Belépés
2020. május 29. péntek | 22. hét | 150. nap | 09:20 | Magdolna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed
1. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed,
Mondd a világnak: hajnalod közel!
Mert nem hagy az, ki népeket teremtett,
Senkit sem éjben, bűnben veszni el.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

2. Lásd: millióknak lelke megkötözve,
Rabláncként hordoz sötét bűnöket;
Nincs, kitől hallja: Megváltónk keresztje
Mily gazdag élet kútja lett neked.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

3. Mondd minden népnek: elveszett juháért
Mit tett a Pásztor - csuda szerelem -
Földig hajolt a kárhozott világért
S meghalt alant, hogy élhess odafenn.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

4. Küldj fiaidból, akik nem hiába
Élvezik kincsed: hirdessék szavad;
Öntsd lelked értük győzelmes imába:
Mindent, mit adtál, Krisztus visszaad.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett!

5. Ő visszajön, Sion, előbb mint véled,
Felfedi titkát minden szív előtt.
Egy lélekért se érjen vádja téged,
Hogy temiattad nem látta meg Őt.
Légy örömmondó, békekövet,
Hirdesd: a Szabadító elközelgetett! Link Link


dandej, 2019. december 02. hétfő, 21:19
Címkék: kárhozott világért, elközelgetett, rabláncként, küldetésed, megváltónk, megkötözve,
Kommentek
Ateisták és más bűnösök
Ateisták és más bűnösök

,,Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten! ...Senki sem tesz jót, egyetlen ember sem." (Zsolt 14,1.3)

A bolond nem számol Istennel. ,,Az ő szívében", vagyis magában, lényének középpontjában tagadja, hogy Isten létezik. És cselekedetei összhangban vannak azzal, amire szíve irányul. Romlott, gyalázatos dolgokat cselekszik, nem jó. Ahogy az Istenben való hithez jó cselekedetek társulnak, a hitetlenség ugyanúgy gonosz fajzatot kell hogy szüljön. ,,Utálatosak tetteik". Ha az Istennel való kapcsolat megszakad, az emberek az egyik bűnből a másikba esnek. Nem automatikusan és nem mindig egyénileg, ahogy mi látjuk az emberi tetteket, hanem fokozatosan és nemzedékekben gondolkodva, ahogy a Biblia látja az embert.
Úgy látszik, mintha ez a zsoltár az ateistákat akarná támadni. ,,Az Úr letekint a mennyből az emberekre." Derűs méltósággal tekint le Isten a kis ateistákra. De olvasd csak tovább. Isten ránk is néz.
kalmanpiroska, 2020. április 14. kedd, 07:57
Bűnbánó zsoltárok
üdvösséged örömét, erősíts meg a készséges lelkületben!
15 Akkor utat mutatok majd a tévelygőknek, és megtérnek hozzád a bűnösök.
16 Ments meg a vértől, üdvösségem Istene, s nyelvem áldani fogja igazságosságodat.
17 Nyisd meg, Uram, ajkamat, és szám hirdetni fogja dicsőségedet.
18 Az áldozatok nem szereznek neked örömet, ha égőáldozatot hozok, nem fogadod el.
19 Áldozatom a bűnbánó lélek, az alázatos és töredelmes szívet nem veted meg.
20 Jóságodban, Uram, légy kegyes Sionhoz, építsd fel újra Jeruzsálem falait!

*
6. zsoltár
2 Ne fenyíts haragodban, Uram, ne büntess neheztelésedben!
3 Könyörülj rajtam, Uram, mert gyönge vagyok, gyógyíts meg, hisz reszket minden tagom!
4 A lelkem mélyen megrendült. Uram, meddig késlekedel?
5 Fordulj felém, Uram, s mentsd meg életemet, irgalmasságodban szabadíts meg!
6 Hiszen a holtak közül ki gondol még rád, a holtak országában ki dicsőít téged?
7 Elfáradtam a sóhajtozásban,
maroka, 2020. március 29. vasárnap, 08:30
Támad az ellenség
Jézus, ,,a fiúgyermek", a földről a mennybe ment. Arról a helyről, amelyet irányítanak, a kormányrúdhoz került. Az irányító központban van. ,,Elragadtatott az Istenhez, az ő trónusához." (5. v.)
Az ördög még mindig szabadon támadhat, de soha többé nem ragadhatja kezébe az irányítást. Az irányítás Jézusé. ,,Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz." (Ézs 9,5)
A sárkány az asszonyon tölti ki dühét, aki a fiúgyermeket szülte. Ő Sion leánya, Betlehem síró asszonya. Ő annak a népnek az anyja, amelyiknek a története vér és könnyek között van megírva. Isten népét képviseli, a mindenkori egyházat.
Egy pillanatig se gondold, hogy ha Krisztus támadást szenvedett el, követői majd ,,olcsón megússzák". Ez ellentétben állna azzal, amit Jézus előre megmondott. Hit által tudjuk, hogy Jézus már ma Úr, de ezt még nem látjuk. Hitből kell élnünk és cselekednünk. Ez azt jelenti, hogy félelem nélkül kell engedelmeskednünk Urunknak,
kalmanpiroska, 2020. március 14. szombat, 07:57
Csokonai Vitéz Mihály költészete
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY KÖLTÉSZETE

Csokonai Vitéz Mihály (1773. november 17.- 1805. január 28.) a magyar irodalom egyik legjelentősebb költője.

Csokonai Vitéz Mihály Debrecenben született, édesapja Csokonai Vitéz József seborvos, református főiskolai tanár, édesanyja Diószegi Sára.
Csokonai Vitéz Mihály szülővárosában végezte tanulmányait, majd ezek befejeztével - fiatal kora ellenére - a költészet professzorának nevezték ki.

Csokonai Vitéz Mihály szerelmi lírája a magyar irodalom egyik remeke. Vajda Juliannához, Lillához, írt versei a mai napig a kötelező memoriterek közé tartoznak. A versek tartalmát még
menusgabor, 2020. március 03. kedd, 22:30
A gyilkos
A gyilkos

,,Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős, és ennél fiatalabb
fiúgyermeket." (Mt 2,16)

Senki sem fogta fel az újszülött király teljhatalmát - kivéve az ördögöt. Készséges ügynöke, Heródes
révén az ördög mozgásba lendült, hogy gyilkoljon. De Isten gyorsabban mozdult.
Az ördög "embergyilkos volt kezdettől fogva" (Jn 8,44). Sok-sok idővel Heródes előtt az egyiptomi fáraó megpróbálta megölni Isten népének minden fiúgyermekét az ördög ügynökeként. Abban az időben Mózes, Izráel szabadítója megmenekült a tömegmészárlásból. Egyenesen a fáraó palotájában dajkálták, oltalmazták és nevelték. Óh, az Isten humora! És Heródesnek a betlehemi fiúgyermekek elleni támadásából a Megváltó megmenekült. A történelem nem ismétlődött, hanem betelt.
A betlehemi jelenet szívet tépő. Jajgató anyák szorítják magukhoz halott csecsemőiket. Elerőtlenült apák
kalmanpiroska, 2020. március 02. hétfő, 19:49
"Nem rendül meg"
felülhalad" (Fil 4,7). Isten ezt a békességét azok örökségének jelenti ki, akik megtanultak csupán Őrá
támaszkodni. ,,Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé" ( Jel 3,12). Isten házában mozdíthatatlan oszloppá válni olyan értékes célkitűzés, hogy minden szükséges próbát örömmel elviselnénk azért, hogy oda kerüljünk! (Hannah Whitall Smith )
Amikor Isten egy királyság vagy egy város középpontja, akkor Ő azt olyan erőssé teszi, ,,mint a Sion hegye, amely nem inog meg" (Zsolt 125,1). És amikor Isten a középpontja egy léleknek, jóllehet
csapások érik minden oldalról, és azok tombolhatnak, mint a tenger hullámai, belülről állandó a nyugalom. A világ semmit nem adhat, és semmit nem vehet el ebből a békességből. Mi az, ami ma az embereket megrázza, mint faleveleket, a veszély első sejtésére? Egyszerűen az, hogy Isten hiányzik a lélekből, és helyette inkább a világ kerül a szívükbe. ( R.Leighton)
,,Akik az Úrban bíznak,
kalmanpiroska, 2020. január 29. szerda, 19:09
3. évközi hét hétfő 01.27.
király lett, és negyven évig uralkodott. Hebronban Júda felett uralkodott hét esztendeig és hat hónapig, Jeruzsálemben pedig egész Izrael és Júda felett harminchárom évig.
(Mindjárt uralkodása elején) a király felvonult embereivel Jeruzsálembe a jebuzeusok ellen, akik még most is ezen a területen laktak. Dávidnak azt üzenték: ,,Ide ugyan be nem jutsz, hacsak előbb el nem távolítod a vakokat és a sántákat, mert ők is azt mondják: »Ide ugyan be nem jut Dávid.«" Dávid mégis elfoglalta Sion várát, és ez lett Dávid városa.
Dávid ezután is sikert sikerre halmozott, és egyre gyarapodott, mert vele volt a seregek Ura.
Ez az Isten igéje 2Sám 5,1-7.10

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézust azzal vádolják, hogy az ördöggel cimborál.
Egy alkalommal Jeruzsálemből írástudók jöttek (Kafarnaumba), és azt híresztelték Jézusról: ,,Belzebub szállta meg", és: ,,A gonosz lelkek fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket."
Ám ő magához hívta
maroka, 2020. január 27. hétfő, 10:46
Képek, videók
Sion hegyén
sanci81
2017. június 07. szerda, 17:58
A Sion-hegy alatt 01.jpg
chillik
2016. június 07. kedd, 07:22
A Sion-hegy alatt 02.jpg
chillik
2016. június 07. kedd, 07:22
A Sion-hegy alatt 03.jpg
chillik
2016. június 07. kedd, 07:22
A Sion hegy alatt.jpg
kicsifecske
2010. október 29. péntek, 16:28
2002. Sétahajó a Sión.jpg
dnemethk
2008. június 24. kedd, 18:51
Tourbillon,Sion
falazola
2006. december 02. szombat, 12:55
Tourbillon,Sion.jpg
falazola
2006. december 02. szombat, 12:54
ébredj.png
liliana01
2019. március 17. vasárnap, 19:03
ébredj.gif
sznejuci
2018. július 16. hétfő, 17:47
Wass A. Ébredj magyar.jpg
menusgabor
2018. július 12. csütörtök, 18:07
Sub Bass Monster - Ébredj
sanci81
2018. április 03. kedd, 18:10
Ébredj fel
sacimama
2017. december 23. szombat, 21:24
ébredj fel.jpg
bbbarbara
2017. december 08. péntek, 21:14
0 ébredj fel álmodból.jpg
lovaszmarika
2017. július 20. csütörtök, 11:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.