Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 18:50 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Útravaló – 2019. szeptember 29
Nemrég egy, a ferences prédikációkról szóló konferencián egyik előadó magából kikelve beszélt arról, hogy a XV. századi ferencesek milyen világellenesek voltak, mert a bálok, a kártya, a díszes ruhák és okkult dolgok ellen emeltek szót igehirdetéseikben. Ez igaz is; Sienai Szent Bernardin nem győzte hangsúlyozni: amíg rászorulók vannak környezetünkben, nem tobzódhatunk olyan dolgokban, amelyek nélkül is szép életet élhetünk, főként nem, ha azok önmagukban bűnös cselekmények. A mai evangélium történeti szintű olvasata éppen erre adhat indíttatást: azokat a költségeket, amelyek bűnös életvitelem fenntartói, adjam a környezetemben élő szegényeknek, így a rossz dolgoktól való tartózkodás egyben jó cselekedet lesz, amely életet ad mások számára.
A dúsgazdag és a szegény Lázár példázata mindezek után elénk állítja a szenvedő Igazat, akit a városon kívülre hurcoltak, megsebeztek és keresztre feszítettek. Ő az Atya végső hívószava, aki maga a Kinyilatkoztatás. ,,Krisztus minden emberi vonása az Atya igéje, képmása, megjelenítése és kifejeződése, és csak akkor érthető meg belsőleg, ha így tekintünk rá" (Hans Urs von Balthasar). Ha ez nem érinti meg szívünket, nem mozdít ki bennünket abból a dúslakodásból, elfoglaltságból, amely eltompítja hallásunkat, látásunkat és értelmünket Isten Igéjének befogadására, akkor Isten már nem tud értünk többet tenni; ennek elutasítása maga a megátalkodottság.
De nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a szegénység önmagában nem üdvözít, a gazdagság pedig nem juttat szükségszerűen kárhozatra. Sok gazdag emberrel lehet találkozni, aki evangéliumi értelemben sokkal inkább szegény, mint azok, akik anyagi vonatkozásban azok. Mert mindkét esetben az az igazi választóvonal, hogy adott életkörülményeink elvakultabbá vagy odafigyelőbbé tesznek-e bennünket? A szegényekért való látványos kiállások például tényleg személyes elköteleződésből fakadnak, vagy arra szolgálnak, hogy ezzel palástoljuk hazug életvitelünk más területeit? Még növendékek voltunk, amikor egyik társunk arra volt büszke, hogy közülünk egyedüliként viseli a szegényekkel való szolidaritást jelző, akkor divatos fekete fagyűrűt. Amikor ezzel dicsekedett, valamelyik testvér csak annyit mondott neki: nagyobb szolidaritás lenne a szegényekkel, ha gyűrű nélkül, de sokkal egyszerűbb ruhákban járnál és alázatosabb lennél a rendtársaid megítélésében. Az illető úgy megsértődött, hogy nem sokkal ezután odapakolta jobb holmijait az őt kritizálni merő testvér ajtaja elé, majd elment a rendből. Ténylegesen megérint engem Isten, a környezetem szegénysége, merem vállalni ennek felelősségét és következményeit, vagy belebonyolódok szentimentalista érzéseimbe? Isten szolgájáról, Kiss Szalézról jegyezték föl: ,,Hőslelkű édesanyját mélységesen tisztelte és szerette... és nemegyszer szólt erről az esetről: 1917-ben, amikor nekik is alig volt betevő falatjuk, anyja egy darab kenyeret adott egy orosz katona fogolynak." (Király Kelemen OFM) Történt mindez úgy, hogy az asszony épp a háború következtében veszítette el férjét és három fiát.
Nem ítélhetjük meg a gazdagokat azért, mert gazdagok, és nem fordíthatjuk el fejünket a szegényektől azért, mert szegények, hanem meg kell nyernünk őket annak a Krisztusnak, aki, noha gazdag volt, értünk szegénnyé lett (2Kor 8,9). Az Egyház ebben az egységben lesz az eljövendő világ képe, azoknak a közössége, akiket Isten gazdagít, mert mindannyian tudják, önmagukban végtelenül szegények. Ahogy az egyik nagycsütörtöki énekben is énekeljük: Fájdalmunkat helyettünk hordozza, adósságunk testében lerója, betegsége a mi gyógyulásunk, rút halála legyőzi halálunk.
maroka, 2019. szeptember 29. vasárnap, 14:28
Címkék: Sienai Szent Bernardin, Hans Urs, Isten Igéjének, Kiss Szalézról, Király Kelemen OFM, ferences prédikációkról,
Kommentek
Sienai Szent Bernardin áldozópap 05.20 katolikus hitszónok
,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Ezek az evangélium igéi. Lk 9,57-62

*
- Wikipedia oldalon

- Katolikus oldalon

- Magyar kurír
Különösen nagy volt békeszerző hatása; Jézus Nevének tiszteletével nyerte meg a szíveket. Felismerte, hogy a fegyverekkel, zászlókkal, pártjelvényekkel szemben neki egyetlen fegyvere van: az üdvözítő Jézus Krisztus. Nevének monogramját (IHS) arany betűkkel egy kis pajzsra írta, melyet kezében tartva
maroka, 2020. május 20. szerda, 13:25
Kapisztrán Szent János áldozópap 10.23
obszerváns irányzatnak. IV. Jenő pápával ő alkotta meg az obszerváns szabályzatot, és mindent megtett annak érdekében, hogy egész Európában meghonosítsa. Ahol csak megfordult, megreformálta a kolostorokat vagy új közösségeket alapított, amelyek aztán az obszerváns szellemben éltek. S éppen ez az obszerváns mozgalom volt az, amely a hívők körében feléledő vallásos érdeklődést újra az Egyház hatáskörébe tudta vonni.
Kapisztrán János hívta újra életre a vándor prédikátorságot; ő és rendtársa, Sienai Szent Bernardin voltak a legeredményesebb missziós népszónokok.
Kapisztrán János negyven éven át prédikált. Prédikációinak idegen nyelvterületeken is nagy hatása volt, noha beszédeit fordítani kellett, mert csak olaszul és latinul tudott. Itálián kívül bejárta Németországot, Morvaországot, Ausztriát, Lengyelországot és hazánkat is, népmissziókat tartva.
Prédikációi egy része írásban ránk maradt, részben a hallgatók feljegyzéseiben, részben tőle magától. Mindig a keresztény dogmatika lényeges témáiról
maroka, 2019. október 23. szerda, 12:22
Sienai Szent Bernardin
2019. május 20., hétfő | 14:50
Május 20-án Sienai Szent Bernardin (1380-1444) katolikus hitszónokot, egyháztanítót ünnepeljük.
Bernardino degli Albizzeschi Siena közelében, Massa Marittimában született, nemesi család sarjaként, abban az évben, amelyben Sienai Szent Katalin meghalt. Bernardin még nem volt négyéves, amikor szüleit elvesztette; az árván maradt gyermeket sienai rokonok vették magukhoz, így 1386-tól Sienában nevelkedett. 1396 és 1399 között jogot tanult. Húszéves volt, amikor kitört a városban a pestis. A gazdagok vidéki birtokaikra menekültek; Bernardin azonban a városban maradt. Siena levéltára megörökítette akkori tetteit. A pestis őt is megfertőzte; halálos betegen oly ismeretekre tett szert a lélek dolgairól, amilyeneket csak érett emberek szoktak elnyerni sok fáradozás és csalódás árán. Bernardin végül visszanyerte egészségét; a járvány elmúltával elvonult, hogy magányban gondolkodhasson jövőjéről.

Bővebben
maroka, 2019. május 21. kedd, 12:41
Sienai Szent Bernardin áldozópap
,,Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat - mondta neki -, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát."
Egy harmadik ezt mondta neki: ,,Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól." Jézus így válaszolt: ,,Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Ezek az evangélium igéi. Lk 9,57-62

*
- Wikipedia oldalon

- Katolikus oldalon
Istenünk, ki Szent Bernardin áldozópapot Jézus Szent Nevének különleges szeretetével tüntetted ki, az ő érdemeiért és könyörgésére engedd, hogy szereteted Lelke gyújtson lángra minket!

- Magyar kurír oldalon
Olasz származású ferences papra, hitszónokra, a nándorfehérvári ütközet egyik hőse.
A
maroka, 2019. május 20. hétfő, 08:41
Sienai Szent Bernardin áldozópap....
.............

..............................

Sienai Szent Bernardin leírás itt olvasható
maroka, 2017. október 14. szombat, 19:10
Sienai Szent Bernardin áldozópap
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Nincs üdvösség senki másban, egyedül Jézus Krisztusban.
Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt: ,,Népünk elöljárói és ti, vének! Ha ti ma azért hallgattok ki minket - miután egy beteggel jót tettünk -, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által áll itt előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból.
Ő az a kő, amelyet ti, építők elvetettetek, és mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk."
Ez az Isten igéje.
ApCsel 4,8-12

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Vö. 8a és 9a. vers.
Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám.
Új éneket adott az ajkamra, * Istenünknek zengő
maroka, 2017. május 20. szombat, 19:31
Ó, dicső név
Ó dicső név, ó kedves név, ó szeretett és erőteljes név!

Általad megoldódnak a bűn kötelékei,

általad győzzük le az ellenséget,

általad gyógyulnak meg a betegek,

általad edződnek meg a megpróbáltatásokban és gyulladnak örömre a szenvedők.

Te vagy a hívők dicsősége, te az igehirdetők tanítója,

a munkálkodók erőforrása, te az ellankadók támasza.

A te tüzedtől és melegedtől csillapodnak a bűnös vágyak,

nyerjük meg a kért segítséget,

esnek elragadtatásba a szemlélődő lelkek,

és általad dicsőülnek meg mindnyájan, akik a mennyei dicsőségre jutnak.

A te szent neved által, édes Jézusunk, velük együtt minket is gyűjts egybe.

Amen(Sienai
sacimama, 2014. május 20. kedd, 02:10
Képek, videók
Szent Bernardin fresko
borigit
2015. január 27. kedd, 14:42
Bernardino Luini.bmp
klara50
2010. december 16. csütörtök, 19:01
hansag_kiraly_to_nagy. jpg
mircsimarcsi
2018. július 23. hétfő, 22:03
Hans Zatzka
eva6
2018. június 08. péntek, 12:46
Hansen_Espel_Egin.jpg
piktorka2
2016. szeptember 09. péntek, 20:33
Didi és Hans külső fészke
margoboszi
2015. december 20. vasárnap, 13:36
Didi és Hans fiókái 2015
margoboszi
2015. december 20. vasárnap, 13:36
Didi és Hans fiókái 4-en
margoboszi
2015. november 24. kedd, 10:54
Isten igéjének meghallása
sacimama
2014. július 03. csütörtök, 18:08
Szaléziak.jpg
pacsakute
2016. január 06. szerda, 23:28
Szalézi szent Ferenc.jpg
pacsakute
2014. július 23. szerda, 02:04
Szalézi Szent Ferenc püs
pacsakute
2014. július 23. szerda, 01:24
Szalézi püspökség
kicsoda57
2012. augusztus 27. hétfő, 22:58
Szalézi kat.templom
kicsoda57
2012. augusztus 27. hétfő, 22:58
Szalézi Szt. Ferenc
majamaria
2011. március 21. hétfő, 13:43
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.