Belépés
2020. január 17. péntek | 3. hét | 17. nap | 17:05 | Antal, Antónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Pótnászút
Bocs, de a következő megállóban leszállok. Kiengedne, Zsiga bácsi? Úgy örülök, hogy találkoztunk - csicseregte, s búcsúzóul egy puszit nyomott az öreg arcára. Ő meg csak állt az ülés mellett ünnepélyes pózban, mint akit most ütöttek lovaggá, s nem értette, miért viselkednek úgy a többiek, mintha mi sem történt volna.

*

​A feleségét a konyhában találta. A tűzhely körül sürgölődött, mint ahogy minden este szokta. Mögé lopakodott, huncutkodva megpaskolta a fenekét, majd a nyakába cuppantott egy leheletnyi csókocskát.

​- Szia papa! - fogadta az asszony.- Loncsos vagyok, gőzbe főlök. Tedd magad kényelembe, rögtön tálalok!

- Mindent a testnek, a lélek meg éhezzen?

- Mi kéne a te árva lelkednek, Zsigmond?

​- Te kellenél, édes lelkem, téged szomjazlak immár harminc éve.

​- Jól ismerem a te nagy szomjúságodat, oltogatom is, ahogy tőlem telik, de lásd be, Zsigám, hogy én
suzymama, 2014. július 08. kedd, 16:48
Feketeország
hagyja.

"Hm - gondolja a királykisasszony -, mégsem lehet más a tolvaj, csak az én kedves madaram. No, megállj, majd meglesem!"

Egy este, ahogy lefeküdt, mindjárt lehunyta a szemét, s elkezdett hortyogni. A sasnak sem kellett egyéb, kiszállott a kalickából, átalbucskázott a fején, s mindjárt legény lett belőle. Látja ezt a királykisasszony, dörzsöli a szemét, mintha mély álomból ébredt volna fel, nézi, nézi a legényt nagy álmélkodással, s egyszerre csak - mit gondol, mit nem - a nyakába szökik Gyurkának, átkarolja két gyenge karjával, nagyot cuppant a szájára, s azt mondja:

- Te az enyém, én a tiéd, ásó, kapa s a nagyharang választ el, akárki fia légy, te szép derék legény! Hanem mondd meg, ki vagy s mi vagy, hogy madár képibe jöttél hozzám?

Elmondja a legény, hogy ki s mi, hogy hol járt, merre járt, mi járatban van, s akkorát sóhajtott, hogy megrengett belé a király palotája.

- Már most tudod, ki vagyok s mi vagyok, szépséges királykisasszony, azt is
gaby73, 2013. december 21. szombat, 12:19
szeretettel
kezét tördelte, és hosszú ideig képtelen volt összeszedni magát, csak vigasztalanul járt-kelt a házban. Végül aztán így szólt a férjéhez:

- Eredj ki, és keress néhány deszkát, hogy koporsót csinálhassunk belőle a gyermeknek!

Jankó kifutott, és mindenfelé keresgélt, de sehol sem talált deszkát. Végre egy palánkhoz ért, bedugta a fejét két deszka közé egy résbe, azzal a szándékkal, hogy a felső deszkákat így kiemeli, ezzel azonban, ahogy megmozdította, súlyánál fogva az egész palánk a nyakába zuhant, és úgy beszorult a deszkák közé, hogy képtelen volt kihúzni a fejét, és kis híján megfulladt.

Akkor néhány fiú meglátta, azok aztán elmondták a feleségének, hogyan járt az ura, s az asszony odasietett segítségére, és kivonszolta.

- Te ostoba! Eredj haza, majd én hozok deszkát!

Azzal az asszony elment, megrendelte a koporsót és a temetést. Mivel azonban attól félt, hogy férje megzavarhatja ostobaságával a komoly temetési szertartást, eldugta a férje kalapját,
sayuri, 2013. október 12. szombat, 10:02
szeretettel
meglepetés! Ki sejthette volna?

A kisöreg aztán egyszerre hatalmas nevetésben tört ki. No, nem, ez nem volt komoly, hiszen már régóta tudja az egészet, értesült mindenről.

A papa mindenről tud? Mamácska elárulta volna őket?

A szemrehányó pillantásokra a bűnös mosolyogva lépett közelebb:

- Igen. kedveskéim, én árultam el... Nagyon súlyos titok volt ez, nem tarthattam meg magamnak... És a papa oly jó... Nem lehet előtte semmit eltitkolni.

És máris a kisöreg nyakába borult, de volt ott hely kettőjük számára is, sőt mikor már Elise is ott volt, gyöngéd atyai kéz nyúlt a fiatalember felé, akit Joyeuse ezentúl gyermekének tekint. Néma összefonódás, meghatódott és szerelmes, hosszú pillantások, drága, gyorsan röppenő perc, oly jó volna törékeny szárnyánál fogva visszatartani. Aztán beszélgettek, nevetgéltek, fölidéztek kedves apróságokat. Joyeuse papa elmesélte, hogy a titkot mindenekelőtt a kopogó szellemek leplezték le előtte, mikor egyszer egyedül üldögélt
sayuri, 2013. július 31. szerda, 15:15
Arany János Toldi
uramfia!
Nincsen hő lelkének hová fordulnia.
Mert elmenne könnyen, el is bujdokolna,
Ha az édesanyja előtte nem volna:
Jaj, de majd ha róla hírt nem hallanának,
Megrepedne szíve az édesanyjának.

8
Három napig magát ekkép vesztegette,
Harmadik nap a nád megzörrent megette,
Azt gondolta farkas, meg se moccant karja,
Mert ellátta, hogy őt csak testvére marja.
Pedig Bence volt az, régi hű cseléde,
Akit anyja küldött fölkeresésére,
Ki nagy zokogással nyakába borulva
Így szólott Miklóshoz egy kis idő mulva:

9
"Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy meglellek,
Harmadnapja már, hogy mindenütt kereslek;
Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet,
Sose hittem , hogy meglássalak ma téged.
Hogy' vagy édes szolgám? nem haltál meg éhen? [3]
Nem evett meg a vad ezen a vad réten?
Itt a tarsolyom, fogd, és egyél szépen; ne!
Sült hús, fehér cipó, kulacs bor van benne."

10
Azzal a hű szolga szemét
piroska0101, 2013. június 01. szombat, 19:33
Olvasmány
ebédlő ajtajában álltak. A család nyilván vacsorázni készülődött - bár Cynthia rögtön lát-ta, hogy ez nem ma este történt. Legyek zümmögtek a sült hús fölött, néhány szeletben már hem-zsegtek a nyűvek. A kukoricakása beledermedt a tálba. A mártás zsírosan alvadozott a szószos csé-szében.
Hárman ültek az asztalnál: egy nő, egy férfi és egy kisbaba a magas etetőszékben. A nő még viselte a melles kötényt, amelyet a főzéshez kötött magára. A kisbabának MOSTMÁR NAGYFIÚ VAGYOK feliratú előke lógott a nyakában. Ernyedten dőlt oldalra a tálcája mögött, amelyen szik-kadt narancsgerezdek hevertek. Dermedt vigyorral nézett Cynthiára. Arca bíborszínű volt. Szeme üveggolyóként dagadt ki felpüffedt üregéből. A szülei is felpüffedtek. Cynthia több kettős szúrást látott a férfi arcán, olyan aprókat, mintha injekcióstű hagyta volna; kettő az orra mellett vöröslött.
Farkukat rázó, hatalmas csörgőkígyók tekeregtek idegesen a tányérok között. Miközben Cynthia őket bámulta, a nő köténye megemelkedett. A lány egy
piroska0101, 2013. április 06. szombat, 09:19
Finom Pista
Finom Pista

Nehogy azt higgye akárki is, hogy engem csak a sors üldözött. Áldani is tudott. Áldás volt az is, hogy Finom Pistával összehozott.

Ki volt Finom Pista? Szakmája reklámja, temetőcsősz, Domaszéken. Börcsök Istvánnak hívták eredetileg, de nem nagyon szólították meg ezen a néven.

- Miért lett maga Finom Pista?

- Mert az vagyok. A munkatehetségem után neveztek el.

A sírokat kiásni is tudomány. Homokban is olyan egyenesnek kellett lennie a falának, mint a szobája fala otthon, vályogból. Ennél nagyobb művészet a behantolás, meg a koszorúk fölrakása. Öt van, vagy tíz, ötven vagy száz, akkor is olyan volt az, amikor az utolsót rátette, se több, se kevesebb nem kellett.

Legkényesebb mégis a virágokra volt. A felesége ültette egyszer, csak úgy puffra.

- Mit csinálsz?

- Ültetek.

- Azt látom, hogy ültetsz, de hol van a mérőléc, meg a colostok?

- Tán csak el tudom ültetni anélkül is?

- Meg ne
horvathnemagdi, 2013. február 21. csütörtök, 08:31
A bábelényi torony
érő gyerek formája élt csak bennem, most meg nagyobb, mint én! Elsírtam magamat. Másokkal is így vagyok. Amíg meg nem kérdezem, hogy hívják, kinek a gyereke, addig egy szót se merek szólni.

Szoknyás emberrel is találkoztam. A skótokhoz semmi köze.

- Gyerek voltam én még, amikor először szoknyát láttam. Nagy csattogást hallottam a szomszédok házából, belestem az ablakon. Megért az egy cirkuszt is. A Piroska kezét-lábát összekötötte az ura, fölhúzta a nagy gerendára, a pöndölt meg a nyakába csapta, aztán jó vastag katonaszíjjal abriktolta. Az csattogott annyira. Minden ütésnél elősorolta az ember, ezt ezért kapod, azt meg azért. Mert kíváncsi asszony volt Piroska néni, belekóstolt mindenkibe, ha tehette.

A mese, ha elindult, folytatása is lett.

- Ahogy nődögéltem, rám is kinyílt a jó világ. Sírt-rítt a határ, mert egyszerre hat-hét korosztályt is bekívántak katonának. Először csak mondogattam a menyecskéknek, ahogy az öregektől hallottam: Ne búsulj, Rozi, majd megjön
horvathnemagdi, 2013. február 21. csütörtök, 08:25
Bűnök és szerelmek.
Lorenzó elhatározza hogy most alkalmas megcsinálni a nagy balhét azaz kirámolni az ékszerüzletet.El is mennek a bolthoz.Rómeót megbízzák a figyeléssel és ha bármi történne jelezze nekik.Úgy tűnik elsőre minden rendbe megy de egyszer csak feltűnik Panni ,Blanka anyja és felismeri Rómeót az üzlet közelében.Fruzsi hogy meglepje Zsókát és hogy megköszönje neki a segítőkészséget,krémest vásárol a cukrászdában.Kifelé jövet belebotlik egy számára szimpatikus fiatal fiúba aki épp arra járt és az egész krémest a nyakába zúdítja.Nem győz bocsánatot kérni és vigaszul meghívja a fiút a cukrászdába.A fiú elfogadja a felkérést.Kellemes beszélgetés után Fruzsi megadja számát és örül hogy megismerhette Danit,mivel így hívják a fiút.Később Zsókának elmeséli kalandos ismerkedését.
Egyszer csak csengetnek és Fruzsi nyit ajtót.Megdöbbenésére Dani az újdonsült barát áll az ajtóban.Ekkor derül ki hogy Dani nem más mint Zsóka fia akiről ez idáig senki sem tudott mivel 10 évesen Zsóka intézetbe adta és utána nem is tudott a
tikopapa100, 2013. február 03. vasárnap, 13:48
A királyné költője
ifjú nők várják az ábrándos éj változatos gondolatvilágát.

A "Csigá"-ban már olyan sűrű volt a füst, mint egy rablótanyán, a különszobában, a költők asztalánál a kispörköltek és savanyú tüdők elmentek a mellények alá, harmatozó üvegben állott a hideg bor az asztal közepén, és az arcok kipirultak a vacsora élvezetétől. Éppen Irmafyt szidták.

- A fényes cipők bolondja! - kiáltotta egy púpos író. - A nők szerelménél csak pénzüket óhajtja jobban.

Irmafy az asztalkendőt a nyakába kötötte, és bizonyos benső megelégedéssel költötte el vacsoráját. Beszélhetnek ezek a szegények, amit akarnak, egyik se rajzolt ötvenforintosat délután.

A bor azonban nem ízlett úgy, mint máskor, és a hercegnő felől hiába tett fel kérdést egyébként hallgatag szomszédja, egy rejtvényszerkesztő.

Még éjfél előtt fizetésre hívta meg a kocsmárosleányt Irmafy, és gőgösen vonta elő mellényzsebéből az ötvenforintosat.

A púpos író elhallgatott, mások is némi tisztelettel néztek
sayuri, 2012. december 04. kedd, 10:03
2/9
Képek, videók
Tudod, hogy nincs bocsána
chillik
2017. július 02. vasárnap, 05:54
Bocsass meg kerlek
borigit
2017. június 24. szombat, 15:19
Macimama és a kis bocs.jp
pacsakute
2017. január 03. kedd, 20:11
Bocsáss meg.jpg
chillik
2016. november 19. szombat, 03:53
Bocskai István koronája.j
pacsakute
2016. október 26. szerda, 22:20
bocsáss.jpg
sz719eszter
2016. október 21. péntek, 18:46
Uram bocsáss meg nékik.jp
chillik
2016. szeptember 21. szerda, 08:14
Jegesmaci bocs.jpg
pacsakute
2016. augusztus 15. hétfő, 21:00
bocsnat.jpg
sz719eszter
2016. június 03. péntek, 07:02
A román és a bocskai múla
wob
2016. június 02. csütörtök, 13:55
jegesmedve bocsok
szicu
2016. május 16. hétfő, 23:23
busz megállóban
eva6
2016. július 04. hétfő, 19:14
lada-megalloban.jpg
takimo13
2010. november 21. vasárnap, 12:33
ketten a megállóban
msz303
2007. október 07. vasárnap, 13:01
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.