Belépés
2019. október 16. szerda | 42. hét | 289. nap | 02:46 | Gál
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mi a baj a rovásírásos táblákkal? Mert Gyurcsány le akarja szedetni őket, de mi az oka?
János matematikus és csillagász volt és nem nyelvész. Nem is érdekelte
ez a terület, csak ezzel a feladattal bízták meg mellékfeladatként azon a ritka
csillagászati esemény megfigyelésének alkalmával. Azért őt mert tudott magyarul.
Tehát ő is laikus volt, sőt több, ma már természetes, de akkoriban még ismeretlen
vagy vitatott alapelvet és vizsgálati kritériumot is lefektetett.
Ha gonoszkodnék azt mondanám lefektette azokat az elveket amíg igazolják a
finnugor-magyar nyelvrokonságot.
A magyar-sumir nyelvrokonság elméletét nem laikusok találták ki hanem neves
külföldi és magyar szakemberek.
Nem az a probléma ha szakemberek, műkedvelők vagy laikusok állítanak fel
elméleteket, vitatkoznak ezeken, mert ez jelentheti jelen esetünkben például,
hogy van valamink ami értékes, egyedülálló. Ami értéktelen, jellegtelen azzal
az ember nemigen foglalkozik és az a feledés homályába veszhet.
Visszatérve az eredeti kérdéshez. Ha egy értékkel bíró dolgot
whistler, 2014. január 25. szombat, 16:53
Mi a baj a rovásírásos táblákkal? Mert Gyurcsány le akarja szedetni őket, de mi az oka?
Finnugor nyelvrokonság kérdésében nem szeretnék állást foglalni, mert gyakorlatilag nulla ismeretem van.
Egy biztos: ha finn szöveget hallok, szinte erölködöm, hogy megértsem, annyira hasonló a hangzása.
Miért?
http://www.youtube.com/watch?v=uShC5pmRWaI
agota_nagy, 2014. január 24. péntek, 12:18
A finnugor hazugságot 1821-ben találták ki
levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét, amelyben leírják, hogy a rebellis magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék.Meg is találták céljukhoz a megfelelő embert a Magyar Tudományos Akadémián két német anyanyelvű nyelvész, Budenz József és Hunfalvy Pál (született Paul Hunsdorfer)

személyében. Hunfalvy kezdetben a török-magyar nyelvrokonságot támogatta, majd Budenz hatására a finnugor nyelvrokonság mellett tette le voksát.


Tudományos körökben éles vita indult a török és finnugor eredet kérdésében. Megjelent Vámbéry Ármin: ,,Magyar és török-tatár szóegyezések" c. könyve. Ezzel szemben Hunfalvyék érdemi érvek helyett csak a Magyar Tudományos Akadémia tekintélyét használták
taltos1, 2014. január 22. szerda, 19:48
Elhazudott Magyar történelem
Kiszely István magyarságkutató megtalálta a levéltárban a bécsi kancelláriának azt a levelét, amelyben leírják, hogy a rebellis magyaroknak olyan őstörténetet írjanak, amelyre nem lehetnek büszkék.

Meg is találták céljukhoz a megfelelő embert a Magyar Tudományos Akadémián két német anyanyelvű nyelvész, Budenz József és Hunfalvy Pál (született Paul Hunsdorfer) személyében. Hunfalvy kezdetben a török-magyar nyelvrokonságot támogatta, majd Budenz hatására a finnugor nyelvrokonság mellett tette le voksát.

Tudományos körökben éles vita indult a török és finnugor eredet kérdésében. Megjelent Vámbéry Ármin: ,,Magyar és török-tatár szóegyezések" c. könyve. Ezzel szemben Hunfalvyék érdemi érvek helyett csak a Magyar Tudományos Akadémia tekintélyét használták fel, ahol köreik a Bach-korszakban hatalomra jutottak. A Vámbéry elméletét hangoztató tudósok nem kaptak állást az Akadémián. Az akadémista nézet szerint őseink az Ob partján, az Uraltól Keletre együtt éltek a finnekkel.
radvanszki_jozsef, 2014. január 21. kedd, 08:08
A Rovásírásról
folytonosságunkat, mert ezeknek a népeknek régészeti emlékein megtalálható.
A rovásírás emlékei bizonyítják, hogy a magyarok ősei már az újkőkorban írástudók voltak, míg Nagy Károly frank császár még a 8. században sem tudott írni-olvasni.

A rovásírás cáfolja az alábbi történelmi hazugságokat:
- 896-os besenyő beüldözéses honfoglalás
- őseink sámán vallása és pogánysága
- hogy csak 1000 táján a nyugati térítő papoktól tanultunk meg írni-olvasni
- a finnugor származás és nyelvrokonság elmélet.A rovásírás legfontosabb szabályai:

1. A rovásírást jobbról balra írjuk, mert legtöbb írásemlékünkben így szerepel. Lehet balról jobbra is írni, ám ez nem hagyománykövető. Ebben az esetben meg kell fordítani a betűket.
2. A szavakat szóközökkel választjuk
angyalcsillag, 2013. december 24. kedd, 20:50
Érdekes tények nyelvünkről
nyelvükben..."

Valóban nem tudják, vagy csak kevesen! Hiszen akkor nem sietnének olyan gyorsasággal átvenni az angolszász szavakat, miközben mindennapi nyelvhasználatukban fájdalmasan hagyják zsugorodni gazdag szókincsünket, helyet adva a szlengnek, az új zsargon kifejezéseknek.
Irodalom:
* Kiss Dénes: "ŐS-nyelv nyelv-Ős", Antológia Kiadó Lakitelek 1993;
* Cúth János: "A magyarságtudat kézikönyve" 1999.
(Új Magyar Évezred)
Akkor most hogy is van az a finnugor nyelvrokonság? Bizony, bizony mindenkinek ajánlott lenne alaposan kutakodni a neten! Nagyon sok helyen, nagyon sok információt lehet begyűjteni arról, hogy a "művelt" nyugat jószerivel még írni-olvasni sem tudott, amikor a Magyarságnak már saját kiforrott írásbelisége volt! Az Árpád féle honfoglaláskor (ami lassanként csak-csak köztudottá válik, hogy már a második volt! Ugyanis az itt élő Avarok-nak nevezett nép is a Magyarsághoz tartozott!) már k.b. 1700 éve, ám az is lehet, hogy jóval több!

Lehet, hogy
jupiter21, 2013. augusztus 25. vasárnap, 00:37
Őstörténeti intézet felállítását kezdeményezi a Jobbik
A politikus közölte: az intézet elsősorban a honfoglalást megelőző időszakot kutatná, így azt, hogy meddig mutatható ki akár genetikailag is a közös magyarságeredet. Hozzátette, az intézet felállításához és működtetéshez évi néhány tízmillió forint is elegendő lenne, azt a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) költségvetéséből lehetne átcsoportosítani.

Novák Előd kitért arra, a magyarság őstörténetének kutatása terén nem történt változás ebben a kormányzati ciklusban sem, noha Szőcs Géza még kulturális államtitkárként genetikai kutatásokat tartott szükségesnek a magyarság eredetének megismerése céljából.

A Jobbik azt indítványozza, hogy az MTA Történettudományi Intézetének rovására, illetve akár a teljes állami támogatásának, illetve feladatkörének megvonásával egy önálló testület foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Az őstörténettel foglalkozó vitáknak az MTA nem tudott méltó keretet biztosítani, miként a kutatásoknak, esetleges expedícióknak sem - tette hozzá Novák Előd.

Nehezményezte azt is,
velemenyezd, 2013. július 15. hétfő, 10:11
Új párturalmi irányzat vagy érdektörekvés?
Eladasos zseni! Mindenbe mindent bele tud magyarázni.

Ha jól értem a kérdést, akkor szerinte(eladásos szerint) Orbán Viktor, ellentmondást nem tűrve nyelvrokonnak nyilvánította a "finnugor népeket", de az is lehet, hogy csak sunyin, érdekből mondta ezt. A ballib sajtó büszke lehet magára; addig fertőzte a népet, amíg a betegsége népbetegség nem lett.

Nyelvrokonság

általában jelenti különböző nyelveknek szerkezetbeli hasonlóságát; p. az indogermán s a sémi nyelvek rokonok annyiban, hogy a szótő belső változásával fejezhetik ki, amit p. a magyar s a japáni nyelv csak hátuljáruló ragokkal jelöl meg. De szorosabb értelemben a Ny.-on rendszerint nemcsak hasonlóságot, hanem közös eredetet értünk.

A magyar nyelv nem «testvértelen ága nemének», mint soká hitték és hiresztelték nálunk, ámbár ez a balhit, melyet a tudomány rég elitélt, még ma is kisért. Igaz, nincsenek oly közel rokonai, mint a franciának az olasz, a németnek az angol, vagy a töröknek a tatár. De
ege, 2013. május 14. kedd, 14:29
Az elmúlt száz esztendő
művelt magyarság köztudatában. Ma már egységes álláspont alakult ki a nyelvünk rokonsága kérdésében, de régebben sok fantasztikus elképzelés hangzott el ezzel kapcsolatban.Némelyek a hunok közvetlen utódainak vélték népünket, mások a héber, sumér, perzsa nyelvvel vagy éppen az angollal hozták kapcsolatba nyelvünket.Mindezen elméletek nagyrészt komolytalanok, be bizonyíthatatlanok voltak, és a tudomány fejlődésével lassanként lomtárba kerültek."

Hajdú Péter szerint " 1869 nyarán a finnugor nyelvrokonság már végleg bevett tétele a nyelvtudománynak."

Engel Pál akadémikus szerint pedig "A finnugor eredet ma szilárd ténynek számít, amelyet a világ egyetlen nyelvésze sem vitat,noha a közvélemény nem elhanyagolható kisebbsége ma is kétkedve veszi tudomásul."
A más nézeteket vallókról így ír: "A tudomány elveitől és módszereitől mindegyik függetleníti magát, az új elméletek célja ugyanis egyik esetben sem egy tudományos probléma szakszerű megoldása,hanem a kis magyar nép számára a lehető
horvathnemagdi, 2013. március 29. péntek, 13:17
Krónika 9. rész (nyelvrokonság, különadók áthárításának tiltása, költségvetés)
(KDNP) expozéjában kifejtette: a rokon népek napjáról a második világháború végéig minden évben megemlékeztek, majd a rendszerváltásokig nem volt ilyen ünnep.

Hangsúlyozta: történelmi tapasztalatok igazolják, a kulturális kapcsolatok bővítése más területen is fejlődést eredményezhet, és mindenkinek az érdeke, hogy a nyelvi rokonságban rejtőző barátságot kiaknázzák.

Németh Zoltán (Fidesz) felszólalásában azt mondta, a magyar vándorló nép volt, ezért számos másik néppel került kapcsolatba, a nyelvrokonsággal kapcsolatban nincs kizárólagosan elfogadott álláspont. Az egyik elmélet nem zárja ki a másikat - mondta, reagálva Novák Előd (Jobbik) szavaira, aki bizottsági előadóként a kisebbségi véleményt ismertetve vitatta a rokoni kapcsolatot a finnugor népekkel.

Z. Kárpát Dániel ezt azzal egészítette ki, hogy a finnugor nyelvrokonság elmélete "sötét íróasztalok mellett" született.

Vágó Gábor (független) ezzel szemben azt hangoztatta: végre lehetőség nyílik Finnországgal és Észtországgal
velemenyezd, 2013. március 11. hétfő, 21:52
Szibéria magyar szemmel - Előadássorozat a Néprajzi Múzeumban
A május 8-ig tartó ismeretterjesztő előadássorozat célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a raktárakban rejlő nemzetközi gyűjtemény darabjait. A rendhagyó előadásokat Kerezsi Ágnes muzeológus tartja. A szibériai és a finnugor témákat feldolgozó előadásokon az Európa-gyűjtemény raktárban rejlő páratlan műtárgyait is bemutatják.

Megismerhetik a résztvevők a 19. századi őshazakereső expedíciók történetét csakúgy, mint a későbbi időkben a múzeum munkatársai által Szibériában végzett kutatásokat, Diószegi Vilmos sámánizmussal kapcsolatos vagy az előadó, Kerezsi Ágnes rokonnépek körében végzett kutatásait.

A Néprajzi Múzeum legkorábbi, már az intézmény megalapítása előtt három évtizeddel létrejött kollekcióját Reguly Antalnak az 1840-es évek elején az oroszországi rokonnépek körében gyűjtött tárgyai képezik. A nyelvi és kulturális értelemben rokonnak tekintett ázsiai népek körében végzett gyűjtések a későbbiekben is jelentős szerepet játszottak a múzeum tevékenységében és szorosan kapcsolódtak
velemenyezd, 2013. február 26. kedd, 19:24
Finnugor világkongresszus - Szíjj Enikő: a találkozó több a nyelvrokonság ápolásánál
A kongresszus második napja szekcióülésekkel folytatódott Siófokon. A 25 finnugor nyelvű nemzetiséget képviselő több mint 400 résztvevő öt szekcióban egyebek között etnopolitikai, jogi, nyelvi, oktatási, kulturális, valamint demográfiai kérdésekről osztotta meg tapasztalatait.

Mint arról Szíjj Enikő beszámolt, a szekcióüléseken elhangzott hozzászólásokból kitűnt, hogy a finnugor nyelvek valamelyikét anyanyelvként beszélő népek - csaknem 25 millió ember - közötti nyelvi rokonság mellett hasonlóak a gondjaik is, melyeknek csak egyike, hogy például a kisebb létszámú nemzetiségek esetében miként menthető meg az anyanyelv és hogyan adható tovább a következő nemzedéknek.

Ezzel összefüggésben szó esett arról a szinte minden résztvevő országot érintő demográfiai gondról, amelynek következménye, hogy falvak néptelenednek el, iskolákat zárnak be, mert nincs elég gyerek - mondta Szíjj Enikő, hozzátéve: optimizmusra ad viszont okot - különösen annak ismeretében, hogy az 1970-80-as években a finnugor
velemenyezd, 2012. szeptember 06. csütörtök, 17:20
2/4
Képek, videók
Gyurcsány-.jpg
agica2004
2015. október 03. szombat, 20:37
Gyurcsány--.jpg
agica2004
2015. október 03. szombat, 20:36
gyurcsany-friderikusz kol
agica2004
2015. október 03. szombat, 20:35
pride-2015-gyurcsany-f ere
agica2004
2015. október 03. szombat, 19:59
gyurcsany-salgotarjan- 201
agica2004
2015. május 18. hétfő, 16:26
gyurcsány-.jpg
agica2004
2015. május 18. hétfő, 16:25
Gyurcsány.jpg
agica2004
2015. május 18. hétfő, 16:23
Gyurcsány- Totó.jpg
agica2004
2015. május 18. hétfő, 16:23
Gyurcsány és kisfia.jpg
agica2004
2015. május 18. hétfő, 16:22
Gyurcsány -Dj.jpg
agica2004
2015. május 18. hétfő, 16:20
Gyurcsány Marci 2015..jp
agica2004
2015. március 18. szerda, 12:24
Róvásírásos ABC II.
satatty
2006. június 23. péntek, 20:57
Róvásírásos ABC I.
satatty
2006. június 23. péntek, 20:51
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.