Belépés
2019. december 09. hétfő | 50. hét | 343. nap | 08:07 | Natália
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Halleluja!
Halleluja!

Az ősi szó gyökere
talán még akkor kiszakadt
a lélegzetvétellel együtt
a lélek legmélyéről,
amikor az idő
még homály volt csak,
és a gondolatok
megformálatlanul
esedeztek Isten felé!
Talán
a bizonytalanság lökte ki
magából,
és a vágy
a bizonyosság után!
A sóhaj
szinte abban a pillanatban
ujjongó lüktetésbe fordult:
oldotta a félelem gócát,
és könnyű lett tőle a nehéz,
mintha valami emelné...
A látás tisztult,
a szem hártyáit
belülről
érte a fény!
Az ősi szógyökér kiszakadt
a lélegzetvétellel együtt
a lélek legmélyéről:
halleluja!
És azóta rezeg tőle a levegő,
és gyűrűzik
az idő végtelenjén,
és arra készteti az embert
- ha újra rémíti a bizonytalanság -
hogy ma is kilehelje,
kiáltsa,
énekelje:
halleluja!
Dicsőség Istennek!

Lukátsi Vilma
kalmanpiroska, 2019. október 03. csütörtök, 09:17
Címkék: Dicsőség Istennek, Lukátsi Vilma, lélegzetvétellel együtt, lélek legmélyéről, bizonytalanság lökte, bizonyosság után,
Kommentek
Egyetlenszerű
,,De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok." 1Korintus 15,10

Életünk egyik gyötrelme, amit mi magunk okozunk magunknak, az a kísérlet, hogy másvalakik akarunk lenni, mint akik vagyunk, olyanok, akiknek tulajdonképpen sohasem szabadna lennünk. Minden ember Istennek egyetlenszerű teremtménye. Ezzel kapcsolatban mondta egyszer valaki: ,,Mikor Isten minket megalkotott, mindegyikünknél eldobta az öntőmintát."'

Maxwell Maltz írta ezzel kapcsolatban: ,,Mint személyiség, nem állsz versenyben egyetlen más személlyel sem, egyszerűen azért, mivel az egész világon nincs még egy olyan ember, amilyen te vagy, aki a te sajátos lényedhez hasonlítana. Egyetlenszerű vagy. Nem ugyanolyan, mint egy másik, és nem is lehetsz soha! Nem várhatják el tőled, hogy olyan légy, mint valaki más, és nem lehet megkívánni egyetlen másik embertől sem azt, hogy éppen olyan legyen, mint te.

Isten nem szabványmodellt teremtett, amelyre azután mintegy címkét ragasztott ezekkel a szavakkal: 'Ez a
kalmanpiroska, 2019. november 28. csütörtök, 08:24
Reggeli felajánló ima összeállítás
asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

IMA AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra, amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt! Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is az Ő jelenlétében élnem! Kérlek, mutass utat kísértés idején! Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem bajos
suzymama, 2019. november 16. szombat, 10:06
Évközi 32. vasárnap 11.10
életre."
Ez az Isten igéje. 2Mak 7,1-2.9-14

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből
Erősítsen meg benneteket az Úr, hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek!
Testvéreim!
Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban.
Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié.
Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre!
Ez az Isten igéje. 2Tessz 2,16-3,5

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk.
Abban
maroka, 2019. november 09. szombat, 06:58
A szentek bevonulása
elragadtatására is. Ekkor majd minden kor hívőinek teste feltámad, felébreszti őket Uruk hívása, az arkangyal szava és Isten harsonái. Az akkor élő hívők pedig egyik pillanatról a másikra elváltoznak és csatlakoznak a feltámadottakhoz, amikor azok felvitetnek, hogy találkozzanak az Úrral a levegőégben. És akkor kezdődik a nagy ünnepi bevonulás az atyai házba.

Lehetséges, hogy az útvonalat angyali seregek szegélyezik majd. A menet élén maga a Megváltó halad, a halál és a sír fölött aratott dicsőséges győzelme sugárzik belőle. Azután jön a megváltottak serege, minden népből és nyelvből, nemzetből és törzsből. Számuk tízezerszer tízezer és ezerszer ezer lesz, és mindnyájan tökéletes összhangban éneklik: ,,Méltó a megöletett Bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás" (Jel 5,12).

A sereg minden egyes tagja Isten csodálatos kegyelmének győzelmi jele. Mindegyikük megváltatott a bűnből és szégyenből, és új teremtménnyé
kalmanpiroska, 2019. november 06. szerda, 12:15
31. évközi hét hétfő 11.04
hitetlenek lettek az irántatok tanúsított irgalmasság miatt, hogy egykor ők is irgalomra találjanak. Isten ugyanis kiszolgáltatott mindenkit az engedetlenségnek, hogy mindenkin megkönyörüljön.
Mily mélységesen gazdag az Isten bölcsessége és tudása!
Milyen kifürkészhetetlenek szándékai, és milyen megfoghatatlanok útjai!
Vajon ki látta az Úr gondolatait, és tanácsot ki adott neki?
Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle?
(Hiszen) őbelőle, őáltala és őérte van minden, övé a dicsőség mindörökké! Ámen.
Ez az Isten igéje. Róm 11,29-36

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
A jót ne emberi viszonzásért tegyük!
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Étkezés közben a házigazdához fordult:
,,Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat,
maroka, 2019. november 04. hétfő, 11:25
Ferenc pápa mindenszentek ünnepén:
ajándékára, mert felelősségvállalásként nyilvánul meg. Ebből a szempontból fontos, hogy komoly és mindennapi elkötelezettséget vállaljunk a szentté válás mellett életünk feltételei, kötelességei és körülményei között, arra törekedve, hogy mindent szeretettel éljünk meg. A szentek, akiket ma a liturgiában ünnepelünk, fivéreink és nővéreink, akik elismerték életükben, hogy szükségük van erre az isteni fényre, és bizalommal ráhagyatkoztak. Most pedig, Isten trónja előtt (vö. Jel 7,15), örökké éneklik az ő dicsőségét. Ők alkotják a ,,szent várost", amelyre reménnyel mint végcélunkra tekintünk, míg zarándokok vagyunk ebben a ,,földi városban". Megyünk a ,,szent város" felé, ahol ezek a szent fivéreink és nővéreink várnak bennünket. Igaz, meg vagyunk fáradva az út nehézségétől, de a remény erőt ad az előrehaladáshoz. Amikor életükre nézünk, arra kapunk indítást, hogy utánozzuk őket. Közöttük nagyon sokan vannak, akik a ,,szomszédság életszentségének" tanúi, ,,a
maroka, 2019. november 02. szombat, 09:24
Isten oltalmaz meg
,,A Seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk!" (Zsolt 46,12)

Ezeket azért írom, hogy Fejedelmi Kegyelmességtek (Frigyes választófejedelemnek szóló írásból) megtudja, hogy Wittenbergbe sokkal magasabb védelem alatt megyek, mint a fejedelemé. Nem is gondolok arra, hogy Fejedelmi Kegyelmességtektől oltalmat kérjek. Sőt, azt tartom, hogy én inkább megvédem Fejedelmi Kegyelmességteket, mint amennyire Kegyelmességtek védhet meg engem. Ráadásul, ha tudnám, hogy engem Fejedelmi Kegyelmességtek oltalmaz meg, akkor nem mennék. Ebben a dologban nem tanácsolhat és nem segíthet a kard. Egyedül Istennek kell ezt megcselekednie mindenféle emberi gondoskodás és hozzájárulás nélkül. Ezért itt az a legerősebb védelmező, aki a leginkább hisz. Mivel azonban érzem, hogy Fejedelmi Kegyelmességtek még igen gyenge a hitben, semmiképpen sem tekinthetem annak az embernek, aki engem meg tudna védeni vagy menteni. Ha Fejedelmi Kegyességtek hinne, úgy látná Isten dicsőségét, mivel azonban még nem hisz,
kalmanpiroska, 2019. november 01. péntek, 07:53
Mindenszentek ünnepe 11.01
13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel.
III. Gergely pápa (731-741) kiszélesítette az ünnepelendők körét: a ,,Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek" emléknapjává tette mindenszentek ünnepét.
IV. Gergely pápa (827-844) döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.
,,Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat"
hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmas egyháznak a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő egyház.

Forrás: MKPK Sajtószolgálat
Fotó: Pixabay.com
Magyar Kurír 2019. október 31

*
- Igenaptár oldalon 2019.11.01
OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből
Akkora sereget
maroka, 2019. november 01. péntek, 07:51
Képek, videók
Dicsőség Istennek
dandej
2017. augusztus 21. hétfő, 09:50
Dicsőség Istennek
sacimama
2016. február 18. csütörtök, 15:52
LUKÁTSI VILMA.gif
klara50
2010. december 21. kedd, 23:53
lélegzetvétel.jpg
bbbarbara
2015. február 01. vasárnap, 18:58
mély lelegzetvétel.jpg
agica2004
2007. május 21. hétfő, 16:06
lelkünk legmélyén.gif
lilagondolatok
2014. augusztus 10. vasárnap, 13:24
A tó legmélyebb pontja 16
farkas1945
2013. szeptember 25. szerda, 11:51
Magyar János - Legmélyebb
cipello
2013. július 08. hétfő, 14:31
USA legmélyebb pontja
mecsery
2012. január 05. csütörtök, 02:45
Lelkem legmélyén őrzöm a
jakabgasparne
2009. július 11. szombat, 06:10
A legmélyebb érzés
jakabgasparne
2009. június 04. csütörtök, 07:36
a legmélyebb érzés
jakabgasparne
2009. január 22. csütörtök, 07:36
Bizonytalan.jpg
chillik
2017. május 08. hétfő, 07:33
bizonytalan.jpg
yvett789
2014. december 27. szombat, 19:18
cica az élet bizonytalan.
sarkadykati
2012. szeptember 07. péntek, 02:42
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.