Regisztráció  Belépés
2018. június 22. péntek | 25. hét | 173. nap | 15:19 | Paulina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tompa Mihály - Két szomszéd vár.
https://image.ibb.co/jGd1Mx/K_t_szomsz_d_v_r_03.jpg [/kep]

Hogy ha már a földiekhez
Kötve vannak: nyitva lenne
A két vár a két leánynak,
Vigalomra, védelemre. -

Zöld halomtetőre épült,
Hol a szűk völgy keble tágúl,
S oly közel, hogy a madár-szó
Áthallatszott ablakábúl.

Ablakában, csarnokában
Láthatatlan hárfa zendűl,
És beszélnek a virágok
Boldogságról, szerelemrűl.

Csarnokában nincsen éjjel,
Élet árad, úszik a fény;
Felkél a szobor helyéről,
Kőmellébe vér szökelvén.


Ilyen a tündér lakása,
Fényes zengő csarnokával;
Honnan egymást látogatni
Keskeny völgyön lengnek által.
Egykorúak és egyenlők
Úgy kellemre, mint alakra;
És hogy egymást mint szerették,
Példa rá az életalma.

Egy-egy almát adva nékik,
Monda anyjok: e gyümölcsben
Éltetek van rejtve,
chillik, 2018. április 25. szerda, 02:06
Nemesapáti kegyhely
1248-ban már írásos emlékkel rendelkező Miród-forrás, Mária-kegyhely.
Szent kereszt és forrás.
Zala megyében van. Kegyszobor - a tölgyfából faragott szobor, valószínűleg a felvidéki Szakolcáról érkezhetett ferences testvérekkel együtt 1649-ben. A szobor a Fájdalmas Szűzanyát ábrázolja. Azóta többször átfestették. Az eredeti színét megtartva 1938-ban helyreállították és zománcozták. Az első gyógyulások után áthelyezték a főhelyre az oltárra. 1890-ben villám vágott a templomba, de csak az oltárlépcsőt rongálta meg az ott lévő szobornak nem esett baja. Később díszes faragvánnyal vették körbe, melyet valaki 1911-ben petroleummal lelocsolt és elégette, de a kegyszobor nem égett meg
További gyógyulásokról festmény készült és a templomba van elhelyezve. A bécsi asszony gyógyulása, a megvakult katona, a tűt nyelt kisfiú, keze-lába bénult kisfiú gyógyulásainak esetei.

..........Dávodi Bakó Ádám papköltő írt verset a csodás gyógyulásról.
Óh, e szobor némán szebben beszél
maroka, 2018. február 21. szerda, 13:50
Tompa Mihály – Kőasszony
tátongott eléje...
Szivén kétség, arcán zavar,
Szegény nő, tán halni akar?


S készül magát a mélybe vetni,
Gyalázatot, kint eltemetni...?
Igen... még a várhoz pillantva át:
Megcsókolá utószor magzatát,
S beállt a vég, a szörnyü pillanat,
Bukásra ingadoztak lábai...
De míg elmulnék egy rövidke perc:
Kővé meredtek minden tagjai.
S a barna sziklacsúcs felett,
Hideg szobor emelkedett.
A vígadó várból pedig
Az éj felén,
Örökre eltűnt a fiú,
A vőlegény.
------


Hová lőn a fény, és a vígalom?
Lipócvár puszta, század-dulta rom;

Ki a falak felett parancsola:
Nevével, mint az árnyék elhala;

De a kőasszony áll a bérc felett,
Fogván ölében a kis gyermeket.
chillik, 2018. február 16. péntek, 05:45
40 ember lakja az aprócska magyar falut
részét képezik. A környéket járva eljuthatsz a helyi temetőbe, találkozhatsz egy Mária-szoborral és egy Szent László-szoborral. A király, akiről a település a nevét is kapta, szívesen vadászott erre.
Püspökszentlászló már felkészült a turisták fogadására. A harangláb mellett pihenésre
bordat, 2017. október 15. vasárnap, 14:19
Tóth Árpád - Az új isten
Tóth Árpád - Az új isten

Új isten szól hozzátok, emberek!
Nem templomok setét hajóin úszó
Tömjén között ragyog fel tűz-szeme
Barnult szentképek arany keretéből,
Nem oltárok gyertyái közt fehérlik
Alabástrom közönnyel hallgatag,
Hívők csókjától koptatott szobor,
Nem méla, hosszú, vont litániák
Cukros hullámát untan szürcsölő
Egek lakója!
Nem!
Új isten ez!


Új isten szól hozzátok, emberek!
Nem ég szülötte Ő! Nem mennyben él,
Nagymessze tőlünk, titkos ismeretlen,
Ki arca elé vonta az eget,
Mint egy hüvös, nagy kékselyem palástot,
Nem!
Ó, de nem is föld bálványa Ő,
Mint ama Mammon, aki ült hizott
Gőggel rajtunk, s szájától milliom
Élősdi csáp kígyózott szerteszét,
S a szürcsölő, szívó karok befonták


A szűzek testét, s
chillik, 2017. október 01. vasárnap, 03:01
Lévay József
meg-megedzi
Jó erőd, ha lankad. -

Hervad, ujul a természet,
Minden évben látod
S a végálmot szemeidre
Biztonbizva várod.

Jobb hazába vágyó lelked
Nem szoritja kétség
S fényes utat tár elődbe
Az örök setétség!

A SZOBOR BESZÉL

Áll a szobor magas talapzaton,
Hozzám beszél, figyelve hallgatom :
>Isten hozott, te régi hű barát!
Gondoltam én itt is gyakorta rád,
Itt, hol sok év előtt szülő hazám
Porondján ércz-alakká változám,
Halott érczczé, de melyben nincs kihalva,
Él s működik még szellemem hatalma.

A gyors idő folytát szemlélem itt:
Árján viszi a lét küzdelmeit.
Hulláma föl-fölhág, meg' visszahull,
így foly örökké változatlanul.
Ezt
menusgabor, 2017. szeptember 16. szombat, 15:00
Abigél /Szobor a Sopron-iSzívszanatóriumban/:Dáma Erdős Anna
Dáma Lovag Erdős Anna verse:

Abigél
/Szobor a Sopron-i Szívszanatóriumban/

Öreg fenyők sűrűjében
Abigél áll nagy fehéren
Mint, ha várna, mint, ha hívna
Ő a szívek gyógyítója

Beteg szívek hozzá járnak
Toboza hull a fenyőfának
Mókus szalad ágról ágra
Boldog, ha a makkot megtalálja

Abigél is azt sugallja
Ide vezet a vándor útja
Sors útjai itt összeérnek
Hol öreg fenyők ölelkeznek

Ciklámen nyílik erdő mélyén
Játszik a napsugár betekintvén
Csend honol most az erdőn
Madár dalol távol zengőn

Abigél vár én is megyek
Gondolataim repítenek
Fáradt szívem megnyugtatom
Lesz még nekem boldog napom

Abigélnek elmesélem
Hogy élem az életem
Ő csak hallgat áll magában
Megnyugodtam, míg itt
lovagdamaerdosanna, 2017. szeptember 09. szombat, 09:42
Míg jöttöd várom
Kiss Jenő

MÍG JÖTTÖD VÁROM

Rád gondolok, te csöppnyi ismeretlen,
ki élsz már, bár még nem vagy a világon,
ki vagy már, noha lényed még titok,
éber valóság s mégis félig álom,
rád gondolok, míg jöttöd várva várom.
Ha sejtenéd, mi ez a néhány óra!
Ha sejtenéd, mi nékünk és neked!
Ez az, mikor már nem embrióra
tekintünk rád. Már ember a neved!
Ember, ki a fejlődés kezéből
átvette már a talentumokat.
Szobor, mely várja fölszakadni leplét,
még ki nem mondott zengő gondolat.
De hát mit tudhatsz erről, te kisember!
Csak én csodálom lám az életet,
én ujjongok fel, hogy már él az ember,
amikor még meg sem született!
Él, él az ember, még mindenek előtte
az anyakönyvbe írnák a nevét.
Túl minden szürke földi valóságon.
Félig való csak, félig édes álom.

Él az ember! Körötte ős setét.
Sötét az őrző anyaméh sötétje,
az idő méhének ősmelege.
öröktől fogva abban él a
evavicus, 2017. augusztus 30. szerda, 14:42
Jeles napok és népszokások - Pünkösd - Csíksomlyói búcsú
szellemiségű fejedelem, akihez az 1568. évi világhírű vallásszabadság törvénye fűződik, 1567-ben a még nem létező unitárius egyház részéről erőszakkal lépett volna fel a székelyföldi katolikusok ellen.
Az 1658-ban kezdődő és egészen 1661-ig tartó török-tatár támadások súlyos csapást jelentettek az erdélyiek számára. Jelentős területeken kipusztították a magyar lakosságot. 1661-ben a török-tatár csapatok a templomot és a kolostort is felgyújtották, de belső berendezése a Szent Antal oltár és a Mária szobor megmenekült a pusztulástól.
Csíksomlyó látképe (1856)
A Csíki Lapok többször is írt a csíksomlyói búcsúról:
,, A csiksomlyoi bucsu. E kegyeletes vallásos ünnepélyre vármegyénkből és a szomszédos megyékből az idén is nagy számban gyültek össze a hivők. A rendes körülmények között csendes Csik-Somlyót szokatlan jövés-menés és zaj tette élénkké már az ünnepet megelőző napokban. A vásárosok, épen mint egy sokadalomra, igen nagy számban gyültek össze s minden felhasználható teret
koszegimarika, 2017. június 03. szombat, 07:45
Babits Mihály – A zengő szobor dala
Babits Mihály - A zengő szobor dala

A hajnal fénye rezzenésén
a puszta szobra hangot ad:
a hajnalt elaludni, ember!
nem resteled rest álmodat?
Ha későn ébredsz, fönn a nap már
és erős fénye szúr, vakít
s te meghökkenve dörzsölöd majd
sötéthez szokott szemeid.

"A gyáva faj, a törpe lelkek..."
Aludni ugye jólesik?
Ha alszanak nem kell mozogni
s hogy élnek, észre sem veszik.


Kelniök kell! Szavammal őket
felrázni akarom s tudom!
A hajnal harci trombitása
a lelki ébresztőt fuvom.

Kelniök kell, ébredniök kell!
mert mi, mert mi ébren vagyunk.
Haljon meg, ki aludni kiván:
a sírban majd békét hagyunk.
Ki lelkes állat, ne legyen kő,
Ki él, az éljen igazán,
Kin embertest az uniformis
ember legyen ma új csatán.
chillik, 2017. május 20. szombat, 04:48
Babits Mihály – Reggeli templom
magas lépcsején;
zengnek harsány prédikációk.

De a padsor ott köröskörül
lobogókkal szinte elröpül.
Drága zászló, máriás!
Drága ének, csengő, áriás!


Színek, hangok.

Mint a versem, e templom olyan:
int a lecke komolyan,
de mert minden színes-hangos itt,
ez a lecke nem busít.

Ó ezek a zengő, mély szinek!
Vörös lámpák vérzenek!
Szent szoborkák, bókos angyalok
dús fején az arany fölsajog.


Minden ablak tarka, szép üveg:
és ha reggel a pallón az Úr
napsugara jár, a szent ecset,
skárlát csöppen róla és azúr.

Ez a templom példázhatja még
az életet; mély értelme bús;
de ha nézed tarka, szép szinét,
örömökkel koszorúz.
chillik, 2017. március 14. kedd, 19:24
Varjas Endre: Lévay emlékezete.
Varjas Endre:

Lévay emlékezete.

Ott küzdött, harczolt ő az első sorba',
A zászlót ott lengette biztatón, -
Aztán egyszerre csak ledőlt a porba,
Seregét elfogta a fájdalom.
- Majd leihangzott mélán, gyászosan a dal.
. . . Szemökben könny, szivükben jaj fakadt,
Kik körülállták elnémult ajakkal
Vezéröket s a gyászos ravatalt.

Eltűntek, múltak már azóta évek
És im a lant még most is fájva zeng.
S hangzik a bús harangszó és gyászének,
Mikor szivünk ő rajta elmereng.
De e nagy fájdalom csak azt mutatja,
Hogy nem felejtve él még emléke,
S ott áll keblünkben a vezér alakja,
Mint a nemes erény igaz képe.

Mert a mióta Úr szolgája, lett ő
S magára ölte egyszerű talárt:
Nagyratörő, nemes szivében zengő
Viszhangra csak a jó s a szép talált.
- az >oltár< gyújtott ihletet szivében;
Innen vevé ő nagy és szent hevét,
Melylyel dicsően ott vitt a harcztéren,
Mikor a
marcyt, 2016. május 27. péntek, 05:00
1/6
Képek, videók
tompa mihály.png
chillik
2017. november 01. szerda, 11:34
Tompa Mihályhoz.jpg
chillik
2017. szeptember 27. szerda, 06:11
Ének Tompa Mihályhoz 01.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Ének Tompa Mihályhoz 02.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Tompa Mihály.jpg
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:04
Tompa_Mihály_Vasárnapi _Új
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:03
Tompa Mihály szobra.jpg
maria_kadar_148
2014. április 09. szerda, 15:11
Tompa Mihály 2
taltos1
2014. február 06. csütörtök, 22:25
Tompa Mihály 1
taltos1
2014. január 27. hétfő, 20:57
Tompa Mihály
angyalcsillag
2012. október 03. szerda, 02:52
-Tompa Mihály.jpg
farkas1945
2011. február 26. szombat, 11:10
Tompa Mihály
macikucko
2010. április 26. hétfő, 16:33
A völgy alvója.jpg
chillik
2018. május 05. szombat, 06:14
0 volgy_to havas hegy.jpg
lovaszmarika
2018. április 24. kedd, 17:18
wass_albert_a_volgyek_ van
menusgabor
2018. február 17. szombat, 14:35
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.