Regisztráció  Belépés
2018. január 19. péntek | 3. hét | 19. nap | 22:35 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Egy nap majd rájössz
Egy nap majd rájössz

Egy nap majd rájössz, csak a szeretet számít,
ne dőlj be annak, aki fényűzéssel csábít.
A lelked legyen tiszta, maradj mindig ember,
a rossz elbukik, a végén soha nem nyer.

Ne veszítsd el hited, ha teher ül válladon,
könnyű orra esni, ha nem állsz stabil lábakon.
Az élet egy kihívás, a legkeményebb maraton,
másokon is kell segítened, néha pedig magadon.

De míg a jó szándék vezérel, nem hal meg a szeretet,
szárnyakkal ruház fel, bearanyozza az életed.
Idő kell, hogy ezt megértsd, és a lelkedben érezd,
tiszta szívvel kezdted utad, úgy is kell, hogy végezd!

Nichi-ya Nikoletta
bozsanyinemanyi, 2018. január 19. péntek, 21:52
Az erdő éneke
Az erdő éneke

Vándor, ki erre jársz, lassítsd meg lépteid.
Utad van száz és száz - álmomat el ne vidd.
Állj meg e tisztáson, nézd fáim homlokát,
lásd - ifjú barátom -, mennyi ránc futja át.

Ismerem mind névről, szívós, bölcs öregek,
olykor, ha egy kidől, felsírnak a hegyek.
Bokraim simítsd meg, mind megannyi titok,
meglesett szerelmek őrizője vagyok.

S vagyok a madárdal, a halk szavú patak,
harmat szőtte hajnal, telente a vadak.
Nyír vagyok és juhar, bükk, éger és vén tölgy,
hirtelen jött vihar, meredély és dús völgy.

Hallgasd! A szél dúdol - könnyű, csacska dallam.
Az erdő átkarol - dúdold te is halkan.

Sárhelyi Erika
kkm, 2018. január 19. péntek, 19:53
Kassák Lajos: "Az eltünt idő nyomában"
Kassák Lajos:

"Az eltünt idő nyomában"

Egyre lejjebb ereszkedik az este s én egyre balrább
térek az uton. A virágzó lóherén át
kedvesemhez megyek, aki ott lakik túl
messze innen, a folyó másik partján.

Izgalmak remegtetik térdeim és fáj
a két szemem, ahogyan belekémlelek a térbe
hátha meglátlak valahol a fénylő csillagok alatt?
Milyen tisztán emlékszem utolsó találkozónkra.
Kurta szoknyádban, guggolva gyomláltad a kertet
és hajladoztál, mintha a föld ringatott volna gyöngéden.
Ekkor egy növendék kis állathoz hasonlitottalak
egy állathoz, kedvesem s mikor felálltál
láttam, te is virágszál vagy a virágok között.
Csak álltam s szinte már nyomorultan szenvedtem
hogy ingerel fehér nyakad hajlása.

Milyen tisztán emlékszem utolsó találkozónkra
s oh, jaj, mégsem ismernék rád, ha most
találkoznék veled. A szinek és formák, szint és formát
váltanak mohó tekintetem előtt s az
marcyt, 2018. január 19. péntek, 08:00
Szász Gerő: A végtelenség.
!

Az égi rész az, isten szelleméből,
Leszállva ránk a gyógyító mslaszttal;
A gondolat dicső nevét vevé föl.
S lelkűnkben él mint láthatatlan angyal;
Örömre kész s részt kér a szenvedésből ;
S ha bölcs amott, szavával itt vigasztal :
Szárnyára vesz a múló föld porából,
S örömbe'-búban egyiránt világol . . .

- - A lepkeszárny, ha őrzi him porát még
Jázmin-bokor, ha illatát kinálja ;
Erdőn-mezőn, ha rád borult az árnyék,
S madár, ha zeng e tiszta, szép világba';
A vágy gyötör, forró szivedbe' láz ég,
És kedvesed most karjait kitárja :
Korlát van-e, mely itt elődbe lépjen,
Holott kinyilt a túlvilági éden ! ?

A bölcső reng ; - oh boldog, édes álom !
A dajka-dal imában olvad össze ;
Egy kis virág mosolyg a pelyhes ágyon,
S az anyja ott gondban virraszt fölötte ;
Úgy védi őt, egy légy hogy rá ne szálljon,
Ok volna ez, hogy könnyivel förössze . . .
Miért a dal, miért a gond, e könnyek
marcyt, 2018. január 19. péntek, 07:56
Marienbadi elégia
- Micsoda nyomasztó
ború gyötört, testi-lelki nehézség,
körül rémképek, minden oly riasztó,
az üres szívben fuldokolt a kétség:
s kapu nyílik, remény gyúl, virradatként:
s kilép Ő maga és hozza a napfényt.

Isten békéje nagyobb üdv a Földnek,
mint az ész - mondja az Irás - s ez annak
testvére, annak a nyugodt örömnek,
mit csak a kedves jelenléte adhat:
a szív pihen, s a legnagyobb tudásban
részesül, a teljes odaadásban.

Tiszta keblünkből vágy tör fölfelé, hogy
egy felsőbb, tisztább, különb Rejtelemnek
hódoljunk, önként és hálásan, és ott
fejtsük titkát az örök Névtelennek:
e vágy: a jóság! - Ily magasba szállok,
ily mámor övez, ha előtte állok.

Szeme előtt, mint nap ha tűzne rája,
lehelletétől, mint tavaszi szélben,
megolvad, bármily jégbörtön a vára,
az önzés a dermedt-mély lelki télben;
öncél, önérdek nem áll meg előtte:
tovariasztja őket már a jötte.
evavicus, 2018. január 18. csütörtök, 15:17
Jó keresztény vagyok én
Szentiváni Mihály

Jó keresztény vagyok én

Jó keresztény vagyok én,
Angyalokat hiszek én;
Angyal vagy szép Katiczám,
Hiszi szivem, vallja szám.
Még sem vagyok jó keresztény,
Bálványképet imádok én;
Kökényszemü barna szépem!
Te vagy az én bálványképem.

Buzgó ember vagyok én,
Templomba eljárok én,
Nincs oly innep vasárnap,
Hogy ne lásson ott a pap.
Eljárok én a templomba;
Mert rózsám is eljár oda;
De ha szemem reá akad,
Imádságom meg-megszakad.

Unitáros a hitem,
Egyetlen a kedvesem;
Hogy ha ez egy elhagyna,
Szivem ketté szakadna.
Még sem vagyok unitáros,
Szivem háromnak oltároz:
Isten, haza, szerelmesem,
Szentháromság énelőttem.

Hiszem a feltámadást,
Látjuk siron túl egymást;
Enyim léssz ott Katiczám!
Nem tilt anyád, sem anyám.
A siron túl is, innen is
Szeretlek én, szeress te is.
Ha szívünkben tiszta láng
evavicus, 2018. január 18. csütörtök, 14:03
Havas István: A hegyi pásztor.
Havas István:

A hegyi pásztor.

I.

A hegyi pásztort, őstájak fiát,
Ki a természet életébe lát,
Éjjel becézi a Hold súgara,
Szót vált vele a csillagok kara,
A gyöngy Fiastyúk, a Göncölszekér
S titkokról szól mind, ha vele beszél.

Csodákat lát, midőn reggel a harmat
Elmossa az éjjeli nyugodalmat,
S dal, himnusz várja a fény záporát,
Mely elkergette az éj gyásztorát.
El-elharsantja bölcsődalait
Az ér, patak ; riadoz a csalit,
S a rengeteg ember-nem-járta mélye :
Titkokat susogva, bólogat feléje.

És ősz időn, ha jön a zivatar,
ítélet-idő zúg fel. Mihamar
Hangversenyek vadonatúj zenéje,
Az elemek fényjátékos szava
S a sziklaboltok ágyúszózata
Dörgi haragját emberi fülébe.
A dalt a pásztor itt tanulja, itt
Hallgatja az istenség hangjait,
Amelyek néhanap földrengetőn,
Majd misztérium hangján sejtetőn,
Mint a mesék világszép ajkai,
Önnön maguknak
marcyt, 2018. január 18. csütörtök, 08:11
Arany János – Magányban
tovább e kétség tűrhetetlen,
A kockarázás kínját érzenünk;
De nyújtanók a percet, míg vetetlen
A szörnyü csont, ha rajta mindenünk.


Egy lépés a gomolygó végtelenbe,
Holott örvényzik a lét, a halál:
És mi fogódzunk a hitvány jelenbe:
Tarts még egy kissé, gyönge szalmaszál!

Még egy kevéssé... De mely kishitűség!
El, el! ne lássam e dúlt arcokat!
Ész, egybeforrt vágy, tiszta honfihűség,
Bátorságot nekünk mindez nem ad?
Megvert reménnyel induljunk csatába?
Hitben feladjuk már a diadalt?...
Nem, nem! Szivünk egy vértanú imába'
Megedzve, kezdjük a győzelmi dalt!


Az nem lehet, hogy milliók fohásza
Örökké visszamálljon rólad, ég!
És annyi vér - a szabadság kovásza -
Posvány maradjon, hol elönteték.
Támadni kell, mindig nagyobb
chillik, 2018. január 18. csütörtök, 04:38
Rónay György: Himnusz a boldogságos szűzhöz
Halkan hull az őszi este harmata...
Harmatozd rám égi kedved, Mária.
Oszladozzék balga szívem bánata.
Te vigyázz rám, boldogságos Szűzanya.

Hogyha kővel megdobnak az emberek,
Szeljek nékik ízes búza-kenyeret.
Töltse be a lelkemet a szeretet.
Tiszta szívvel áldhassam szent Gyermeked.

Bánatok közt elvadultam. Légy szelíd
térítőm, hogy égi Atyánk fényeit
szeplőtlenül tükrözhessem, mint a víg

tengerszem a hajnal ifjú fényeit.
Gyermek-kedvvel ámuljak a fényeken,
Rózsa legyen tövisek közt életem,
piros rózsa, virágozzak ékesen.

Rózsakertek öntözője, légy velem.
Ellankasztó szárazságot messze űzz.
Égjek a szent szerelemben, mint a tűz,
égi Tűznek tűztestvére, kit derűs

kötelék a legfőbb Tűzzel összefűz.
Fáradtságban biztatásod el ne vedd.
Cirógasson langyos, puha tenyered.
Jó öledbe hajtva tikkadt fejemet,

megbékéljek mint a megvert kisgyerek.
Hogyha majd egy
maroka, 2018. január 17. szerda, 18:05
Jó tudni!
Bár a szakirodalom feljegyezte, hogy Franciaországban már a 19. század elején sikeresen alkalmazták ezt a szert súlyos betegségeknél, elég jó eredménnyel, mindezek ellenére a hidrogén-peroxid mind a mai napig nem épült be gyógyszerként a köztudatba egyszerűsége és olcsósága miatt, sőt legtöbb esetben alaptalan támadások érik a közmédia által felkarolt ismeretlen orvosoktól.

Kitisztítja a szervezetet, erős oxidáns, megszünteti az oxigénhiányos állapotokat, így megakadályozza a rákos sejtek szaporodását. Minden betegség esetén nagyon ajánlott!
Belsőleg: Kúraszerűen 1,2,3.....20 cseppet 1dl vízzel meginni naponta 3x, majd visszafelé 20,19,18......1cseppet. A nagyobb hatás érdekében előtte 1 csipet só, utána vitamin bevitel (pl. 1 alma) ajánlott!
Külsőleg: Borogatva, bedörzsölve, kenegetve a bármilyen problémás bőrre (melanóma, pikkelysömör, lábgomba, tyúkszem, sebek, fogíny, miteszerek, ráncok, stb.).
bozsanyinemanyi, 2018. január 17. szerda, 16:18
Varázslatos Tündérkert
Varázslatos Tündérkertben
minden csupa móka,
ahogy az a Nagykönyvben
meg is vagyon írva.

Tündéreknek hada táncol,
vigad reggel késő estig.
Békességes, nyugodt álom,
amit szőnek addig.

Minden egyes lépéssel
gyarapodik meséjük,
szívük-lelkük melegével
kiszínezik szavait.

Színesebb is így a mese,
mit ők szőnek, táncolnak,
hisz megannyi tündér fűzte
boldogságos álomnak.Tavasztündér kicsiny, szerény,
nyitott szívű menyecske.
Nyártündér is vidám, serény,
a boldogságnak reménye.

Kinek kacagása melengető napfény,
mitől kivirágzik az álmok kertje.
Főtündérnek szava kemény,
de tiszta, meleg szíve-lelke.

Ősztündérnek szelíd könnye
varázslatos, rügyfakasztó,
mint a friss harmat cseppje,
gyöngéd, édes, életadó.

Téltündérnek fagyos lángja
fákat, bokrot átölel,
kis
bordat, 2018. január 17. szerda, 16:13
A magyar kultúra napja - Zenés és irodalmi estekkel, tárlatokkal ünnepelnek Bács-Kiskun megyében
Kecskeméten Orgoványi Anikó festményeiből nyílik kiállítás Himnusz címmel a Katona József Könyvtárban január 19-én. Másnap a 195 éve született Petőfi Sándor a magyar kultúrára gyakorolt hatásáról értekezik Kalla Zsuzsa irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményi igazgatója. A gyermekeket és fiatalokat január 20-án és 23-án anyanyelvi és kvízjátékokkal várják a magyar kultúra napja alkalmából.

Négy évszak és más címmel Horgas Eszter és a Kecskeméti Szimfonikus Zenekar közös koncertjére várják az érdeklődőket január 23-án a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központba.

Kiskunfélegyházán Az Élet Mű című, Gubcsi Attila helyi festőművész alkotásaiból nyíló tárlatot Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Díj kuratóriumának elnöke nyitja meg. A városi könyvtár rendezvényén január 18-án Csányi József polgármester mond köszöntőt.

Szintén a Hattyúház ad otthont az általános iskolások himnuszmondó versenyének január 22-én. A magyar kultúra napja és a Petőfi-emlékév alkalmából Petőfi: A
velemenyezd, 2018. január 17. szerda, 12:47
1/3115
Képek, videók
Nikoletta.jpg
kisgizus
2016. április 27. szerda, 16:45
Király nikoletta Boltívek
lenke1964
2015. október 22. csütörtök, 17:44
Nikolettának
merien34
2015. február 17. kedd, 21:06
Nikolettám Montrealban a
pelleerika
2010. november 01. hétfő, 12:34
Steven Nikoletta és Yasmi
pelleerika
2010. november 01. hétfő, 12:16
Nikoletta és Yasmine kinc
pelleerika
2010. november 01. hétfő, 12:15
Janovicz Nikoletta.jpg
obrlinggergo
2010. június 19. szombat, 11:52
Nikoletta - puszedli
zajudit
2010. március 20. szombat, 14:16
Zolika-Nikoletta 012.jpg
margitmama
2009. május 07. csütörtök, 19:17
Zolika-Nikoletta 010.jpg
margitmama
2009. május 07. csütörtök, 19:16
Zolika-Nikoletta 009.jpg
margitmama
2009. május 07. csütörtök, 19:15
Zolika-Nikoletta 007.jpg
margitmama
2009. május 07. csütörtök, 19:15
A szeretet számít!
sargarozsa15
2016. december 24. szombat, 16:59
Csupan a szeretet szamit.
charlotteani
2009. január 21. szerda, 16:41
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.