Belépés
2019. január 19. szombat | 3. hét | 19. nap | 21:56 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kuczka Péter: Mese a fekete varázslórólKuczka Péter: Mese a fekete varázslóról

Messze, Hetedhét országban,
annak is a határában
volt egy erdő, nagy, kerek,
erről mesélek neked.
Csuda nagy volt az az erdő,
égig értek ott a fák
és a fák között tekergő
patak partján sok virág.
Ott lakott a mosómedve,
ott kakukkolt a kakukk,
és az öreg fák tövében
kanyargott egy kicsi út.
Kicsi út, keskeny út,
nézzük meg csak, hova fut?

Benn az erdő közepében
volt egy kedves házikó
és a fehér házikóban
lakott apó, meg anyó.
Anyó haja, mint a szén,
apó haja, mint a só.
Dolgozgattak szorgalmasan,
az apó kapálni járt
s míg távol volt, addig anyó
megfőzte a vacsorát.

Volt egy kis
lányuk is,
nagyon okos kis leány,
ő segített az anyónak
vacsorát főzni. Úgy ám.
Az erdőről gallyat hozott,
forrásról meg friss vizet,
nagyon vidám kisleány volt
mindig táncolt, énekelt.
Szerette a mosómedve,
a kakukk is jól ismerte,
megsimogatták a fák,
szépen megfésült haját.

Lement már a nap az égről,
kigyúltak a csillagok,
vállára tette a kapát
apó s haza ballagott.
Mellette Bundi kutyája
futott előre meg hátra,
szagolgatott, meg-megállt,
érezte a vacsorát.

Jó is volt a vacsora.
Amikor mindent megettek,
anyó leszedte az asztalt,
beszélgettek és nevettek.
Még a Bundi is nevetett,
olyat mesélt az apó.
Csillogott a kacagásuk,
és gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl, a varázsló
várába egyenesen.

A gonosz, öreg varázsló
ott lakott a hegy mögött.
Nem szeretett senkit sem,
csak állandóan dörmögött.
Pincéje tele volt pénzzel:
kádakban állt az arany, -
gyertya pislogó fényénél
azt számolta untalan.
Fekete volt a szíve,
fekete volt a szeme,
vállán volt a varázsköpeny,
abban volt az ereje.
Beszélni tudott a köpeny,
mézes szavakkal beszélt
s annak, aki meghallgatta,
elvette az erejét.
A varázsló ablakait,
ajtaját becsukta. És
mégis a bezárt ajtón át,
ablakon át,
vasfalon át,
begurult a nevetés.

Meghallotta a varázsló
s kiáltotta: "Ki nevet?
Elpusztítom, akárhol van,
el nem bújhat,
nem rejtőzhet,
leütöm, mint egy legyet!"
Előhívta vad szolgáját,
előhívta a szelet.
"Indulj, szolgám, hegyeken át.
sietős legyen utad.
Csavard ki az erdőjüket,
taposd szét a házukat,
fojts beléjük a nevetést.
Teljesítsd parancsomat!"

Zúgva indult el a szél,
hogy a parancsot tegye.
A kis házban apó, anyó
nem gondoltak semmire.
Jött a szél a tengeren,
verte a hullámokat,
fütyölve jött, hidegen,
és élesen, mint a kard.
Már ott is volt a kis háznál,
megfogta a fedelet.
Apó, anyó, kislány, Bundi,
jaj, mi lesz most veletek?
Házatokat széttapossa,
megöl a szél,
megesz a szél.
Minek nevettetek?

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család.
Elővettek egy nagy zsákot
és nagy bátran kinyitották
a kis kunyhó ajtaját.
Beugrott rajta a szél,
úgy ordított, mint a vad.
Zsákba ugrott bekötötték
- zsupsz - egy pillantás alatt.

"Nesze szél, nesze szél" -
Nevetett a kis család,
bántani miért akartál,
tele lett veled a zsák.
Nevetett a Bundi kutya,
kislány, anyó és apó
és győzelmes kacagásuk
úgy gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.

Meghallotta a varázsló,
dobbantott egy dühöset
s ordított, hogy elpusztít ő
mindenkit, aki nevet
s előhívta vad szolgáját,
a pirostorkú tüzet.
"Indulj, szolgám hegyeken át,
pusztító legyen utad.
Égesd el az erdőjüket,
pörköld fel a házukat,
fojtsd beléjük a nevetést.
Teljesítsd parancsomat!"

Pattogva indult a tűz,
szürke füst volt a haja,
parázsból volt a szeme,
lobogott a taraja.
Futott az erdőkön át,
hogy a parancsot tegye.
Szegény apó, szegény anyó
nem gondoltak semmire.
Fatetőről a kakukk
látta, hogy jön a láng.
Szárnyra kapott,
gyorsan repült,
kopogtatta
a kis kunyhó ajtaját.
"Apó, anyó, jól vigyázz,
nagyon vigyázz, kis család,
mert jön a tűz, lobog, pattog,
elégnek tőle a fák."
Ezt mondta a kakukkmadár
és sebesen messze szállt.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család.
Kiálltak a házuk elé,
a kezükben vaslapát.
Jött a tűz és fújtatott,
parázs szeme villogott,
apó, anyó a lapáttal
fejére csaptak nagyot.

Lángtaraja lelohadt,
vörös szeme kialudt,
s nem hagyott mást
maga után:
kis parazsat, sok hamut.
Pattogott még egyet s vége,
ami belőle megmaradt,
bedugták a kemencébe.
Nevetett a kis család.
"Bántani akartál? Véged!
Melegíts a kemencében,
így végezd kötelességed."

Nevetett a Bundi kutya,
kislány, apó és anyó
és győzelmes kacagásuk
úgy gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.
Meghallotta a varázsló,
vastag vasfalak megett
s olyat dobbantott a földre,
hogy a vára remegett
s előhívta a legvadabb
szolgáját, hívta a vizet.
"Indulj, szolgám, földeken át,
romboló legyen utad.
Áraszd el az erdőjüket,
öntsd el kicsi házukat,
fojtsd beléjük a nevetést.
- Teljesítsd parancsomat!"

Indult a víz hömpölyögve,
szélesen a földeken.
Elindult, hogy apóékból
ne maradjon senki sem.
Nagy torkával mindent elnyelt,
ami eléje akadt,
sziklát,
füvet,
földet,
hegyet,
erdei virágokat.
Zöld a szeme, tág a torka,
hátáról szakadt a hab,
recsegett a foga, mikor
a kövekbe belemart.

Indult a víz hömpölyögve,
hogy a parancsot tegye.
De az apó, de az anyó
már vártak valamire.
Mert a mosómedve jött és
mondta - "Közeleg a víz" -
s hogy a varázsló nem nyugszik,
sejtették már maguk is.
Jó előre felkészültek,
megvédeni házukat,
a földbe árkokat ástak
s egész mélyre egy kutat.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család.
"Jöjjön csak a víz,
ellátjuk
mi annak is a baját."
Jött a víz! De árkok várták,
az árkokban szétfutott
s ami megmaradt belőle,
megtöltötte a kutat.

Tágas torka becsukódott,
megszelídült a szeme,
bömbölése csobogás lett,
elveszett az ereje.
Széjjelfutott az árkokban,
mint egy kék patak csevegve,
benne mosta a ruháját
tisztára a mosómedve.

Nevetett a kis család.
"Bántani akartál? Véged!
Öntözgesd a földjeinket,
így végezd kötelességed."

Nevetett a Bundi kutya,
kislány, apó és anyó
és győzelmes kacagásuk
úgy gurult, mint egy golyó.
Átgurult a hegyeken,
átgurult a tengeren,
tengeren túl a varázsló
várába egyenesen.

Meghallotta a varázsló
nevetésük dallamát.
Megtudta ebből, hogy él és
hogy vidám a kis család.
Káromkodott dühösen,
szórta a bűvös igéket,
"Most már én magam megyek!"
és a várából kilépett.
Vállán volt a köpenye,
abban volt az ereje,
ez a köpeny repítette,
apóék háza fele.
Hopp, a tisztáson leszállt,
a házhoz lopakodott,
s óvatosan kocogtatta
meg az apró ablakot.

Nem ijedt meg apó, anyó,
nem volt ijedős család,
hiába beszélt a köpeny,
nem hallgatták meg szavát.

A varázsló nekik támadt,
de nem bírhatott velük,
nem hallgattak gonosz szóra,
nem veszett el erejük.
Menekült a vén varázsló
gonosz szíve vacogott,
majdnem a nyelvére lépett,
hegyeken át úgy futott.

Átfutott a hegyeken,
átfutott a tengeren,
tengerentúli, fekete
várába egyenesen.
Bezárta az ablakot,
reteszelte a kaput,
de hiába.
Ment utána
apó,
anyó,
kisleányka,
Bundi kutya, mosómedve
és kakukk.

Sikoltozott odabenn,
- "Ne bántsatok, emberek!
nem én küldtem házatokhoz
szelet, tüzet és vizet."
Reszketett a rossz varázsló,
gonosz szíve vacogott,
pislogott fekete szeme,
sötét vára ropogott.
Fekete vár összedűlt
s a varázslót összenyomta,
aranyába belenyomta.
Békesség lett mindenütt.

Messze, Hetedhét országban.
annak is a határában,
ott, ahol feljön a nap,
kerek erdő közepében
élnek békén, élnek szépen
apó,
anyó,
kisleányka,
Bundi kutya,
mosómedve,
kakukkmadár,
és mindannyiuk kacag.

1951
gabfe, 2016. március 01. kedd, 19:46
Címkék: Kuczka Péter, Mellette Bundi, fekete varázslóról, erdő közepében, kedves házikó, fehér házikóban,
Kommentek
Kuczka Péter: Önéletrajzi töredék
Kuczka Péter:

Önéletrajzi töredék

Ha az a golyó 56-ban huszonöt centivel
lejjebb repül és nem a fejem fölött megy el...

ha egyszer meg nem állok, mert cigarettám nem ég...
ha egyszer el nem vétik nevem egy betűjét...

ha egyszer arra nem jön egy rendőr civilruhában...
ha nem esik földre egy borospohár a bálban...

ha madame Marguerite Duval nem kék selymet visel...
ha San Franciscót a földrengés nem söpri el...

ha Einstein három könyvét utcán nem égetik...
ha le nem töri a csákány Vénusz hókarjait...

ha a Piave nem tör sziklák között utat...
ha Yap szigetén nem száll föl egy madárcsapat...

akkor talán minden másként és máshol esik,
s meglelem életemnek célját s törvényeit,

s nem kutatok fonalak zavaros bogaiban.
Élek. Nem tudom miért, és nem tudom, hogyan.

1957. május 19.
marcyt, 2018. május 12. szombat, 07:35
Kuczka Péter: Anyám keze
Az én kezem még fehér,
mint a kenyér béle,
mind a kettő belefér,
Anyám tenyerébe.

Barna az ő tenyere,
mint a kenyér héja,
puhán simogat vele,
arcom simogatja.

Este, ha a lámpa ég,
s mégsem látja senki,
barna, jóságos kezét,
kötényébe ejti.

Szeme nagyon messze néz
és a lámpa fénye,
mint az édes, sárga méz,
csorog szép kezére.
lenke1964, 2018. május 05. szombat, 17:02
Kuczka Péter
Kuczka Péter

Ébredés a neveddel

Felébredtem. Úgy bujtam át az álom
meleg húmuszán, akár a füvek,
amikor tavasz suttog a határban,
s kidugják a föld alól fejüket,
mert régóta mocorogtak a mélyben,
valami öntudatlan akarat
hajtotta őket, szinte észrevétlen
működő erők; eső és a nap.
Mi űzött engem álmomból az éber,
fönti világba, - kutatni minek?
Az első szó, mit idefönt találtam
a neved volt, békességes neved.
Úgy hajolt rám, mint lombok csendes árnya,
mint patakocskán átivel a híd,
ahogy az anya hajlik kisfiára
s adja tápláló, szelid melleit.
Még nem akartam szememet kinyitni,
de ébredő emlékeimen át
jött, zuhogott és áradt milliónyi
hanggal, fénnyel és színnel a világ,
hogy neved igaz tartalommal töltse,
mert hisz nevedben minden benne van,
a dér, a hold és az ősz haj ezüstje,
a nap, a búza, lámpafény, arany,
víz csobogása, szelek suhanása,
tenger moraja,
horvathzsoka, 2018. március 15. csütörtök, 20:15
2018. évi történelmi évfordulók 03. 01.
alapítója (+ 1940)
1886 - Oskar Kokoschka osztrák festőművész (+ 1980)
1903 - Tőkés Anna Kossuth-díjas magyar színésznő érdemes- és kiváló művész (+ 1966)
1904 - Glenn Miller amerikai jazz zenész, trombitás (+ 1944)
1907 - Barényi Béla magyar származású osztrák mérnök, feltaláló (+ 1997).
1917 - Robert Lowell amerikai költő (+ 1977)
1919 - Leroy Warriner amerikai autóversenyző (+ 2003)
1922 - Jichak Rabin Nobel-békedíjas izraeli politikus, miniszterelnök (+ 1995)
1923 - Kuczka Péter magyar író, tudományos-fantasztikus irodalmár (+ 1999)
1927 - Claude Gensac francia színésznő (+ 2016)
1927 - Harry Belafonte amerikai színész, zenész, énekes
1928 - Jacques Rivette francia filmrendező (+ 2016)
1933 - Láng István magyar zeneszerző
1941 - Felkai László olimpiai bajnok vízilabdázó (+ 2014)
1942 - Szegedi Erika Jászai Mari-díjas magyar színésznő
1946 - Pusztai László válogatott labdarúgó (+ 1987)
1949 - Borbás Gabi Jászai Mari-díjas
ametiszt54, 2018. március 01. csütörtök, 12:08
2018. évi történelmi évfordulók 03. 01.
osztrák festőművész (+ 1980)
1903 - Tőkés Anna Kossuth-díjas magyar színésznő érdemes- és kiváló művész (+ 1966)
1904 - Glenn Miller amerikai jazz zenész, trombitás (+ 1944)
1907 - Barényi Béla magyar származású osztrák mérnök, feltaláló (+ 1997).
1917 - Robert Lowell amerikai költő (+ 1977)
1919 - Leroy Warriner amerikai autóversenyző (+ 2003)
1922 - Jichak Rabin Nobel-békedíjas izraeli politikus, miniszterelnök (+ 1995)
1923 - Kuczka Péter magyar író, tudományos-fantasztikus irodalmár (+ 1999)
1927 - Claude Gensac francia színésznő (+ 2016)
1927 - Harry Belafonte amerikai színész, zenész, énekes
1928 - Jacques Rivette francia filmrendező (+ 2016)
1933 - Láng István magyar zeneszerző
1941 - Felkai László olimpiai bajnok vízilabdázó (+ 2014)
1942 - Szegedi Erika Jászai Mari-díjas magyar színésznő
1946 - Pusztai László válogatott labdarúgó (+ 1987)
1949
skorpiolilike, 2018. március 01. csütörtök, 12:02
Nézlek érezlek
Nézlek, érezlek egész
lelkemmel és most már tudom, farkasénemet az
éhség hajtotta, vakon a női hús utáni vágy, a
menekülés egy részeg pillanatba. Utánad nyúlok
gyengéden, ámuló, tiszta lélekkel, s tudom, hogy ami
nem voltam soha, tudom, most beléd szerelmes vagyok.
Kuczka Péter
bordat, 2017. november 16. csütörtök, 18:51
Tornai József: mindig profi akartam lenni a lírában
Rákosi-diktatúra legsötétebb éveiben.

"Szembe jött velem ez a forradalom, valóságos csoda volt" - hangsúlyozta Tornai József, aki szerint ma nincs szükség ilyen forradalomra, mert egyetlen politikusnak sem jut eszébe, tartozzon bármely csoporthoz vagy párthoz, hogy beleszóljon abba, milyen legyen egy vers. Akkor ez nem így volt, a legjobb, 1945 előtt is ismert költőket, mint Pilinszky Jánost vagy Nemes Nagy Ágnest kizárták az irodalomból, és olyan dilettánsokat állítottak a helyükre, mint Kónya Lajos vagy Kuczka Péter.

Felidézte azt is: versengve írták első verseiket Juhász Ferenccel, ám a 2015-ben elhunyt költő elképesztően és követhetetlenül hamar alkotta meg korszakos költeményeit. Vele ellentétben Tornai József önmagát inkább lassan érő típusnak, "hosszútávfutónak" tartja.

A 90 éves költőt a Hitel folyóirat egy új, A virágos föld titkai címet viselő válogatáskötettel köszönti október 11-én, szerdán a budapesti Barabás Villában. A 300 oldalas, kilenc ciklusba rendezett kötet anyagát
velemenyezd, 2017. október 08. vasárnap, 10:11
Egy csók a szádra
Egy csók a szádra, lángoló, piros,
a többi már zuhogva záporoz,
betakar minden fedetlen helyet,
homlokod, nyakad, szemed, füledet,
s aztán, hol tested még rejti magát,
a csók-zápor a ruhádon tör át,
s végül csuklódra, hogy kék ereid
vigyék el szerelmemet szívedig.
Kuczka Péter
bordat, 2017. szeptember 29. péntek, 19:22
Képek, videók
Ácsné Kuczora Anna.jpg
agica2004
2014. szeptember 18. csütörtök, 16:49
kuczora i..jpg
zsokica45
2012. január 09. hétfő, 17:42
Kuczora Istvanné
irmus
2011. április 30. szombat, 07:59
Kuczora-1.png
potyimari
2009. június 29. hétfő, 19:28
varázsló.png
agica2004
2018. szeptember 05. szerda, 21:02
Én nem születtem varázsló
sanci81
2018. augusztus 02. csütörtök, 19:15
O.V.Varázsló.jpg
agica2004
2018. április 04. szerda, 21:01
Varázslónő.gif
pacsakute
2018. március 15. csütörtök, 21:41
Varázslónő.jpg
pacsakute
2017. szeptember 24. vasárnap, 20:21
Varázsló kis hercegnő.jpg
pacsakute
2017. szeptember 24. vasárnap, 19:53
Hobbit varázsló.jpg
pacsakute
2017. április 19. szerda, 20:58
béka varázsló lánya.jpg
kicsoda57
2016. február 25. csütörtök, 19:50
Varázsló.jpg
pacsakute
2016. február 07. vasárnap, 20:00
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.