Belépés
2019. január 23. szerda | 4. hét | 23. nap | 21:14 | Zelma, Rajmund
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jézus cipelni akarja a terheid veled együtt
,,Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)

Én nem tudom, milyen terheket cipelsz, nem tudom, hogy mi aggaszt. Tudom viszont a megoldást a nehézségeidre.

Jézus mondja: ,,Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)

Évekig nem értettem ezt az igeverset, mert nem tudtam, hogy mi az iga. Amikor Jézus azt mondja, hogy ,,vegyétek magatokra az én igámat", úgy értettem, hogy még valamit fog rám adni, amivel meg kell birkóznom. Uram, már így is elég nehéz a terhem! Nincs szükségem, hogy még a te problémáidat is magamra vegyem!

Később megtudtam, hogy az iga tulajdonképpen egy deszka két ívvel, amelybe két barmot lehet befogni, és azok így tudnak húzni egy szekeret.

Az iga értéke abban rejlik, hogy megfelezi a terhet. Iga nélkül egyetlen marha kell, hogy elhúzza a teljes rakományt, egyedül. De ha igába fogsz még egy marhát, a két állat együtt húzza a szekeret, a teher pedig megoszlik.

Amikor Jézus azt mondja, hogy vegyük fel az ő igáját, nem azt mondja, hogy rád nehezíti az ő problémáit. Jézusnak nincsenek problémái! Ő azt mondja, hogy a te problémáid súlyát fogja megfelezni, a te terheidet veszi át. Magára veszi az aggodalmaidat, és veled fogja cipelni azokat.

Hűha!

Három igencsak fontos igét használ Jézus ebben a versben: jöjjetek, vegyétek, tanuljátok. Tulajdonképpen ezt mondja: Jöjj hozzám! Csatlakozz hozzám, majd tanuld meg, hogy én hogyan csinálom. Könnyítsd a terheid. Így kevesebb stressz lesz az életedben, így könnyebb lesz neked haladni.

Amikor Krisztussal egy igát vállalsz, vele együtt mozdulsz, ugyanabba az irányba, ugyanazzal a sebességgel. Vele a jó irányba haladsz és a megfelelő sebességgel.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

Miért nehéz elfogadni néha valaki segítségét, aki osztozni szeretne a terheiden, és meg akarja könnyíteni számodra a cipekedést?
Vannak olyan emberek az életedben, akik hajlandóak ezt megtenni neked? Te hogyan ajánlod a segítséged másoknak, hogy csökkentsd életükben a stresszt?
Jézus mindent tud az aggodalmaidról. Készen állsz felvenni az ő igáját? Ha nem, mi akadályoz meg ebben?

(* Daily Hope by Rick Warren, 2019.01.03.) Link


dandej, 2019. január 11. péntek, 11:31
Címkék: Amikor Jézus, Amikor Krisztussal, Daily Hope, Rick Warren, terheid veled, teljes rakományt,
Kommentek
Bűnbánat
vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket! Miért halnátok meg óh Izráel háza!? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!" (Ez 18:31-32) stb.
De nemcsak a bűnben élő embernek szükséges a töredelmes megbánás, hanem szükséges dolga ez az igaz híveknek is. Mert ahogy az eltört tag, ha meggyógyul is, mégis néha, kivált az időváltozások alkalmával fájdalmat érez, a hívek bűnei megtérésük után is sokszor lelki fájdalmat okoznak, amikor azokról megemlékeznek és a bűnbánat megújítására indítják őket. Ezenkívül azok is minden nap vétkeznek, noha nem szántszándékkal, hanem erőtelenségből, néha ugyan nagy dolgokban is, de többnyire az apróbbakban. Nincsen olyan kegyes ember, akinek hibái és fogyatkozásai ne volnának és aki csak egy napot is eltölthetne botlás nélkül. Haragra gerjedni, indulatosan szólni, földi hiábavalóságokhoz a kelleténél jobban ragaszkodni, az emberek előtti kedvességet kelleténél jobban keresni, másokat megítélni,
kalmanpiroska, 2019. január 23. szerda, 13:51
Szent Vince diakónus és vértanú 01.22
kegyelem bőséges kiáradásáért egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.
Ez az Isten igéje. 2Kor 4,7-15

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
A tanítványoknak vállalniuk kell a tanúságtevést. Ilyenkor a Szentlélek szól belőlük.
Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek.
Halálra adja majd testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül.
Ezek az evangélium igéi. Mt 10,17-22

- Magyar kurír
maroka, 2019. január 22. kedd, 17:55
Boldog Batthyány-Strattmann László 01.22
Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Ez az Isten igéje. Iz 58,6-11 vagy Kol 3,12-17

Boldog az a férfi, * aki az Úr törvényében leli örömét

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
,,Mit akarsz, mit tegyek veled?" - ,,Uram, hogy lássak!"
Amikor Jeruzsálembe menet Jézus Jerikó városához közeledett, egy vak koldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön errefelé. Erre kiáltozni kezdett: ,,Jézus, Dávid fia könyörülj rajtam!" Akik elöl mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta: ,,Dávid fia, könyörülj rajtam!"
Jézus ekkor megállt, és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte: ,,Mit akarsz,
maroka, 2019. január 22. kedd, 17:19
A hit növekedése
keresztyén. Hogy gyenge-e, kicsi-e a te hited, keresztyén ember, azt a következőkből láthatod és tudhatod meg:
1. Ha a Jézus Krisztusban való hit mellett is kételkedésben és hánykódásban vagy Isten irántad való kegyelme és üdvösséged felől.
2. Ha ízetlenek és kedved ellen valók számodra sokszor a kegyesség munkái, mint az imádkozás, Isten beszédének olvasása, templombajárás, adakozás stb. és ha nagyobb gyönyörűséget és mulatságot találsz sokszor a földi, világi, mint a mennyei dolgokban.
3. Ha, amikor valami nagyobb nyomorúság, kárvallás, gyalázat, betegség és egyéb efféle kedvezőtlen dolog jön rád, mindjárt megháborodol, kételkedel, nyughatatlankodol, békételenkedel.
4. Ha földi javaidért s tiéid gondjáért rendkívül szorgalmatoskodsz és nyugtalankodsz, úgy hogy amiatt Isten iránti kötelességeidet is elmulasztod.
5. Ha ijesztés, fenyegetés, kárvallás és egyéb nyomorúságok által, vagy kecsegtetéssel, ígéretekkel és anyagi javakkal rávehetnek Isten iránti kötelességeiddel és
kalmanpiroska, 2019. január 21. hétfő, 14:14
Szent Ágnes szűz és vértanú
szava: ,,Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék!"
Ez az Isten igéje. 1Kor 1,26-31

EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Isten országa többet ér minden földi kincsnél.
Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt a földet.
Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Ezek az evangélium igéi. Mt 13,44-46

- Magyar kurír oldalon
Szent Ágnes emléknapja 01.21,, aki egyik legendája szerint 304-ben ezen a napon szenvedett vértanúságot és mert a Depositio Martyrum szerint ezen a napon temették el. Ágnes fiatalon vállalta a vértanúságot. Bízott Istenben, és ez a bizalom győzelmet hozott.
- Diocletianus császár keresztényüldöző parancsát
maroka, 2019. január 21. hétfő, 11:35
Jubileumi szentmise Árpád-házi Szent Margit tiszteletére
önsanyargatás, a mások bűnéért való engesztelés. Ennek kapcsán azonban a mai emberben felmerül a kérdés: Valóban ez volt Margit életszentségének lényege? A választ az Újszövetségi Szentírásban találjuk. Krisztus szenvedése és keresztáldozata nem helyettesítő szenvedés volt az emberiség bűneiért, hanem helyettesítő engedelmesség akár még a szenvedés árán is. Maga Jézus idézi a prófétai mondást: ,,Irgalmasságot kívánok, és nem áldozatot" (Mt 12,7; Mk 9,13; vö. 1Sám 15,22; Oz 6,6; Mik 6,6-8). Amikor pedig az Olajfák hegyén készül szenvedésére, ezzel az imádsággal fordul az Atyához: ,,Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd" (Lk 22,42).

3. Szent Margit is ezt a jézusi tanítást tette magáévá. Hiszen ápolta a leprásokat és a többi beteget, elvégezte a nehéz fizikai munkát akár mások helyett is. Szüntelen imádkozott. Ezzel tartotta elevenen szívében az Isten iránti szeretet lángját. Szóval és tettel, imával és engeszteléssel fáradozott azért is, hogy az országban
maroka, 2019. január 21. hétfő, 10:41
A magány és a hallgatás kedvelése
Keress alkalmas időt arra, hogy önmagaddal foglalkozzál, és Isten jótéteményeit újra meg
újra végiggondoljad.
Hagyd azt, ami csak a kíváncsiság fölcsigázására való, azt fontolgasd, ami nemcsak elfoglal,
hanem arra indít, hogy magadba szállj.
Ha megtartóztatnád magad a fölösleges beszédtől, a fölösleges ide-oda mászkálástól, a
sokféle újság és morgolódás meghallgatásától; volna elegendő és alkalmas időd arra,
hogy belemélyedj a hasznos elmélkedésekbe.
A legnagyobb szentek, amikor csak lehetett, nem vegyültek az emberek közé, és jobb
szerettek a rejtekben Istennek szolgálni.
Valaki azt mondta: Ahányszor csak emberek között voltam, emberségemben megrövidültem.
Ezt többször tapasztaljuk, ha sokat nyájaskodunk.
Könnyebb egy szót sem szólni, mint a szólásban mértéket tartani.
Könnyebb otthon veszteg maradni, mint odakint annak rendje és módja szerint vigyázni
magunkra.
Aki tehát azon van, hogy belső, lelki értékekre szert tegyen, kell, hogy
kalmanpiroska, 2019. január 21. hétfő, 09:16
2019. Január 19., szombati napiszöveg
tönkjéből,
és gyümölcsöt terem egy sarj, amely a gyökereiből hajt ki.);
(Máté 2:23, lábj.NW Egy Názáret nevű városban telepedett le,
hogy beteljesedjen, amit Isten a próféták által mondott: ,,Názáretinek fogják hívni.").
Mint király és főpap, Jézus vezeti
Jehova égi seregét. Mindent megtesz azért,
hogy Isten népe biztonságban
legyen ebben az ellenséges világban
(Jeremiás 23:5, 6NW,,Eljönnek a napok - ez Jehova kijelentése -,
amikor igazságos sarjat adok Dávidnak. Uralkodni fog egy király,
aki éleslátással cselekszik, és védelmezi a jogot és az igazságot a földön.
6Az ő napjaiban Júda megszabadul, és Izrael biztonságban lakik majd.
És ezen a néven szólítják: Jehova az igazságosságunk.).
A közeljövőben pedig harcba száll
a nemzetek ellen, hogy kiálljon
Isten uralma mellett, és megvédje
a népét (Jelenések 17:12-14NW A tíz szarv, amelyet láttál,
tíz királyt jelent, akik még nem
charlotteani, 2019. január 20. vasárnap, 23:48
Képek, videók
Amikor nem értem
dandej
2019. január 09. szerda, 13:00
amikor.png
menusgabor
2019. január 03. csütörtök, 17:15
amikor változtatsz.jpg
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:57
amikor mások kedve.jpg
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:47
amikor kijössz a viharból
sz719eszter
2018. október 05. péntek, 19:45
amikor depressziós vagy.j
sz719eszter
2018. szeptember 24. hétfő, 12:34
amikor a sebész.jpg
sz719eszter
2018. szeptember 22. szombat, 00:55
amikor150
azarus
2018. szeptember 10. hétfő, 16:49
Mint amikor sebektől vérz
sanci81
2018. augusztus 16. csütörtök, 21:33
Amikor még nagyon szerett
furaila
2018. augusztus 12. vasárnap, 05:01
amikor valakit.jpg
sz719eszter
2018. augusztus 05. vasárnap, 01:24
Amikor egy nő életet ad a
sanci81
2018. július 22. vasárnap, 18:45
Találkozás Krisztussal
sacimama
2016. február 21. vasárnap, 00:39
Mennyben Krisztussal
sacimama
2015. december 27. vasárnap, 16:02
Szenvedés Krisztussal
sacimama
2014. május 18. vasárnap, 17:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.