Belépés
2020. június 05. péntek | 23. hét | 157. nap | 06:43 | Fatime
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Raczinger bíboros - Keresztút
2005. március 26. Magyar kurír Link

- Joseph Ratzinger bíboros a 2005-ös keresztútról..
Olasz nyelvű interjú hangzott el a Vatikáni Rádióban nagycsütörtökön Joseph Ratzinger bíborossal, a Hittani Kongregáció prefektusával. A német bíboros, a Szentatya egyik legközelebbi munkatársa az által a írt keresztúti elmélkedésről, a fájdalom és a szenvedés értelméről vallott ebben a beszélgetésben.

A keresztút 14 állomását kísérő elmélkedés megírására - mondta a bíboros - sok teendője mellett is örömmel vállalkozott, hiszen így alkalma nyílt arra, hogy a világegyházzal megossza azoknak a bensőséges elmélkedéseknek a gyümölcseit, amelyeket sok-sok éve magányosan végzett nagypénteken a kereszt titkáról. Az elmélkedés vezérfonalául Jézusnak a földbe esett és sok gyümölcsöt termő evangéliumi magról szóló szava it választotta. Az Úr ezekkel a szavaival szenvedésének eucharisztikus jelentést adott, azt jelzi, hogy a kereszt útja nem csupán a fájdalom és a rettenetes szenvedések láncolata, hanem misztérium. Jézus más szavaiból pedig megtudjuk azt is, hogy kínszenvedésének jelentése saját maga felajánlása, gyümölcsöt termő áldozata, tehát ajándék minden ember számára. Ratzinger bíboros az interjúban külön hangsúlyozta, hogy az Eucharisztia Évére való tekintettel a keresztút értelmét az eucharisztia misztériumának összefüggésében akarta szemlélni.
A fájdalom értelmével és a Kereszt megváltó értékével kapcsolatban Ratzinger bíboros ezt mondta: természetesen a szenvedés mindenkiben félelmet kelt, ám a tapasztalat azt mutatja, hogy a szenvedés elfogadása által felnőttebbé válunk. A fájdalom ellen küzdenünk kell - ez az orvostudomány feladata -, másrészt viszont a fájdalom arra is szolgál, hogy felismerjük korlátainkat, elgondolkodjunk életünk értelme felett és megnyíljon a szívünk mások szenvedése iránt. Ami pedig a kereszt botrányát illeti: valóban nem könnyű felfogni, hogy miért van szükség a kereszthalál kegyetlenségére, ahhoz, hogy a világ üdvözüljön. A mai ember szeretné kizárni életéből mindezt. Valójában azonban Jézus kereszthalála felhívást jelent az igazságosságra, a korrektségre, az igazságtalanságoknak a szeretetben valóleküzdésére. Ugyanakkor - bár ésszel ezt nem könnyű felfogni - az Úr Jézus áldozatával felvállalta a mi fájdalmainkat és szenvedéseinket és ezzel átalakította a világot. Csak Krisztus útján járva vagyunk képesek elfogadni a fájdalmat és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha nem tudunk lemondani önmagunkról, korlátainkról és arról az akaratunkról, hogy mindent birtokoljunk. A szeretet tehát szükségszerűen magában foglalja a fájdalmat és az önajándékozást. A kereszt misztériumában benne van a szeretet misztériuma is.
maroka, 2020. február 15. szombat, 20:59
Címkék: Joseph Ratzinger, Vatikáni Rádióban, Hittani Kongregáció, Eucharisztia Évére, Csak Krisztus, 2005-ös keresztútról,
Kommentek
A félelemtől az érett emberségig
hogy bevezesse a hívő közösséget az igazság teljességébe, évszázadokon át újra meg újra új fényt vet az igazságra, előtérbe állítja elfeledett vagy elhomályosult vetületeit, s e tevékenysége soha nem fog véget érni, amíg tart a történelem.
A Redemptor hominis egy nagyszabású hármas tabló első eleme. Az első szavával a Megváltóra, azaz a Fiúra utaló enciklikát néhány éven belül az Atyával és a Szentlélekkel foglalkozó körlevelek követték, összefüggő szentháromsági gondolatsort kirajzolva. Joseph Ratzinger, a lengyel pápa talán legfontosabb munkatársa később úgy nyilatkozott, nem tartja valószínűnek, hogy e téren kezdettől fogva világos célkitűzése lett volna II. János Pálnak, de szemléletmódjának belső természetéből következett, hogy első öt enciklikájából három egy-egy szentháromsági személyt állított a középpontba.
A Redemptor hominis érthető módon valóságos programnyilatkozat. Ahogyan VI. Pál Ecclesiam Suam kezdetű első körlevele is nagyszabású programot jelentett be, s az Egyházat jelölte meg
maroka, 2020. április 24. péntek, 18:29
Magánkápolnájából követte a keresztúti ájtatosságot II. Jáno
mozgatható karosszékében ülő, fehérbe öltözött katolikus egyházfő, mintegy jelezve, hogy nem csak "virtuálisan", hanem lélekben is a keresztúti ájtatosságon részt vevő híveivel együtt van. Szemből azonban egy pillanatra sem lehetett látni II. János Pált.
A beteg, s az egy hónappal ezelőtti gégemetszése óta gyakorlatilag némaságra ítélt Karol Wojtyla magánkápolnájában figyelte másfél órán keresztül az oltár alá helyezett tv-képernyőn a különböző stációkat és meditációkat, amelyek szövegét Joseph Ratzinger bíboros írta, illetve a szertartást irányító római vikáriusát, Camillo Ruini bíborost, aki az első két stáción, továbbá az utolsón vitte a keresztet a pápa helyett.
A via crucis szertartás Krisztusnak a Golgotára vezető útját és a keresztfán elszenvedett halálát idézi fel immár sok évszázad óta, tizennégy stációra osztva. Karol Wojtyla pápa utoljára 2001-ben vitte - két stáció erejéig - a keresztet, azt követő években, így tavaly is már csak arra volt képes, hogy az ájtatosság végén rövid időre
maroka, 2020. február 15. szombat, 21:02
A világ gyászol, II. János Pál pápa elhunyt
győződött meg a pápa elhunytáról, a halottban hivatalosan azonosítva II. János Pál pápát. A kiszenvedett Karol Wojtyla ujjáról lehúzták a pápai gyűrűt, amely az elhunyt pápa uralkodásának végét hivatott jelezni.

II. János Pál pápa temetése
2005. április 8., péntek 16:05
II. János Pál pápáért zúgtak Rómában a Szent Péter-bazilika harangjai. A teret és környékét eddig soha nem látott, milliós hívősereg töltötte meg, akik búcsúzni jöttek szeretett pápájuktól. Joseph Ratzinger bíboros, a Bíborosi Kollégium dékánja mutatta be a Szent Péter téren a Szentatya temetési gyászmiséjét, amelyet megelőzően a bazilikában ünnepélyes lezárták a pápa földi maradványait tartalmazó koporsót. A Szentatya holttestét ciprusfából készült egyszerű koporsóba helyezték, amelyet csak egy kereszt és egy M betű díszített, utalva II. János Pál pápai címerére.
A koporsó lezárása előtt Piero Marini érsek, a pápa szertartásmestere és Stanislaw Dziwisz érsek, a Szentatya magántitkára, fehér
maroka, 2020. január 08. szerda, 19:08
Szent II. János Pál pápa emléknapja 10.22
Szent II. János Pál pápa emléknapja 10.22
................
- Útravaló - 2019. október 22.
Szent II. János Pál pápa emléknapján a szentekkel való kapcsolatunk két vonatkozására irányulhat figyelmünk és imádságunk. Prohászka püspök azt írta, nincs két egyforma életút. Mindenkié páratlan, de csak a Krisztushoz való hasonlóság lehet a sikeres élet kulcsa. A sorsát szabadon alakító ember valójában akkor szolgálja a saját érdekét, ha Isten akaratát teljesíti. Isten Fia azért született erre a világra, hogy utat mutasson nekünk életfeladatunk, hivatásunk teljesítése és az üdvösségünk érdekében. Istennek kell ajánlanunk az életünket, tőle kell kérni hozzá az erőt, és tenni, ami tőlünk telik. Az embert nem az teszi tönkre, ha bűnt követ el, hiszen ez elkerülhetetlen, hanem az, ha hiányzik az életéből az őszinte bűnbánat

- Magyar kurír oldalon
maroka, 2020. január 05. vasárnap, 21:17
Beszélgetés Federico Lombardival
Ez azonban nem kötözhet meg minket, hogy csak a múltra nézzünk, hanem arra kell vezetnie, hogy átérezzük teljes felelősségünket az iránt, ami ma történik és fel kell készülni a jövőre. Ha nem tesszük, még nagyobb rossz jön el, nemcsak az Egyházban, hanem általában a társadalomban."
Október 8-9-én Budapesten rendezett konferenciát a Joseph Ratzinger - XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara. Federico Lombardival, az alapítvány elnökével, korábbi vatikáni sajtó szóvivővel a konferencia kapcsán beszélgettünk az Egyház előtt álló kihívásokról.
- Milyen üzenettel érkezett az alapítvány Magyarországra, Európának ebbe a régiójába, amely a berlini fal leomlása után harminc évvel már elvesztette a rendszerváltozás utáni lelkesedést és morális válságot él meg?

Bővebben
maroka, 2019. október 11. péntek, 07:59
Az Egyház társadalmi tanításáról rendezett konferenciát
Az Egyház társadalmi tanításáról rendezett konferenciát a Ratzinger-alapítvány és a Pázmány
A közép-európai országok társadalmi, gazdasági és spirituális helyzete az Egyház társadalmi tanítása tükrében címmel rendez konferenciát a Joseph Ratzinger - XVI. Benedek Vatikáni Alapítvány és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara október 8-9-én Budapesten, melyen részt vesz Erdő Péter bíboros, prímás és Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke.

Bővebben
maroka, 2019. október 08. kedd, 21:33
Erdő Péter: a békés rendszerváltásnak politikai és erkölcsi ára is volt
eleddig természetesnek tartott igazságokat, például azt, hogy családot csak férfi és nő alapíthat" - fogalmazott.

XVI. Benedeket idézte, aki szerint a férfi és a nő egyenjogúsága a történelem során csak azokban a társadalmakban valósult meg, ahol a keresztény hit elterjedt. Benedek pápa ezért is óvott attól, hogy nem keresztény néptömegek rendezett vagy rendezetlen keretek között bebocsátást nyerjenek a keresztény gyökerekkel rendelkező Európába - tette hozzá Semjén Zsolt.

Federico Lombardi, a Ratzinger Alapítvány elnöke, a szentszék korábbi szóvivője átadta Ferenc pápa és XVI. Benedek emeritus pápa üdvözletét a konferencia résztvevőinek.

Felidézte: II. János Pál pápa 1992-ben arra figyelmeztetett, a szabadságát visszanyert Európának ismét egységessé kell válnia, ismét "két tüdővel" kell lélegeznie. Húsz évvel később XVI. Benedek pápa Csehországban azt mondta, a vallásszabadság visszanyerése után minden embernek újra fel kell fedeznie keresztény hagyományait, és azt kérte a vallási
velemenyezd, 2019. október 08. kedd, 13:15
Képek, videók
Joseph Ratzinger(XVI. BEN
ujjozsef
2009. március 08. vasárnap, 20:03
Vatikáni rendelet
sanci81
2017. február 18. szombat, 16:36
Vatikáni bejelentés
sanci81
2015. szeptember 21. hétfő, 12:25
Vatikáni rendelet.jpg
kicsoda57
2013. március 18. hétfő, 19:47
vatikáni üdvözlet
lacipecsenye
2012. december 26. szerda, 11:25
megnyilt a II.vatikáni zs
lacipecsenye
2012. július 03. kedd, 16:09
Vatikáni tél.jpg
sarkadykati
2012. február 23. csütörtök, 06:14
Vatikáni tél.jpg
snbela44
2012. február 20. hétfő, 02:58
vatikáni-kenyér.jpg
bubszi
2010. szeptember 19. vasárnap, 13:50
Vatikáni.jpg
zsokanita
2008. október 31. péntek, 22:03
Vatikáni.jpg
szakalyj
2008. július 22. kedd, 07:59
Vatikáni Múzeumok bejárat
daczok
2008. május 25. vasárnap, 19:58
hittan_virágvasárnap04 03.
maroka
2020. április 03. péntek, 18:53
Megtestesülés hittan
sacimama
2014. október 08. szerda, 08:11
Hittanya megálló 4
brummologus
2009. december 30. szerda, 14:44
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.