Regisztráció  Belépés
2018. február 18. vasárnap | 7. hét | 49. nap | 02:31 | Bernadett
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
20 éve hunyt el Wass Albert
ítélte, ezután a román hatóságok többször kérték kiadatását, de ezt az amerikai hatóságok bizonyíték hiányában mindannyiszor elutasították. A magyarországi rendszerváltozás után itthon is megjelenhettek könyvei, kilencvenedik éve felé közeledve haza szeretett volna térni.

Az állampolgársága körüli huzavona miatt megviselt, romló egészségű és nehéz anyagi helyzetbe került író 90 évesen, 1998. február 17-én a floridai Astonban öngyilkos lett. Hamvait 1999. augusztus 7-én a marosvécsi református templom kriptájában helyezték el. 2007-ben került nyilvánosságra, hogy az állampolgársági bizonyítványt 1997-ben kiállították számára, azaz már magyar állampolgárként halt meg.

Pályáját versekkel kezdte. 1934-ben Farkasverem című regényéért Baumgartner-díjat kapott, művében a Mezőségben élő, széthulló, önpusztító magyar arisztokráciát mutatta be hitelesen. 1943-ban jelent meg a Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában című kétkötetes családregénye, egy mezőségi magyar mágnáscsalád élete az
menusgabor, 2018. február 17. szombat, 15:00
Nem csábít....
volt a Tenkes Kapitánya,
ki ne hallotta volna nevét e világban
híressé téve kicsiny városkámat.

Elindulok lassan fel a siklósi várba,
hogy árnyat adó fái alatt nyugalmat találjak.
Szertenézek, ábrándozok, milyen volt régen,
mikor kicsi lányként itt játszottam,nevetgéltem.
Úgy tűnt akkor, e csodás lét csak örökké tarthat,
nem gondoltam, hogy messze sodor majd az élet,
s boldog leszek én akkor is, ha ide visszatérek.

Hosszú út vezet a gyűdi templomhoz
éppen delet üt az óra, hallom harangoznak,
sok-sok szép virágos kert kerül az utamba.
Búcsú napja van, nagy a zsivaj-lárma,
itt van most a környék minden fia, lánya.
Készül a finom tyúkleves, rotyog a fazékban
nagy a rokonság, vendégeket hívtak.

Amott a szomszédban a gyógyfürdő,
Harkány városának szívének közepén ül.
Égig érő magas fák lombjai alatt most
ott csobban sok-sok gyerek és felnőtt.
Felüdülést keresnek annak híres
dorotea55, 2018. február 17. szombat, 12:27
Gondolat morzsáim a barátságról....
magamhoz valakit. A barátság alapja az őszinteség, a becsület, a megértés, a szeretet és a bizalom. Az igaz barát nem hagy el, nem csap be, melletted áll. Segít ha kell. Szavak nélkül ismeri gondolatod. Bevallom, nagyon ritka, de van ilyen. Nálam működik a mai napig, s bízom benne, hogy elkísér amíg élek.
Gyerekkori barátságom, tart már sok-sok éve.
Az élet vihara messze sodort egymástól bennünket, de az érzés a régi. A távolság ellenére is.

Horváth M. Zsuzsanna
Kicsi falum temploma

Kicsi falum temploma,
fák közt megbúvó tornya.
Gyermekkorom, emlékképek
varázsa, a szívemben élnek.
Imára kulcsolom kezem,
Isten házába megyek.
Ismerős fehér falak
orgonaszó, lelkemben áhítat.
Lehunyom szemem emlékezem...
gyertyalángja serceg, halvány füstje száll,
- Köszönöm Istenem, hogy
óvtál s szívedbe fogadtál. -
Megnyugvást a békét nálad találom
halk sóhaj: hozzád száll fohászom,
ha eljön az idő gyarló
dorotea55, 2018. február 17. szombat, 07:42
Szent Valentin hamvazószerdája 02.15
Február 14-én, hamvazószerdán és Valentin-napon párok és egyedülállók százai vettek részt a szerelmesek miséjén Budapesten, az országúti ferences templomban, a Margit körúton
Amikor a templom elé érünk, valósággal árad kifelé a tömeg: rengeteg hamus homlokú ember, köztük kézen fogva sok házas- és szerelmespár is. A látvány összezavar bennünket: lehet, hogy egy órával később érkeztünk a kelleténél? A portás azonban megnyugtat, hogy semmi tévedés: héttől is lesz mise, és az valóban a szerelmesek miséje lesz. A Valentin-nap hatása alól bizonyára a katolikusok sem tudják kivonni magukat; akkor sem, ha ők inkább Bálint-napnak hívják.
..........
Egy darabig az oldalfolyosón álldogálunk. Nagy a forgalom, az érdeklődés: a szerelmesek napja, illetve meghívása ma estére érzékelhetően sokakat megihletett. Egy pár mellettünk éppen megismerkedése történetét meséli valakinek, egy hatvanas úr pedig aggodalmasan érdeklődik, hogy jókor
maroka, 2018. február 16. péntek, 07:16
Tompa Mihály – Beregszász
térve később
Ijedt örömibül,
Amint csak torka szolgált,
Kiáltozott körül:
Elő hé! merre vagytok!?
Jertek csak! mi dolog...!
S a számos pásztorember
Együtt álmélkodott.
De majd dologhoz láttak
Ugyancsak lelkesen,
Sütött bár a tüzes nap
Sugára mérgesen;
S a kád a föld öléből
Amint kivéteték:
Megtöltve színarannyal,
Hat volt körülte még!
A nagy kincsből, a helyre,
Melyen találtatott:
Rakának a folyónál
Elsőbb is templomot;
S kiirtatván tövestől
Körülte a berek:
Ott települtenek le
A pásztoremberek.


És a vének beszéde
Maradt firól-fira,
Miként épült a város
A Borzsa partira;
Mely, minthogy Szász a kincset
Berekben lelte fel:
Emlék gyanánt, Beregszász
Nevet kapott s visel.
------

Az egyház, melyről a mult idők regéje szól,
Nem rég
chillik, 2018. február 16. péntek, 05:36
Tél közepén...
Vasile Alecsandri:

Tél közepén...

Csörren a cserfák csupasz ága,
Kegyetlen a hideg!
Csikorgó tél van, s zordon éjjel,
S a világ didereg;
Gyémántmezőket lát az ember,
Amerre elhalad;
A hókristályok ezre csillog,
Ropog a láb alatt.

Mint oszlop, mely a természetnek
Ékíti templomát,
Halvány, fehér füst száll magasra
A messzeségen át;
Felette néma fenségében
Az ég hatalmas boltja,
S a tájra titkos szürke fényét
A hold világa ontja.

Ó, fantasztikus, égi festmény! -
Az apró csillagok
Pislogó szeme - mint megannyi
Kis gyertyaláng - lobog,
Oltára fent a havas orma
A büszke szentegyháznak,
És zúgó dalt a rengetegben
Viharok orgonáznak.

A szünetek közt néma csend lesz,
Nem rezzen semmi hang,
Egy szárnycsapás sincs fent a légben,
Egy lépés sincs alant...
De mégis!... Vagy csak látomás tán?...
A sápadt
aranyoslila, 2018. február 14. szerda, 18:57
Harcos Gergely
Harcos Gergely

Töredék

a mester
éppen
két kőgolyóval
játszadozott
a templom
lépcsőjén
amikor
megszólítottam

mondd csak
- kérdeztem -
milyen
a mindenség érzete

először
nem vett észre
a fejét sem emelte fel
csak a golyók
csacska játékát
figyelte
ahogyan
kecsesen
könnyen
egymás körül
sürögtek-forogtak
időnként
hideg és
száraz
csókot adva
a szentély falának
újra
feltettem neki
a kérdést
de még
váratott egy kicsit
és nem válaszolt

a golyók
a mozdulatlan
melegben
össze
össze
koccantak
és csak ez az
össze
össze
koccanás
zavarta a csöndet

aztán végre
így felelt:
a közelben
egy forrásra
bukkansz -
új folyó
születik
itt
minden
pillanatban
horvathzsoka, 2018. február 14. szerda, 14:06
Kozma László
Kozma László

Szent Erzsébet legendája

Virágok közt akkor egy völgybe értél
Mely nem beszűkült: éppen hogy kitárult.
Ezer kehelybe kéklő, csöndes ég fért
S arany porzókon fényes napsugár gyúlt.
Harmat hullott hófehér falakra
S csengett, csengett egy kis templom harangja.

És elsimult, mint fűszálak a réten
Sok haragom, gyötrő szenvedélyem.
Vágyaimból nem maradt, csak ennyi:
Virágillat vagy harangszó lenni.
Sajgó szívvel a templomot kérdem:
Mi a neved? S ő megcsillan szerényen.

Felszenteltek Erzsébet nevére
Mert itt történt, hogy kenyeret osztott
S piros rózsa hajlott, mint a vére
Mert a kenyér a szívéből foszlott
Mikor felelt a feddő kérdésre
Mit rejtene, mit takar köténye.

Mert szétosztani számára tilos volt,
Vagyonát az utolsót is adni.
De felderült a téli táj, a hófolt
És rózsákkal kezdett sugarazni
Virággal, mely csak lélekből nyílhat
horvathzsoka, 2018. február 14. szerda, 14:04
II. János Pál pápa
híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdes-ba - a Pireneusok között, a Pau patak partján fekvő városkába - és a jelenések helyén fakadt forráshoz, mely 120 ezer liter vizet ad naponta. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták. Azok természetfeletti jellegét 1862-ben a tarbes-i püspök (Lourdes a tarbes-i egyházmegye területén fekszik), majd 1891-ben XIII. Leó pápa hivatalosan is elismerte. 1862-ben templomot kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, amely 1876-ra elkészült, s melynek IX. Piusz pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. A barlangban Bernadette útmutatásával elkészült a Szűzanya márványszobra. A forrás mellett fürdő épült.
A Szűzanya lourdes-i megjelenését először a tarbes-i egyházmegyében ünnepelték, 1890-től. 1908-tól, a jelenések 50. évfordulójától kezdve X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést az egész Egyházra.
A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta
maroka, 2018. február 11. vasárnap, 16:21
Káli László
mellett, nem
érintettél, én se Téged. Most pihentek vágyaink.
Csak lelkünk simult egybe, álmaink ölelkeztek
a végtelenben, túl minden határon. Lábunk alól
az út messzire futott kanyarogva. Át a völgyön,
túl a hegyek csipkézte látóhatáron, s bizonnyal
egy másik völgyön s hegyeken át a végtelenbe
talán. Hiszen a hegyek után mindig síkság jön,
s aztán megint hegyek, végül végtelen tengerek.
Akárcsak létünk. Bánatra öröm, s aztán könny.
Távoli kis templom harangjának hangjait hozta
az esti szellő felénk. Különös dallamot zenélt!
E dallam épphogy hozzánk ért, futott is tovább,
a dombon át, s nekünk megint a csend beszélt.
Egy pillanat volt csupán ez az egész. És mégis,
mintha mindöröktől s mindörökkön tartott volna.
Talán csak a vágyak s az álmok jártak bennünk
násztáncot, s vált időtlenné tegnap, ma, holnap.
Mintha mind örökké élne s mindörökké tartana
így bennünket a létbe, s mindig
horvathzsoka, 2018. február 11. vasárnap, 09:27
Seszták Miklós: az egyház és az állam közösen dolgozik a nemzet felemelkedéséért
Seszták Miklós szavai szerint a görögkatolikus egyház és a kormányzat közötti együttműködésnek megszámlálhatatlan jelét lehetett látni az elmúlt években.

"Szép számmal újultak meg görögkatolikus intézmények, templomok, parókiák, és a folyamat biztosan tovább tart majd" - mondta a miniszter, megjegyezve, ezek a fejlesztések semmit nem érnek, ha nem viszik az embereket közelebb Istenhez.

A jelenlévő egyházi és világi vezetőkhöz szólva a miniszter kifejtette, az épületeknek és a bennük zajló lelki nevelésnek nem lehet más célja, mint megtanítson mindenkit Isten bölcsességére.

"Az Istenben megtapasztalható bölcsesség az, ami gondolkodásunkat, szellemiségünket, viselkedésünket és - remélem - döntéseinket is leginkább meghatározza" - fogalmazott Seszták Miklós.

A tárcavezető reményét fejezte ki, hogy a felújított püspöki épületek szent helyekké válnak, amelyek erős hitű, lelkileg és szellemileg példamutató papokat fognak kinevelni.

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke
velemenyezd, 2018. február 10. szombat, 13:45
Egy alkalommal ismét nagy tömeg vette körül Jézust. 02.10
laktak. Aztán felszedték a maradékot: hét kosár telt meg vele. Mintegy négyezren voltak. Azután elbocsátotta őket. Maga pedig tanítványaival hajóba szállt, és Dalmanuta környékére ment.
Magyar Kurír

Igenaptár
OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből
A politikai szakadást vallási elkülönülés követi:
az új király az elszakadt országban aranyborjakat készíttet.
Amikor Jeroboám, a két részre szakadt ország északi részének királya látta, hogy a nép továbbra is a jeruzsálemi templomba jár, azt gondolta magában:
,,Ha ez a nép feljár Jeruzsálembe, az Úr templomába, hogy ott áldozatot mutasson be, még visszaszáll a királyság Dávid házára. E nép szíve könnyen ura, Roboám, Júda királya felé fordul, és akkor engem megölnek, ők pedig visszatérnek Roboámhoz, Júda királyához." Elhatározta tehát, hogy két aranyborjút készíttet. A népnek azt mondta: ,,Nehéz nektek fölmenni Jeruzsálembe. Nézd, Izrael, itt van a te Istened, aki kihozott téged Egyiptom földjéről!" Az
maroka, 2018. február 10. szombat, 09:33
1/920
Képek, videók
wass_albert_a_volgyek_ van
menusgabor
2018. február 17. szombat, 14:35
wass_albert_a_lathatat lan
menusgabor
2018. január 31. szerda, 20:59
Wass Albert :Február
maria_kadar_148
2018. január 20. szombat, 23:32
Wass Albert-Adjon az Iste
sz719eszter
2018. január 01. hétfő, 16:00
wass_albert_halal_1764 151
menusgabor
2017. november 01. szerda, 20:12
Wass Albert Erdélyi levé
maria_kadar_148
2017. október 24. kedd, 21:39
Wass Albert-Az ember besz
cuppika59
2017. október 04. szerda, 14:13
wass_albert__uzenet__h aza
menusgabor
2017. szeptember 07. csütörtök, 21:57
Wass Albert Ősz.jpg
maria_kadar_148
2017. szeptember 04. hétfő, 22:56
Wass Albert- Február.jpg
maria_kadar_148
2017. augusztus 31. csütörtök, 22:57
Wass Albert A csend .....
menusgabor
2017. február 07. kedd, 18:44
Hatosával
sarkadykati
2010. november 25. csütörtök, 02:16
Egy rendszerváltóhoz 01.j
chillik
2016. november 02. szerda, 04:55
Egy rendszerváltóhoz 02.j
chillik
2016. november 02. szerda, 04:54
Címkék
embereket közelebb, távolság ellenére, román hatóságok, büszke szentegyháznak, elmúlt években, apró csillagok, cserfák csupasz, felújított püspöki, völgybe értél, Orosz Atanáz, finom tyúkleves, szárnycsapás sincs, szerelmesek miséje, hegyek csipkézte, Seszták Miklós, politikai szakadást,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.