Belépés
2019. augusztus 23. péntek | 34. hét | 235. nap | 13:14 | Bence
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Krisztusban megélt szabadság
,,Első pillantásra a törvények betartása tűnik nehezebbnek, ám a valóságban a Krisztusban megélt szabadság jelenti a göröngyösebb utat. Nem ölni viszonylag könnyű, ám szeretni annál nehezebb; a szomszéd franciaágyától távol tartani magunkat könnyű, a házasságot életben tartani nehéz; adót fizetni könnyű, a szegényekről gondoskodni nehéz. Ha szabad vagyok, nyitottnak kell maradnom a Szentlélek vezetésére, s inkább észreveszem azt, aminek még híján vagyok, mint azt, amit már elértem. Nem rejtőzhetek az illendő viselkedés álarca mögé, mint a képmutatók, s nem hasonlíthatom magam különböző felületes szempontok alapján hívő testvéreimhez."

-Philip Yancey-
kalmanpiroska, 2019. május 15. szerda, 18:04
Címkék: törvények betartása, göröngyösebb utat, szomszéd franciaágyától, házasságot életben, szegényekről gondoskodni, illendő viselkedés,
Kommentek
Ünnepi szent mise - Nagyboldogasszony 08.15.
égben: ,,Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! Eljött az ő Fölkentjének uralma!"
Ez az Isten igéje. Jel 11,19a;12,1-6a.10ab

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből
Először Krisztus támadt fel, majd azok, akik Krisztushoz tartoznak.
Testvéreim!
Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak.
Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti.
Ez az Isten igéje. 1Kor 15,20-2

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Nagy dolgokat művelt a hatalmas Isten
maroka, 2019. augusztus 14. szerda, 20:19
Mária készségével éljünk a mindennapokban
Isten szavában, szándékában, cselekedeteiben nincs különbözőség, nincs disszonancia; nincsenek ilyen és ehhez hasonló mondatok: szerettem volna, de nem sikerült teljes egészében. Amit mond, az igaz; amit mond, megvalósul. A cselekedetei ezt az igazságot jelentik számunkra. Azt látjuk Szűz Mária magatartásában, hogy abban az Istenben bízik, aki bármit tesz, az jó az ő gyermekeinek.
............
Mi ismerjük Jézus Krisztusban az irgalmas Atyát: Isten mindig irgalmas, mindig jót akar, mindig hűséges, mindig igazat tesz, mindig jót tesz. Ez a meggyőződés az, ami alapján értelmezzük életünk eseményeit, és valamire azt mondjuk, hogy ez jó, ebben sikerült növekedni, s valamire azt is mondjuk, hogy ez nem jó, vagy azt, hogy ez bűn. Az élet dolgai nem az istenképünket és az Istenbe vetett hitünket fordítják meg. Bízunk Jézus Krisztus Atyjában, és ezért válik értékessé életünk számos eseménye, történése, ezért válunk értékessé mi
maroka, 2019. augusztus 07. szerda, 11:02
Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító
.....................

................
- Igenaptár oldalon
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből
A lélek törvénye, amely a Krisztus Jézusban való életből fakad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől.
Testvéreim!
Nincs semmi ítéletre méltó azokban, akik Jézus Krisztusban élnek. Hiszen a lélek törvénye, amelyet a Jézus Krisztusban való élet ad, felszabadít minket a bűnnek és a halálnak törvényétől.
Amire ugyanis az Ószövetségben adott törvény képtelen volt, mert a test miatt erőtlenné vált, azt Isten végrehajtotta. A bűn miatt tulajdon Fiát küldte, a bűnös testhez hasonló alakban. Ő azért jött, hogy elítélje a testben lévő bűnt, hogy beteljesedjék a törvény rajtunk, akik már nem a test, hanem a Lélek szerint élünk.
Ez az Isten igéje. Róm 8,1-4
maroka, 2019. augusztus 01. csütörtök, 12:07
Aranyszavú Szent Péter püspök és egyháztanító
Beszédei, mivel arra törekedett hogy a nép megértse, szemléletesek voltak. A korabeli ízlésnek megfelelően sok görög szót használt. Beszédeiben magyarázta az apostoli hitvallást, beszélt Keresztelő Jánosról, Szűz Máriáról és az Ige megtestesülésének misztériumáról. Arra buzdította a híveket, hogy naponta részesüljenek az Eucharisztiában; bízzanak a Jézus által hirdetett bűnbocsánatban. Mintegy 180 beszéde maradt fenn.
A keleti egyházban a kérdés körül folyó teológiai vitában - hogy Jézus Krisztusban az istenség és az emberség milyen viszonyban van egymással - Konstantinápolyban Eutüchész archimandrita (főapát) az alexandriai véleményt képviselte, amely szerint a megtestesülés után Jézus Krisztus egy új istenemberi természetnek lett a birtokosa. 449-ben Róma és Ravenna püspökeihez fordult a kérdés eldöntéséért. Péter azt válaszolta, hogy az ilyen nehéz és fontos kérdésekben Róma az illetékes, mert ott székel Péter, akire Jézus Krisztus Egyházát építette. Róma püspöke, Nagy Szent Leó pápa
maroka, 2019. július 30. kedd, 11:37
Lemondani az életünkről Jézusért
"Aki hajlandó lemondani az életéről Jézusért - vagyis az iránta való engedelmességből az ő követőjeként kész félretenni saját biztonságát, kényelmét és elégedettségét -, végül önmagát is megtalálja. Felfedezi, kicsoda is ő valójában Krisztusban, és békére talál. Ellenben ha úgy törekszünk sikeres és kényelmes életre, hogy nem Isten áll a középpontban, csakhamar úgy találjuk majd, hogy önismeretünk nem gazdagodik, és belső üresség lesz úrrá rajtunk."

- Timothy Keller -
kalmanpiroska, 2019. július 27. szombat, 18:37
Gyermek 1935-ben
Gyermek 1935-ben

A nagyapa mindenkit sorrakérd.
Öreg, falusi bácsiknál megáll.
Miről folyik a szó? Hát az aszály...
Volt-e már ilyen hosszú valaha?
Több mint két hónap és még egyre tart.
A kemény földön mély sebek hasadnak
s mindenik szomjan esőért liheg.
Gond, baj, nyomor. És ki nem érti meg,
ha napról-napra ugyanaz a téma:
Mi lesz a télen? Takarmány se nő.
Krumpli, kukorica... mind csenevész.
Minden bágyadt szem a jövőbe néz,
s valami rosszra vár.

Mint ágról-ágra szökkenő madár,
ki szalad át fürgén az udvaron?
Az unoka, a nevető-szemű,
a kétéves, a kicsi, gondtalan.
Megint valami drága kincse van.
,,Csokádé!" Egy kis zsák, egész tele!
,,Csokádé!" Hát most futni kell vele
gyorsan mindenkihez: ,,Nézd nadpapám!
Zsák csokádé, cica." S kint is van ám
érdeklődés a hátsó udvaron:
kukorikú és boldog hápogás.
,,Nézzétek jécék, jój
kalmanpiroska, 2019. július 25. csütörtök, 13:02
Krisztus önmagát adta miérettünk...
,,Krisztus önmagát adta miérettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt." (Tit 2,14)

Ahogy magad azon teremtmények közé kell sorolnod, akik a teremtés után Ádám által bűnbe estek, úgy kell magad a megváltottak közé is sorolnod, és a hitvallás mi szavát magadra is vonatkoztatnod: Hiszek Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, vagyis aki miérettünk szenvedett, miérettünk meghalt, miérettünk feltámadott, hogy mindnyájunké legyen, és hogy te is benne foglaltass a miben. Krisztus azért Krisztus, és azért megváltásunk ő a bűntől és haláltól, hogy a Szentlélek a régi Ádámból új embert teremtsen, hogy a bűnnek meghaljunk és az igazságnak éljünk. Ez itt a földön kezdődik el és növekszik és ott teljesedik majd be. Mert Krisztus számunkra nemcsak a kegyelmet, hanem a Szentlélek ajándékát is kiérdemelte, hogy ne csak a bűnök bocsánatában részesedjünk, hanem fel is hagyjunk a bűnnel. A keresztyén embernek bírnia kell
kalmanpiroska, 2019. július 23. kedd, 08:18
Szent Mária Magdolna
leveléből
Ha Krisztust azelőtt emberi szempontból ismertük is, most már nem úgy ismerjük.
Testvéreim!
Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.
Ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. Ha Krisztust azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.
Ez az Isten igéje. 2Kor 5,14-17

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Asszony, miért sírsz? Kit keresel?
A hét első napján, (húsvétvasárnap) kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól.
Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két, fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik
maroka, 2019. július 22. hétfő, 08:55
Képek, videók
szabadsag-Krisztusban3 _70
paka68
2016. január 30. szombat, 17:09
kereszténység Krisztusban
sacimama
2016. január 18. hétfő, 21:28
Krisztusban egy test vagy
sacimama
2015. június 07. vasárnap, 16:49
Krisztusban!
borigit
2014. november 06. csütörtök, 14:41
Krisztusban győztes
sacimama
2014. július 22. kedd, 23:33
EU-törvények betartása.bm
wob
2012. május 12. szombat, 21:37
gorongyos-ut.jpg
erzsikepuskas
2014. augusztus 19. kedd, 15:16
Az élet göröngyös.....jpg
bongyi53
2013. október 03. csütörtök, 21:11
Az élet göröngyös.jpg
pacsakute
2013. március 02. szombat, 19:37
gorongyos-ut.jpg
menusgabor
2013. január 03. csütörtök, 18:18
az élet göröngyös.jpg
sarkadykati
2012. november 20. kedd, 07:33
Göröngyös_ez_az_út.jpg
t-i-a
2009. szeptember 27. vasárnap, 14:06
Két szomszéd vár 01.jpg
chillik
2018. április 25. szerda, 02:25
Két szomszéd vár 02.jpg
chillik
2018. április 25. szerda, 02:25
Két szomszéd vár 03.jpg
chillik
2018. április 25. szerda, 02:25
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.