Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 01:19 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Noé Bárkája!
Ez egy mestermunka!...............

(Az eredetit Noé készítette Isten parancsára gófer fából , melynek hossza háromszáz sing , szélessége ötven sing , magassága pedig harminc sing volt. / Mózes I. 6.:9-22 , 7.:1-24, 8.:1-22 ,9.:1-29, /. Noé kilencszáz ötven éves korában halt meg, az özönvíz után háromszáz ötven évvel .........

Noé bárkája - fából - életnagyságban!

Noé bárkájának a másolata lett a legnagyobb favázas épület a világon, amelyet modern fafeldolgozási módszerekkel építettek: 155 m hosszú, 26 m széles és 28 m magas!
Link

Noé bárkájának az építése 2016. július 7-én fejeződött be. A Colorado Timber Frame az egyedüli vállalat, amely képes volt egy ekkora favázat megtervezni és létrehozni egy kis vízszintes szalagfűrész és egy ácsipari CNC gép segítségével.
Link

A Noé bárkája projekt elismerten a legnagyobb favázas szerkezet: az építéséhez 7.300 köbméter fára volt szükség. A másfél focipálya hosszúságával a Bárka bibliai mérete megegyezik 500 standard teherautóval, három szinten vannak kiállítások, a legfelső szinten pedig van egy 1.500 férőhelyes étterem. A bárka (napi!) 10.000 látogató befogadására alkalmas, de a szervezők úgy tervezik, hogy csak 3000 személy lehet bent egyszerre, amikor a Bárka nyitva van a nyilvánosság előtt.

A 100 millió dolláros projekt kb. másfél év alatt készült el. Az építési határidő betartása érdekében a Colorado Timber Frame további segítséget vett igénybe, és áttért a három műszakos munkarendre heti 6 napban egy egész évre. 25 alkalmazott a denveri műhelyben dolgozott a szerkezeti elemek kialakításán, míg további 10 munkás a helyszínen dolgozott Kentucky-ban a favázas projekt összeszerelésén 75 Amish ácsmesterrel együtt, akik segítettek a munkában.
Link

Az egyedülálló épület megépítéséhez két modern faipari technológia került felhasználásra. Először is a Wood-Mizer LT15 szalagfűrész, ami a fafeldolgozó cég legkisebb gépe. A fűrészgép 60 cm x 60 cm-es és 12 m hosszú gerendákat tud fűrészelni, amelyekből elég sok volt szükséges a bonyolult szerkezethez. A gerendák többségét ezután egy K2I Hundegger CNC gép vette át további megmunkálásra. Ez a gép készíti el a nútolásokat és a csap vágásokat, valamint a fúratolásokat, a különféle szükséges bevágásokat, és bármilyen szerkezeti kialakítást, amelyek a további faelemek vagy az acéllemezek illesztéséhez szükségesek. Volt még egy másik Wood-Mizer LT40 mobil fűrészgép is az építés helyszínén, amelynek az volt a célja, hogy az épitkezés területén méretre vágja a faanyagot, ha arra szükség volt.
Link

A bárka egyik legimpozánsabb eleme faipari szempontból a 15 méteres rönkökből álló középső blokk, amelyek közül sok oszlopnak 1 méteres átmérője van alul. Az itt felhasznált rönkök 30%-a Engelmann luc, amelyeket az USA-ba időközben behurcolt invazív bogár károsítók pusztítottak el, kitermelésükkor már elhaltan álltak.
Link

A vidámpark Bárka részlege 2016. július 7-én lett megnyitva a nyilvánosság részére Williamstown-ban, Kentucky-ban. A várakozások szerint legalább egymillió személy fogja meglátogatni már az első évben.
Link
Link
Link

Forrás: Link
sanci81, 2017. január 02. hétfő, 17:25
Címkék: Mózes, Colorado Timber Frame, Wood-Mizer LT15, Hundegger CNC, Wood-Mizer LT40, özönvíz után,
Kommentek
Jézus előtt
Jézus előtt

A bűnös asszony ott áll Jézus előtt,
A mózesi törvény már elítélte Őt,
De ítélje el a bűnösök barátja,
Ő is vádlott lesz, a törvény megrontója.

De Jézus nem vádol, Jézus most nem ítél,
Lehajol kétszer és a porba ír.
Az asszony középen ítéletre vár,
Menekülésre reménye sincs már.

Nem kérdés, a bűnöst meg kell-e kövezni,
Most az a kérdés, ki fogja kezdeni,
Van közöttetek, aki nem vétkezett?
Nos, vegye fel és dobja a követ!

De az Akinek a szavára megteszi,
Az elrejtett bűnöket is ismeri,
Eljutott hozzájuk az Úr szava,
Ehhez csak a bűnnélkülinek van joga.

A vádlók megszégyenülve mentek el,
Már nem törődtek a mózesi törvénnyel.
Ott maradt az asszony és Jézusra figyel
Békességed lesz, hogyha nem vétkezel.

Jézus a bűnöst ma sem kárhoztatja,
A bűnbánó bűnöst magához fogadja,
Jézus tekintete engem is elítél,
A vádlott is, a vádló is kegyelemből
kalmanpiroska, 2020. július 08. szerda, 21:15
Merj bízni Istenben!
,,Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek... Szólj Izráel fiainak, hogy induljanak el. Te pedig emeld föl a botodat, és nyújtsd ki kezedet a tengerre! (2Móz 14,15-16).

Isten Gyermeke, csak képzeld el azt a diadalmas menetet! Lásd magad előtt Izráel meglepett gyermekeit, amint szüleik állandóan fékezték és visszatartották őket a csodálkozásban való kitörésektől. Gondold el, hogy az asszonyok miként élték át a fékezhetetlen izgalmat, amint hirtelen úgy találták magukat, hogy megmenekültek a legrosszabbtól, a haláltól! Képzeld el, hogy a férfiak, akik velük együtt meneteltek, szégyent érezhettek, mert nem bíztak Istenben, és panaszkodtak Mózes ellen. És amint látod a Vörös-tenger hatalmas vízfalait, az Örökkévaló kiterjesztett keze által elkülönítve egyetlen ember hitére, tudd meg, hogy Isten mit fog tenni az övéiért.
Sose rettegj semmilyen következménytől, ami az Ő parancsának való abszolút engedelmeskedés eredménye! Ne félj a zúgó vizektől előtted, amelyek büszke megvetéssel akadályozzák
kalmanpiroska, 2020. június 28. vasárnap, 23:50
12. évközi hét péntek 06.26
meggyógyít egy leprást.
Amikor Jézus befejezte a hegyi beszédet és lejött a hegyről, nagy sokaság követte. Ekkor odament hozzá egy leprás, leborult előtte, és így kérlelte: ,,Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem."
Jézus kinyújtotta kezét, megérintette őt, és így szólt: ,,Akarom, tisztulj meg!" Erre a leprás azonnal megtisztult. Akkor Jézus így szólt hozzá: ,,Nézd, ne mondd el ezt senkinek se, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl azt az áldozatot, amelyet Mózes rendelt, bizonyságul a gyógyulásról!"
Ezek az evangélium igéi. Mt 8,1-4
.................

Imádság
Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszentség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a
maroka, 2020. június 26. péntek, 13:19
Kedves történet
"Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!"
(4.Mózes 6:25)

Az idősödő onkológus-sebész professzor, aki a gyermekek ágya mellé térdel, hogy szemmagasságban legyen kis pácienseivel, ha beszél velük, és akit a gyerekek, ha akarják, tegezhetnek, operációra készíti fel a 8 éves kisfiút. Közölnie kell a gyermekkel és az ágy másik oldalán rettegő szülőkkel: mindenre számítani kell, lehet, hogy amputálni kell térdtől a lábát a tumor miatt. Ő mindent meg fog tenni, de az operáció alatt kell, hogy meghozza a döntést. Előre nem mondhat biztosat. A gyermek keserves sírásban tört ki:
- Akkor nem fogok tudni focizni, hiába csinálsz nekem falábat.
A szülők és a mellettük álló kórházlelkész a visszanyelt könnyeik vasmarkának szorítását érezték torkukon.
A szipogó gyermek könnyes arca azonban hirtelen széles mosolyra derült:
- De akkor majd végre anyuéknak meg kell engedniük, hogy lovagolni járjak, mert azt ám falábbal is lehet! - és kacagni kezdett.
A folyosón az orvos
suzymama, 2020. június 23. kedd, 12:11
12. évközi hét kedd 06.23
iránt. És azt sem láthatjuk előre, hogy mi lesz az a cselekedetünk vagy szavunk, amely alapján felebarátunk megértheti, hogy szeretjük őt, mert ez a tett a mi szeretetünknek a jele. Ahhoz kérjük segítségedet, hogy szeretetünk soha ne merüljön ki szavakban, hanem cselekedetekben nyilvánuljon meg. Segíts minket abban, hogy tanításodat, a szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is valósítsuk!

Elmélkedés
A történelmi tapasztalat lassan formálta az ószövetségi választott népet. Mózes korában megtörtént a szövetségkötés, amelynek Isten volt a kezdeményezője és amelynek az általa adott tízparancsolat volt az alapja. A nép azonban letért a törvények útjáról, s csak több fájdalmas történelmi esemény gondolkoztatta el őket. A jeruzsálemi templom lerombolása, a szövetség ládájának eltűnése és az évtizedekig tartó babiloni fogság bűnbánatot ébresztett és elindította a vallásosság megújítását. Ennek külső jele volt a templom újjáépítése. De hogyan lehet megújítani az embereket? A válasz
maroka, 2020. június 23. kedd, 09:38
Évközi 12. vasárnap 06.21
rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet.
Énekeljetek az Úrnak! Dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből.
Ez az Isten igéje. Jer 20,10-13

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A kegyelem hatása nem olyan, mint a bűnbeesésé.
Testvéreim!
A bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek.
Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem vétkeztek mint Ádám, aki az Eljövendőnek előképe.
A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé. Mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra.
Ez az Isten igéje. Róm 5,12-15

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Ne féljetek azoktól, akik a
maroka, 2020. június 20. szombat, 22:51
A név: "Isten"
A név: ,,Isten"

Uradnak, Istenednek nevét ne vedd hiába, mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki a nevét hiába veszi (2 Mózes 20, 7).
Az ,,Isten" szó számunkra nem általános fogalom, mellyel az elgondolható legnagyobbat, legszentebbet, leghatalmasabbat jelöljük, hanem ,,Isten" név. Egészen más, ha pogányok mondják, ,,Isten", mintha mi mondanánk, akikhez maga Isten szólt. Isten számunkra a mi Istenünk, az Úr, az élő Isten. Az ,,Isten" név, és ez a név a legnagyobb szentség, mely a birtokunkban van. Benne ugyanis nem valami magunk által kigondolt testesül meg, hanem maga Isten teljes lényegében, kinyilatkoztatásában. Ha mondhatjuk, ,,Isten", akkor egyedül csak azért, mert Isten számunkra felfoghatatlan kegyelme által megismerhetővé teszi magát. Ha azt mondjuk, ,,Isten", akkor egyszerre azt is halljuk, hogy beszél hozzánk, hív minket, vigasztal, kér tőlünk: érezzük, hogy cselekszik rajtunk, formál, felegyenesít, ítél
kalmanpiroska, 2020. június 20. szombat, 10:22
Jézus Szentséges Szíve 06.19
szívéből.
...........................
stenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát; add, kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Magyar Kurír 2020.06.18

*
- Igenaptár oldalon
OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
Szeretett és kiválasztott benneteket az Úr.
A negyvenéves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez: ,,Te az Úr, a te Istened szent népe vagy, téged választott ki az Úr, a te Istened a föld népei közül a maga népének.
Nem azért hajolt le hozzátok és választott ki benneteket az Úr, mert számban fölötte álltok az összes népnek, hiszen a legkisebbek vagytok minden nép között, hanem mert szeretett
maroka, 2020. június 19. péntek, 08:26
Képek, videók
mózes családfája.jpg
maroka
2018. november 28. szerda, 17:07
mozes_a_kotablaval_969 543
menusgabor
2018. október 09. kedd, 22:02
Híd- Hollandia-Mózes híd.
agica2004
2018. július 20. péntek, 22:37
mozes név.jpg
zsokica45
2018. június 01. péntek, 16:48
mózes a sínai hegyen0115.
maroka
2018. január 15. hétfő, 17:56
Mózes imája 01.jpg
chillik
2017. november 20. hétfő, 05:30
Mózes imája 02.jpg
chillik
2017. november 20. hétfő, 05:30
mozes1.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 15. péntek, 09:52
mozes.jpg
sz719eszter
2017. szeptember 15. péntek, 09:52
mózes 001.png
chillik
2017. február 05. vasárnap, 17:56
Mozes1konyve3fejezet1t ol3
charlotteani
2016. szeptember 23. péntek, 21:23
Kristály malom, Colorado,
sanci81
2017. december 26. kedd, 16:13
Coloradó tó (Bolivia).jpg
scorpionsrose
2017. február 22. szerda, 15:28
Colorado
szicu
2015. december 21. hétfő, 16:50
Ouray, Ridgeway, Colorado
maxxx
2015. január 10. szombat, 12:25
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.