Belépés
2020. július 14. kedd | 29. hét | 196. nap | 23:33 | Örs, Stella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Halleluja!
Halleluja!

Az ősi szó gyökere
talán még akkor kiszakadt
a lélegzetvétellel együtt
a lélek legmélyéről,
amikor az idő
még homály volt csak,
és a gondolatok
megformálatlanul
esedeztek Isten felé!
Talán
a bizonytalanság lökte ki
magából,
és a vágy
a bizonyosság után!
A sóhaj
szinte abban a pillanatban
ujjongó lüktetésbe fordult:
oldotta a félelem gócát,
és könnyű lett tőle a nehéz,
mintha valami emelné...
A látás tisztult,
a szem hártyáit
belülről
érte a fény!
Az ősi szógyökér kiszakadt
a lélegzetvétellel együtt
a lélek legmélyéről:
halleluja!
És azóta rezeg tőle a levegő,
és gyűrűzik
az idő végtelenjén,
és arra készteti az embert
- ha újra rémíti a bizonytalanság -
hogy ma is kilehelje,
kiáltsa,
énekelje:
halleluja!
Dicsőség Istennek!

Lukátsi Vilma
kalmanpiroska, 2019. október 03. csütörtök, 09:17
Címkék: Dicsőség Istennek, Lukátsi Vilma, lélegzetvétellel együtt, lélek legmélyéről, bizonytalanság lökte, bizonyosság után,
Kommentek
Minden nemes vállalkozás nehéz
Hála legyen Istennek, hogy nehéz feladatokat bíz ránk! Az Ő szabadítása örvendetes, de hősies és szent dolog is; a legvégsőkig próbára tesz. Jézus Krisztus "sok fiat vezérel dicsőségre" és Isten nem kímél meg azoktól a követelményektől, amelyeket a fiakkal szemben támaszt. Isten kegyelme nem teszi az embert félénkké, hanem Jézus Krisztushoz való hasonlatosságot eredményez. Óriási önfegyelemre van szükségünk ahhoz, hogy földi létünk közepette Jézus Krisztus tanítványának nemes életét élhessük. Mindig meg kell feszítenünk erőnket, hogy nemesek és származásunkhoz méltóak lehessünk.

Oswald Chambers
kalmanpiroska, 2020. július 07. kedd, 07:43
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze
Egy varrónő, mint a kegyelem eszköze

,,Ez a nő sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát." (ApCsel 9,36)

Krisztus közössége nem nagyon tesz különbséget anyagi és lelki szolgálat között. Mindkettő isteni forrásból ered, és mindkettő Isten dicsőségét tartja szem előtt. Teljesen lelki szolgálatról van szó, mert mindkettőt az egy Lélek használja.
A kölcsönös segítségért érzett felelősség nem korlátozódik az egyház tisztségviselőire. Nem is korlátozódik az egyik nemre. Mindazoknak, akiket Isten kegyelme elért, alkalmasnak kell lenniük arra, hogy Isten kegyelmének folyama általuk tovább áradjon.
Ajándékaink nem egyformák, és nem ugyanarra a munkára vagyunk alkalmasak. Dorkász olyan nő volt, akiben a segítségnyújtás ajándéka volt meg. Mégpedig a lehető legnagyobb mértékig megvolt. ,,Sok jót tett, és bőven osztott alamizsnát." Nem olyan valaki volt, aki arra szorítkozott, hogy olykor-olykor egy-két dolgot megcsinált egy szükségben levő emberi lénynek. Nem, számára
kalmanpiroska, 2020. június 29. hétfő, 07:05
Isten dicsősége rajtunk
Isten dicsőségének megnyilvánulása rajtunk az a másik drága ajándék, amit egyedül csak Jézus átszegezett kezei nyújthatnak. Angyali hercegségek és hatalmasságok Krisztus titokzatos Testében többet láthatnak Istenből, mint különben az egész univerzumból. A szentekben tanulmányozni fogják Isten örök szándékát, amelyben szeretete, bölcsessége, ereje, igazságossága, irgalmassága csodálatos módon olvad össze. Örökké csodálni fogják azokat, akiket Isten szeret, akikben gyönyörködik, akikre úgy vigyáz, mint szeme fényére, és akikről kijelentette, hogy ujjongva örül nekik. Valóban, az ember még csak megsejteni sem képes Istennek - Jézus Krisztus által - az Ő szentjeiben megnyilvánuló dicsőségét.

C. H. Spurgeon
kalmanpiroska, 2020. június 22. hétfő, 20:45
Krisztus zsákmánya
Krisztus Jézusban az emberi természet olyan magasra emeltetett, melyet azelőtt soha nem érhetett volna el. Az ember ártatlanságban teremtetett, hogy egy nagyon magas pozíciót foglaljon el. ,,Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél" (Zsolt 8,6-7). Az ember ezt az uralkodói pozíciót tölthette volna be, ha nem bukott volna el; de soha nem érhette volna el azt, amit most már megnyert Jézusban, mert ,,Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg" (Zsid 2,9). Jézusban az emberi természet titokzatos kapcsolatát látjuk az istenséggel. Soha nem tudom, miként is kellene az isteni emberré válás csodájáról beszélnem. A legjobb esetben is mi szegény teremtmények vagyunk, de Krisztus Jézusban csodálatos méltóságra tettünk szert. Az angyalok felülmúlnak erőben és szépségben, de egyetlen angyal sem került soha olyan szoros
kalmanpiroska, 2020. június 21. vasárnap, 20:25
Szent II. János Pál pápa máriás tanítása
a 2000. év nagy jubileumára készülve az Istenanya születése ,,feltételezett idejének" millenniuma alkalmából - minthogy Mária 13-14 éves lehetett az angyali üdvözletkor - irányítja a hívő világ figyelmét a Názáreti Szűzre. E körlevél azért is fontos, mert miután kifejtette benne az istenanyaságon túl a Szűzanyának az Egyház iránt megmutatkozó lelki anyasága témáját, a pápa kiemelt figyelmet fordít Máriára mint kegyelemközvetítőre, aki Fiával kétezer éve is, de ma is, a mennyei dicsőségben anyai szeretettel működik együtt a lelkek üdvösségéért, mint ,,az emberiség lelki anyja és kegyelmi közbenjárója" (n. 47).

II. János Pál nevéhez fűződik annak szorgalmazása is, hogy még ugyanebben az esztendőben a Mária-misék gyűjteménye napvilágot láthasson, melynek magyar kiadása 2007-re el is készülhetett. A Máriával és a szentekkel való közös ünneplés, Krisztus misztériumához való együttes odalépés, melyet a liturgia életszerű közege nyújt, szintén szívügye volt János Pál
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:49
Erdő Péter bíboros áldotta meg a Jézus Szíve Jezsuita ......
nagyobbik, 400 kilogrammos öntvény Szűz Mária fájdalmának állít emléket, a 200 kilós Szent József-harang pedig a munka méltóságát hirdeti. (A legkisebb, egykori lélekharang 110, a nagyharang 700 kilogrammos volt.)
,,Szertartásaink a harangok hívó szava, ünnepélyes kongása, a gyászolókat vigasztaló lélekharangok csengése, de a déli harangszó nélkül is érvényesek lennének. A harangok azonban a mindennapjainkhoz tartoznak, és hangjukkal emberi erőfeszítéseink mellé társulnak, hogy életünk Isten dicsőségéről szóljon. Egyúttal azt hirdetik, hogy a Mindenható nemcsak templomaink szentélyében van jelen, hanem velünk akar lenni a köztereken, a szántóföldeken, amikor útra kelünk, reggel, délben, este, ünnepkor és gyászunkban" - vallja Horváth Árpád SJ templomigazgató.
Az új harangokat Erdő Péter bíboros, prímás áldotta meg a templom búcsúünnepén, Jézus Szíve napján, június 19-én a 18 órakor kezdődő szentmise keretében. A főpásztor gyakori vendég a Mária utcában - utoljára bő egy éve a
maroka, 2020. június 20. szombat, 13:14
Ítélkezés helyett imádkozzunk,
,,könnyű" imádkozóval akad dolga. És Mózes sem ,,piskóta" beszélgetőpartner, meghívásának első napjától fogva.
Amikor Isten meghívja, emberileg nézve Mózes egy ,,kudarcot vallott" ember. A Kivonulás könyve szökevényként ábrázolja őt Midián földjén. Fiatalemberként megesett a szíve a népéhez tartozó embereken, és fel is lépett az elnyomottak védelmében. De hamarosan ráébred, hogy jó szándékai ellenére kezéből nem igazságosság, hanem erőszak származik. S ekkor szertefoszlanak dicsőségről szőtt álmai: Mózes már nem ígéretes tisztviselő, akire gyors karrier vár, hanem egy lehetőségeit elszalasztó ember, aki most egy nyájat legeltet, mely ráadásul nem is az övé. És éppen a midiáni pusztaság csendjében hívja meg Isten Mózest az égő csipkebokornál történő kinyilatkoztatásra: ,,»Én vagyok atyád Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene.« Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni" (Kiv 3,6).
Isten szól hozzá, meghívja őt, hogy
maroka, 2020. június 18. csütörtök, 10:21
II. János Pál pápa szentté avatta Boldog Pio atyát 2. rész
A litánia végén a szentatya könyörgést mondott, majd felhangzott a latin nyelvű szentté avatási formula, amelyre a jelenlévők az egész világegyház képviseletében örömmel feleltek: ,,Ámen!"
A szentté avatás szertartása Saraiva Martins bíborosnak és a szentté avatási ügy posztulátorának a pápához intézett köszönő szavaival zárult, majd a szentmise a dicsőség eléneklésével folytatódott. Az evangélium felolvasására - az egyetemes egyház ősrégi szokása szerint - két nyelven, latinul és görögül került sor. Jóllehet a keleti és a nyugati egyház immár majdnem egy évezrede fájdalmas különváltságban él, mégis együtt kell örvendeniük, amikor egy új szentben Isten kegyelmének és szeretetének diadalát ünnepeljük.
A felajánlás közben a kórus énekelt: ,,Élő kövek, Krisztussal, az élő kővel - ajánljunk fel Istennek tetsző áldozatot!", majd felhangzottak a 117. zsoltár szavai: ,,Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökkévaló az ő irgalma." A zsoltáros szavai
maroka, 2020. június 17. szerda, 17:58
Képek, videók
Dicsőség Istennek
dandej
2017. augusztus 21. hétfő, 09:50
Dicsőség Istennek
sacimama
2016. február 18. csütörtök, 15:52
LUKÁTSI VILMA.gif
klara50
2010. december 21. kedd, 23:53
lélegzetvétel.jpg
bbbarbara
2015. február 01. vasárnap, 18:58
mély lelegzetvétel.jpg
agica2004
2007. május 21. hétfő, 16:06
lelkünk legmélyén.gif
lilagondolatok
2014. augusztus 10. vasárnap, 13:24
A tó legmélyebb pontja 16
farkas1945
2013. szeptember 25. szerda, 11:51
Magyar János - Legmélyebb
cipello
2013. július 08. hétfő, 14:31
USA legmélyebb pontja
mecsery
2012. január 05. csütörtök, 02:45
Lelkem legmélyén őrzöm a
jakabgasparne
2009. július 11. szombat, 06:10
A legmélyebb érzés
jakabgasparne
2009. június 04. csütörtök, 07:36
a legmélyebb érzés
jakabgasparne
2009. január 22. csütörtök, 07:36
Bizonytalan.jpg
chillik
2017. május 08. hétfő, 07:33
bizonytalan.jpg
yvett789
2014. december 27. szombat, 19:18
cica az élet bizonytalan.
sarkadykati
2012. szeptember 07. péntek, 02:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.