Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 01:51 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az Ötös Archetípus Dinamikája
(Don Richard Riso / Russ Hudson - Személyiségtípusok)

Az integráció iránya: az Ötöstől a Nyolcas felé

Az Ötösök soha nem érzik, hogy eleget tudnak már a cselekvéshez: mindig van még valami, amit tudniuk kellene. De mindaddig bizonytalanok lesznek, ameddig nem tesznek szert igazi tudásra a való világról, hanem csak a saját elméjüket ismerik kiválóan. Pszichoanalitikus szempontból az énjük általában túl gyönge az ösztönénjükhöz képest: agressziójuk és egyéb impulzusaik túlereje gyakran elnyomja a gondolkodásukat.

Az egészséges, integrálódó Ötösökkel ez már nem történhet meg, mivel nekik sikerült a világgal kapcsolatos észleléseiket beépíteni önmagukba: nem csupán megfigyelték a világot, de azonosultak is vele. Már nemcsak a gondolataikkal azonosulnak, hanem gondolataik tárgyával is. Az integrálódó Ötösöknek így sikerül legyűrniük a környezettel kapcsolatos félelmeiket; megtanulnak bízni a környezetben. Ennek következményeként erősödni kezd a magabiztosságuk is, akárcsak az egészséges Nyolcasoké.

Ha elmozdulnak a Nyolcas felé, az Ötösök arra is rájönnek, bár saját véleményük szerint talán nagyon keveset tudnak, még mindig jóval többet, mint majdnem mindenki más. Azt is felismerik, hogy nem kell minden elképzelhető dolgot tudniuk, mielőtt hozzáfoghatnának valamihez. Ha csinálnak valamit, azzal tanulnak is, és képessé válnak a felmerülő új problémák megoldására. Megértik, hogy tudni fogják, amit kell és akkor fogják tudni, amikor kell. Magabiztosságuk nem abból fakad, hogy számos készséget sajátítottak el vagy óriási adathalmazt raktároztak el a fejükben, hanem abból, hogy igazi kapcsolatban vannak a világgal való jelenlétükkel. Ekkor már nem azt érzik, hogy elkülönülnek a világtól és tehetetlen kis porszemek, hanem azt, hogy erős és elválaszthatatlan részei az egésznek.

Az integrálódó Ötösök azért tudnak cselekedni, mert felismerik saját eredendő szellemi fölényüket. Igaz ugyan, hogy nem tudnak mindent, de eleget tudnak ahhoz, hogy magabiztosan vezethessenek másokat. A valóság olyan kielégítően igazolja elképzeléseik helyességét, hogy többé már nem félnek cselekedni. Elég bátorságot szereznek ahhoz, hogy gondolataikat és ezen keresztül önmagukat is a világ elé tárják. Az integrálódó Ötösök tehát rádöbbennek, hogy igenis adhatnak valami értékeset a többi embernek. Ennek eredményeként gondolataik végre cselekvésben nyernek kifejezést és mások vezetésére is alkalmassá válnak. Megmutatják a többi embernek, hogyan kell megcsinálni valamit, amit csak ők tudnak megcsinálni. Azt pedig már korábban is láttuk, hogy ötleteik gyakorlati értéke felbecsülhetetlen lehet.

A dezintegráció iránya: az Ötöstől a Hetes felé

A 4. szinttől kezdődően az Ötösök úgy reagálnak a stresszre, hogy az átlagos és egészségtelen Hetesek egyes tulajdonságait is megjelenítik. Az átlagos Ötösök többnyire elhúzódnak a többi embertől és a világban folytatott olyan tevékenységektől, amelyeket
- félelmeik szerint - képtelenek volnának elvégezni. Figyelmük és érdeklődésük emiatt egyre jobban beszűkül. A Hetes felé való elmozdulást tekinthetjük a világuk zsugorodására adott tudattalan reakciónak, jóllehet a szorongást az átlagos és egészségtelen Hetesekre jellemző széttöredezett, hiperaktív formában vezetik le.

A 4. szinten az Ötösök a tanulásra, a gyakorlásra és a felkészülésre összpontosítják energiáikat. Nem elég magabiztosak ahhoz, hogy kilépjenek az élet porondjára, és azt hiszik, hogy tudásuk és készségeik továbbfejlesztése fogja majd megadni nekik azt a védelmet, amihez az életben maradáshoz szükségük van. Ezzel együtt jelenik meg az a változatosság iránti vágy és szellemi nyughatatlanság, ami a Hetes típusra jellemző. Az ezen a szinten álló Ötösök a Hetesekhez hasonlóan szüntelenül információkat szereznek, bővítik zene-, könyv- vagy videofilm-gyűjteményüket, vagy valami mást halmoznak fel, ami felkeltette az érdeklődésüket. Egyik témára a másikra ugranak, és állandóan azt az egyet keresik, amely majd kielégíti őket, azt a szellemi vállalkozást, amelyben tényleg el tudnak merülni. Csakhogy ebben a nyughatatlan lelkiállapotban semmilyen tevékenység sem tökéletesen kielégítő a számukra.

Az 5. szinten az Ötösök még jobban belemerülnek tervezett feladataikba és gondolataikba. Kezdik társadalmilag elszigetelni magukat, és a környező világ helyett egyre inkább a gondolataikkal foglalkoznak. Elkezdenek éhezni a serkentő ingerekre, és stressz hatására egész sor olyan, egymástól igen eltérő időtöltésbe kezdhetnek, amelyek nincsenek közvetlen kapcsolatban legfőbb szellemi projektjeikkel vagy motivációjukkal. Videojátékokkal, filmekkel, tudományos-fantasztikus és horror-regényekkel foglalják el magukat. Nagyon szeretik hagyni, hogy elméjük szabadon asszociáljon, s gyakran kifejezetten élvezik a bolondos pillanatokat és az olyan különös humort, amely a környezetükben lévő többi ember számára meglepő lehet. Stressz hatására az Ötösök rákaphatnak az éjszakai életre is, elindulnak felderíteni a bárokat, éttermeket és lokálokat - gyakran voyeurként. Ezt azonban többnyire titokban tartják, barátaik közül kevesen tudnak életüknek erről a részéről. Szorongásuk fokozódásával együtt nő a serkentő és figyelemelterelő ingerek iránti vágyuk is.

A 6. szinten az Ötösök félelmei tovább erősödnek, és már-már lemondanak arról, hogy valaha is sikerül megtalálniuk a helyüket az életben. Fenyegetőnek érzik a többi emberrel való érintkezést, és szellemi vagy alkotói "magánterületük" védelmében ellenségesé és provokatívvá válhatnak. Maximális sebességbe kapcsolnak, hogy meneküljenek a szorongástól, és gyakran érzéketlenül, agresszívan törekszenek annak elérésére, amit éppen akarnak. A Hetesekre jellemző eltompultság, megkérgesedettség csak felerősíti az Ötösök fokozódó cinizmusát, türelmetlenek lesznek az emberekkel szemben, és világnézetük teljesen megrögzötté válik. Vannak, akik vadnak és izgalmasnak találják az Ötösöket ezen a szinten, de az emberek többségét inkább taszítja heves, nyughatatlan energikusságuk. Ráadásul stresszhatás alatt az Ötösök minden különösebb aggály nélkül alkoholhoz és kábítószerekhez nyúlnak, hogy elfojtsák szorongásukat. Bármit megtesznek, ami enyhülést kínál fájdalmukra és félelmeikre, még ha rövid megnyugvásért kell is nagy árat fizetniük.

A 7. szinten az egészségtelen Ötösök már szélsőségesen elszigetelődtek, el vannak vágva a többi emberrel és a világgal való kapcsolattól, és így belső nyughatatlanságukat nem tudják alkotó módon levezetni. A Hetes felé elmozdulva ezt az energiát olyan viselkedésformákban szabadítják fel, amelyek menekülést jelentenek a nyomasztó valóság elől, de ettől csak még szétaprózottabbnak, még tehetetlenebbnek érzik magukat. Az egészségtelen Ötösök az elszigetelődés és a félelem állapotából a lázas tevékenykedés állapotába billenek át. Elméjük kezd irányíthatatlanná válni, és amikor már nem tudnak uralkodni a félelmeiken, ezt a mérhetetlen pszichés zűrzavart megfontolatlan és gyakran felelőtlen módon adják ki magukból. Belevetik magukat mindenféle fejetlen akciókba, amelyek eredményeként csak még nagyobb bajba keverik magukat, még súlyosabb konfliktusba kerülnek a környezetükkel. Irracionálisak, ítélőképességük rendkívül rossz és mindig a legrosszabb megoldást választják. Amikor mások megkérdőjelezik önpusztító menekülésüket, gyakran sértő és infantilis módon reagálnak.

A 8. szinten az Ötösök tele vannak rettegéssel, és képtelenek különbséget tenni a tudattalanjukból feltörő szörnyűséges képek és a valóság között. Fokozódó stressz hatására viselkedésük mániákussá és meggondolatlanná válhat. Ha ilyenkor mozdulnak el a Hetes felé, a leromlott állapotú Ötösök teljesen elvesztik a józan eszüket. Kiszámíthatatlan és felelőtlen viselkedésükkel néha pontosan azokat a szörnyűségeket idézik elő, amelyektől annyira rettegnek. És éppen mert annyira félősek, az Ötösök gyakran figyelmetlenek, nincsenek tudatában a valódi veszélyeknek. Például lehet, hogy megölik őket - nem a bútoraik falják fel őket és nem is a televízióból áradó halálsugarak végeznek velük, hanem elüti őket egy teherautó, mert nem néznek körül. A kizökkent Ötösök roppant vigyázatlanok, gyakran esnek balesetek áldozatául: előfordul, hogy mérgezést szenvednek - nem a KGB akarja eltenni őket láb alól, hanem véletlenül megesznek valamit, amit nem kellett volna. A neurotikus Ötösöknek ismét kapcsolatot kellene teremteniük a valósággal (és különösen annak pozitív oldalával), csakhogy ezen a szinten teljességgel képtelenek erre. Megfontolás nélkül, szeszélyesen és hisztérikusan cselekszenek, akár a mániás-depressziós Hetesek, és egyre labilisabbá és kiszámíthatatlanabbá válnak.

A 9. szinten az Ötösöket felemészti a rettegés, és kétségbeesetten próbálnak menekülni a borzalmak elől, amelyeket maguk körül észlelnek. Saját magukban sem találnak semmit, ami magabiztosságot ébreszthetne bennük vagy megadhatná nekik azt az érzést, hogy meg tudnak birkózni az életük hátralévő részével. Attól félve, hogy valamiféle rettenetes zsákutcába kerültek, kényszeres módon maradandó károsodásokat okozhatnak önmaguknak vagy másoknak. Még ha nem is ölik meg magukat, meggondolatlan tevékenységeik súlyos egészségkárosodást okozhatnak, illetve korlátozhatják azt a képességüket, hogy később bármiféle tevékenységet folytassanak. Az egészségtelen Hetesekhez hasonlóan legyengülnek, kiégnek, megbénulnak a félelemtől. Szorongásuk további fokozódásának hatására akár jóvátehetetlen dolgokat is elkövethetnek: hirtelen felindulásból megölhetnek valakit vagy kiolthatják saját életüket.

Fordította: Sóskuthi György
eposz, 2019. január 29. kedd, 11:42
Címkék: Ötös Archetípus Dinamikája, Richard Riso, Russ Hudson, Sóskuthi György, integráció iránya, való világról,
Kommentek
Palkovics: megalakul az Egyetemi Klinikák Tanácsa
betegellátásra épülő kutatási kapacitás fejlesztésében is, és úgy vélte, hogy az ITM, mint fenntartó komoly lehetőséget biztosít az egyetemeknek azzal, hogy az egészségipari innováció irányába kíván nyitni.

Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora azt mondta, mindhárom vidéki nagyvárosban (Pécs, Debrecen, Szeged) jelentős helyet foglal el mind gazdasági, mind tudományos és betegellátási értelemben az, hogy az ottani egyetemek klinikákat működtetnek.

Kitért arra, hogy a 2000-ben indult egyetemi integráció nem volt fájdalom- és problémamentes, azonban örömét fejezte ki, hogy a működtetés feltételei a kutatási területen egyszerűsödni fognak.

Lengyel Györgyi egészséggazdaságért felelős miniszteri biztos azt mondta, elkészült Magyarország átfogó egészségipari stratégiája, a dokumentum összhangban van a magyar mikro- kis- és középvállalkozások megerősítéséről szóló stratégiával is.

Hozzátette, az egészségipar az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, az ebből származó árbevétel globális
velemenyezd, 2019. szeptember 18. szerda, 14:31
V4-csúcs - A Nyugat-Balkán európai integrációja mellett foglalt állást a lengyel, a cseh és a szlovák államfő i
A dél-európai országok csatlakozása egyúttal esélyt jelent a V4-országok számára - fogalmazott Morawiecki a sajtóértekezleten. Ezzel kapcsolatban utalt a Közép- és Kelet-Európában létesülő észak-déli irányú infrastrukturális fejlesztések lehetőségeire.

Kérdésre válaszolva Morawiecki megerősítette: a V4 "nem egyezik bele a migránsoknak a brüsszeli kulcs szerinti átirányításába".

Morawiecki kitért az uniós tisztújításra is, úgy értékelve, hogy a V4 kulcsszerepet játszik az Európai Bizottság összeállításában. Utalva arra is, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök a lengyel Janusz Wojciechowskit jelölte a mezőgazdasági biztosnak, Morawiecki hangsúlyozta: Lengyelország és Magyarország is olyan területeket irányíthat majd, "amelyeket kezdettől fogva vállalni akartak".

A lengyel kormányfő kiemelte továbbá: a V4 egy hangon beszél az új uniós költségvetési keretről, a strukturális alapokról és az uniós agrárpolitikáról.

A Nyugat-Balkán biztonsága Európa biztonsága is - hangsúlyozta
velemenyezd, 2019. szeptember 12. csütörtök, 17:42
Illegális bevándorlás - Bakondi: a magyar határon is nőtt a migrációs nyomás
Bakondi György elmondta: ebben az évben eddig 7500-an próbáltak illegálisan átlépni a magyar határokon.

Kitért arra is, Törökországból a Balkán irányába tartó útvonalon jelentős a migrációs növekedés. Kiemelte, hogy a horvát-bosnyák, a szerb-horvát, a szlovén-horvát határon is az aktivitás növekedése figyelhető meg.

Ezek is igazolják, hogy nem megalapozottak azok a megállapítások, hogy nincs migráció, vagy felesleges a kerítésépítés - emelte ki.

Bakondi György megjegyezte, a balkáni helyzet mindig is nehéz volt. Most a migrációs nyomás során az államok fellépését sokszor eszközhiány, pénzhiány, létszámhiány nehezíti. Ezért is fontos lenne, hogy ezeket az országokat közelítsék az európai integrációhoz, és segítsék őket abban, hogy amikor határaikat védik, Európa határait is védjék - mondta a főtanácsadó.
velemenyezd, 2019. szeptember 10. kedd, 21:52
Andrzej Duda: helyre kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét
folytatott ukrajnai exhumációkat, az ügy azóta is feszültséget okoz Kijev és Varsó között.

"Mindketten nagyon szeretnénk, hogy e téren rendeződjenek az emberek közötti kapcsolatok" - jelentette ki Duda, hozzáfűzve: ez csak úgy történhet meg, ha a meggyilkolt emberek emlékemegőrződik, az áldozatok visszakapják nevüket, sírkövük lesz, feltüntetik őket a tömegsírt megjelölő táblán.

Zelenszkij kijelentette, hogy kész feloldani a lengyel tömegsírok feltárásának moratóriumát.

Ukrajna euroatlanti integrációs törekvéseiről szólva Andrzej Duda hangsúlyozta, Lengyelország nagyon szeretné, hogy Ukrajna kerüljön közelebb az Európai Unióhoz és a NATO-hoz.

Zelenszkij köszönetet mondott azért, hogy Lengyelország a nehéz időkben kiáll Ukrajna, a nemzetközi jog mellett.

A német-orosz beruházásként épülő Északi Áramlat-2 gázvezetékről szólva Zelenszkij úgy vélekedett, hogy az elfogadhatatlan, és fenyegetést jelent egész Európára. A felek síkraszálltak az energiaellátás forrásainak diverzifikációja
velemenyezd, 2019. augusztus 31. szombat, 15:41
Pintér Sándor: a felzárkózás megvalósításához együttműködésre van szükség - BŐVÍTETT (új: 12-17. bekezdés)
kormány döntése értelmében a következő években 300 nehéz helyzetű település kap segítséget, 2019-ben az első 31 helyszínen kezdődik el a munka. A programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálja, a végrehajtásban a nagy egyházi karitatív szervezetek és a településeken dolgozó civil szervezetek is részt vesznek.

A miniszter hangsúlyozta: a romák ma is gazdasági nehézségekkel és előítéletekkel küzdenek, ezen szeretnének javítani. Hozzátette: bár számos kísérlet történt, nem valósult meg az integrációjuk, teljes beilleszkedésük a társadalomba. "Előrelépés volt, de áttörés nem."

Kifejtette: a romák leszakadása ma is jelentős a tanulás, képzettség, az egészségi állapot, valamint a jövedelmek területén. A kormány egyértelmű álláspontja, hogy nem fogadható el ez a különbség - tette hozzá.

Kitért arra, hogy a 300 települést komplex - foglalkoztatási, iskolázottsági, lakhatási, jövedelmi, bűnözési viszonyokat és a korszerkezetet egyaránt figyelembe vevő - mutató segítségével, a KSH-val
velemenyezd, 2019. augusztus 27. kedd, 16:31
EU-csúcs - A tagállami vezetők meghatározták a következő ötéves ciklus stratégiai célkitűzéseit
A négy nagyobb célt, s azokon belül további pontokat tartalmazó dokumentum megszabja 2024-ig a közös cselekvés fő stratégiai irányait, prioritásait számos fontos témakörben, és irányvezetőként szolgál majd az EU intézményei, főként az Európai Bizottság számára.

A dokumentum első pontja az állampolgárok és jogaik védelméről szól. Ide tartozik a külső határok védelme, az illegális migráció elleni fellépés, a terrorellenes harc, a schengeni övezet megőrzése, a védelem a kibertámadások, a félretájékoztatás és az úgynevezett hibrid hadviselés ellen, valamint a közös értékek, a jogállamiság érvényesülésének fenntartása.

"Biztosítanunk kell a fizikai terünk integritását. Tudnunk kell, és nekünk kell megszabnunk, hogy ki lép be az EU területére, ez abszolút előfeltétele a biztonság garantálásának" - írták, aláhúzva a migrációs származási és tranzitállamokkal való együttműködés mélyítésének fontosságát is.

Hangsúlyozták: a felelősségvállalás és a szolidaritás egyensúlya mentén meg kellene végre
velemenyezd, 2019. június 20. csütörtök, 22:58
Szijjártó: az EU szegényebb és kevésbé versenyképes lenne a közép-európai országok nélkül
számára - hangoztatta Szijjártó Péter.

"Magyarországnak az az érdeke, hogy a bővítési politika folytatódjon, hogy az Európai Unió végre tovább bővüljön a nyugat-balkáni térség irányába, ezt diktálja a nemzetgazdasági és a nemzetbiztonsági érdekünk is" - mutatott rá a külgazdasági és külügyi tárca vezetője.

A politikus arra az álláspontra helyezkedett, hogy a nyugat-balkáni feszültségeken úgy lehet a leginkább úrrá lenni és még biztonságosabbá tenni a térséget, ha felkínálják az európai integráció útját a nyugat-balkáni országoknak.

Így a gazdasági kapcsolatok is sokkal szorosabbak és hatékonyabbak lehetnek - tette hozzá.

Ráadásul a migrációs veszély sajnos továbbra is reális - emelte ki Szijjártó Péter.

"Elnézve a Törökországban és az EU déli és délkeleti szomszédságában uralkodó állapotokat, több mint 30 millió ember él olyan sorban, hogy könnyen hozhat olyan döntést, hogy megindul Európa irányába" - hívta fel a figyelmet a magyar diplomácia vezetője.

"Ezért fontos, hogy
velemenyezd, 2019. június 12. szerda, 13:06
Képek, videók
VaZsu70-saját3dinamikk al.
klari67
2016. március 28. hétfő, 07:52
dinamikus_kep.php.png
simonfai
2010. szeptember 21. kedd, 11:23
Románia az uniós integrác
ibolya64
2007. június 25. hétfő, 21:15
Álmodtam egy szebb világr
sz719eszter
2016. május 05. csütörtök, 19:30
Szüz Mária e világra nékü
chillik
2015. december 09. szerda, 06:58
Puszta világra
sanci81
2015. december 03. csütörtök, 17:15
Boo-kitekintés a világra.
agica2004
2014. október 03. péntek, 17:02
Mosolyogj a világra...4_n
lilagondolatok
2014. június 05. csütörtök, 10:46
Ablak a világra.jpg
mbartis
2012. január 08. vasárnap, 22:14
mosolyog a világra
agica2004
2010. szeptember 29. szerda, 14:43
ablak a világra velem.png
biharijudit
2010. május 19. szerda, 21:22
esti_kitekintes_a_vila gra
bostailiza
2010. április 14. szerda, 14:52
azért jöttem világra....j
szabonebabi
2010. március 25. csütörtök, 01:20
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.