Regisztráció  Belépés
2017. december 16. szombat | 50. hét | 350. nap | 10:09 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A karácsonyfa története
A karácsonyfa története

Télidőn, midőn lehullott a lomb, befagyott minden tó és folyó, amikor hófelhők fedik el a mennybolt kékjét és a napkorongot - a lelkünk is megdermed ilyenkor, és a kedvünk is olyan, mint a fogyó hold.

És akkor egyszerre szétnyílik a vastag felhőzet, az égből előtör egy varázsos fénynyaláb, s előbb Mikulás apó szánkója szántja végig a látóhatárt, majd angyalok csapata száll a földre, vigaszt, reményt, hitet, ragyogó gyertyafényes karácsonyfát hozva palotába és kunyhóba, csüggedt lelkünket fénysugárba vonva.

A mi otthonunkba minden évben kéktűjű, ezüstös ágú, sudár törzsű fát hoz a nekünk kijelölt angyal, melyet mindig a beteljesülő vágy örömével fogadtam.

Pedig soká nem ismertem történetét, míg egyszer egy angyalka elmesélte nekem. Én ezt most tovább mesélem, hallgassátok csak:

Valamikor réges-régen kicsiny zöld fenyőfácska álldogált az erdő szélén, azt sem tudva, honnan jött - egyszer csak kinőtt a földből és itt
sz719eszter, 2017. november 29. szerda, 19:19
Szilágyi Domokos
élnek - rokonok
a Kárpátoktól le Vasig;
s itt benn és odakünn konok
dühvel marják egymást: mit elvet
az egyik, az a jó az ellen-
félnek; s egy-gyöngyünket, a nyelvet
disznók elé szórjuk, a szellem
őrét hátulról ütjük főbe,
mint se tatár, török, se német
nem bírta, és "tejfoggal kőbe..."
s szánk a másik száját enné meg -
cigány egy nép, nem `tesz`, csak jajgat,
hogy ez s az 'eladta' magát,
és az s ez el fogja előbb -
utóbb.
Feleim, vigasztalhat,
hogy jól becsapja a vevőt.
Véres porond. Korlát, se gát.
Önkéntes gladiátorok:
egyik a másra acsarog
és támad újra, újra, újra,
s az öregisten hüvelykujja
lefelé bök - rajt, hejjehujja!

Nyomunk a szél porral befújja.

Hát ezek vagyunk, magyarok.

Kolozsvár, 1974. július
menusgabor, 2017. november 05. vasárnap, 20:30
Zagyi G. Ilona
gondot,
kicsit kalandozni,
Sóhajt: értelme sincs
a jelenben erről ábrándozni.
Nincs idő, fáradtak, s kevés
az ölelésre az alkalom .
- Hagyom pihenni őt
látom fáradt nagyon...-

Nő:

- Lám meg sem szólal, már
nem szeret tudom, érzem.
Fagyos a levegő,pedig,
vágyom rá, hogy átöleljen.
Eltávolodik tőlem, már
nem lát biztos szépnek.
Se idő se pénz magamra,
hiányoznak a beszélgetések.

Biztos van más, aki
vigasztalja őt - gondolja.
- Rég fogta már a kezét - ,
könnyét elmorzsolja...
- Neki csak a gyerekek
jutnak meg a házimunka,
De jó lenne visszamenni
csak kicsit a múltba...-

Szótlanul telnek a percek,
és eszükbe sem jut... ,
hogy hangosan kimondják,
érzésük, gondolatuk...


HIÁBA KÉRNÉK...

Hiába
menusgabor, 2017. augusztus 25. péntek, 19:00
Szabó Lőrinc versei ( 2 )
alatt
mi minden megfordul fejemben,
mennyi förtelmes gondolat;

s ha visszanézek tíz-húsz évre,
bűnökre - mennyi tévedés! -
majdnem revolvert ad kezembe
a kései szégyenkezés.

És lassan mégis belenyugszom:
Ilyen voltam, hát mit tegyek?
Akárhogy bánom is ma ezt, azt,
megváltoztatni nem lehet.

És ez a megváltoztathatatlan,
amit most már vállalni kell,
azzal vezekeltet a rosszért,
hogy sohase felejtem el;

de vigasztal is, jóra oktat:
szeretni, ami emberi -
piszkosságaimból tanultam
másoknak megbocsátani.

----

Szabó Lőrinc

Szédület

Nem kell nekem a ti istenetek!
Okos a világ, gyáva, beteg.
Lapos mocsárban lapos az ég:
,,Csak felszínt, emberit: ez is elég!"

Hegytetőn állok - Óh, fellegek,
hogy hív a ti rohanó lelketek!
Én emberentúlit akarok -
Óh ormok, rémek, erők, viharok!

Óh, ormok, álmaim ormai!
kkm, 2017. augusztus 22. kedd, 06:53
A levélírás öröme
A levélírás öröme

Leveleket írni mindig öröm nekem,
hófehér papíron nyugtatni a kezem.
Messze tekinteni leírt betűk felett,
arra, akinek szól levélben üzenet.
Hiszen lelki szemmel látom a címzettet,
szomorút, kesergőt, vagy reményt vesztettet.
Magánosan élőt, roskadozva járót,
látogató híján borítékra várót.
Uram, Te tanácsolj, miként írja annak,
kinek testi, lelki mély sebei vannak?!
Nálad van egyedül gyógyítás és vigasz,
ami Tőled való, mindig örömhír az.
Add, minden levelem, örömhír lehessen,
minden címzett útján örömmel mehessen.
Ki eddig szomorún, sírva vitte terhét,
érezze: nem hagyod magára a gyengét!
Uram, Te mutasd meg, kinek mi lenne jó,
ne sebezzen senkit, levélben írott szó!
Ó csak Te ismered az emberi szívet,
ellened lázadót és a Hozzád hívet.
Aki Igére vár, ne várjon hiába,
lehess, én Királyom, szívének Királya!
Aki meg otthon ül gyászba borult
joli60, 2017. július 26. szerda, 18:09
Keresztury Dezső
szállnak.


KÉKI DAL

Csipkebogyót csipked
seregély seregnyi.
De jó lenne mindig kint a
kéki erdőn lenni!

Mintha életen túl,
lágy álomban járnék:
ringat az ég, messze délre
tárul ki a tájék.

Tihanyra torlódik
egy fekete felleg:
leng alatta a félsziget:
tejüveg lehelet.

Habos virágtenger
volt a táj tavasszal:
most barackkal, méz szőlővel,
dióval vigasztal.

Sárgul, rőt a körte
s cseresznyefa ága:
máglyára lép a betelt nyár,
megújító lángba.

Suhan fenn a felhő,
madár messze szárnyal:
kihunyó nap szépíti meg
ős varázslatával.

Aki vágyát kötné
felhőhöz, madárhoz,
kösse szívét a virágzó
s híven termő
menusgabor, 2017. július 13. csütörtök, 21:00
Krisztus tette
Földi szentjei felé szintén Bárányként nyilvánul meg: határtalan szeretetét és törődését úgy fejezi ki, hogy közbenjár értük, mint olyasvalaki, aki maga is átélt szenvedéseket és kísértéseket. Nem feledkezett el arról, mit jelentenek ezek; sem arról, hogyan tanúsítson könyörületet a szenvedésnek és kísértésnek kitett emberek iránt. Földi szentjeivel továbbra is bárányhoz illő bámulatos türelemmel, szeretettel, kedvességgel és együttérzéssel bánik. Vegyük észre, ahogyan tanítja, ellátja, gyámolítja és vigasztalja őket; ahogy Szentlelkén keresztül gyakran meglátogatja őket, hogy velük vacsoráljon, és ők vele! Vegyük észre, ahogy az úrvacsora áldott közösségén keresztül bátorságot és bizalmat önt beléjük, hogy odamehessenek hozzá és vigaszt nyerjenek! Ezen kívül Krisztus a mennyben is magán hordozza sebhelyeit, mint egy megöletett Bárány. János apostol leírása szerint így jelent meg a látomásban, hogy diadalmas felmagasztalása egyik jeleként felnyissa a hétpecsétes könyvet.
Ötödször: A kiválóságok e
kalmanpiroska, 2017. július 07. péntek, 13:27
Aki retteg valamitől, magára maradt vagy szerencsétlen
Aki retteg valamitől, magára maradt vagy szerencsétlen, egyetlen és legjobb módszer, ha kimegy a szabadba, oda, ahol teljesen egyedül lehet, egyedül az égbolttal, a természettel és Istennel. Csak akkor, egyedül csak akkor érezheti, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell, s hogy Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk az egyszerű, de gyönyörű természet ölén. Amíg van természet - s valószínűleg mindig is lesz, éljünk bármily nehéz körülmények között is - vigaszt nyújt minden bánatunkban. Meggyőződésem, hogy a természet enyhíti minden nyomorúságunkat.
/ Anne Frank /
koszegimarika, 2017. június 25. vasárnap, 11:17
Mint tisztán csillogó patak...
Kiss Gyula

Mint tisztán csillogó patak

nyugtatnak az igaz szavak.

Hazugság, sértés, sérelem,

átlát mindenen az értelem.Rosszindulat, pletykák sora,

belep mindent az idő pora.

Elfelejtődik a bú, s a bánat,

a vigasz magára nem várat.Ismét felragyog az új remény,

csillogó páncélja igen kemény.

Nem vághatja át már semmi,

magától tudja mit kell tenni.Áthatja a szeretet, a tiszta szív,

mely lángol, s újból visszahív.

Üstökösként száll fent az égen,

megtalálja az útját a sötét
kkm, 2017. június 19. hétfő, 13:45
Apák napja
gazdálkodjanak.

- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.

- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék.

- Segíts elfogadni és szeretni gyerekeinket akkor is, ha testileg vagy lelkileg betegek, és nem az általam helyesnek tartott úton haladnak. Te légy a vigaszom. Soha ne szűnjek meg értük imádkozni.

- Segíts, hogy családfői feladataimat, döntéseimet bölcsen és jól elláthassam. Tudjak akkor szólni, és akkor hallgatni, amikor annak ideje van.

- Add, hogy mindig legyen munkám, feladatom, és azt mindig pontosan, lelkiismeretesen, bölcsen elvégezzem mások szolgálatára.

Mária, József, Szent István, Szent Imre kérjétek velem együtt az Atyát. Áldd meg életünket, mai napunkat. Ámen.
menusgabor, 2017. június 17. szombat, 21:30
Hollósy-Tóth Klára
a sok száraz levél,
szerte széjjel rőt aranyat potyogtat,
terítgeti szét színpompás mezét.

A nap bágyadtan, erőtlenül ragyog
az égbe nyújtózó karok fölött,
mosolyog, mintha üzenne: - Még vagyok!-
simogat a fényözönök között.

Az ősz, kaméleonként színét váltja,
akvarellje díszíti a tájat,
árnyalatai tarka szivárványa
átmenetet ad a színvarázsnak.

Áldott csendjében mereng el a világ,
- Nemlét dalol hal/l/hatatlan hangon,
vigaszt ragyog az Örökkévalóság,
ismerős, mióta élek, hallom - .


ÁLMOKAT SZÖVÖK ...

Minden emlékem, hitem már színtelen,
hogy élni tudjak, álmokat szövök,
a jelen perceit mind kiszínezem,
és újra régi magammá növök.

Belészövöm vígkedélyem, örömöm,
élénk, arany napszínét a voltnak,
repülök, szárnyalok az
menusgabor, 2017. május 24. szerda, 22:00
Nincs Cím
nevem
laralik17


Az idő órája

A Napsugár csillogó fénye
Vidáman áradt a vidékre.
Melegétől a fagyos csermely vize
Boldogan folydogált
A hegyek közt messzire...

Odébb a néma fák ágain látható
Ezernyi jégcsap, mint rideg takaró.
Mikor majd elérkezik az idő órája
Olvadni kezd a jég,s hullik majd alája:

Milliónyi cseppben, benne lesz a tavasz,
Elhozva titokban az új reményt s vigaszt!
Midőn a nagy világ , ezer csodát ígér,
Mindenki szívében a szerelem újra él.

Megszületünk újra, minden tavasszal.
Mámorát érezzük a virágillattal.
S mikor az erdő a hóruhát leveti,
Majd az embereket is könnyű, díszbe
dorotea55, 2017. május 20. szombat, 18:31
1/36
Képek, videók
Karácsonyfa
eva6
2017. december 15. péntek, 14:34
Karácsonyfa az udvaron
eva6
2017. december 12. kedd, 14:30
A-PIROS-FORGÓ-KARÁCSON YFÁ
bobecili
2017. december 08. péntek, 10:52
Karácsonyfa.jpg
ttolnai
2017. november 30. csütörtök, 15:57
hóban díszes karácsonyfa
cuppika59
2017. november 19. vasárnap, 12:47
karácsonyfa
cuppika59
2017. november 12. vasárnap, 15:57
karácsonyfa dísz
cuppika59
2017. november 12. vasárnap, 15:56
Erika karácsonyfa
csalogany13
2017. március 30. csütörtök, 21:22
mennybolt.jpg
klara50
2010. szeptember 24. péntek, 13:56
Angyalkak, mennybolt.bmp
margoboszi
2010. április 29. csütörtök, 21:35
Mennybolt, felhok
margoboszi
2010. február 23. kedd, 14:40
A fogyó Hold 01.jpg
chillik
2016. szeptember 28. szerda, 02:20
Fogyó Hold 2015.10.31 (4)
margoboszi
2015. november 09. hétfő, 13:04
Fogyó Hold 2015.10.31 (1)
margoboszi
2015. november 09. hétfő, 13:04
Fogyó Hold.jpg
bbbarbara
2015. február 04. szerda, 20:43
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.