Belépés
2020. július 07. kedd | 28. hét | 189. nap | 04:53 | Apollónia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ányos Pál Igaz hazafi
szinére,
Mint Nilus Egyptom szomjus mezejére!
Igy eltünik a nap egünk tanyájáról,
Hogy más nap virradgyon világunk sarkáról:
Igy elnyilnak kies tavasznak rózsái,
Hogy kövessék jövő tavasz bokrétái.
*
Véghetetlen volnék, ha elszámlálhatnám,
Ha ujj diszeidet rendre rajzolhatnám;
Elég lesz az öröm könyvek öntésére,
Hogyha emlékezel István jobb kezére!
Ugy van! láttam minap buzgó könyveidet,
Láttam, hogy forgattad égre szemeidet,
Midőn szent királyunk áldott tetemeit
Vivén, énekelted szép dicséreteit!
Róma nem tisztelte igy bálványképeit,
Sem a vak régiség házi isteneit,
Nem volt olly sokaság Olympus tövénél,
Hol görög ifjuság játszott Zevs képénél;
Peru sem ünnepli olly vigan munkáit,
Midőn hasogattya gyöpös barázdáit.
*
De melly jeles látás káprázza szememet,
Melly öröm tengere futtya el szivemet,
Midőn e sokaság közt egyet szemlélek,
Kit még elevenit régi magyar lélek!
Gróf
gabfe, 2015. december 28. hétfő, 13:24
A TURUL-nemzetség - A LEGSZENTEBB CSALÁDFA
Lajos király leánya mind apai, mind anyai ágon, egyazon fokon, az Árpádházi szentkirályok vér szerinti ivadéka, lévén Nagy Lajos dédanyja Mária-, és Kotromanics Erzsébet dédanyja Katalin testvérek, mindketten V. István király leányai. (Szamosi József - Hedvig az angyalarcú királynő, Életünk, 1997. jul-aug. - írásában megjegyzi, hogy Bosnyák Erzsébet, Nagy Lajos felesége, és Hedvig is a közismerten magyar szellemű budai udvarban nevelődött, ott pedig a magyar nyelv tudása kötelező volt.) *Nagy Lajos királyunkat a lengyelek szentként tisztelik. Nagy Lajos úgy apai, mint anyai ágon a Turul-nemzetség leszármazottja. Benitendi velencei államkancellár mondta Nagy Lajosról: Nincs a világnak még egy királya, aki annyit tett volna birodalma és alattvalói javára, mint Lajos. S mégis nem öntelt ellenkezőleg, az Úristen mentől inkább felmagasztalta, annál alázatosabb és kegyesebb lett.
*
(* - Meszlényi Antal: Magyar Szentek és Szentéletű Magyarok, Auróra könyvek, München 1976)
A Magyar Nép a
yaskane, 2015. december 17. csütörtök, 08:45
NOVEMBER 19. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
ünnepi szentmisével és körmenettel zárul Sárospatakon.

Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Novemberi Rózsa
A legtöbb ember nem szereti a telet. Ez tükröződik a télen szabadban nyíló virágokról szóló régi csodákban, és mai hírlapi ,,kacsákban". E témának két szentje van, akik ráadásul közre is fogják a java telet. Egyikük Dorottya, ,,a farsang dámája" (febr. 6.), másikuk Árpád-házi (Magyarországi) Szent Erzsébet (nov. 19.).Erzsébet II. András királyunk lánya volt. Tizennégy évesen feleségül adták Lajos thüringiai őrgrófhoz. A hercegnő már hat év múlva özvegy lett: férje 1227-ben felöltötte a keresztet, a Szentföldre indult, de útközben megbetegedett és meghalt. Erzsébet, akinek jótékonykodása miatt már korábban is meggyűlt a baja férje családjával, magára maradván Marburgba költözött, és belépett a Ferenc-rendbe. Javait és rövidke életének hátralévő néhány esztendejét a betegek és rászorultak gondozásának szentelte. 1231. november 16-án halt meg,
akiram45, 2015. november 19. csütörtök, 08:40
NOVEMBER 5. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT IMRE
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)
Imre első királyunknak, Szent Istvánnak és Boldog Gizellának fia, akit német nagybátyja, a később szintén szentté avatott Henrik császár nevére kereszteltek. A magyar Imre név a német Henrik átvétele.
Szent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvassuk. Jámborságával már gyermekkorában kitűnik. Királyi atyjával egyszer Szent Márton hegyére ment a bencés monostorba, ahol a szerzetesek illő tisztelettel fogadták őket. Imre miért Szentlélekkel teljes, kinek mind megismervén érdemes voltát, mindent azonképpen meg apolgata (megcsókolta). Nekit csak egyször, nekit háromszor, nekit ötször és egyet végre hétszer. Annak kedég vala fráter Maurus neve. Mikoron az szent mise megáldatott volna, az szent királ titkon kérdé meg az ő fiát, miokáért tette volna. És megjelenté az ő atyjának, hogy mindeniknek annyi esztendei volna, Hogy tisztaságus életöt fogadtanak volna. Az utolsó
akiram45, 2015. november 05. csütörtök, 08:33
JÚNIUS 27. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
,,Csillagok között fényességes csillag"
E szavakkal ,,idvezli" a régi magyar énekszerző I. László királyunkat, a magyar lovagkor mintaképét, pogány ízű mondák és legendák vitézét, egykor a legnépszerűbb magyar szentet. László (uralkodott: 1077-95) 49 éves, és a soron következő keresztes hadjárat kiszemelt vezére volt, amikor az unokaöccsével, Kálmánnal, a későbbi ,,könyves" királlyal folyó viszálykodás közepette szélhűdés érte. 1095. július 29-én halt meg. Halálát követően kultusza szinte azonnal virágba szökkent. Sírja csodatévő zarándokhely lett, mondák és legendák fonták be már életében is legendássá nőtt alakját. Szentté avatását azonban csak III. Béla kezdeményezte 100 év múlva. III. Celesztin pápa az ő kérésére két bíborost küldött, hogy a király nagyváradi sírjánál történt csodákat felülvizsgálják. Miután több csodás gyógyulás szemtanúi lehettek, egy égi jel végképp meggyőzte az olasz
akiram45, 2015. június 27. szombat, 07:36
JANUÁR 18. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)
Margit, vagyis Árpádházi Szent Margit (1242-1271), IV. Béla királyunk leánya, Szent Erzsébet unokahúga. Nevét Antiochiai Szent Margit, a középkor egyik legtiszteltebb női szentje után kapta, akinek ereklyéit nagyatyja, II. András a Szentföldről hozta magával. Az ókeresztény vértanút István király és Szent Márton mellett, népünk mindjárt patrona regni-ként tisztelte.
Margit a tatárjárás idején fogant. Amikor hetedik gyermeknek megszületett, királyi atyja engesztelésül Istennek ajánlotta. Már három éves korában a veszprémi klastromba vitték, ahol a boldogként tisztelt, stigmatizáltként emlegetett Ilona apáca volt a gondviselője. Tíz éves korában átkerült a Nyulak szigetén emelt Boldogasszony-kolostorba, amelyről IV. Béla alapítólevele ezt mondja: ,,midőn a tatárdúlás után, amely bűnhődésül bűneinkért zúdult ránk, keményen
akiram45, 2015. január 18. vasárnap, 09:15
NOVEMBER 5. – ÁRPÁD-HÁZI SZENT IMRE
Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium
(részlet)
Imre első királyunknak, Szent Istvánnak és Boldog Gizellának fia, akit német nagybátyja, a később szintén szentté avatott Henrik császár nevére kereszteltek. A magyar Imre név a német Henrik átvétele.
Szent Imre legendáját az Érdy-kódexben olvassuk. Jámborságával már gyermekkorában kitűnik. Királyi atyjával egyszer Szent Márton hegyére ment a bencés monostorba, ahol a szerzetesek illő tisztelettel fogadták őket. Imre miért Szentlélekkel teljes, kinek mind megismervén érdemes voltát, mindent azonképpen meg apolgata (megcsókolta). Nekit csak egyször, nekit háromszor, nekit ötször és egyet végre hétszer. Annak kedég vala fráter Maurus neve. Mikoron az szent mise megáldatott volna, az szent királ titkon kérdé meg az ő fiát, miokáért tette volna. És megjelenté az ő atyjának, hogy mindeniknek annyi esztendei volna, Hogy tisztaságus életöt fogadtanak volna. Az utolsó kedég fráter Marus szeplőtelen szűz
akiram45, 2014. november 05. szerda, 08:50
Szent V. Celesztin
cellát utóda, VIII. Bonifác készítette számára, amikor Fumone várában haláláig fogva tartotta.

IV. Miklós pápa 1292. április 4-én halt meg Rómában. Ezután több mint két év telt el az új pápa megválasztásáig. A Colonnák és Orsinik hatalmas, mindig ellenségeskedő nemzetsége ilyen sokáig nem tudott megegyezni az új egyházfő személyében, mert bíboros képviselőik inkább magukkal törődtek, mint hogy Krisztus nyáját legeltették volna.

Anjou II. Károly nápolyi király, Árpád-házi V. István királyunk Mária leányának férje élénken érdeklődött a jövendő pápa iránt. A maga módján meg is kísérelte, hogy a választást előrelendítse. Fiával, Martell Károllyal, Magyarország későbbi királyával együtt az Abruzzókban levő Sulmonába utazott a messze földön ismert remetéhez, Pietro da Morronéhoz, a Szent Damjánról nevezett remeték alapítójához, akiknek IV. Orbán pápa (1261--1264) adta a bencés regulát. II. Károlynak sikerült a remetét arra indítania, hogy Latinus Malabrancához, Ostia érsekéhez levelet
hidaszl, 2014. május 19. hétfő, 04:21
Koppány kupája
megjelölésében.

Tehát nagyon lényeges ez a jelenség, és hogy ma nem tudunk róla sokat, az annak is köszönhető, mert ez ténylegesen kiveszett a gyakorlatból és nem öröklődött tovább, tehát egy kihalt vallásos ágazattal kell számolnunk. Ez azonban nem azért halt ki, mert eltiltották. Gondoljunk arra, mikor elindult Szent Istvánnal a Szent Korona misztériuma, vagyis a vallása, akkor a középkorban úgy tartották, hogy mindenki a Szent Koronában üdvözül. Ez alapvető kultúrtörténeti tény.
Amikor III. András királyunk koronázását meg akarták akadályozni, onnan értesültünk erről, hogy egy oklevélben András elmondja, hogy bizonyos megátalkodott gonosztevők meg akarták akadályozni koronázásunkat. Ez tehát nem III. Andrásnak volt személyesen baj, hanem ezzel a nemzet elől az üdvözülés lehetőségét is elzárták. A Szent Koronát élő Krisztusnak nevezik mind a mai napig. A Szent Korona felső részén, a keresztpánton olyan szentekkel találkozunk, akik kapuban állnak. Tehát innentől kezdve nem kell a koponyákon
horvathnemagdi, 2013. szeptember 20. péntek, 12:25
Szent Korona
Jankovics Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)

Szent Korona
Első királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részéről: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: ,,koszorú, korona". Hogy a név jelentőségét felismerték, arról a Kálmán-kori Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. Eszerint a szülés előtt álló Sarolt fejedelemasszony előtt álmában megjelent Szent István első vértanú, s így szólt hozzá: ,,Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni, akinek e nemzetségben először jár korona és királyság, és az én nevemet ruházd reá". Hartvik a görög nyelvben járatlanoknak még a szájába is rágja a látomás értelmét: ,,az István nevet kapta... mert ami István a görög nyelvben, korona a latin beszédben."

Noha a legfőbb királyi jelvény, a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és
taltos1, 2013. augusztus 19. hétfő, 21:45
Kalendárium 2013. 33. hét (1. rész)
2013. augusztus 12., hétfőA Nap kel: 5 óra 34 perckor, nyugszik: 20 óra 2 perckor.A Hold felkel: 11 óra 34 perckor, nyugszik 22 óra 13 perckor.Névnap: Klára, Dina. Egyéb névnap: Hilária, Hiláriusz, Hilda, Letícia, Orália, SugárkaKatolikus naptár: Chantal Johanna Franciska emléknapja; Klára, Diána névnapjaReformátus naptár: Klára, LetíciaEvangélikus naptár: Klára, LetíciaZsidó naptár: Elul hónap 6. napjaAUGUSZTUS 12-ÉN SZÜLETETT:1883. HAÁZ FERENC REZSŐ etnográfus (130 éve)1913. PERCZEL KÁROLY Széchenyi-díjas építész (100 éve)1928. ILLÉS LÁSZLÓ József Attila-díjas irodalomtörténész, kritikus (85 éve)1948. SÓS MÁRIA Balázs Béla-díjas rendező (65 éve)AUGUSZTUS 12-ÉN HALT MEG:1833. SIMAI KRISTÓF író, szótárkészítő, akadémikus (180 éve)1928. ENDRE BÉLA festő és iparművész (85 éve)2008. FALUSI BÉLA fazekas, a Népművészet Mestere (5 éve)

2013. augusztus 13., keddA Nap kel: 5 óra 36 perckor, nyugszik 20 óra 0 perckor.A Hold kel: 12 óra 43 perckor, nyugszik: 22 óra 48 perckor.Névnap: Ipoly, Ince. Egyéb
velemenyezd, 2013. augusztus 09. péntek, 09:42
2/9
Képek, videók
Anyósnak
sanci81
2014. december 11. csütörtök, 19:09
Vicces ajándék Anyós kerg
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 20:47
anyósról.png
maria_kadar_148
2014. február 07. péntek, 19:37
ANYOS1.jpg
jozso2ro
2014. január 23. csütörtök, 11:04
ANYOS.jpg
jozso2ro
2014. január 23. csütörtök, 11:04
ANYOS2.jpg
jozso2ro
2014. január 23. csütörtök, 11:04
Anyosóm unokatestvére vol
wob
2013. november 30. szombat, 16:14
anyós torta.jpg
veronika74
2013. július 03. szerda, 18:07
Anyosi E.Őszi hangulatban
ircsike36
2013. június 29. szombat, 07:14
Könyvek az asztalon 02.jp
chillik
2017. augusztus 13. vasárnap, 05:38
könyvek,,.jpg
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:51
könyvek.jpg
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:50
könyvek-.jpg
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:49
könyvek1.jpg
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:49
könyvek-brusszel.jpg
agica2004
2017. május 16. kedd, 18:48
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.