Belépés
2019. február 23. szombat | 8. hét | 54. nap | 20:09 | Alfréd, Jávorka
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Betegek imája a Lourdesi Szt. Szűzhöz
imádkozunk minden betegért a BETEGEK VILÁGNAPJÁN !

Szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz, lourdesi Miasszonyunk, aki a gyermekeidet a világ minden tájáról megjelenésed barlangjához vonzod s a Te számtalan jótéteményeddel szüntelenül növeled a gyermeki bizodalmat azokban, akik hívásodnak engedelmeskednek, íme, annyi ezer és ezer elhagyott beteg példájára, fájó testtel és szenvedő lélekkel én is lábaidhoz borulok, s gyógyulásért könyörgök hozzád.
Jóságos Anyám, hathatós közbenjárásoddal nyerd meg nekem Szent Fiadtól, hogy betegségemtől megszabaduljak és visszanyert erőmet Isten és felebarátaim szolgálatára szentelhessem.
Kimondhatatlanul boldog volnék, ha fennhangon hirdethetném, hogy helyreállt egészségemet a Te pártfogásodnak köszönhetem,s egészségem, mint irgalmas szívednek ajándéka sok léleknek a megtérésére szolgálhatna.
Feltétlen bizalommal helyezem életemet jóságos édesanyai kezedbe. Ha az Úr Jézusnak, az én isteni Megváltómnak, kinek szent szándéka mindig a te szíved óhajtása is, az az akarata, hogy most még ne múljék el tőlem a szenvedés kelyhe, úgy azt kérem, hogy teljes megadással és szeretettel mondhassam : legyen meg az Ő szent akarata!
Add, hogy szívemet áthassa az a mennyei tanítás, mely szerint a jó Isten végtelenül szeret minket mindig, különösképpen pedig olyankor, amikor az Úr Jézus szenvedéseiben részesíti lelkünket és az Ő keresztjére szegezi testünket.
Szeplőtelen Szűz, lourdesi Miasszonyunk, Isten és a fájdalmak emberének Anyja, isteni Szent Fiad azt kívánta, hogy Te is vele légy a kálvárián, míg Ő érettünk szenvedett és meghalt. Úgy szeretett téged, ahogyan csak egyedül Isten szeretheti Édesanyját, mégis azt akarta, hogy szívedet a fájdalom tőre járja át, s így a vele megosztott kimondhatatlan szenvedésekben nyilvánuljon meg és növekedjék a te szereteted Ő iránta.
Lourdesi Szűzanyám, esdekeld ki számomra azt a kegyelmet, hogy Istent annál inkább szeretni tudjam, minél tovább tartanak, és minél súlyosabban nehezednek rám a megpróbáltatások, noha tudom, hogy ez annál is több, mintha egy pillanat alatt meggyógyulhatnék.Egészségemet visszaadhatod egy szóval, melyet annak nevében és hatalmával mondasz ki, aki Fiad és Istened egyaránt, de azt az erőt, hogy szenvedéseimben megnyugodjam, hogy betegségemet örömmel viseljem, hogy a bajokat türelemmel fogadjam, csak a Mindenható különleges kegyelme adhatja meg. Belátom, hogy több kegyelem szükséges a fájdalom megkedveltetéséhez, mint a gyógyításhoz.Mégis bizalommal folyamodom hozzád, mert ha a te pártfogásodra bízom gyengeségemet, bizonyos, hogy megmutatod hatalmad egész nagyságát.
Betegségeim gyötrelmeit Isten akaratában való megnyugvással egyesíteni kívánom isteni Üdvözítőm haláltusájával és e gyötrelmek viselésében kihullatott könnyeimet Megváltó Jézusom kiontott vércseppjeivel, hogy ily módon nyújthatnék engesztelést elkövetett bűneimért és biztosíthatnám bűnben sínylődő és a kegyelmi élettől megfosztott lelkemnek az újjáéledés kegyelmét. E szent szándékom megvalósításához nyújtsd a te segítségedet, Szűzanyám s légy az én szegény bűnös lelkem menedéke.
Ugyancsak a Te édesanyai nevedre kérlek, terjeszd a jóságos Isten elé felajánlásomat, hogy az Ő kegyelmét árassza mindazokra, akiket vérségi vagy baráti kötelék fűz hozzám s ily módon számukra szenvedéseim a kegyelem bőséges forrásává váljanak addig is, míg végtelen irgalmad határukat nem szabja.
Ó, fájdalmas Szűzanyám, Te az Irgalmas Jóság Anyja, aki kitartottál a kereszt alatt, imádkozzál értem és minden szenvedő betegért, hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
Amen.


suzymama, 2019. február 11. hétfő, 13:40
Címkék: Lourdesi Szt, Szent Szűz, Jóságos Anyám, Szent Fiadtól, Szeplőtelen Szűz, Szent Fiad,
Kommentek
Az elhagyatottság érzete
,,A legnagyobb kiábrándulás az a tudat, hogy Isten egyetlen szavával teremtette az egész világmindenséget, és minden hatalom és ismeret az övé. Meg tudna menteni. Meg tudna gyógyítani. Meg tudna szabadítani. De miért nem teszi? Az elhagyatottság érzete rettenetes tapasztalat az olyan embernek, aki egész lényével a keresztyén etikában gyökerezik. A Sátán ekkor betoppan egy rövid látogatásra, és így suttog: 'Nincs is Isten! Egyedül vagy!'
Mit tesz az ilyen ember, amikor Isten érthetetlenné válik számára? Kinek vallja be a vívódását, sőt eretnek gondolatait? Kitől kér tanácsot? Mit mond a családjának, amikor a hite súlyosan megrendül? Hová fordul, hogy új értékrendet és hitrendszert találjon? Miközben kutat, hol talál valamit, ami hitének megbízhatóbb alapot ad? Felfedezi-e, hogy nincs más név - nincs más isten -, akihez fordulhatna? A Jakab 1,8 úgy ír erről a hívőről, mint aki 'kétlelkű és minden útjában állhatatlan ember'. Ő a mindenki között legnyomorultabb és legtanácstalanabb!... Azok a
kalmanpiroska, 2019. február 23. szombat, 16:14
Harmonia.......
HarmoNet Harmóniakártya (2019-02-22)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Diadal hatja át.

Fekete - Gyász, tisztátalanság

Minden szín-kártya főként a jellemet, jellemed változását mutatja. A fekete a fegyelmezettség, a befolyásolhatatlan, független jellem színe. Erőt sugall, de egyben korlátra figyelmeztet közted és a többi ember között. Utalhat tépelődésre, valaminek a végére (halálra). Ez a temetések, a gyászruha, az özvegyi viselet színe. A bibliai ábrázolásokon fekete az ördög, a fekete bárány pedig a világ bűnének megváltását jelképezi, ezért ölik le húsvétkor, áldozatként. A fekete szín bezárt, magányos világ, amiből érdemes lenne kitörni.

Szerelmi üzenete: Vannak kifejezetten veszekedős, pohártörős napok, amikor semmi nem úgy jön össze, ahogy szeretted volna - nos lehet, hogy a mai is
agica2004, 2019. február 23. szombat, 15:45
Harmonia.......
HarmoNet Harmóniakártya (2019-02-21)

Kedves agica2004 !

A Harmóniakártyád szava és a kép összefüggései határozzák meg a mai napodat. A szó és a háttér szimbólum együtt mutatják meg az Univerzum üzenetét.
A mai napodat Bohóság hatja át.

8 - Nyolc - Megújulás

Az önmagába forduló spirál a magány, az anyagi világhoz való ragaszkodás, az igazság és a halálfélelem száma. Komoly figyelmeztetést hordoz, valószínűleg az utolsó lehetőséget arra, hogy idejében változtathassunk. Az örök ismétlődés megbízhatóságának ritmikája rejtőzik benne. A nyolcas energiája ellen nem érdemes küzdenünk, mert a karma törvénye beteljesedik. Spirituális bőséget hoz. Az abszolút logika száma. A fent és lent örök változása, a rögös út (életút) száma. Ha nyolcadikán kapod ezt a kártyát, hatása felerősödik.

Szerelmi üzenete: Mekkora az esélyed egy kalandra MA? Számold ki kalkulátorunk segítségével! Párkapcsolatunkban a vízválasztó dolgok megtörténtének száma.
agica2004, 2019. február 23. szombat, 15:39
Életeket ment a jóképű őrangyal
................
Hírsztár rovatunk e heti hőse Siklósi Gábor, a jóképű mentősfiú, aki a legextrémebb helyzetekben segít, és őrangyalként jár-kel szerte a világban.
Siklósi Gábor jóképű, tele van energiával, ráadásul főállású mentőangyal is. Tizenegy éve dolgozik mentősként, és soha, egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy másik szakmát válasszon. Hiába a rossz fizetés, hiába a rengeteg munka és alázat, Gábor élvezi és szereti a munkáját. A fiatalembernek a legnagyobb jutalom, ha mosolygó és egészséges embereket lát maga körül.
- Az édesapám is mentős volt, és egyhez ragaszkodott csupán velem kapcsolatban: nehogy én is ezt a szakmát válasszam... Cafénak Siklósi Gábor.
A fekete hajú sármőr azonban nem hallgatott az apai figyelmeztetésre, a középiskola elvégzése után ő is mentősnek állt.
- Beleszerettem ebbe a szakmába, és azóta is tart ez az érzés. Azt gondolom, én mentősnek születtem, hiszen folyamatosan
maroka, 2019. február 23. szombat, 10:08
Aranyosi Ervin: Kívánok teljes életet
...........
Kívánok neked annyi napfényt,
- ragyogni lásd az életet.
Kísérjen jó kedv, öröm, élmény,
szeretet, álom, élvezet.

Kívánok felhőt, esőt, záport,
- értékelhesd a napsütést.
Csepp bánatot, apró keservet,
hogy lásd, amikor szebben élsz.

Kívánok fénylő boldogságot,
mely felvidítja lelkedet!
Kívánok méltó útitársat.
ki céljaidhoz elvezet.

Kívánok annyi gazdagságot,
hogy elérhesd a vágyaid,
s kívánom lásd meg a világban,
mi a szívedben benn lakik.

Kívánom azt, tanulj meg élni,
s taníts meg erre másokat,
úgy hagyj nyomot a föld porában,
hogy valóra váltasz álmokat.

S mikor utad végére értél,
jól esik majd, hidd el nekem,
már elmondhatod önmagadról,
hogy: - Teljes volt az életem...

Aranyosi Ervin © 2013-01-19.
A vers
maroka, 2019. február 23. szombat, 09:11
Fenyő László versei
van;
itt állok íme, meleg szenvedő,
még lágy a fájdalom, formálható,
még ömleni tudna, még csupa szó,
de érzem már, ahogy arcomnak élő
szeme-szája-homloka kemény
álarccá merevűl - álarcosan
így megyek egy életen át, míg megtérek egyszer
honotokba igaz álarcosak - akkor
földi áldozataink vérharagos füstje
elhomályosítja könnyütopánkás
táncát az örömnek.

Nyugat 1931


ÁLMATLANSÁG

E vers minden szaváért megfizettem...

Ó, kikericsszagú novemberi éj,
a tárt ablakon át
a hajnal előszelét lengető.
Az álom lepleiből kitakartan
én gyűrődöm, dobom a testem egyedül,
viaszkos, pörkölt bűneimmel,
melyek cseppenve a lelkemre égnek.

Hát mit akar ez a makacs,
vissza-visszatérő kakasszó,
már ébreszti a tiszta világot,
felkeltett messze egy harangot is:
rezdül s ejti rám fátylait,
fátylainak hüvöskés lebbenése
suttogja:
menusgabor, 2019. február 22. péntek, 20:00
Romhányi József verseiből 4. rész
asszon', itt az ideje már, hogy pályát válasszon.
Szólt a kamasz hibrid:
- Rég rágódom ezen.
Ha kissé éhezem, nagy Kutató lennék, Jeles Ember, Eszlény, ha jól bezabálok, akkor meg tenyészmén.

- Sárkány mese
Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek.
Rájuk szólt az anyja, de ő nem maradtak veszteg.
Bár már egy sem emlékeztek, hogy min kapott össze, végül leharapta egymást, önmagát is közte.
Ja, hogy hol itt a tanulság? Szájba rágom, tessék:
Minden fejtúltengés vége teljes fejetlenség.

- Gyíkrege
Szerette volna a gyík, ha kitudódna: ő a félelmetes bősz sárkány utóda.
Hogy sor ne kerüljön kétkedő vitákra, dúlt-fúlt, pofikáját szörnyűre kitárva.
Aztán bizonyságul mesékből idézett, hogy váltak ebéddé szüzek és vitézek, miként mondott misét,
szagosat a püspök, hogy egyházmegyéje ne lehessen früstök.
Röhögte a szájast szűz lúd, vitéz kácsa:
- Itt az ebéd! Kapj be, te mafla pojáca!
maroka, 2019. február 22. péntek, 18:53
Aranyosi Ervin: Nem akarok megfelelni
Már nem akarok minden áron másnak megfelelni,
mások elvárt hite szerint megnyugvásra lelni!
Nem akarok megváltozni, feladva világom,
ma már inkább különcként is saját utam járom.
Nem akarom ma már pénzért eladni a lelkem,
minek kéne kincs, vagy vagyon, ha magamra leltem?
Szeretetért kuncsorogni értelmetlen állás,
egyetlen egy cél vonz engem, az emberré válás.
Nem érdekel ígérgetés, nagylelkű ajánlat,
hiszen tudom, a megoldás úgy sem lehet nálad!
A boldogság fényes útját lelkemben találom,
saját utam feladása egyben a halálom.
Nem akarok szeretetért másoknál koldulni,
és nem hagyom a szívemet másoknak feldúlni.
Lelkem mélyén a nyugalmam meg lelhetem hittel,
nem akarok háborúzni a kétségeimmel!
Azt várom, hogy a lelkemre végre béke szálljon,
az öröm és a megnyugvás bennem összeálljon.
Elégedett legyen lelkem, hála melegítsen!
A világom érző része jókedvre derítsen!
Megtalálni önmagamat, ez a végső célom,
ne
eva6, 2019. február 22. péntek, 11:29
Képek, videók
Lourdesi barlang kápolna
agica2004
2017. február 19. vasárnap, 11:54
Lourdesi
lenke1964
2015. január 31. szombat, 19:41
Lourdesi Szűz Mária
majamaria
2011. február 18. péntek, 13:42
Lourdesi Szűz Mária.jpg
rochlitzne
2009. augusztus 01. szombat, 18:26
Lourdesi barlang.jpg
biharijudit
2009. május 25. hétfő, 10:18
Lourdesi barlang
rozsmalom
2008. szeptember 20. szombat, 17:40
Lourdesivr.JPG
titkamika
2007. május 12. szombat, 20:14
A világ minden szeretete
sanci81
2018. január 05. péntek, 17:51
Mindenki a világot akarja
csalogany13
2017. május 06. szombat, 23:35
Osho-A-vilag-minden-sz ere
menusgabor
2016. október 11. kedd, 17:38
A világ és minden ami ben
borigit
2016. január 21. csütörtök, 14:51
A világ minden szeretete.
pacsakute
2012. december 07. péntek, 07:20
A világon minden végtelen
zsofi0413
2011. október 05. szerda, 18:49
A világ minden.jpg
mester126mari
2010. szeptember 30. csütörtök, 00:29
A világ és minden
jakabgasparne
2009. július 16. csütörtök, 06:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.