Belépés
2020. május 27. szerda | 22. hét | 148. nap | 10:44 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szívek visszhangja...
Pocsai Piroska:

Szívek visszhangja...

Szeretni és szeretve lenni:
illatos ködfelhő burokba zár.
Ez érzést nem lehet megvenni,
ki nélkülözi, titkon erre vár.

Adni és kapni valami csodás.
Lelkünk szárnyal völgyön s bérceken.
Tárd ki belső énedet, ne szégyelld,
merd mondani: "fontos vagy nekem"!

Hozzád tartozik minden pillanat,
kánonban énekel ész és szív.
Kívülállónak is csodás dallam,
lágyan érzéki, szeretni hív...

Nem kell mindig okosnak lenni.
Szerelem? Néha őrült utazás.
Hadd legyen része életednek:
mennybe repít, vagy téboly-zuhanás.
aranyoslila, 2017. november 18. szombat, 20:36
Címkék: Pocsai Piroska, kívülállónak, visszhangja, nélkülözi, életednek, szégyelld,
Kommentek
„Bárcsak a szél...”
és arra kér, hogy ezt adjam neked." Ámulva kérdeztem: ,,Mi ez?" ,,Ez a szél kulcsa" - mondta az angyal, aztán eltűnt.
Az első gondolatom ez volt: ,,Ez valóban boldogságot hoz nekem." Tehát fölrohantam a hegyekre a szelek forrásához, és a barlangok közt megálltam. Kihirdettem: ,,Akarom szűnjék meg a szörnyű keleti szél - soha ne sújtson ránk ismét!" Odaparancsoltam a barátságtalan szelet magamhoz, bezártam mögötte az ajtót, és hallottam visszhangjait a barlangok nyílásain át. Amint megfordítottam a kulcsot, diadalmasan bezárva a szelet, így szóltam: ,,Íme, végeztem vele."
Aztán körülnézve megkérdeztem magamtól: ,,Mit tettem a helyére?" A meleg, déli szélre gondoltam és arra, hogy milyen kellemes ez az újszülött bárányoknak, és a friss virágoknak meg minden fajta növénynek. Amint azonban betettem a kulcsot az ajtóba, kezdte égetni a kezem. Hangosan kiáltottam: ,,Mit csinálok? Ki tudja, milyen károkat okozok? Honnét
kalmanpiroska, 2020. május 05. kedd, 08:02
Gárdonyi Géza munkássága
te! Mindenki szeret,
Mindenki csupán mosolyogni lát.
Békéangyalként jársz a föld felett,
Fehér királynő, kedves holdvilág!
Én is szeretlek! Mért? Nem tudom én!
Boldog félálom mámorával nézlek,
Az én szívem is tükröd Égi Fény!
Te kedves jóság! te tiszta igézet!
... Mikor belépsz a felhő-palotádba,
Az éj beborul: minden bús, setét.
A mezők, erdők millió virága
A fűbe hajtja harmatos fejét.


A falu visszhangja

1

Azt gondoltam, virág van,
virág van az ablakban,
pedig hát egy leány ül,
leány ül az ablakban.
Virág volna, kalapomhoz szeretném,
de ha leány, a szívemre ölelném.

2

Nem nézett rám ez a kislány, csak egyszer,
mégis mindig eszembe van ezerszer.
Gondolatom ha virággá válhatna,
rá örökkön rózsaeső szállhatna.

Csipkerózsa magától kél, nem vetik.
A szerelmet leányszemek ültetik.
Barna kislány, mit
menusgabor, 2020. április 28. kedd, 21:00
Istenkeresés
bátran beszél Istenről, mert a második részben harcol Istennel. Csak akkor szólhatunk Isten képviseletében, ha van helyünk, ahol Istennel szóba állunk. Mindazok, akik igazán nagy emberek, tudják, hogyan kell kicsinek lenni Isten előtt. Csak akkor lehetünk erősek a nagy nyilvánosság előtt, ha tusakodunk bizalmasan imádkozva.
Két hang hallatszik a költő imaharcában. Isten parancsa ez: ,,Járuljatok színem elé!" (,,Keressétek az én orcámat!") A második hang Isten hangjának visszhangja a hívő szívében: ,,Színed elé járulok, Uram!" (,,A te orcádat keresem, Uram!")
Az imádság mindig válasz egy korábbi kijelentésre. Nem a puszta levegőbe való kiáltás, hanem válasz egy ,,onnan a túlsó oldalról jött szóra" - Isten szavára.
A parancs ez: ,,Keressétek az én orcámat!" (,,Járuljatok színem elé!"). A válasz így hangzik: ,,A te orcádat keresem, Uram!" (,,Színed elé járulok, Uram!") De ezt nyomon követik ezek a
kalmanpiroska, 2020. április 21. kedd, 07:44
Álomba zárt képek
Zagyi G: Ilona
Álomba zárt képek

A pengéje hideg a torkomon,
nincs éle... a félelem, ami öl.
A gyűlölet nyomot hagy... változom.
A rettegés átír és kitöröl
mindent. Elvesz és semmivé őröl.

Túlbecsült ideg szakadni kész húr.
A sok "miért" pattanásig feszül...
Elmosódik az eleven kontúr.
Hűséges társ kísér... az egyedül,
s a térben ott vagyok játékszerül.

Távolodom... szétfoszlik a harag.
Szigorúan álomba zárt képek.
Ébredés, színek és körvonalak.
Napkeltével újra rajzolt élet...
Most visszhangja van a szívverésnek
foldinefehereva, 2020. április 14. kedd, 22:25
Megpróbáltatás
valami, ami még ennél is jobb.
Azt mondják, hogy édes, friss vízforrások vannak az óceán sós vizében, meg hogy a legszebb alpesi virágok a legvadabb és legrögösebb hegyi hágókon virágzanak, és hogy a legfenségesebb zsoltárok a lélek legmélyebb gyötrelmeiből születtek.
Bárcsak így lenne továbbra is! Ezért a megpróbáltatások sorozatában az a lélek, aki szereti Istent, fölfedezi a határtalan, ujjongó öröm okait. Még ha ,,örvény örvényt hív elő" (Zsolt 42,8) is, az Úr énekének világos visszhangja lesz hallhatóvá. És a legnehezebb óra alatt, ami bekerülhet valaha az emberi életbe, lehetségessé válik Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának magasztalása. Megtanultad-e már ezt a leckét? Nem csupán kitartani vagy választani Isten akaratát, hanem örvendezni is benne ,,kimondhatatlan, dicsőült örömmel" (1Pt 1,8).

Nyugodt leszek, hirdette megtört szívem,
Amint zúgtak a tépő viharok,
Elfojtódott sok kínom és nyögésem,
Elállt könnyem, szűntek a
kalmanpiroska, 2020. március 27. péntek, 19:32
Szász Károly versei
hattyué hal el dalom...
- De hogyha én halok előbb meg:
Mi lesz belőled, angyalom?
Fülemile dal

Kicsi fülemile dalol,
Elrejtőzve, ki tudja hol?
Nem hallja más, csak én hallom
S szívem elmereng a dalon.

Fekszem a zöld fűbe' hanyatt,
Rengő bokor árnya alatt;
A madár mindegyre dalol,
Kihallik a bokor alól.

S amint szertehordja a szél,
Szívemben is visszhangja kél,
Szívem kellő közepében:
Olyan búsan, olyan szépen!

Azt énekli az a madár:
Egyszer van az életben nyár,
S mikor eltöltöd a nyarat,
Csak a száraz lombja marad!HARANGSZÓ

Nem tudom Uram, hogy a hála
Pár tördelt szóba belefér-e,
De köszönöm, hogy jókedvedben
Odatettél anyám szivére.

Hogy lelke tiszta templomának
Fölém hajolt a legszebb íve,
S mikor megálmodott egy
menusgabor, 2020. március 14. szombat, 21:30
A nevetés
hitt, mert beteljesedik minden, amit az Úr mondott neki." (Lk 1,45)

Mindig kétféle nevetés lesz a világon Krisztus születését illetően, mely esemény hitünk középpontja és a Biblia szíve. A hitetlenség cinikus nevetése tartós, akárcsak a rossz zene. Isten irgalmazzon azoknak, akik hangosan kikacagják, vagy udvariasan megmosolyogják Szűz Mária és a gyermek történetét. De a másik fajta nevetés, a beteljesült ígéretre vonatkozó nevetés is folyton zeng.
Ez a nevetés annak a hangnak a visszhangja, amely először Ábrahám sátrában volt hallható, ahol két öregember bámulta csecsemőjét. ,,Izsák" - mondták. ,,Nevetés". Isten megtette azt, ami lehetetlen.
Az ígéret egy fiúról, amely oly gyakran ismétlődött meg a gyermektelen Sárának, az idő teljességében Máriának hangzott el. Ez emberileg ismét lehetetlen volt: ,,Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" De amikor az angyal a Magasságos erejéről kezdett el beszélni Máriának, ő hittel meghajolt, és
kalmanpiroska, 2020. február 28. péntek, 07:49
Bodó János versei
emberiséget:
Mi végből alázza meg a magyar népet,
Míg más népeket "győztesként" felemel...

4.

Szabadság és szerelem és béke:
Az istenek e hármas ikre
Jöjjön el -
És hozzon sok örömet,
A sokat szenvedett,
Drága magyar népre!

Ady Endre: Az én menyasszonyom
Szenci Molnár Albert: Mint a szép híves patakra
Babits Mihály: Esti kérdés
Petőfi Sándor: Szabadág, szerelem

Véletlenszerűen, a Gyémántokkal Ékes Magyar Versirodalom visszhangjai


Szép, új világ

Volt itt valaha kék égbolt,
Kék égbolton felhő, úszó?
Minden csupa sáros-szürke,
Kínpad - világ, könnye-hulló.
Verőlegények vihognak:
Vagdossa a szél az ágat,
Körömágyat tép a hóhér,
Csak halni keresnek ágyat!
Nyugta nincs az élőnek itt -
Egy hatalmas vihar jönne,
S mindent, mi van, mi valóság,
Mindenestől elsöpörne!
Újra lenne égszínkék ég,
Kék égbolton úszó felhő
menusgabor, 2020. február 08. szombat, 17:15
Képek, videók
A visszhang 01.jpg
chillik
2018. március 27. kedd, 03:01
A visszhang 02.jpg
chillik
2018. március 27. kedd, 03:01
A visszhang 03.jpg
chillik
2018. március 27. kedd, 03:00
A visszhang 04.jpg
chillik
2018. március 27. kedd, 03:00
Visszhang.jpg
chillik
2018. január 25. csütörtök, 04:33
a tihanyi visszhang szobr
chillik
2017. november 17. péntek, 14:48
A visszhang románca.jpg
chillik
2017. november 16. csütörtök, 02:15
Levél a Visszhanghoz 01.j
chillik
2017. október 26. csütörtök, 05:29
Levél a Visszhanghoz 02.j
chillik
2017. október 26. csütörtök, 05:29
Levél a Visszhanghoz 03.j
chillik
2017. október 26. csütörtök, 05:28
Levél a Visszhanghoz 04.j
chillik
2017. október 26. csütörtök, 05:28
piroskától0912.jpg
maroka
2018. szeptember 12. szerda, 16:15
Piroska Hé...
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 22:01
Piroska Ha..-tól
csalogany13
2018. augusztus 24. péntek, 22:01
Tóthné Piroska
irmus
2018. augusztus 06. hétfő, 14:31
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.