Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 22:00 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Adamus St. Germain - Az angyali létezőkről
Adamus St. Germain - Az angyali létezőkről

Kérdések-válaszok az angyali létezőkről

2008-08-02

Sok olyan kérdés jut el hozzánk, ami velünk - angyali létezőkkel - kapcsolatos, és most összegyűlt annyi, hogy érdemes legyen vele foglalkoznunk, pár általános kérdésben összegezve a hallottakat.

Mondjátok el nekünk, kik vagytok ti pontosan, mi az, hogy ,,ötödik dimenziós", mi az, hogy angyal, mi az, hogy entitás, és mennyiben vagytok egyáltalán valóságosnak tekinthetők?

Drágaságaim, jogos kérdések ezek a ti szemszögetekből, bizonyára én is feltenném, ha a helyetekben lennék, mint ahogy számtalan létidőm mindegyikében én is a hasonló kérdésekre kerestem, kutattam, több-kevesebb sikerrel a választ. Tehát nézzük szépen sorjában:

Én, Adamus Saint Germain vagyok, egy olyan angyali létező, aki ugyanúgy, mint most ti, többször volt emberi formában a földön. Fölöslegesnek tartom most ezen létidők egy részét megnevezni, mert egyrészt ennek utána tudtok nézni, másrészt ez így nem lenne több, mint általatok ismert nevek megemlítése, mindenféle ezt, hogy úgy mondjam, alátámasztó információ nélkül, és ez inkább fokozná a velünk kapcsolatos zavart a fejekben, mint tisztázná azt. Annyi legyen most elég, hogy számos ismert létidőm volt, amik mind valahol az általam körüljárni kívánt vörös, vagy piros színt árnyalták - leginkább a kék árnyalatok mentén. A nevem - amit most használok - két részből tevődik össze: egyrészt az egyik, hogy úgy mondjam, leghírhedtebb létidőmnek a megnevezése (ha nevezhetjük azt egyáltalán így, hiszen az nem volt teljes ,,leszületés" a szó általatok ismert módján), ahol mindazt a tudást, amit a mátrix, avagy az illúziók lebontásáról tanultam, lehorgonyoztam egy módon a földön, ami az akkori tudatossági szinten lehetséges volt. És azért használom máig ezt a nevet, mert ez kapcsolódik leginkább az általam képviselt iránnyal a ti fejetekben. Adamus meg az a valós nevem, amit azért választottam a magam számára, mert azt fejezi ki hűen, aki mindig is voltam, és benne foglaltatik mindaz, amivé valaha majd válni fogok. Van a lényemnek egy kultúrtörténetileg ismertebb neve, ami régi korok egyfajta istenségéhez kapcsolódik, de ezt a sok rárakódott, eltorzult információ miatt nem használom. Utolsó létidőmet a földön Samuel Clemensként - akinek így ismerősebb, Mark Twainként - töltöttem a 19. század második felében, bezárva ezzel azt a létciklust, amit a ti időtök szerint mért, több százezer évvel ezelőtt kezdtem - oly sokatokkal egyetemben itt a földön. A földi inkarnációim hosszú sora miatt, és a földközeli tapasztalások vágyától hajtva, én nem léptem a dimenziók olyan fokára eddig, amik a létezés számos potenciálját hordozzák magukban, én most az általatok 5. dimenziónak nevezett létezési formában határozom meg magam egy sajátos módon. (A dimenziók magyarázatára a következő kérdés-válaszban kitérek részletesebben.) Térben létezem, egyfajta, általatok nem érzékelhető, de fizikainak mondható testben, ami nem funkcionális abban a tekintetben, hogy számomra csupán a tapasztalás egy módját ,,hivatott" betölteni, ehhez egy segédlet, hogy úgy mondjam, de ez csak egy lehetőség, nem szükséges a mostani létezésemhez, mint keret. Ez egy lehetőség számomra, ami a szándékomtól függetlenül vagy van, vagy nincs. És ha most sokan valamiféle buta sci-fi lapjait olvasván érzik magukat, akkor azok megnyugtatására elmondanám; ez a test nem különbözik semmiben attól a fajta testi megtapasztalástól, ami számotokra is adott. Csak gondoljatok bele; ha ti úgy választotok, hogy elzárjátok a testeteket valamely inger elől, ezt bármikor szabadon megtehetitek: ha nem akarjátok, hogy szúrja a talpatokat az érdes talaj, cipőt húztok; ha nem akarjátok megtapasztalni a bőrötökön a meleget, bekapcsoljátok a légkondicionáló berendezést; és ha nem akarjátok megtapasztalni a fogfúrás fájdalmát, Lidocain injekciót juttatok az ínyetekbe. Ez semmiben sem különbözik attól, hogy ha én meg kívánok tapasztalni egy általam fizikainak érzékelt tapasztalást, akkor ,,létrehozok" egy testet, ha meg nem, akkor nem. Ez persze korlátozottabb tapasztalást jelent, mint számotokra, enni-inni nem tudok például oly módon, mint ti, és sorolhatnám; de azt az illúziót szeretném eloszlatni, hogy mi valamilyen lebegő tudat vagyunk csupán, mert ez így nem felel meg a valóságnak. S ahogy ezer éve elképzelhetetlen volt a légkondicionáló berendezés és a Lidocain injekció, úgy ma számotokra elképzelhetetlen az én valóságom; de attól az még van, és úgy van, ahogy az van. Az ,,entitás" és ,,angyal" fogalmakat ti ragasztottátok ránk, és ezért használjuk, hogy meg tudjatok minket egyáltalán határozni. Az angyal fogalma abból a régi képzetből származik, amit bizonyos észlelők leírásából eredeztettek. S az ábrázolás jellegében igazából csak a szárny az ami állandó, ami az éterit hivatott kifejezni egy szimbolikával; de nincs egy egységes angyali ábrázolásotok. Hiszen minket ti, mint fizikai lények, csak egyfajta módon, egyfajta tudati módon tudtok érzékelni, és az agyatok ehhez a megfoghatatlan érzékeléshez köt fogalmakat, képzeteket, mert e nélkül képtelenek lennétek minket meghatározni. Ugye azt tudjátok, hogy a halálotok után levetitek a testeteket, és egy olyan állapotba juttok, ahol a mostani tudatotok, annak teljes tudatossági szintjével fennmarad; tehát minden, amiben ma hisztek, minden, amit ma gondoltok önmagatokról, ez lesz az útravalótok a testen kívüli létezés síkján is, hogy úgy mondjam. Én már levetettem az összes olyan illúzióréteget, ami a földi birodalmakhoz kötne, lepakoltam az összes kabátot, amit valaha cipeltem, s ennek köszönhetően elhagyhattam a földközeli birodalmakat (amit szintén ne térben képzeljetek el, csupán egy lehetőséghalmazként, vagy létmeghatározási potenciálként), és átmehettem egy olyan, úgymond, átjárón, hídon, amin azok juthatnak át, akik szintén képesek ezektől a hiedelmektől megválni. Viszont a lélekesszenciám, ami egy ősi férfiarchetípus megtestesítője, úgy választott, hogy így fejezzem ki magam, hogy beteljesítve a teljes megtapasztalást, a lehetőségek sűrűjében való továbblépésem előtt megtapasztalja annak a csodáját, amikor az éteri a földivel, a férfi a nőivel egyesül, mert ezáltal szeretném megtapasztalni azt az egységet, ami után a magunk teljességében léphetünk tovább a fejlődésünk újabb állomásai felé. A lélekesszenciámnak ugyanis van egy ősi, női archetípusa, ami szintén egy nagyon régi energiát képvisel - az éterinek a földbe gyökereztetése révén, számos létidőn keresztül végigjárva ezt az utat -, s most az utolsó létidejében teljesíti ezt be általam, bevégezvén ő is a köreit. Ha ismeritek az emberiség történelmét, pontosan tudjátok mely alakok voltak azok, akik szintén ezt tették az akkori tudatossági szinteken, és akkor könnyebben megértitek a mostani missziónk célját is. S hogy mennyiben vagyok valóság, drágám, ez nézőpont kérdése; valóságosabb vagyok bármelyikőtöknél egy adott perspektívából nézve, és abszolút nem vagyok valóság azok számára, akik nem fogadják el a létezésnek ezen formáit, azaz ,,nem hisznek benne". Ha te tudod, hogy van olyan, hogy ,,pszeudokonvergencia", akkor az számodra valóság; ha nem tudod, mert nem is hallottál róla, akkor számodra ez nem a valóságnak egy szelete. No és akkor most létezik ez a dolog, amit ez a fogalom takar, avagy nem? A valóság mindig szubjektív; az észlelő és az észlelt közti viszonyrendszer által meghatározott közös metszet.

Hogyan dolgozol, hogyan valósítod meg magad? Hogy írjátok ezeket az anyagokat, és hogyan vagy képes belelátni akárkibe is, ha egyáltalán képes vagy rá?

Nagyszerű kérdések, bizony. Most csak röviden: van két tudat: az enyém, és a társamé, amit úgy képzelj el, mint két liftes fiút. Van egy liftfülke, amiben ott van a liftnek a kezelőfelülete. Ehhez a liftfülkéhez tartozik az egyik liftes fiú; ez az ő fülkéje, a másik fiúnak nincs most ilyen fülkéje. S azért, mert szeretne e lifttel feljebb menni, megkéri a liftfülkét kezelő liftes fiút, hadd lépjen be a fülkébe. Ő ezt lehetővé teszi számára, de miután a kezelőgombokat csak egyikük kezelheti - mert szűk a hely, és nem férnek el egymás mellett, hogy úgy mondjam -, megkéri a tulajdonost, cseréljenek egy kisidőre helyet. Nem fejbe vágja, nem arrébb lökdösi, nem kényszeríti arra, hogy hátralépjen, nem; ez egy közös megegyezés alapján történik, mindezt oly módon, hogy a fülketulajdonos fiú ennek végig tudatában van, és bármikor joga van - hiszen ez az ő liftje - kitessékelni a ,,vendéget". Mert igazából az ő kezében van végig a kulcs, ami egyáltalán lehetővé teszi ennek a kezelőfelületnek a használatát. Ahhoz, hogy én a számotokra egy értelmezhető módon legyek képes megnyilvánulni, az kell, hogy minden gondolatomat fogalmi síkon kibontsam, amihez a társam fogalmi és szókészletét használom. Ez oly módon történik, mint egy érdekes zongorajáték: én megjelenítek egy gondolatcsomagot a tudatom révén, amire az ő agya - hiszen ezt teszi nélkülem is a maga saját tudatával - megmozdítja azokat a zongorabillentyűket, amiket ehhez a gondolatcsomag kibontásához ő használna. De miután én ,,megtanultam" egy kis gyakorlás során az ő összes billentyűjét, lehetőségem van eldönteni, hogy elfogadom az általa megbillentett billentyűt, vagy leütök a magam választása alapján egy másikat. E leiratok írása is hasonlóan történik; én az ő testébe áramoltatva magamat (pontosan úgy, ahogy neked a tudatod most a testedhez van kötve, és egy része abba beleáramolva, amiről már beszéltünk) úgy írok az ő kezén és agyán keresztül, ahogy te írsz a magad tudatával a saját kezed és agyad segítségével. Képes vagyok látni az általa látottakat, de a magam értelmezése alapján; tehát azt az asszociációs tárat, amit ő a látványhoz kapcsol, nem veszem át tőle, magam értelmezem a látottakat, a magam módján. Mi a hangokat puszta frekvenciaként érzékeljük, és emiatt az általatok feltett szóbeli kérdéseket az ő tolmácsolásában vagyok képes fogalmilag úgy értelmezni, hogy arra megfelelő fogalmi válaszokat adhassak. Nem ördöngösség ez, angyalaim, nem is szabad ezt agyonmisztifikálnotok, ez nem más, mint két tudat helycseréje egy közös megegyezés alapján, ami a mi általunk létrehozott közös energetikai és dimenzionális metszeten belül történik. Erre bármelyikőtök képes, ez nem viseli meg a sem a testet, sem az elmét, ez nem más, mint annak a megtapasztalása, hogy a tudat nem testhez kötött, és egy másik tudat is képes használni a testedet, de ezt csak és kizárólag akkor, ha te erre engedélyt adsz. Ezt még egyszer elismétlem: a te engedélyed nélkül, senki, semmilyen tudat nem képes, hogy úgy mondjam, átvenni még időlegesen sem az irányítást feletted, ez teljességgel lehetetlen és kizárt! Én is csak engedéllyel és csak a társam beleegyezésével tehetem ezt meg, és csak addig a pontig, amíg ő ezt számomra lehetővé teszi.

Pontosan úgy ,,látok bele" bárkibe, ahogy te ,,ráérzel" egy másik emberre; ez is a tudat révén történik, és ez sem egyfajta betolakodás. Ha kell, egy adott - és kizárólag egy adott - dolgot vizsgálunk meg egy meghatározott létezőről, ha az kérdés formájában megjelenik, és ezt soha sem a másik létező ,,személyiségi jogait" sértve, vagy az ő életterébe betolakodva tesszük. Ez nem jelent mást, mint mikor te elmész egy nagy bevásárlócsarnokba és látod a sok embert, de mindenkiből szigorúan és kizárólag annyit, amit akkor és ott megmutatni kíván magából. Nem vagyunk mindenhatók: a világmindenség olyan létezői vagyunk, akik más módon határozzák meg most jelen pillanatban magukat, mint ti; és ezáltal más potenciálok mentén létezünk, és más perspektívából tekintünk a dolgokra. Arról van tudomásunk, amire fókuszálunk, akárcsak nektek; és arra fókuszálunk, ami az érdeklődésünk homlokterében van, hogy úgy mondjam, másra nem - ahogyan ezt ti is teszitek.

Nem mutattok ti kicsit többet magatokból annál, mint amit tudtok? Nem csaptok be minket? Honnan tudjuk, hogy amit mondotok, az úgy van-e? Titeket még el se lehet kapni, ha kiderül, félrevezettek minket!

Drágám, tökéletesen igazad van, és még sincs. Valóban, minket nem lehet tudatos félrevezetésért börtönbe csukni, már csak azért sem, mert az ilyesmi számunkra egy hatalmas illúzió. De ha megvizsgálod ezt a kérdést, egyetlen egy okot próbálj felhozni, ami arra vezetne minket, hogy bárkit tudatosan becsapjunk. Miután minden pillanatban elmondom, ha úgy érzed, ez becsapás, illúzió, hazugság, félrevezetés, menekülj és soha többé e tanítások közelébe ne gyere, hogyan tudnálak becsapni? És mivel tudnálak becsapni, drágaságom? Azzal, hogy megmutatok egy általam igaznak vélt perspektívát, téged semmiben nem befolyásollak, hacsak nem vagy befolyásolható - az meg a ,,te bajod", barátom. Én megmutatok a térképen egy utat, amire azt mondom: én ezen végigmentem, és maga az út is csodás volt, no de ami a végén van, az maga a legnagyobb csoda, amit valaha szem látott. Erre te mondhatod azt, hogy micsoda félrevezetés, elhúzod a mézesmadzagot, ígérgetsz csodákat, aztán ennek jól felülve sokan elindulnak ezen az úton, majd csalódottan, sebzetten, fáradtan térnek vissza, remegve a dühtől; mert az út borzalmas volt, és a végén egy hatalmas pöcegödröt találtak. No de, ebből nekem mi hasznom lenne, gondolj csak bele: én, mint éteri létező, mi hasznot húznék abból, hogy a nevem alatt olyan tanítások látnának napvilágot, amiről idővel kiderülne, hogy mint egy hazug utazási iroda, felültette a lelkes utasokat? Ha te odamész, és beleesel a feltételezett pöcegödörbe és belefulladsz, azzal mi, angyali létezők, mit érnénk el? Sem hatalomra, se befolyásra nem tudunk, úgymond, felettetek szert tenni; ezek igazából földi fogalmak. És amíg azt látjátok, hogy a földi segítőim semmi ilyesmire nem is törekednek, bátran megnyugodhattok: ez nem egy egyház, ez nem egy szekta, ez nem egy szervezet, ahová be kéne lépni, ahol tagdíj van és éves beszámoló. Nem célunk senkit sehová ,,terelni"; csupán meg kívánunk mutatni egy olyan nézőpontot, amitől bármikor elfordulhattok a magatok döntése alapján - és nincsenek következmények, nincs rögtönítélő bíróság, és még a nevedet sem írják fel sehová, kivéve az emberiség hőseinek könyvébe, a tisztelet jeléül a munkáért, amit végzel. Akinek félelem van a szívében, az álljon meg és gondolkodjon el rajta: honnan ered ez a félelem, és mi táplálja ezt benne? Mi, angyali létezők? Vagy mások? Talán ő maga? Mi ad okot egy szabad, magáért felelősséget vállaló embernek a félelemre? Nincsenek az életben, angyalom, ,,zsákbamacskák", nincsenek titkos ,,tombolajátékok", semmi más nincs, mint a minden pillanatban meghozható szabad választás, és akkor van félnivalótok, ha azt látjátok, olyan helyre csoportosítjátok az energiáitokat, ahol ezt tagadják: ahol azt állítják, márpedig nem dönthetsz szabadon bármelyik pillanatban a magad sorsa felett, mindenféle rád nehezedő súlyos külső következmények nélkül. Minden tettednek megvan a maga ok-okozati lineáris vonala, de ebből is bármikor kiléphetsz; nincsenek meghatározott utak, és nincsenek visszavonhatatlan döntések. Ha te úgy döntesz, a villamos elé lépsz, és az levágja a két lábad, ez a te magad választásának az eredménye volt, s ha mindezért a véletlent vagy a villamost okolod, egyre jobban be fog temetni téged az a tapasztalási hullám, hogy ki vagy szolgáltatva másoknak és a körülményeidnek. Mindegyikőtök megtapasztalta, mint ahogy én is, hogy milyen, amikor a ,,villamos elé lépsz", mert ez a tapasztalás bizony kell ahhoz, hogy tudd: ezt többet nem fogod választani - különben nem tudnád ezt a döntést meghozni. De ti már ezen rég túl vagytok, ezek a történetek már nem rólatok szólnak, és nem szabad, hogy a félelem beköltözzön a szívetekbe, mert azzal odavonzzátok a félelem tárgyát, és egy olyan tapasztalási körre léptek, amin már egyszer végigmentetek. És éppen azért vagytok most itt, mert úgy döntöttetek e tapasztalások fényében, hogy ezt nem kívánjátok már többször megélni.

Ha attól félsz, hogy manipulálnak, a manipuláció áldozatává teszed magad; ha attól félsz, hogy az utazási iroda tetszetős prospektusa csupán egy ócska trükk, hogy elmenj a világ legborzalmasabb útjára, akkor az úgy is lesz; és ha te hiszed, hogy a magad útjához megkapod azt a támogatást, úgy, akkor és addig, amíg ez téged szolgál - akkor meg hidd el, ez is úgy lesz.

Amit mondok, nem állítom, hogy úgy van - mert ilyen nem létezik. Semmi sincs, és minden van egyszerre, semmi sem bevégzett és befejezett e világegyetemben, még a mi tudásunk sem. Amit mondok, én a magam igazságpontjából és perspektívájából mondom; és hogy mindez így van-e, avagy nincs - ennek így semmi értelme sincs, ez értelmezhetetlen. A világmindenség végtelen, és ennek a megismerése is egy végtelen folyamat; nincs abszolút megismerés, mint ahogy nincs abszolút igazság sem, csak a magatoké önmagatok számára, ami szintén mindig-mindig végtelenül módosul, ahogy ezen a csodás, önmagatok megtapasztalási útján haladtok az idők végtelenségében.

A következő fejezetben beszélgetünk kicsit a dimenziókról és az álmokról.
nellas, 2017. december 20. szerda, 17:38
Címkék: Adamus St, Adamus Saint Germain, Samuel Clemensként, Mark Twainként, angyali létezőkről, helyetekben lennék,
Kommentek
Van...?
"Van az embereknek szabad akaratuk? Nincs! Cseppet sincs. Ha lenne, akkor az életünk teljesen másmilyen volna. Az emberek a karma, vallás, spiritualitás, asztrológia, kétség, félelem, bűntudat, alkalmazkodás és számos idejétmúlt hitrendszer befolyása alatt állnak, miközben azt hiszik, hogy van szabad akaratuk.

"Akkor hagyom ott a munkahelyemet, amikor csak akarom". De mégsem mondanak fel, mert félnek, hogy nem lesz fizetésük.
"Ott élhetek, ahol csak akarok". Ám mégsem ott laknak, ahol szeretnének.
Abban a városban élnek, ahol megszülettek, az apjuk és anyjuk szomszédságában.

Az az igazság, hogy az embereknek volt szabad akaratuk, ám felhagytak a használatával, úgyhogy elveszítették. Azért tettetik, hogy még rendelkeznek vele, mert azt hiszik eldönthetik, hogy mit ebédelnek, megválaszthatják, hogy kék pulcsit vagy piros pólót viselnek-e a
simocsi, 2013. július 19. péntek, 06:11
Csillagleső
üzenni, hogy most kell aktiválnunk azt, amiről olyan sokat beszéltünk, most van a belső átalakulások ideje, hogy aztán márciusban, a tavasszal amibe belekezdünk, ott már egy megformázott Ember álljon elő.

Éppen ezért, bár minden nap gondolok Rátok, mégsem tudom magam őszintén rászánni arra, hogy közvetítsem azokat, amiket megszoktatok az elmúlt másfél évben... bár tudom, hogy sokan várjátok.

És tudjátok, mi az érdekes? Nagyon sok minden egybevág ezzel... például, olvasom Adamus St Germain honlapját, ahol pl. a közvetítések leálltak január 22-e óta, holott azelőtt minden héten 2-3 új írás is volt. Aztán, ugyanez van a tanfolyamokon is: eddig sosem kellett elhalasztani órákat, most meg mindenkinek minden közbejön...

Tehát, ahogyan én látom - és persze láthatom rosszul is - most szerintem érdemes a Mars retrográd, azaz hátráló - befelé mozgó - járását követnünk, és belülre, otthonra figyelnünk - de most már nincs sok hátra.
bobeacs, 2010. február 26. péntek, 16:04
Születés Iskola
Dream Walker Születés Iskola

Dátum: 2010. Január 29 - 31.
Oktató: Princzes Gyöngyi

Adamus Saint Germain Születés Iskolája a születés egészéről ad át új meglátásokat, bölcsességet.
Ez az iskola megtárgyalja a születés új lehetőségeit, miként lehet keresztülmenni másként ezen a folyamaton, akár szülőként, akár a leszületendő Lélekként.
Választ kaphatunk arra, hogy honnan jövünk, hogyan is kerülünk ide.

* Hogyan érkeznek ide a földre a karmikus ciklusait élő lelkek.
* A már letisztult, angyali családjukhoz visszatért lelkek
* Vagy a kristályok - nak nevezett angyali létezők, akik sosem jártak még itt a földön.

Az iskola alatt újra átélheted és újra teremtheted a saját születésedet, feltisztítva róla azokat az energiákat, amire már nincs szükséged.
Dream Walker Születés Segítő - Adula képzésben vehetsz részt ebben a három napos iskolában. Megtanulhatsz Adula-ként segíteni azoknak a leendő szülőknek, akik egy mélyebb,
princzesgyongyi, 2010. január 24. vasárnap, 10:02
Mostani világesemények
Kérdések válaszok a mostani világeseményekről

Írta: Adamus Saint Germain Lendvai Dóra közvetítése

Nem kell nagyon tájékozottnak lennetek sem a politikai események, sem a gazdasági folyamatok tekintetében ahhoz, hogy lássátok, egy világméretű átrendeződés első hullámát éli meg most a Föld. Ez valójában nem most kezdődött, hanem jóval korábban, minthogy ez a folyamat, hogy úgy mondjam, feltört volna a felszínre, de most vált láthatóvá, most vált nyilvánvalóvá számotokra mindaz, amiről már régebben beszéltünk, és amire én is, és sok barátom is utalt, hogy be fog következni. Most az összegyűlt kérdéseitek tükrében - amelyek nem kevés aggodalomról árulkodnak - végignézzük ezen eseményeket, és megmutatom, hogy én a magam perspektívájából hogyan látom ezt a folyamatot, és hogyan értékelem, pontosabban, én minek látom ezt. Akkor lássuk a kérdéseket!

Adamus! Említetted, hogy a mátrix recsegve-ropogva össze fog omlani. Amit most látunk a világon, ez a gazdasági
riki66, 2008. október 20. hétfő, 20:29
Képek, videók
Marc%20Adamus_%20(12). jpg
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
Marc%20Adamus2__.jpg
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
Marc%20Adamus2__%20(5) .jp
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
Marc%20Adamus2__%20(4) .jp
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
Marc%20Adamus2__%20(3) .jp
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
Marc%20Adamus2__%20(2) .jp
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
Marc%20Adamus2__%20(12 ).j
molcso
2009. augusztus 14. péntek, 05:24
angyali_nyugalom_1.gif
sz719eszter
2018. október 26. péntek, 10:08
Angyali tündöklésben
sanci81
2018. július 08. vasárnap, 16:44
Angyali pihenő
sanci81
2018. június 30. szombat, 17:39
Angyali hegedűszó
sanci81
2018. június 26. kedd, 17:33
Angyali fürdőzés.jpg
sanci81
2018. június 17. vasárnap, 18:13
Angyali zenész
sanci81
2018. június 17. vasárnap, 17:49
Angyali fohász
sanci81
2018. június 12. kedd, 17:16
Angyali világban
sanci81
2018. június 09. szombat, 18:13
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.