Regisztráció  Belépés
2018. július 21. szombat | 29. hét | 202. nap | 06:12 | Dániel, Daniella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Dmitry Glukhovsky - Metró 2033
él... Maga mondja meg, hová és hogyan kell menni,
figyelmeztet a veszélyre... Az egész úton vezeti az embert. Ezért hívják
Útikalauznak - Kán újra közelebb jött a tűzhöz -, nagybetűvel, ez a neve.
Hallottam már róla. Csak néhány van belőle az egész metróban, és lehet, hogy
csak ez az egy maradt. Egy letűnt korszak egyik legnagyobb varázslójának
121
hagyatéka.
- Azé, aki a metró legmélyebb pontján ül? - akart felvágni a tudományával
Artyom, de mindjárt a torkán is akadt a szó: Kán arca elsötétült.
- Ezentúl soha ne beszélj ilyen meggondolatlanul olyan dolgokról,
amelyekhez nem értesz! Te nem tudod, mi zajlik a metró legmélyebb pontján,
sőt magam is csak keveset tudok róla, és adja isten, hogy sohase tudjunk meg
róla semmit. De meg mernék esküdni rá, hogy ami ott zajlik, az igencsak
különbözik attól, amit meséltek neked a barátaid. És ne szajkózd mások ócska
agyalmányait erről a pontról, mert egyszer még meg kell fizetned érte. És
eposz, 2018. június 18. hétfő, 10:24
Arany János – Az első lopás
valami rémet;
Ha! most jőnek, jőnek: az ajtó csikordul...
Nem, csak a szél lógáz egy sovány kútgémet.
Világos az utca, sötét a sikátor:
Rossz lelkiösméret egyiken se' bátor.

S amint elcsapódnék egy homályos közön,
Ruháját valaki visszarántja hátul,
Szaladna, de nem bír: ijedtében köszön,
Csakhogy szabadulhat a kihajló fátul.
Ne menj tovább Imre! bizony a fa gallya
Nem azért fogott meg, hogy veszted akarja.

De Imre tovább megy, és az utca torkán
Ugy rémlik, utána lopódzott valaki:
Önárnyéka volt az, mert egy felhő sarkán


A hold fénye épen akkor pillanta ki, -
De alig nézett ki, azonnal megbánta,
Szemére azonnal vastag felhőt ránta.

S megeredt a zápor. Sűrü zuhogással
Vesszőzte keményen a lombos akácot.
A fa mellett Imre nagy szivdobogással
Leskelődött elébb, azután bemászott,
Kinyitá belül a sövénykapu
chillik, 2018. június 07. csütörtök, 04:33
Oscar Wilde - A Readingi fegyház balladája
a rab?

S hűs hajnali cellán sem riad
S zord népet nem talál:
Vacogva eléje fehér pap és
Setét sheriff nem áll,
Se éj-tógás direktor úr,
Kinek arca is sárga Halál.


S nem ugrik föl, a rabruhát
Kapkodva, míg a rideg
Felcser zsebórán méri le,
Mint ráng az árva ideg,
Melynek kín e halk tik-tak is
S mint zord kalapács üti meg.

S nem érzi, torkán mint kapar
Vad szomj is, esztelen,
Ha jő a nagykesztyűs bakó,
Lágy posztón, nesztelen,
S hármas bőrszíjjal megköti őt
S több szomja sohsem leszen...

S főhajtva gyászimát se hall,
Mely búgva szivébe tép,
S míg rettegése is arra vall,
Hogy teste-lelke ép,
Koporsóján se botlik át,
Ha az únt mühelybe lép.

S nem nézi merőn, ha fényt verőn
Gyúl fönn az üvegtető,
És cserepes ajkán se repes
Vágy: könnyű halált epedő
S
chillik, 2018. május 22. kedd, 06:37
Az alma gyógyhatásairól
A bűnbeesés gyümölcse az alma, hiszen a bibliai történet szerint Éva az édenkertben álló tudás fájáról az intelem ellenére a kígyó ösztönzésére is leszakajtotta, bele is harapott, majd Ádámot is rávette, hogy ízlelje meg a gyümölcsöt. Büntetésül a paradicsomból való kiűzetést kapták. Hófehérkének is a torkán akadt a lédús gyümölcs és üvegkoporsóban végezte, de végül a királyfi segítségével a mese boldog véggel zárult. Nekünk nem kell azonban attól tartanunk, hogy hasonló sorsra jutunk, mint Éva, hiszen az alma ma már nem tiltott, sőt egyenesen javasolt ennek a gyümölcsnek a fogyasztása. Általa rengeteg vitamint és ásványi anyagot juttatunk a szervezetünkbe, amely nagyon is hálás lesz érte. Az alma jótékony hatásainak felismerése nem új keletű, hiszen már az ókorban is bíztak áldásos hatásaiban. A korábbi évszázadokban a beteg személyekkel vasszögekkel átszúrt almát etettek, mert bíztak benne,
pacsakute, 2018. április 13. péntek, 13:47
Népszokások februárban...
keresztény egyház azután gyertyaszentelő ünneppé nevezte át ezt az ünnepet. A szentelt gyertya (ami Krisztus jelképe) pedig az egészség és szerencsevarázsló eszközévé vált. Úgy tartották a gyertya megvédi a csecsemőket, a betegeket és a halottakat a gonosz szellemektől.Február 3. Balázs napja

Szent Balázs püspök és vértanú napja, aki eredetileg orvoslással foglalkozott, nevéhez sok beteggyógyítás fűződik. Többek között egy fiú életének megmentése, akinek halszálka akadt a torkán, és a fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ennek emlékére van a Balázs-áldás vagy balázsolás, amikor a pap két gyertyát tart a hívők álla alá e szavak kíséretében: ,,Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására szabadítson meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől".

De ehhez a naphoz kapcsolódik még a ,,balázsjárás", amikor is az iskoláskorú gyerekek házról házra jártak és adományokat gyűjtöttek. A játékban tízen szerepeltek. A perselybe
evavicus, 2018. február 05. hétfő, 14:29
Nincs Cím
Balázs napja február 3-án van. Ehhez a naphoz kapcsolódik egy régi népszokás: a balázsolás.


A balázsolás, vagy balázsáldás a katolikus egyház egyik áldása.
A pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett (vagy összecsavart) gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e szavakat mondja:

Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Történeti háttere

Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére, ki Diocletianus és Licinius római császárok idején élt. A legenda szerint szerette az állatokat, azok barlangja köré csoportosultak és áldását várták,
dorotea55, 2018. február 04. vasárnap, 12:59
Babits Mihály: Balázsolás febr 2
szerette az állatokat, azok barlangja köré csoportosultak és áldását várták, valamint védték, őrizték.
Egy asszony malacát elvitte egy farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már börtönben levő püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki hasonlóképpen hozzá folyamodik. Több gyógyítást vitt véghez. Egyszer 2 égő gyertyát kereszt alakban egy gyerek álla alá tartva mentett meg, aki a torkában akadt halszálka miatt fuldoklott.
Ha valaki torkán szálka akadt meg, már a 6. században ezt kellett mondani: ,,Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!"
Nyugaton is elterjedt tisztelete, majd a 13. században általánossá vált. Akár ember, akár állat betegedett meg, gyertyát áldoztak Szent Balázs tiszteletére. Szent Balázs napján vízszentelés is volt, amely vízzel megszentelték a templom elé hajtott állatokat.

Szintén balázsolásként említik azt, mikor a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával
liliana01, 2018. február 03. szombat, 22:33
Balázsolás......
A pap a szentmise vége után két keresztalakba illesztett (vagy összecsavart) gyertyát tart a hívek álla alá, miközben e szavakat mondja:
Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárására őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követő vasárnapon végzi az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére, ki Diocletianus és Licinius római császárok idején élt. A legenda szerint szerette az állatokat, azok barlangja köré csoportosultak és áldását várták, valamint védték, őrizték. Egy asszony malacát elvitte egy farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálából gyertyát és ételt vitt a már börtönben levő püspöknek, aki megígérte, hogy mindenkit megáld, aki hasonlóképpen hozzá folyamodik. Több gyógyítást vitt véghez. Egyszer 2 égő gyertyát
agica2004, 2018. február 03. szombat, 16:05
Szent Balázs a gyógyító.
Szent Balázs a gyógyító.

A balázsolás ókori eredetű szokás. Diokléciánusz és Licínius római császárok idején már elterjedt volt.
Szent Balázs püspök volt, aki különleges tetteket hajtott végre, például súlyos betegségben szenvedőket gyógyított meg. Egyszer egy fuldokló kisfiút vittek hozzá, egy halszálka akadt a torkán. Balázs püspök kereszt alakban két szál gyertyát tartott az álla alá, és áldásával megmentette a gyereket.
Szent Balázst ettől kezdve torokbetegségek védőszentjeként tartották számon. Ha valakinek szálka fordult keresztbe a torkán, azt kellett mondani:
"Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!"
Később egyéb betegségekben is az ő segítségét kérték. Ha valaki megbetegedett, ember vagy állat, gyertyát gyújtottak meg Szent Balázs tiszteletére.

Babits
ronix, 2018. február 03. szombat, 13:57
Február 3. Szent Balázs napja - Balázsáldás
Február 3. Szent Balázs napja - Balázsáldás

Eredete Szent Balázs püspök nevéhez fűződik. A legenda szerint ugyanis Balázs püspök megmentett egy fiút, akinek egy halszálka megakadt a torkán. A fiú anyja hálából ételt és gyertyát adott neki. Ezért a torokfájósok különös becsben tartják ezt a dátumot, az őket ápolók pedig ilyenkor parázsra vetett alma héjával füstölik meg a szenvedőket, hogy ez által a betegséget, fájdalmat okozó gonoszt elűzzék belőlük.

Szent Balázs napja - Balázsáldás

Február 3-a a kultuszban, névadásban, népszokásokban oly népszerű legendás Szent Balázs napja. A hagyomány szerint örmény volt, a kisázsiai Szebaszté püspöke. Számos csodája ismeretes. Egy nap egy rémült anya kereste fel, mert fia a torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút, és a szálkát eltávolította a
ronix, 2018. február 03. szombat, 13:55
1/36
Képek, videók
dmitry_Levin04.jpg
maria_kadar_148
2016. január 19. kedd, 23:26
dmitry_Levin03.jpg
maria_kadar_148
2016. január 19. kedd, 23:26
dmitry_Levin02.jpg
maria_kadar_148
2016. január 19. kedd, 23:26
dmitry_Levin01.jpg
maria_kadar_148
2016. január 19. kedd, 23:25
Dmitry Levin.jpg
lenke1964
2015. október 07. szerda, 19:45
Dmitry_Medvedev_offici al_
megyerimihaly
2015. augusztus 14. péntek, 13:33
Dmitry_Spiros_Russian_ Imp
kkm
2014. július 02. szerda, 21:41
Örvendj, egész föld.jpg
katalin_53
2018. július 17. kedd, 06:37
szinte+egész+életünk+p edi
menusgabor
2018. július 13. péntek, 22:11
egész életemben.jpg
sz719eszter
2018. július 10. kedd, 08:13
A ti egész valótok, mind
katalin_53
2018. június 14. csütörtök, 07:50
egész télen.jpg
sz719eszter
2018. június 12. kedd, 12:57
Egész indulatát szabadjár
katalin_53
2018. május 24. csütörtök, 11:57
Mert ha valaki az egész t
katalin_53
2018. április 24. kedd, 08:29
A barátom, etettem egész
wob
2018. március 22. csütörtök, 15:50
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.