Regisztráció  Belépés
2018. június 25. hétfő | 26. hét | 176. nap | 04:32 | Vilmos
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tompa Mihály - Virágregék. Előhang.
Virágregék.

Előhang.

Szent természet! dajkálkodó anyám,
Szeretlek én kimondhatatlanul!
Gyönyör s megnyugvás lelke száll reám,
Lombod, virágod ha sarjad, ha hull.
Tanulni menvén hozzád: megjövök
Édes kincsekkel, mint a fürge méh,
Megkönnyebbűlök karjaid között,
Ha szivem bú, szemem köny terhelé.


Járok sivatag szikla-ormokon,
Hol a tél örök hóágyat vete;
Zuhatagok kő-párkányára von
A mélység vonzó, vad igézete;
Eltekintek a sugár fenyveken,
A kis mohon, kit a vén szirt növel:
S magam mindig boldognak érezem
A fenséges természethez közel!

Szilaj viharban zúg a rengeteg,
S távol nyögést, sirámot hallani;
Majd megdöbbentő csendet öltenek
Üres templomként, völgye, halmai;


Mi rebben, suttog néha rejtekén,
Holott
chillik, 2018. április 25. szerda, 02:11
Tompa Mihály - Diósgyőr.
természetet?

Ott állott, sok századdal innen,
Diós Pál egyszerű laka,
Amelyre árnyat és gyümölcsöt
Egy óriásfa hullata.

Diófa volt ez, a családnak
Vetése, sója, tehene;
Gyümölcsiből annyit beszerzett,
Hogy újig érőt ért vele.


Vadász volt Pál, biztos kezétől
Halomra hulltak a vadak;
Bár egyszerü s irás-tudatlan:
Gondolkodó és hallgatag.

A bérctetőn, a zuhatagnál
Órákig elmerűlve állt;
És pontos szemmértékre vette
Az elnyuló völgyet, lapályt.

Egyszer, borútlan nyári délest,
Hogy a diófa hűsiben
- Körűlhevervén kis családja, -
Pál gazda csendesen pihen:


Merőn néz a távolba, mintha
Törődne titkos terveken;
S egyet sohajt: hogy is nem adtál
Nekem sok kincset, Istenem!

Oh oh! kiált a felesége, -
Hová beszélsz?
chillik, 2018. április 25. szerda, 02:08
Szemtől szemben egymással
körülöttem, és valami a lelkem mélyén nagyon vágyott arra, hogy otthon maradjak és dolgozzak. Ám aznap volt a február 1-jén kezdődött betegség 14. napja - éppen Valentin-nap! Meg kellett őt látogatnom. Útban a szobája felé, benéztem a kórház virágüzletébe. Még csak délelőtt 11 óra volt, de már minden alkalmi csokrot elvittek. Akkor elhatároztam, hogy valami nagyot választok, és megragadtam a legnagyobb és legdrágább csokrot a hűtőből, egy óriási, sárga virágokból álló zuhatagot. Pár lépés választott el a kórterem ajtajától, mikor feleségem - megérezve jelenlétemet? - kikukucskált. Tekintetünk találkozott, és az ajtóban szorosan átöleltük egymást. A virágok látványától szeme könnybe lábadt, és halkan ezt suttogta:
- Életemben nem láttam még ilyen gyönyörű virágokat!
Ez így azért nem volt igaz, mindenesetre értettem, mire gondol.
A jeles dátum napjára régen eltervezett programunkat persze el kellett halasztanunk. (Mikor a gyerekek kicsik,
kalmanpiroska, 2018. március 27. kedd, 12:51
Tompa Mihály - A tó leánya.
istenadta
A nagy sietségnek miatta.

A táj ifjú fuvalmi játszván,
Űzék egymást lombok nyilásán,
És pajkos évődési kedvben,
A patakhoz egyik lelebben.


Harasztot dob reá, hogy űzze,
S meg-megborzasztja csókja hűse,
Majd habruháját gyűri, tépi,
Ki vagy? susog faggatva néki.

'A tó leánya!... s hogy te bántasz
Szellőke! nem szép...' lőn a válasz.
S a zuhatag a szirtek élén
Megszólal: »hagyd őt menni békén!«

Kerek bokrán a szil-bereknek,
Mint a fehér lepék, megűlnek
A fuvalmak. - S a zuhatag szól,
A réti tó- és a patakról:


»Élvén zaj nélkűl és szerényen,
Kerek tó állt a sík vidéken;
És történt, hogy belészerettek,
A fényes nap s a barna felleg.

Küzködve egymás ellen, a két
Szerelmes
chillik, 2018. március 14. szerda, 01:03
Tompa Mihály - A fénybogárról.
lebegése;
Mosolya: ifju
Rózsák feselése.


És megjön a nyár,
A nap süt, éget;
S a szép kikeletre
Hoz gyászos véget.
- Nem szól a csurgó
Halmok vidékin, -
Hervadt koszorúján
Nincs illat és szin.

Árván maradt a
Tavasz leánya;
S diszét buvában
Elveszti, lehányja.
Magát elrejtve
A rengetegbe,
Kietlen barlang
Homályán lappang,
S zuhatag mellett; -
De nem lel enyhet.
Nem védi cser, szil,
Mint a tüzes nyil:
A nap sugára
Lövelve reája.


Ő is beteg lesz,
S érezve végét:
Bejárja éjjel
A bérc vidéket,
És mig bucsúzik,
Bágyadt szemének
Könycseppje elhull...
- S a köny megéled...
Belőle kékes
Smaragdfény árad,
Életet adván
A fénybogárnak.
chillik, 2018. február 08. csütörtök, 04:54
Hozzád mennék...
Csontos Gabriella:

Hozzád mennék...

Tengernyi széles rónaságon baktatok,
s előttem lebegő árnyként vezet egy délibáb...
Tengernyi széles pusztában barangolok...
szemem előtt ég egy vakító, gyönyörű láng.

Él valami, mint égő csipkebokor,
mely szavával igazán hozzám szól...
Él s tűzvarázzsal engem megláncol...
s léptemet vezeti hozzád - mert nekem jó.

Mennék töviseken át, melyek szúrnak,
gyötörnek, vágnak, sebeket ejtenek...
Mennék feléd égő lángtengeren s haboknak
fojtó örvényén át, mit adnak tengerek...

Mennék zúgó rianásokon, vad zuhatagon,
átkelnék száraz, gyötrő, szomjas sivatagon...
Mennék feléd, hozzád akár fájó kínokon...
de megérkeznék egy lángoló hajnalon!
aranyoslila, 2018. február 02. péntek, 21:32
Tompa Mihály - Újévi üdvözlet
a szó nem érthető. -


Felőled aztalig tudjuk, hogy élsz!
Nem szónokolsz az utcák szegletén,
Utálod a cégért, a sípolást!
Munkálkodol csendben s láthatlanúl,
Szolgálod a müveltség szent ügyét,
Terjesztve: ami szép, hasznos, nemes,
Mi szívet, elmét von, javít, emel;
Kezedből a mag nem sziklára hull,
De jó földben, gazdag termést mutat.
... Látunk sokat, ki zuhatag gyanánt
Zajongva és dagályosan rohan,


Elnyomja a szót, mely lágy s emberibb;
S szétloccsanván az ugró szirtein:
Por- és köddé oszlatja fel magát.
Te zajtalan futsz, mint a mély folyam,
Mely csendesen tágitja a medert,
S virágba, zöldbe vonja a mezőt;

Ösmeréd-é, szerény, jutalmadat!?
Az nem csinált s olcsó kitüntetés,
De, mellyel e széles Magyarhaza
Derék
chillik, 2017. december 29. péntek, 06:14
Előhang
Tompa Mihály

Előhang

Szent természet! dajkálkodó anyám,
Szeretlek én kimondhatatlanul!
Gyönyör s megnyugvás lelke száll reám,
Lombod, virágod ha sarjad, ha hull.
Tanulni menvén hozzád: megjövök
Édes kincsekkel, mint a fürge méh,
Megkönnyebbülök karjaid között,
Ha szívem bú, szemem könny terhelé.

Járok sivatag szikla-ormokon,
Hol a tél örök hóágyat vete;
Zuhatagok kő-párkányára von
A mélység vonzó, vad igézete;
Eltekintek a sugár fenyveken,
A kis mohon, kit a vén szirt növel:
S magam mindig boldognak érezem
A fenséges természethez közel!

Szilaj viharban zúg a rengeteg,
S távol nyögést, sirámot hallani;
Majd megdöbbentő csendet öltenek
Üres templomként, völgye, halmai;
Mi rebben, suttog néha rejtekén,
Holott hangosan szólni nem merek?...
Talán láthatlan leskődnek felém
Lombok megől az erdő-szellemek?

Hallgatom a bokron a
evavicus, 2017. szeptember 18. hétfő, 16:19
Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap vértanú
akarata szerint szenvednek, ajánlják lelküket jó cselekedeteikkel a hűséges Teremtőnek.
Ez az Isten igéje.
1Pét 4,12-19

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából. 7a. vers.
Előénekes: Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor az emberek ránk támadtak,
akkor elevenen elnyeltek volna, úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
Hívek: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából.
E: Elnyelt volna minket akkor a víz, a zuhatag elsodorta volna életünket, * elragadtak volna a tajtékzó hullámok.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár a vadászok hálójából.
E: A vadászháló szétszakadt, és mi szabadok lettünk.
Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
Zsolt 123,2-3.4-5.7b-8

ALLELUJA
Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk! Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. - 6. tónus
EVANGÉLIUM Szent
maroka, 2017. augusztus 24. csütörtök, 08:00
József Attila – Kerekasztal
József Attila - Kerekasztal

Óh kerek világ kerek asztala,
éhesen ültem én melletted mindig.
Terülj most nékem, kezemből behinti
szürkeséged rózsák zuhataga.

Terülj most nékem. Ült-e valaha
eléd bosszús istent rendelő vendég?
És könyökölt-e így? Tudod-e nemrég
szivem vérfoltos abroszod vala.

És teritettem rajta mindeneknek,
faló farkasnak, öklendő ölebnek
s most itt révedek rajtad éhesen.

Mondd, megdicsérnél-e, ha szólni tudnál?
Vagy lábaiddal tőlem messze futnál,
hogy ne boruljak asztalomra sem?

1928
chillik, 2017. július 23. vasárnap, 05:01
118 éve született Ernest Hemingway Nobel-díjas regényíró
ember valami jobbat talál." (y)

Saját életének kalandjai adták legsikeresebb regényeinek témavilágát. Korai háborús kalandjaiból és tapasztalataiból építette fel első igazán világhíres regényét, a "Búcsú a fegyverektől"-t.

Életszemléletének alapja a tevékenység megbecsülése. Hirdette, hogy az eredménytelen munka többet ér a semmittevésnél. Ennek az erkölcsi értékelésnek legszebb példája terjedelmes elbeszélése: "Az öreg halász és a tenger".

Regényei
(1925) Tavaszi zuhatag (The Torrents of Spring)
(1926) Fiesta, a nap is felkel (korábban Különös társaság) (The Sun Also Rises)
(1929) Búcsú a fegyverektől (A Farewell to Arms)
(1937) Gazdagok és szegények (To Have and Have Not)
(1940) Akiért a harang szól (For Whom the Bell Tolls)
(1950) A folyón át a fák közé (Across the River and Into the Trees)
(1952) Az öreg halász és a tenger (The Old Man and the Sea)
(1962) ... (Adventures of a Young Man)
(1970) Szigetek az áramlatban
ronix, 2017. július 21. péntek, 14:39
Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk
vagyunk, mégis sok embert gazdagítunk; semmink sincsen, mégis a miénk minden.
Ez az Isten igéje.
2Kor 6,4-10

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Válasz: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából. 7a. vers.
Előénekes: Ha nem lett volna velünk az Úr, * amikor az emberek ránk támadtak,
akkor elevenen elnyeltek volna, * úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
Hívek: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
E: Elnyelt volna minket akkor a víz, † a zuhatag elsodorta volna életünket, * elragadtak volna a tajtékzó hullámok.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából
E: A vadászháló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
Zsolt 123,2-3.4-5.7b-8

ALLELUJA
Áldott legyen az Isten, a minden vigasztalás Istene! * Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban. 2Kor 1,3b.4a - 4 g.
maroka, 2017. június 01. csütörtök, 08:12
1/20
Képek, videók
tompa mihály.png
chillik
2017. november 01. szerda, 11:34
Tompa Mihályhoz.jpg
chillik
2017. szeptember 27. szerda, 06:11
Ének Tompa Mihályhoz 01.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Ének Tompa Mihályhoz 02.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Tompa Mihály.jpg
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:04
Tompa_Mihály_Vasárnapi _Új
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:03
Tompa Mihály szobra.jpg
maria_kadar_148
2014. április 09. szerda, 15:11
Tompa Mihály 2
taltos1
2014. február 06. csütörtök, 22:25
Tompa Mihály 1
taltos1
2014. január 27. hétfő, 20:57
Tompa Mihály
angyalcsillag
2012. október 03. szerda, 02:52
-Tompa Mihály.jpg
farkas1945
2011. február 26. szombat, 11:10
Tompa Mihály
macikucko
2010. április 26. hétfő, 16:33
Mélységben
sanci81
2018. május 17. csütörtök, 17:17
Ki akarsz húzni a mélység
katalin_53
2017. október 05. csütörtök, 16:03
Mélységek felett 01.jpg
chillik
2017. július 06. csütörtök, 04:58
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.