Regisztráció  Belépés
2018. március 20. kedd | 12. hét | 79. nap | 02:58 | Klaudia
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Tompa Mihály - Bosnyák Zsofia.
dögvésznek fegyverével,
Kicsiny- s nagyostul a szorgalmas népet
Még annak mondjam: hála, hála néked!
Nem! aki öl, temessem is!
Hollókkal bár, mit tudom én!
De embernek, ki a holtakhoz ér:
Halál, halál fején!'


Haragban igy zúgván az úr,
Nejét elhagyta végre;
Ki a feszűlet zsámolyán
Buzgón borúla térdre.
Imádkozott... s ment, - a kunyhók beteg
Lakói tőle vigaszt nyertenek,
Kezében gyógyir és kenyér vala...
- S ki űl gyémánt-tollal kezében
A jótett könyvénél mennyégben:
Jegyzett az Úrnak angyala.


Csendes a világ, a vár zajtalan;
Ébren csak a kegyes Zsófia van.
Ki késő éjszakán
Elhagyja várát egyedűl,
Hogy felkeresse a helyet,
Holott a hét kiszenvedett
Testvér holtteste hidegűl.
A hölgy félénk, az éj
chillik, 2018. március 04. vasárnap, 05:31
Marienbadi elégia
bölcsen, vidáman
a perc szemébe! Rajta, egy se vesszen!
Használd javadra, bizakodva, bátran,
munkádban éppúgy, mint a szerelemben!
Légy mindig egész, s légy gyermek szivedben,
így minden leszel, leszel győzhetetlen!"

Könnyű teneked, gondoltam, egy isten
a perc kegyét társul rendelte melléd,
s míg veled van, magában látja minden
egy-egy pillanatra a sors kegyeltjét;
nekem baljós jel, hogy ím messzehagylak -
Égi bölcsesség mit ér itt vigasznak!

Már messze vagyok! Mit kíván e kétes
pillanat tőlem? Nem tudnék felelni.
Némi jót is fűz még ugyan a széphez;
de ez csak teher, jobb lesz eltemetni.
Féktelen vágy űz, sóvár, örök ínség -
Sírni, végtelen, nincs itt más segítség.

Zuhogj hát, könny, ömölj, föltarthatatlan -
De soha ki ne oltsd a tüzet itt benn!
Fájdalom őrjöng, egyre szilajabban,
élet és halál csatázik a szívben.
Írt lelhet a test, hűteni e nagy kínt;
evavicus, 2018. január 18. csütörtök, 15:17
A karácsonyfa története
Télidőn, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők fedik el a mennybolt kékjét és a napkorongot - a lelkünk is megdermed ilyenkor, és a kedvünk is olyan, mint a fogyó hold.
És akkor egyszerre szétnyílik a vastag felhőzet, az égből előtör egy varázsos fénynyaláb, s előbb Mikulás apó szánkója szántja végig a látóhatárt, majd angyalok csapata száll a földre, vigaszt, reményt, hitet, ragyogó gyertyafényes karácsonyfát hozva palotába és kunyhóba, csüggedt lelkünket fénysugárba vonva.
A mi otthonunkba minden évben kéktűjű, ezüstös ágú, sudár törzsű fát hoz a nekünk kijelölt angyal, melyet mindig a beteljesülő vágy örömével fogadtam.
Pedig soká nem ismertem történetét, míg egyszer egy angyalka elmesélte nekem. Én ezt most tovább mesélem, hallgassátok csak:
Valamikor réges-régen kicsiny zöld fenyőfácska álldogált az erdő szélén, azt sem tudva, honnan jött - egyszer csak kinőtt a földből és itt volt.
Előtte pázsitos tisztás terült el, mögötte sűrű sötét erdő. A
sanci81, 2017. december 23. szombat, 15:01
A karácsonyfa története
A karácsonyfa története

Télidőn, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők fedik el a mennybolt kékjét és a napkorongot - a lelkünk is megdermed ilyenkor, és a kedvünk is olyan, mint a fogyó hold.

És akkor egyszerre szétnyílik a vastag felhőzet, az égből előtör egy varázsos fénynyaláb, s előbb Mikulás apó szánkója szántja végig a látóhatárt, majd angyalok csapata száll a földre, vigaszt, reményt, hitet, ragyogó gyertyafényes karácsonyfát hozva palotába és kunyhóba, csüggedt lelkünket fénysugárba vonva.

A mi otthonunkba minden évben kéktűjű, ezüstös ágú, sudár törzsű fát hoz a nekünk kijelölt angyal, melyet mindig a beteljesülő vágy örömével fogadtam.

Pedig soká nem ismertem történetét, míg egyszer egy angyalka elmesélte nekem. Én ezt most tovább mesélem, hallgassátok csak:

Valamikor réges-régen kicsiny zöld fenyőfácska álldogált az erdő szélén, azt sem tudva, honnan jött - egyszer csak kinőtt a földből és itt
sz719eszter, 2017. november 29. szerda, 19:19
Szilágyi Domokos
élnek - rokonok
a Kárpátoktól le Vasig;
s itt benn és odakünn konok
dühvel marják egymást: mit elvet
az egyik, az a jó az ellen-
félnek; s egy-gyöngyünket, a nyelvet
disznók elé szórjuk, a szellem
őrét hátulról ütjük főbe,
mint se tatár, török, se német
nem bírta, és "tejfoggal kőbe..."
s szánk a másik száját enné meg -
cigány egy nép, nem `tesz`, csak jajgat,
hogy ez s az 'eladta' magát,
és az s ez el fogja előbb -
utóbb.
Feleim, vigasztalhat,
hogy jól becsapja a vevőt.
Véres porond. Korlát, se gát.
Önkéntes gladiátorok:
egyik a másra acsarog
és támad újra, újra, újra,
s az öregisten hüvelykujja
lefelé bök - rajt, hejjehujja!

Nyomunk a szél porral befújja.

Hát ezek vagyunk, magyarok.

Kolozsvár, 1974. július
menusgabor, 2017. november 05. vasárnap, 20:30
Zagyi G. Ilona
gondot,
kicsit kalandozni,
Sóhajt: értelme sincs
a jelenben erről ábrándozni.
Nincs idő, fáradtak, s kevés
az ölelésre az alkalom .
- Hagyom pihenni őt
látom fáradt nagyon...-

Nő:

- Lám meg sem szólal, már
nem szeret tudom, érzem.
Fagyos a levegő,pedig,
vágyom rá, hogy átöleljen.
Eltávolodik tőlem, már
nem lát biztos szépnek.
Se idő se pénz magamra,
hiányoznak a beszélgetések.

Biztos van más, aki
vigasztalja őt - gondolja.
- Rég fogta már a kezét - ,
könnyét elmorzsolja...
- Neki csak a gyerekek
jutnak meg a házimunka,
De jó lenne visszamenni
csak kicsit a múltba...-

Szótlanul telnek a percek,
és eszükbe sem jut... ,
hogy hangosan kimondják,
érzésük, gondolatuk...


HIÁBA KÉRNÉK...

Hiába
menusgabor, 2017. augusztus 25. péntek, 19:00
Szabó Lőrinc versei ( 2 )
alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;

s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre - mennyi tévedés! -
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

És lassan mégis belenyugszom:
Ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.

És ez a megváltoztathatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;

de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi -
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.

----

Szabó Lőrinc

Szédület

Nem kell nekem a ti istenetek!
Okos a világ, gyáva, beteg.
Lapos mocsárban lapos az ég:
,,Csak felszínt, emberit: ez is elég!"

Hegytetőn állok - Óh, fellegek,
hogy hív a ti rohanó lelketek!
Én emberentúlit akarok -
Óh ormok, rémek, erők, viharok!

Óh, ormok, álmaim ormai!
kkm, 2017. augusztus 22. kedd, 06:53
A levélírás öröme
A levélírás öröme

Leveleket írni mindig öröm nekem,
hófehér papíron nyugtatni a kezem.
Messze tekinteni leírt betűk felett,
arra, akinek szól levélben üzenet.
Hiszen lelki szemmel látom a címzettet,
szomorút, kesergőt, vagy reményt vesztettet.
Magánosan élőt, roskadozva járót,
látogató híján borítékra várót.
Uram, Te tanácsolj, miként írja annak,
kinek testi, lelki mély sebei vannak?!
Nálad van egyedül gyógyítás és vigasz,
ami Tőled való, mindig örömhír az.
Add, minden levelem, örömhír lehessen,
minden címzett útján örömmel mehessen.
Ki eddig szomorún, sírva vitte terhét,
érezze: nem hagyod magára a gyengét!
Uram, Te mutasd meg, kinek mi lenne jó,
ne sebezzen senkit, levélben írott szó!
Ó csak Te ismered az emberi szívet,
ellened lázadót és a Hozzád hívet.
Aki Igére vár, ne várjon hiába,
lehess, én Királyom, szívének Királya!
Aki meg otthon ül gyászba borult
joli60, 2017. július 26. szerda, 18:09
Keresztury Dezső
szállnak.


KÉKI DAL

Csipkebogyót csipked
seregély seregnyi.
De jó lenne mindig kint a
kéki erdőn lenni!

Mintha életen túl,
lágy álomban járnék:
ringat az ég, messze délre
tárul ki a tájék.

Tihanyra torlódik
egy fekete felleg:
leng alatta a félsziget:
tejüveg lehelet.

Habos virágtenger
volt a táj tavasszal:
most barackkal, méz szőlővel,
dióval vigasztal.

Sárgul, rőt a körte
s cseresznyefa ága:
máglyára lép a betelt nyár,
megújító lángba.

Suhan fenn a felhő,
madár messze szárnyal:
kihunyó nap szépíti meg
ős varázslatával.

Aki vágyát kötné
felhőhöz, madárhoz,
kösse szívét a virágzó
s híven termő
menusgabor, 2017. július 13. csütörtök, 21:00
Krisztus tette
Földi szentjei felé szintén Bárányként nyilvánul meg: határtalan szeretetét és törődését úgy fejezi ki, hogy közbenjár értük, mint olyasvalaki, aki maga is átélt szenvedéseket és kísértéseket. Nem feledkezett el arról, mit jelentenek ezek; sem arról, hogyan tanúsítson könyörületet a szenvedésnek és kísértésnek kitett emberek iránt. Földi szentjeivel továbbra is bárányhoz illő bámulatos türelemmel, szeretettel, kedvességgel és együttérzéssel bánik. Vegyük észre, ahogyan tanítja, ellátja, gyámolítja és vigasztalja őket; ahogy Szentlelkén keresztül gyakran meglátogatja őket, hogy velük vacsoráljon, és ők vele! Vegyük észre, ahogy az úrvacsora áldott közösségén keresztül bátorságot és bizalmat önt beléjük, hogy odamehessenek hozzá és vigaszt nyerjenek! Ezen kívül Krisztus a mennyben is magán hordozza sebhelyeit, mint egy megöletett Bárány. János apostol leírása szerint így jelent meg a látomásban, hogy diadalmas felmagasztalása egyik jeleként felnyissa a hétpecsétes könyvet.
Ötödször: A kiválóságok e
kalmanpiroska, 2017. július 07. péntek, 13:27
Aki retteg valamitől, magára maradt vagy szerencsétlen
Aki retteg valamitől, magára maradt vagy szerencsétlen, egyetlen és legjobb módszer, ha kimegy a szabadba, oda, ahol teljesen egyedül lehet, egyedül az égbolttal, a természettel és Istennel. Csak akkor, egyedül csak akkor érezheti, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell, s hogy Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk az egyszerű, de gyönyörű természet ölén. Amíg van természet - s valószínűleg mindig is lesz, éljünk bármily nehéz körülmények között is - vigaszt nyújt minden bánatunkban. Meggyőződésem, hogy a természet enyhíti minden nyomorúságunkat.
/ Anne Frank /
koszegimarika, 2017. június 25. vasárnap, 11:17
Mint tisztán csillogó patak...
Kiss Gyula

Mint tisztán csillogó patak

nyugtatnak az igaz szavak.

Hazugság, sértés, sérelem,

átlát mindenen az értelem.Rosszindulat, pletykák sora,

belep mindent az idő pora.

Elfelejtődik a bú, s a bánat,

a vigasz magára nem várat.Ismét felragyog az új remény,

csillogó páncélja igen kemény.

Nem vághatja át már semmi,

magától tudja mit kell tenni.Áthatja a szeretet, a tiszta szív,

mely lángol, s újból visszahív.

Üstökösként száll fent az égen,

megtalálja az útját a sötét
kkm, 2017. június 19. hétfő, 13:45
1/36
Képek, videók
tompa mihály.png
chillik
2017. november 01. szerda, 11:34
Tompa Mihályhoz.jpg
chillik
2017. szeptember 27. szerda, 06:11
Ének Tompa Mihályhoz 01.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Ének Tompa Mihályhoz 02.j
chillik
2016. január 22. péntek, 06:20
Tompa Mihály.jpg
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:04
Tompa_Mihály_Vasárnapi _Új
lilagondolatok
2014. július 05. szombat, 23:03
Tompa Mihály szobra.jpg
maria_kadar_148
2014. április 09. szerda, 15:11
Tompa Mihály 2
taltos1
2014. február 06. csütörtök, 22:25
Tompa Mihály 1
taltos1
2014. január 27. hétfő, 20:57
Tompa Mihály
angyalcsillag
2012. október 03. szerda, 02:52
-Tompa Mihály.jpg
farkas1945
2011. február 26. szombat, 11:10
Tompa Mihály
macikucko
2010. április 26. hétfő, 16:33
Bosnyák Zsofia 01.jpg
chillik
2018. március 04. vasárnap, 05:57
Bosnyák Zsofia 02.jpg
chillik
2018. március 04. vasárnap, 05:57
Bosnyák Zsofia 03.jpg
chillik
2018. március 04. vasárnap, 05:57
Címkék
hölgy félénk, mennybolt kékjét, öregisten hüvelykujja, nekünk kijelölt, Szilágyi Domokos, tiszta szív, megöletett Bárány, Szabó Lőrinc, Tompa Mihály, szél porral, perc szemébe, kunyhók beteg, vigasz magára, igaz szavak, Kiss Gyula, másra acsarog,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.