Regisztráció  Belépés
2016. augusztus 24. szerda | 34. hét | 237. nap | 06:43 | Bertalan
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ditkém szintén régebbi kincsei 2012-03-21
Gabfe ( gabfe@tvn.hu ) (#3) 2012-03-21 19:55:31szia,csak benéztem.. kellemes estet, jó éjt kivánok, pusz ditke
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 05:56
Margitkától régi kincsre bukkanva 2012-03-16
Glückné,B.Margit ( margitanya@tvn.hu ) (#1) 2012-03-16 20:52:03
Drága AN! Ma kicsit dolgozgattam a kertben, annyira kellemes volt az idő. Mostmár a pihenőidőmet töltöm....
Kívánok további kellemes aktiv, avagy passziv pihenést ezen a ragyogó hosszú hétvégén!
Sok szeretettel:
Margit.
Örülök, hogy jeleztél magadról valamicskét!!! Kitartás, várunk!!!
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 05:54
4 Mózes befejező 31-36-ig terjedő fejezetei
31. fejezet

1Jehova azután szólt Mózesnek, ezt mondva:2,,Állj bosszút Izrael fiaiért a midiánitákon! Utána néped mellé kerülsz."3Mózes tehát beszélt a néppel, ezt mondva:,,Készítsetek fel férfiakat magatok közül a harcra, hogy szolgáljanak Midián ellen, végrehajtva Jehova bosszúját Midiánon.4Izrael valamennyi törzse közül, törzsenként ezret küldjetek a hadba."5Kijelöltek hát Izrael ezrei közül ezret egy-egy törzsből, tizenkétezer harcra kész férfit.6Mózes ekkor kiküldte őket, törzsenként ezret a hadba, őket és Fineást, Eleázár pap fiát is a hadba; és annak a kezében voltak a szent eszközök meg a riadót jelző trombiták.7Hadba szálltak hát Midián ellen, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek, és megöltek minden férfit.8Megölték Midián királyait a többi lemészárolttal együtt:Evit, Rékemet, Cúrt, Húrt és Rebát, Midián öt királyát. És megölték karddal Bálámot, Beór fiát is.9A midiánita nőket és a kicsinyeiket azonban Izrael fiai fogságba hurcolták;összes háziállatukat, minden jószágukat
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 05:27
Sírva emlékezik Mosonmagyaróvár
Csoba Istvánné: ,, ... 56"

Ezerkilencszázötvenhat gyászos emlék:
elbukott egy forradalmat a magyar nép.

Szabadság és függetlenség volt az óhaja.
Vérontás és szenvedés lett ennek az ára.

Csak 35 év múltán ünnepelhettünk.
Hosszú idő telt el, mégis sír a lelkünk.

Mert vannak közöttünk, kiknek ez ünnep fáj:
Sírva emlékezik Mosonmagyaróvár.

Sortűz áldozata lett agg és fiatallány.
Gyászolja hőseit ma is Salgótarján.

Emlékezik Eger, Budapest s a vidék.
Lapítanak bírák, a tanúk, az ügyész.

Megtorlás követte ,, gyászos ötvenhat" -ot:
a kiszemelt áldozat börtönt, kötelet kapott.

Egymást követték a koncepciós perek,
hóhérhoz kerültek ártatlan emberek.

S hogy a sok vérontás meg ne ismétlődjön,
kössünk most már békét ezen a szent földön!

Ne számítson az elv, a hovatartozás,
legyen minden ember testvér vagy jó barát!

Rövid
1956emlekev2016, 2016. augusztus 24. szerda, 05:23
4 Mózes 26-30-ig terjedő fejezetei
26. fejezet

1A csapás után Jehova ezt mondta Mózesnek és Eleázárnak, Áron pap fiának:2,,Számoljátok össze Izrael fiainak egész közösségét húszévestől fölfelé, atyáik háznépe szerint, mindazokat, akik a seregbe vonulnak Izraelben." Mózes és Eleázár, a pap pedig beszélt velük Moáb kietlen síkságán, a Jordán mellett, Jerikónál, ezt mondva:4,,Számoljátok meg őket húszévestől fölfelé, ahogy Jehova parancsolta Mózesnek."Izrael fiai pedig, akik kijöttek Egyiptom földjéről, ezek voltak:5Rúben, Izrael elsőszülöttje;Rúben fiai:Hánóktól a hanokiták családja, Pallutól a palluiták családja,6Hecrontól a hecroniták családja, Kármitól a kármiták családja.7Ezek voltak a rúbeniták családjai, és akiket számba vettek közülük, negyvenháromezer-hétszázharmincan voltak.8Pallu fia volt Eliáb.9Eliábnak a fiai:Nemuel, Dátán és Abirám. Ez a Dátán és Abirám a közösség összehívottjai közé tartozott, akik Mózes és Áron ellen támadtak Kórah közösségében, amikor Jehova ellen támadtak.10A föld akkor
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 05:22
4 Mózes 21-25-ig terjedő fejezetei
21. fejezet

1Amikor meghallotta a kánaánita, Arád királya, aki a Negebben lakott, hogy megjött Izrael az atárimi úton, harcba szállt Izraellel, és foglyul ejtett némelyeket közülük.2Izrael ezért fogadalmat tett Jehovának, ezt mondva: ,,Ha valóban a kezembe adod ezt a népet, akkor városaikat pusztulásra adom."3És Jehova meghallgatta Izrael szavát, kiszolgáltatta nekik a kánaánitákat, ők pedig pusztulásra adták őket és városaikat. Ezért Hormának nevezték el azt a helyet.4Miközben folytatták útjukat a Hór hegyétől a Vörös-tenger útján, hogy megkerüljék Edom földjét, a nép lelke kifáradt az út miatt.5És a nép folyton Isten és Mózes ellen beszélt:,,Miért hoztatok fel minket Egyiptomból?Azért, hogy meghaljunk a pusztában? Hisz nincs se kenyér, se víz, és lelkünk már megutálta ezt a hitvány kenyeret."6Jehova ezért mérges kígyókat küldött a nép közé, s azok megmarták a népet, úgyhogy sokan meghaltak Izrael népéből.7A nép végül Mózeshez ment, és ezt mondta:,,Vétkeztünk, mert
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 05:18
Gyászjelentés a Sztálin szobor ledöntéséről 1956. okt. 30.
Sztálin elvtárs gyászjelentése

A MKP és a KMP

Úgy a maga, mint a Hazafias Népfront, a Béke papok, továbbá többi hazaáruló együttes mély fájdalommal jelentik, hogy a forradalom, a szeretett Apa, testvér, a nép tömeggyilkosa

SZTÁLIN APÁNK

nyugalmazott postarabló szobra 1956. október 23-án az esti órákban, több órai szenvedés után, két hajókötél elszakadásával, egy, a legalsó lépcsőfokra helyezett karóráért lehajolván, a magyar népgyűlölet által alakon billentve, talapzatáról lefordult.
Hőn szeretett drága (1.44 forint kg) tetemét lófark hiányában traktor végére kötve, a Nemzeti Színház elé vonszolták, ahol a magyar nép azóta végelláthatatlan sorokban rója le háláját (kalapáccsal)
Szerettünk tetemének maradványait ( ha még maradt belőle valami) a ,,MÉH" fogja méltó helyre juttatni.

Budapest, 1956. október 30.

Gyászolják: Gyermekei: a MKP, az MDP,
otvenhatosemlekev2016, 2016. augusztus 24. szerda, 04:41
Eltökéltem a Szentírás összes 66 könyvét bejegyzem folyamato
san.

Én és a Biblia

Eltökéltem, mivel szeretem olvasni a Bibliát, hogy bejegyzem
a blogomba mind a 66 könyvét. Amit el is kezdtem, 2008 táján,
/ahogy indult a blogoldalam/ a Károli Gáspár fordítással.
Később súlyos függőségbe estem. Emiatt elhagytam a blogom.
/2015. májusától kezdték a megvonást.
Ez egy benzodiazepin volt, aminek nem írom ide a nevét. Azt csináltam rosszul,
hogy a megszabott adag többszörösét kezdtem, majd rászoktam
beszedni egy évtizeden át! Így váltam függővé.
Jelenleg, 15 hónap elteltével, egy ilyen komoly
függőségből még nem beszélhetek gyógyult állapotról. De az Istenbe
vetett hitem, az imák, a sok olvasás és a tettek nagyon sokat
segítettek,segítenek(!) terápiával együtt. Köszönöm az új élet
lehetőségét Istenemnek, Jó Atyámnak. Csak azt és annyit szedek,
amire nekem már végig szükségem lesz, hogy kielégítőnek nevezhessem
az állapotomat./ Visszatértem, javultabb állapotban, és buzgalmam nem
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 02:38
4 Mózes 16-20-ig terjedő fejezetei
16. fejezet
1Kórah, Jichárnak a fia, aki Lévi fiának, Kehátnak a fia, felkelt Dátánnal és Abirámmal(akik Eliáb fiai)és Ónnal(Pélet fiával), akik egyébként Rúben fiai voltak.2Felkeltek Mózes ellen, ők és még kétszázötven ember Izrael fiai közül, a közösség fejedelmei, az összejövetelre hívottak, hírneves férfiak.3Összegyűltek hát Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik:,,Elegünk van belőletek, mert az egész közösségből mindenki szent, és Jehova közöttük van. Miért emelitek hát magatokat Jehova gyülekezete fölé?"4Amikor Mózes ezt meghallotta, azon nyomban arcra borult.5Így szólt Kórahhoz és egész közösségéhez:,,Reggel Jehova tudatja majd, ki tartozik hozzá, ki szent, ki közeledjen hozzá;és akit kiválaszt, az közeledjen hozzá.6Tegyétek a következőt:vegyetek tűztartókat magatoknak, Kórah és egész közössége,7tegyetek azokba tüzet, és rakjatok rájuk füstölőszert Jehova előtt holnap, és akit Jehova kiválaszt, az a szent. Elég belőletek, Lévi fiai!"8Mózes még ezt is mondta
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 02:07
2016. augusztus 24., szerdai Napiszöveg
"Ki- ki pedig az ő saját munkáját
próbálja meg, és akkor egyedül
önmagára nézve lesz oka az ujjon-
gásra" (Galácia 6:4).

Mindannyian részt vállalhatunk a
legkülönlegesebb feladatból, melyet
ember kaphat: Jehova munkatársa-
iként hirdethetjük a jó hírt! Ez egy
olyan megtiszteltetés, melyet nagy-
ra kell becsülnünk. Amíg Sátán
világa áll, talán nem tehetünk any-
nyit Jehova szolgálatában, ameny-
nyit szeretnénk. Azon például nem
tudunk változtatni, hogy milyen csa-
ládi kötelezettségeink vannak, vagy
hogy milyen az egészségünk. De
nem kell túlságosan letörnünk emi-
att. Soha ne becsüld alá, hogy Isten
munkatársa lehetsz, tanúskodhatsz
a nevéről, és bármikor beszélhetsz
másoknak a Királyságáról. A lényeg
az, hogy te megteszed, amit tudsz,
és hogy imádkozol azokért a testvé-
rekért, akik többet tudnak tenni. Ne
feledd: Jehova szemében mindenki
drága, aki dicsőíti az ő nevét!
w14
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 00:38
4 Mózes 11-15-ig terjedő fejezetei
11. fejezet
1A nép pedig olyanná vált, mint azok, akik rossz sorukra panaszkodnak Jehovának. Amikor Jehova ezt meghallotta, haragra gerjedt, és felgyulladt ellenük Jehova tüze, és megemésztett közülük némelyeket a tábor szélén.2Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, ő pedig könyörgött Jehovához, és a tűz kialudt.3Taberának nevezték el ezt a helyet, mert felgyulladt ellenük Jehova tüze.4A köztük lévő elegy nép pedig kifejezésre juttatta önző vágyakozását, és Izrael fiai is újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták:,,Ki ad nekünk húst enni?5Emlékszünk a halra, amit egykor Egyiptomban ingyen ehettünk, az uborkára, a görögdinnyére, a póréhagymára, a vöröshagymára és a fokhagymára!6Most azonban eltikkadt a mi lelkünk. Szemeink mást sem látnak, csak mannát."7A manna pedig olyan volt, mint a koriandermag, és úgy nézett ki, mint a bdelliumgyanta.8A nép szétszéledt, összeszedte azt, megőrölte kézimalomban vagy megtörte mozsárban, és megfőzte fazékban vagy kerek kenyeret készített belőle. Olyan volt az íze, mint
charlotteani, 2016. augusztus 24. szerda, 00:15
Miért tagadja a Magyar Honvédség szóvivője a tűzszerész-tragédia túlterheltség-okú bekövetkeztét - NORMÁLIS...?
'csikoska'! Ami pedig a HOLD = MELLÉKBOLYGÓ témát illeti, abban, EZ a döntő érv:
http://egyetemi.hu/fajlok/foldrajz/9.%20%C3%A9vfolyam/BEKG_FOGALOM TAR.pdf

(Vagy rá-klikkelsz, vagy bemásolod, ahová kell...)

Egyébiránt: Te és Decotext olyanok vagytok, mint a légypapír a szirti sasnak: ragacsosak vagytok ugyan, de nem én ragadok rátok (ahhoz TÚL NAGY falat vagyok számotokra), hanem ti, rám!...
(Nagy különbség...)
foxworkinspace, 2016. augusztus 24. szerda, 00:12
1/66
Képek, videók
Ancsától szintén a hétvég
csalogany13
2015. április 11. szombat, 12:49
Szintén WTF
nor-bee
2014. január 08. szerda, 18:16
szinten_forditott_nara ncs
erzsikepuskas
2013. december 18. szerda, 08:17
Szintén Veronika alapjára
csalogany13
2013. február 22. péntek, 09:14
Itt szintén Én vagyok.JPG
farkas1945
2012. szeptember 10. hétfő, 14:22
Jane Eyre szinten.gif
charlotteani
2012. augusztus 01. szerda, 00:19
szintén
eletmod2
2012. június 02. szombat, 18:35
szintén első udvar.jpg
wob
2012. május 12. szombat, 22:09
Szintén ....png
eszter721
2012. április 29. vasárnap, 16:03
DL Mentális szinten.jpg
szuromieszter
2012. április 28. szombat, 17:00
szintén kosárban 3 kiskut
sarkadykati
2012. április 01. vasárnap, 22:16
ez szintén ott van
marta51
2011. október 19. szerda, 10:19
Kellemes délutánt
eckerkata
2016. augusztus 23. kedd, 16:47
Mindenkinek kellemes időt
farkasterezia
2016. augusztus 22. hétfő, 17:28
Kellemes hétvégét
farkasterezia
2016. augusztus 22. hétfő, 17:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.