik tárgyával is. Az integrálódó Ötösöknek így sikerül legyűrniük a környezettel kapcsolatos félelmeiket; megtanulnak bízni a környezetben. Ennek következményeként erősödni kezd a magabiztosságuk is, akárcsak az egészséges Nyolcasoké.

Ha elmozdulnak a Nyolcas felé, az Ötösök arra is rájönnek, bár saját véleményük szerint talán nagyon keveset tudnak, még mindig jóval többet, mint majdnem mindenki más. Azt is felismerik, hogy nem kell minden elképzelhető dolgot tudniuk, mielőtt hozzáfoghatnának valamihez. Ha csinálnak valamit, azzal tanulnak is, és képessé válnak a felmerülő új problémák megoldására. Megértik, hogy tudni fogják, amit kell és akkor fogják tudni, amikor kell. Magabiztosságuk nem abból fakad, hogy számos készséget sajátítottak el vagy óriási adathalmazt raktároztak el a fejükben, hanem abból, hogy igazi kapcsolatban vannak a világgal való jelenlétükkel. Ekkor már nem azt érzik, hogy elkülönülnek a világtól és tehetetlen kis porszemek, hanem azt, hogy erős és elválaszthatatlan részei az egésznek.

Az integrálódó Ötösök azért tudnak cselekedni, mert felismerik saját eredendő szellemi fölényüket. Igaz ugyan, hogy nem tudnak mindent, de eleget tudnak ahhoz, hogy magabiztosan vezethessenek másokat. A valóság olyan kielégítően igazolja elképzeléseik helyességét, hogy többé már nem félnek cselekedni. Elég bátorságot szereznek ahhoz, hogy gondolataikat és ezen keresztül önmagukat is a világ elé tárják. Az integrálódó Ötösök tehát rádöbbennek, hogy igenis adhatnak valami értékeset a többi embernek. Ennek eredményeként gondolataik végre cselekvésben nyernek kifejezést és mások vezetésére is alkalmassá válnak. Megmutatják a többi embernek, hogyan kell megcsinálni valamit, amit csak ők tudnak megcsinálni. Azt pedig már korábban is láttuk, hogy ötleteik gyakorlati értéke felbecsülhetetlen lehet.

A dezintegráció iránya: az Ötöstől a Hetes felé

A 4. szinttől kezdődően az Ötösök úgy reagálnak a stresszre, hogy az átlagos és egészségtelen Hetesek egyes tulajdonságait is megjelenítik. Az átlagos Ötösök többnyire elhúzódnak a többi embertől és a világban folytatott olyan tevékenységektől, amelyeket
- félelmeik szerint - képtelenek volnának elvégezni. Figyelmük és érdeklődésük emiatt egyre jobban beszűkül. A Hetes felé való elmozdulást tekinthetjük a világuk zsugorodására adott tudattalan reakciónak, jóllehet a szorongást az átlagos és egészségtelen Hetesekre jellemző széttöredezett, hiperaktív formában vezetik le.

A 4. szinten az Ötösök a tanulásra, a gyakorlásra és a felkészülésre összpontosítják energiáikat. Nem elég magabiztosak ahhoz, hogy kilépjenek az élet porondjára, és azt hiszik, hogy tudásuk és készségeik továbbfejlesztése fogja majd megadni nekik azt a védelmet, amihez az életben maradáshoz szükségük van. Ezzel együtt jelenik meg az a változatosság iránti vágy és szellemi nyughatatlanság, ami a Hetes típusra jellemző. Az ezen a szinten álló Ötösök a Hetesekhez hasonlóan szüntelenül információkat szereznek, bővítik zene-, könyv- vagy videofilm-gyűjteményüket, vagy valami mást halmoznak fel, ami felkeltette az érdeklődésüket. Egyik témára a másikra ugranak, és állandóan azt az egyet keresik, amely majd kielégíti őket, azt a szellemi vállalkozást, amelyben tényleg el tudnak merülni. Csakhogy ebben a nyughatatlan lelkiállapotban semmilyen tevékenység sem tökéletesen kielégítő a számukra.

Az 5. szinten az Ötösök még jobban belemerülnek tervezett feladataikba és gondolataikba. Kezdik társadalmilag elszigetelni magukat, és a környező világ helyett egyre inkább a gondolataikkal foglalkoznak. Elkezdenek éhezni a serkentő ingerekre, és stressz hatására egész sor olyan, egymástól igen eltérő időtöltésbe kezdhetnek, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban legfőbb szellemi projektjeikkel vagy motivációjukkal. Videojátékokkal, filmekkel, tudományos-fantasztikus és horror-regényekkel foglalják el magukat. Nagyon szeretik hagyni, hogy elméjük szabadon asszociáljon, s gyakran kifejezetten élvezik a bolondos pillanatokat és az olyan különös humort, amely a környezetükben lévő többi ember számára meglepő lehet. Stressz hatására az Ötösök rákaphatnak az éjszakai életre is, elindulnak felderíteni a bárokat, éttermeket és lokálokat - gyakran voyeurként. Ezt azonban többnyire titokban tartják, barátaik közül kevesen tudnak életüknek erről a részéről. Szorongásuk fokozódásával együtt nő a serkentő és figyelemelterelő ingerek iránti vágyuk is.

A 6. szinten az Ötösök félelmei tovább erősödnek, és már-már lemondanak arról, hogy valaha is sikerül megtalálniuk a helyüket az életben. Fenyegetőnek érzik a többi emberrel való érintkezést, és szellemi vagy alkotói "magánterületük" védelmében ellenségesé és provokatívvá válhatnak. Maximális sebességbe kapcsolnak, hogy meneküljenek a szorongástól, és gyakran érzéketlenül, agresszívan törekszenek annak elérésére, amit éppen akarnak. A Hetesekre jellemző eltompultság, megkérgesedettség csak felerősíti az Ötösök fokozódó cinizmusát, türelmetlenek lesznek az emberekkel szemben, és világnézetük teljesen megrögzötté válik. Vannak, akik vadnak és izgalmasnak találják az Ötösöket ezen a szinten, de az emberek többségét inkább taszítja heves, nyughatatlan energikusságuk. Ráadásul stresszhatás alatt az Ötösök minden különösebb aggály nélkül alkoholhoz és kábítószerekhez nyúlnak, hogy elfojtsák szorongásukat. Bármit megtesznek, ami enyhülést kínál fájdalmukra és félelmeikre, még ha rövid megnyugvásért kell is nagy árat fizetniük.

A 7. szinten az egészségtelen Ötösök már szélsőségesen elszigetelődtek, el vannak vágva a többi emberrel és a világgal való kapcsolattól, és így belső nyughatatlanságukat nem tudják alkotó módon levezetni. A Hetes felé elmozdulva ezt az energiát olyan viselkedésformákban szabadítják fel, amelyek menekülést jelentenek a nyomasztó valóság elől, de ettől csak még szétaprózottabbnak, még tehetetlenebbnek érzik magukat. Az egészségtelen Ötösök az elszigetelődés és a félelem állapotából a lázas tevékenykedés állapotába billenek át. Elméjük kezd irányíthatatlanná válni, és amikor már nem tudnak uralkodni a félelmeiken, ezt a mérhetetlen pszichés zűrzavart megfontolatlan és gyakran felelőtlen módon adják ki magukból. Belevetik magukat mindenféle fejetlen akciókba, amelyek eredményeként csak még nagyobb bajba keverik magukat, még súlyosabb konfliktusba kerülnek a környezetükkel. Irracionálisak, ítélőképességük rendkívül rossz és mindig a legrosszabb megoldást választják. Amikor mások megkérdőjelezik önpusztító menekülésüket, gyakran sértő és infantilis módon reagálnak.

A 8. szinten az Ötösök tele vannak rettegéssel, és képtelenek különbséget tenni a tudattalanjukból feltörő szörnyűséges képek és a valóság között. Fokozódó stressz hatására viselkedésük mániákussá és meggondolatlanná válhat. Ha ilyenkor mozdulnak el a Hetes felé, a leromlott állapotú Ötösök teljesen elvesztik a józan eszüket. Kiszámíthatatlan és felelőtlen viselkedésükkel néha pontosan azokat a szörnyűségeket idézik elő, amelyektől annyira rettegnek. És éppen mert annyira félősek, az Ötösök gyakran figyelmetlenek, nincsenek tudatában a valódi veszélyeknek. Például lehet, hogy megölik őket - nem a bútoraik falják fel őket és nem is a televízióból áradó halálsugarak végeznek velük, hanem elüti őket egy teherautó, mert nem néznek körül. A kizökkent Ötösök roppant vigyázatlanok, gyakran esnek balesetek áldozatául: előfordul, hogy mérgezést szenvednek - nem a KGB akarja eltenni őket láb alól, hanem véletlenül megesznek valamit, amit nem kellett volna. A neurotikus Ötösöknek ismét kapcsolatot kellene teremteniük a valósággal (és különösen annak pozitív oldalával), csakhogy ezen a szinten teljességgel képtelenek erre. Megfontolás nélkül, szeszélyesen és hisztérikusan cselekszenek, akár a mániás-depressziós Hetesek, és egyre labilisabbá és kiszámíthatatlanabbá válnak.

A 9. szinten az Ötösöket felemészti a rettegés, és kétségbeesetten próbálnak menekülni a borzalmak elől, amelyeket maguk körül észlelnek. Saját magukban sem találnak semmit, ami magabiztosságot ébreszthetne bennük vagy megadhatná nekik azt az érzést, hogy meg tudnak birkózni az életük hátralévő részével. Attól félve, hogy valamiféle rettenetes zsákutcába kerültek, kényszeres módon maradandó károsodásokat okozhatnak önmaguknak vagy másoknak. Még ha nem is ölik meg magukat, meggondolatlan tevékenységeik súlyos egészségkárosodást okozhatnak, illetve korlátozhatják azt a képességüket, hogy később bármiféle tevékenységet folytassanak. Az egészségtelen Hetesekhez hasonlóan legyengülnek, kiégnek, megbénulnak a félelemtől. Szorongásuk további fokozódásának hatására akár jóvátehetetlen dolgokat is elkövethetnek: hirtelen felindulásból megölhetnek valakit vagy kiolthatják saját életüket.

Fordította: Sóskuthi György
eposz, 2019. január 29. kedd, 11:42
Címkék: Ötös Archetípus Dinamikája, Richard Riso, Russ Hudson, Sóskuthi György, integráció iránya, való világról,
Kommentek
Szijjártó: az EU szegényebb és kevésbé versenyképes lenne a közép-európai országok nélkül
számára - hangoztatta Szijjártó Péter.

"Magyarországnak az az érdeke, hogy a bővítési politika folytatódjon, hogy az Európai Unió végre tovább bővüljön a nyugat-balkáni térség irányába, ezt diktálja a nemzetgazdasági és a nemzetbiztonsági érdekünk is" - mutatott rá a külgazdasági és külügyi tárca vezetője.

A politikus arra az álláspontra helyezkedett, hogy a nyugat-balkáni feszültségeken úgy lehet a leginkább úrrá lenni és még biztonságosabbá tenni a térséget, ha felkínálják az európai integráció útját a nyugat-balkáni országoknak.

Így a gazdasági kapcsolatok is sokkal szorosabbak és hatékonyabbak lehetnek - tette hozzá.

Ráadásul a migrációs veszély sajnos továbbra is reális - emelte ki Szijjártó Péter.

"Elnézve a Törökországban és az EU déli és délkeleti szomszédságában uralkodó állapotokat, több mint 30 millió ember él olyan sorban, hogy könnyen hozhat olyan döntést, hogy megindul Európa irányába" - hívta fel a figyelmet a magyar diplomácia vezetője.

"Ezért fontos, hogy
velemenyezd, 2019. június 12. szerda, 13:06
Integráció iránya - Nyolcastól a Kettes felé
A Nyolcasok számára az jelenti a fejlődés irányát, ha ahelyett, hogy uralkodnának a többi emberen, inkább megnyílnak előttük. Amikor az egészséges Nyolcasok elmozdulnak a Kettes felé, megtanulják arra használni a tudásukat, hogy másokon mint egyéneken segítsenek. Már láthattuk, hogy az egészséges Nyolcasok hősiesek és nemes szívűek, de elsősorban olyan embercsoportokkal szemben, akiktől elkülönültek.
eposz, 2019. február 16. szombat, 02:51
ooOoo
Nyolcas színezetű Kilences: "Kényelemkereső"
Egyes színezetű Kilences: "Álmodozó"

Integráció iránya: Egyestől a Hetes felé

Amint már láthattuk, az Egyesek túlságosan szoros ellenőrzés alatt tartják az érzéseiket és késztetéseiket. Hetes felé való elmozdulásuknak az a lényege, hogy az integrálódó Egyesek ellazulnak, és megtanulják élvezni az életet.

Dezintegráció iránya: Hetestől az Egyes felé
eposz, 2019. február 16. szombat, 01:56
Az ukrán parlament megszavazta a NATO- és EU-csatlakozás alkotmányba foglalását
emelt kifogást a módosítással szemben. Még aznap a parlament előzetesen jóváhagyta a törvényjavaslatot - emlékeztetett az UNIAN ukrán hírügynökség.

Az előterjesztés értelmében az alkotmányban rögzítik, hogy Ukrajna stratégiai célkitűzése a teljes jogú tagság elnyerése az Európai Unióban és az Észak-atlanti Szerződés Szervezetében (NATO).

Elemzők szerint a jelenlegi vezetés ily módon akarja kizárni annak lehetőségét, hogy a jövőben egy új kurzus ismét letéríthesse Ukrajnát az euroatlanti integrációs irányról, miként azt Viktor Janukovics korábbi oroszbarát elnök és kormánya tette hivatali idejében.

Ukrajnában március 31-én tartják az elnökválasztás első fordulóját, ősszel pedig parlamenti választások lesznek.

Porosenko fontosnak tartotta - és ezt nyilvánosan is kimondta -, hogy a parlament még az elnökválasztásig fogadja el ezt az alkotmánymódosítást.

A módosítás nyomán az alkotmány preambulumába bekerül egy olyan kiegészítés, amely rögzíti az ukrán nép európai identitását,
velemenyezd, 2019. február 07. csütörtök, 12:31
Brexit - Tárgyalt a brit kormányfő és az ellenzék vezetője
hajlandó volt tárgyalóasztalhoz ülni a miniszterelnökkel.

A 45 perces szerda esti megbeszélésről a Munkáspárt szóvivője azt mondta, hogy a két vezető politikus hasznos eszmecserét tartott, és különös részletességgel megvitatták a vámuniós viszonyrendszerről, illetve az EU egységes piacához fűződő majdani kapcsolatokról kialakított nézeteiket.

A konzervatív párti brit kormány a vámunióból és az egységes piacról is ki akar lépni, mivel véleménye szerint a további tagság az EU e két sarkalatos integrációs szerveződésében olyan feltételek teljesítési kötelmével járna - mindenekelőtt a bevándorlás szabályozásában -, mintha az Egyesült Királyság ki sem lépne az EU-ból.

A Munkáspárt azonban a kilépési megállapodás támogatása fejében ragaszkodik ahhoz, hogy London a Brexit után is szoros kapcsolatban maradjon az EU vámuniójával és egységes piacával. Ennek különös jelentőséget ad, hogy a Munkáspárt az ellenzék messze legnagyobb ereje, sokkal több képviselője van, mint a többi ellenzéki pártnak együtt,
velemenyezd, 2019. január 30. szerda, 19:22
Enneagram - Fejlődési szintek / Hogyan fogjunk hozzá?
személyiségtípusok leírásának olvasása közben megismerjük az egyes szintekhez tartozó vonáscsoportok legfontosabb elemeit, miközben a kontinuumon az egészségtől a neurózis felé haladunk.

A szintek segítenek abban, hogy az egyes személyiségtípusokat egységes egészként szemlélhessük. Olyan keretet adnak, amelyben elhelyezhetjük az összes egészséges, átlagos és egészségtelen személyiségvonást. A szinteket azért is érdemes megérteni, mert a kontinuumnak csak az egészséges tartományában tudunk az integráció irányába (lásd később) mozogni, míg az átlagos és egészséges tartományban a dezintegráció irányába mozdulhatunk csak el. Érdemes megemlíteni, hogy a "legkisebb ellenállású út" a dezintegráció felé vezet - ha erre haladunk, tulajdonképpen személyiségünk rögzült mechanizmusainak engedelmeskedünk. Az integráció irányába történő mozgáshoz ezzel szemben mindig tudatos döntés és erőfeszítés szükséges - de nem küszködés és erőlködés, mert az eleve kudarcra ítélne bennünket. Ha így értelmezzük az
eposz, 2019. január 29. kedd, 12:06
EP-választás - Mozgalmat indított az ellenzéki együttműködés érdekében a Párbeszéd EP-képviselője
államtitkár, valamint Ámon Ada környezetvédő.

Jávor Benedek szerint Magyarországnak az EP-választáson arról kell döntenie, hogy aktív részese kíván-e lenni egy sikeres Európa építésének, "vagy annak megfúrása Magyarország projektje".

Mozgósítást szorgalmazott az ellenzéki oldalon, ehhez szerinte egy hatékony Európa képét kell megfogalmazniuk, valamint azokat az alapvető célokat és értékeket, amelyek egyetértést teremtenek az ellenzéki erők között.

Ilyen az aktív részvétel az európai integrációban, a korrupció elleni fellépés vagy a csatlakozás az uniós ügyészséghez. Ide sorolta még az európai szociális unió megerősítését, a tagállamok közötti különbségek hatékonyabb csökkentését, és egy uniós döntéshozatalt, amely nem kevesek Európáját, hanem "mindannyiunk közös Európáját" eredményezi.

Minden magyarnak azonos jogokkal kell részt vennie közös dolgaink eldöntésében, éljenek akár Magyarországon, a környező országokban vagy dolgozzanak más uniós tagállamban - folytatta.

A
velemenyezd, 2019. január 18. péntek, 14:02
Képek, videók
VaZsu70-saját3dinamikk al.
klari67
2016. március 28. hétfő, 07:52
dinamikus_kep.php.png
simonfai
2010. szeptember 21. kedd, 11:23
Románia az uniós integrác
ibolya64
2007. június 25. hétfő, 21:15
Álmodtam egy szebb világr
sz719eszter
2016. május 05. csütörtök, 19:30
Szüz Mária e világra nékü
chillik
2015. december 09. szerda, 06:58
Puszta világra
sanci81
2015. december 03. csütörtök, 17:15
Boo-kitekintés a világra.
agica2004
2014. október 03. péntek, 17:02
Mosolyogj a világra...4_n
lilagondolatok
2014. június 05. csütörtök, 10:46
Ablak a világra.jpg
mbartis
2012. január 08. vasárnap, 22:14
mosolyog a világra
agica2004
2010. szeptember 29. szerda, 14:43
ablak a világra velem.png
biharijudit
2010. május 19. szerda, 21:22
esti_kitekintes_a_vila gra
bostailiza
2010. április 14. szerda, 14:52
azért jöttem világra....j
szabonebabi
2010. március 25. csütörtök, 01:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.