Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 05:38 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
szeretettel
tanulsága; és ami még célszerűbb, a kritikusok felfedezték, hogy van is. Philip Melanchthon[138] magyarázó szöveggel látva el a Batrachomyomachia[139] című művet, azt bizonyítja, hogy a költő célja: ellenszenvet ébreszteni a zendülésekkel szemben. Pierre La Seine ennél is továbbmegy a magyarázatban, és kimutatja, hogy a mű mérsékletre inti a fiatalembereket, kiváltképp étel s ital dolgában. Hasonlóképpen Jacobus Hugo arról győződött meg, hogy Homérosz Euenis alakjában Kálvinra célzott; Antinouséban Luther Mártonra; a lótuszevők nagy általánosságban a protestánsokat jelképezték; a Hárpiák pedig a hollandusokat. Újabb skoliasztáink ugyancsak agyafúrt emberek. Kimutatják a rejtett értelmet az "Özönvízelőttiekben", bebizonyítják, hogy a "Powhatan, az indián lány" példázat, hogy az "Árva pinty" új nézeteket tartalmaz és a "Hüvelyk Matyi" a transzcendentalizmus jegyében fogant. Egyszóval, arra a következtetésre jutottak, hogy senki sem ragadhat tollat komoly szándék nélkül. Így a legtöbb szerzőt sok fáradságtól
sayuri, 2013. szeptember 14. szombat, 08:38
szeretettel
becsülte szépséges lányait, kivált a Juliskát, aki valósággal szemefénye volt.

Abban az időben Duna-Vecsén laktak már Petőfi szülői s az örökösen kóborló lángész, odajött el néha megpihenni. Akkor volt ez, amikor az Egész uton hazáig, azon gondolkozám, meg a: Beszélgetnek a sajkámmal a fecsegő habok költeményeit írta.

A szülői ház födele alatt, az első napok után, nem igen volt maradása az örökösen nyugtalan költőnek. Bebarangolta a vidéket. Elment Kún-Szent-Miklósra, Szalk-Szent-Mártonra, összejárta a pusztákat, ahol legel kis kunságnak száz kövér gulyája. Barangolásai közben eljutott Apostagra is, ahol megösmerkedett Halbrohrékkal.

Juliska cédrus termete és csillagszeme nagy hatással volt a lobbanékony szívű poétára, kileste, ha sétálni ment, a rét minden virágát bokrétába kötve, virágokkal kedveskedett neki, majd szép olvasni valókkal szolgált és utóbb már majdnem minden idejét Halbrohréknál töltötte.

Még pénteken este, gyertyagyújtáskor is beállított a szigorú
sayuri, 2012. április 17. kedd, 06:35
Egy lócsiszár virágvasárnapja - Sütő-darab a Nemzetiben
megismeri az önkényt és a kiszolgáltatottságot. Igazáért magányos keresztes háborút folytat. Habár ebben a küzdelemben elveszíti vagyonát és szeretteit, jottányit sem enged. Végül saját magában és istenében is elveszíti lassanként a hitét - olvasható a darab ismertetőjében.

Kérdésre válaszolva Znamenák István beszélt arról is, hogy az "Itt állok, mást nem tehetek" mondata, ugyanúgy igaz - a színház műsorán szintén megtalálható darab címszereplőjére - Szent Johannára, mint az e drámában szereplő Luther Mártonra és Kolhaas Mihályra. Bár egyáltalán nem ugyanarról szól a két mű. Johanna története a hit és a politika ütközéséről szól. Itt az igazságtalanságról, és arról a rettenetes dologról van szó, hogy azt csinálhat velünk a hatalom, amit csak akar. De ha fellázadunk, és érvényt szerzünk - akár erőszakkal - a jogainknak, az bizonyos következményekkel jár. Az ember elveszíti a családját, mindenét. A saját lelkét, a hitét is. "Johanna nem veszíti el a hitét, Kolhaas elveszíti. Nemcsak a jogban és a
velemenyezd, 2011. december 09. péntek, 19:11
Márton napra ...
Szent Mártonra, a római katolikus egyház kedvelt szentjére emlékezünk november 11-én. Szent Márton ünnepe a magyar néphagyományban tradicionálisan a gazdasági évet lezáró ünnep. A tél kezdetét jelzi, hogy eddigre már mindenhol elszámolnak a pásztorok a tavaszi- nyári időszakban rájuk bízott jószággal, és a gazdától megkapják járandóságukat. A Szent György-napkor, április 24-én legelőre hajtott jószágok az ősz beálltával végképp az istállóba kerültek. A magyar nyelvterület különböző részein, illetve az állatfajtáktól függően Szent Mihály (szeptember 29.), Vendel (október 20.), Dömötör (október 26.) és végezetül Szent Márton (november 11.) voltak az állatbehajtás jeles napjai.

A pásztorok frissen vágott, zöld ággal sorra járták a házakat, köszöntőt mondtak:

,,Elhoztam Szent Márton püspök vesszejét,
A szokást nem mi kezdtük, s nem mi végezzük,
Állataiknak annyi szaporodása legyen,
Ahány ága-boga van a vesszőnek."

A nyírfavesszőt odaajándékozták a gazdának, aki
scarlett01, 2011. november 11. péntek, 23:04
Mártonnap nov 11
tartja a hiedelem. Márton napján már iható az újbor. Bizonyítandó, hogy a népi bölcsességet a Gödöllői Turisztikai Régióban komolyan veszik, november hónapban Gödöllőn, Domonyvölgyben, Ikladon, Fóton, Gyömrőn és Monoron színvonalas rendezvényekkel emlékeznek meg a szóban forgó lakomáról és az újbor ünnepéről.

Márton Napi Liba Napok - Újbor Ünnepe .:.
Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik" - tartotta a mondás. November 11-én libasülttel, libaételekkel emlékezünk Szent Mártonra. Ezt a hagyományt követi a november 10-től 16-ig tartó rendezvénysorozat, a Márton Napi Liba Napok, valamint az Újbor Ünnepe, ami az újbor kiforrásának, illetve a megszületett borok ünnepe.
- A Márton nap eredete egy római tribunus fiához köthető, aki megkeresztelkedett, otthagyta a hadsereget és misszionárius lett. Később Torus püspökévé választották. A hagyomány szerint Márton a libák közt akart elbújni a megtiszteltetés elől, de azok gágogásukkal elárulták. Halála után több templomot Szent
irmus, 2010. november 11. csütörtök, 07:36
Ki volt Szent Márton?
hiedelem. Márton napján már iható az újbor. Bizonyítandó, hogy a népi bölcsességet a Gödöllői Turisztikai Régióban komolyan veszik, november hónapban Gödöllőn, Domonyvölgyben, Ikladon, Fóton, Gyömrőn és Monoron színvonalas rendezvényekkel emlékeznek meg a szóban forgó lakomáról és az újbor ünnepéről.

Márton Napi Liba Napok - Újbor Ünnepe .:.
Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik" - tartotta a mondás. November 11-én libasülttel, libaételekkel emlékezünk Szent Mártonra. Ezt a hagyományt követi a november 10-től 16-ig tartó rendezvénysorozat, a Márton Napi Liba Napok, valamint az Újbor Ünnepe, ami az újbor kiforrásának, illetve a megszületett borok ünnepe.
- A Márton nap eredete egy római tribunus fiához köthető, aki megkeresztelkedett, otthagyta a hadsereget és misszionárius lett. Később Torus püspökévé választották. A hagyomány szerint Márton a libák közt akart elbújni a megtiszteltetés elől, de azok gágogásukkal elárulták. Halála után több templomot Szent
maroka, 2010. november 10. szerda, 19:57
csodaszép
FÖLDÖNFUTÓ PAP VAGYOK
(Exul ego clericus)

1
Földönfutó pap vagyok, tengődés a részem,
űz és hajt a gyötrelem, vége sose lészen.

2
Tovább járnám iskolám, tanulni kivánok,
de nagyobb úr a nyomor, mint a tudományok.

3
Ruhám durva szövete vékony és avítt már,
nincsen semmi melege, rostja közt a szél jár.

4
Templomba, misére én alig merek menni,
zsolozsmán és vesperán végig jelen lenni.

5
N......... uram, nagy a te erényed,
jól látod, hogy van okom kérni segítséged.

6
Csak egy példát mondhatok: Szent Mártonra kérlek,
ruházd fel porhüvelyét ennek a szegénynek,

7
és Isten majd felemel, magas mennye tárul,
jutalomként üdvödet adja koronául.

Fordította: Weöres Sándor
sayuri, 2010. január 19. kedd, 18:09
November havi névnapok
Imádkozzatok! Meglátott egy bárányt, a jobb lábával vermet vájván, azt jelentvén, hogy ott ássanak, az Úristen vizet adott nekik.
Kelemen női párja a november 23-i Klementina: 1967-ben öten kapták ezt a nevet.

Márton november 11-én üli a névnapját, a híres Márton-napi lúd elfogyasztásával. Ez a nap fontos időjósló nap volt régen. A Márton napra levágott lúd mellcsontja megmondta, hogy milyen idő várható, ha barna volt, esős, ha fehér, havas telet vártak. Hogyan került a magyaros ruha Szent Mártonra?
A hagyomány szerint a későbbi tours-i püspök a mai Magyarország földjén, római Pannoniának Sabaria nevű városában - a mai Szombathely elődjében - született Krisztus után 316-ban.
A kegyes cselekedet, a köpenye megfelezése már nem magyar földön történt, hanem a galliai - franciaországi - Amiens-ben. E földön lett később püspök, majd Franciaország védőszentje.
Egyes legendák tudni vélik, hogy a pannóniai származású szent életű püspök nem Sabariában, hanem a mai
kohlinka, 2009. november 01. vasárnap, 00:25
I. Marinus (109.)
fontos követként bántak vele Bizáncban. Második útjára Adorján küldte 869-ben, hogy helyette elnököljön a VIII. egyetemes zsinaton. Ekkor börtönbe vetették, mert ellenszegült a pátriárkának, Phótiosznak. Hazatérte után VIII. János Caere püspökének szentelte fel. Hamarosan a római egyház arcariusa, vagyis kincstárnoka lett, aztán archidiakónus. Amikor VIII. János tisztázatlan körülmények között meghalt, a zsinat nagyon gyorsan, még aznap 882. december 16-án új pápát választott meg. A választás pedig Mártonra esett. A tapasztalt, művelt egyházfő elődje nyomdokain akart járni, azonban egyes korábbi döntésekkel nem értett egyet. Egyik legvisszásabb döntése az volt, hogy kegyelmet ajánlott a korábban kiátkozott Formosus püspöknek. Márton úgy gondolta, hogy ezzel a döntésével Rómában kevesebb ellenséges csoportosulás lesz. De a történelem később nem ezt bizonyította. Bizánccal megromlott viszonya, ugyanis erélyesen fellépett a visszaállított Phótiosz ellen. Márton küldött palliumot Fulk reimsi érseknek, és Alfréd
schuro, 2009. március 20. péntek, 12:44
I. Szent Márton (74.)
és megszégyenítette. Este felé átvitték a Prandearia nevű börtönbe, ahol 93 napon keresztül tartották fogva. Éhség, szomjúság és hideg is kínozta Mártont, de hitét nem veszítette el egy pillanatra sem. December 19-én egy császári tanács elé vitték, ahol több vádat is felhoztak ellene, de valójában mindegyik a Tüposz elutasítására utalt. A pápa megtartotta nézeteit, ezért a császár egy téren szinte teljesen levetkőztette, és láncra verve körbe vezettette a városban. A tömegek pedig szitkokat szórtak Mártonra, majd Diomédész börtönébe zárták. II. Pál pátriárka halála után Konstans felhagyott a pápa sanyargatásával, így 85 nap után felhozatta a börtönből és száműzte Mártont Kherszonészoszba. Ez a város a mai Krím-félszigeten fekszik, és akkoriban éhség pusztította országrész volt. 655. május 15-én érkezett meg száműzetésének helyére, ahol szeptember 1-jén meghalt. A félsziget lakói között nem hagyott fel a térítéssel, és a krónikák szerint több csodát is tett. Testét a Kherszonészosz közelében emelt
schuro, 2009. március 16. hétfő, 22:03
24 óra hírei
Kedd 08:22Dolláronként nyert a McDonald's a válságon

Kedd 08:21Foltos alsógatyából végez hűtlenségi tesztet egy cég

Kedd 08:19A Milan máris hosszabbítana Ronaldinhóval

Kedd 08:11Hidrogénes bázisállomást épített a T-Mobile

Kedd 08:09Szakmáztak a kajakosok

Kedd 08:04Golfparadicsom lehet Budapest

Kedd 08:03Burdisso kikophat az Interből

Kedd 08:03Újabb elbocsátási hullám indul a bankoknál

Kedd 08:02Szent Mártonra nem a halála miatt emlékezünk

Kedd 07:46Japán 3 százalékos mínuszban zárt

Kedd 07:45Törvény kell a testüreg-vizsgálathoz

Kedd 07:44Coulthard: Hamilton ráér még a távoli jövő tervezésével

Kedd 07:34Az időjárás-változás a munkakedvet is befolyásolja

Kedd 07:23Húsz évet kapott egy ellenzéki blogger Mianmarban

Kedd 06:46Kim Dzsong Ilt újabb szélütés érhette

Kedd 06:38Két bankautomatát is kirántottak helyéről a rablók
korall44, 2008. november 11. kedd, 11:21
2/3
Képek, videók
szeretettel__udvozolle k_1
menusgabor
2018. június 29. péntek, 21:10
szeretettel_neked_en_s zer
vorosrozsa66
2018. június 21. csütörtök, 15:36
SZERETETTEL.
marikaszanto
2018. június 14. csütörtök, 12:35
Fiamnak szeretettel...Az
rushlilly
2018. június 12. kedd, 12:35
Szeretettel neked....
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 11:38
Szeretettel küldöm ezt a
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 11:37
Fogadd szeretettel tőlem
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 11:25
Üdvözöllek szeretettel!
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 10:26
Szeretettel üdvözöllek az
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 10:20
Szeretettel Neked..
rushlilly
2018. június 11. hétfő, 10:19
PhilipsI1W30T2009.02.2 5le
sztana45
2010. június 04. péntek, 14:12
PhilipsH4X64A2009.03.0 35.
sztana45
2010. június 04. péntek, 14:12
PhilipsH4X64A2009.03.0 32.
sztana45
2010. június 04. péntek, 14:12
Philips22GA24704Z2008. 04.
sztana45
2010. június 04. péntek, 14:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.