Regisztráció  Belépés
2018. január 21. vasárnap | 3. hét | 21. nap | 23:39 | Ágnes
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Ködös hajnalon...
Jobbné Nyilas Ildikó (Nilda):

Ködös hajnalon...

Hideg téli hajnalon
merre megyek, még nem tudom,
köd nyeli el a léptemet,
vajon utam hová vezet?

Fájdalom ül a szívemen,
oly régóta keresem a helyem,
mint űzött vadnak, remeg a testem,
egyedül vagyok, senki sincs mellettem.

Könnyeimet törlöm dermedt kezemmel,
félek, az Isten már nem szeret engem.
Talán oly sok bűnt követtem el,
hogy életem végéig vezekelnem kell?

Ha így van, nem bánom, gyötörjön a bánat,
tépje szét rajtam álom ruhámat,
csak azt kérem, egyet ne vegyen el tőlem,
a szeretetet, mit ott őrzök szívemben.

Mert nélküle bizony koldussá válok,
s hiába keresem majd a boldogságot,
érzések nélkül nem szárnyal a lélek,
vége lesz e valós földi mesének.

De ha a szeretet a szívemben marad,
s szórja a világba a fényes sugarakat,
akkor talán lehull rólam is az átok,
s ködös hajnalon
aranyoslila, 2018. január 21. vasárnap, 18:54
Moretti Gemma - Emlékeim színes kavicsai...
Emlékeim színes kavicsait
tudom, más nem látja drágagyöngynek.
De nékem mind igézően ragyognak,
múltamat őrzik, szépítik jövőmet.
Mi jöhet még? A jövő mit jelent
időben, örömben, fájdalomban?
Kutatni megmaradt szépségek után,
fénysugarakat lesni alkonyatban?
Nem. Csak örülni kell annak, ami van,
ha gondjaim néha feledni tudom,
és más bajában, mások halottjában,
nem a saját halálom siratom.
Ha értékelek minden pillanatot,
amikor nem félek, nem fáj semmi,
amikor békésnek tűnik a jelen,
s mi elveszett, nem vágyom megkeresni.
Mert megtanultam: a mese - múltat
mindig a józan jelen követi,
de ha vigyázok, s jól rejtem szívemben:
emlékeimnek szines gyöngyei
őrzik ifjúságom, őrzik az időt,
fényük bevonja ami volt, ami lesz,
megszelídíti a rejtelmes
njzsike, 2018. január 21. vasárnap, 16:31
Grigo Zoltán
Grigo Zoltán

Hordozlak magamban

Ahogy az örök hó
A nagy hegyek ormain,
Amit hiába tűz a Nap
Mégsem olvad el,
Úgy élsz a szívemben
És ismered kódjait,
A titkot amit senki más
Csak te fejthetsz meg,
Mert örök vagy bennem,
Már életem része vagy,
Erős ez a kötél,
Ami minket összefont,
A tenyeremben
Ez a keskeny vékony vonal,
Már rég elmondta nekem,
Hogy hozzám jönni fogsz,
Én itt vagyok
És a szeretet koldusaként
Letérdepelek előtted
Mert úgy szeretlek,
Gyere, feszülj rá most a szívemre
Krisztusként
És hordozlak magamban
Mint ő a keresztet.
horvathzsoka, 2018. január 21. vasárnap, 14:35
Aranyosi Ervin:A szeretet melege
Hideg a hó,hideg a szél
-az öreg tél,erröl mesél
-hát hol találok meleget?
-hol melegít szeretet?
Vizsgáld meg hát szívedet.
Találsz - benne hideget?
Kiben a jóság lángja él,
azt nem bántja a fagy,s a tél.
Ne hagyd kihúnyni sohasem,
a lángot tápláld csendesen.
Amig szívemben Nap ragyog,
addig,tán meg sem fagyhatok.
mircsimarcsi, 2018. január 20. szombat, 23:17
Mindig szeretni...
Vilhelem Margareta:

Mindig szeretni...

Szeretnék még nyárban maradni
arany-hullámos szigeten,
testemre csillag fénye szikrázzon,
futó szél gyöngén altasson.

Szeretnék éjszakai csöndben,
vállamra kibontott hajammal
hallgassam a tenger vad moraját,
s a sirályok tompa suhogását.

Kísér egy ösztönös, ősi eszme,
keresi múltamnak fájó sóhaját,
szürke homok oldódik szívemben
uszályként a nyárnak nyomdokán.

Testem még nincs felkészülve
elhagyni az idő kéjes perceit,
együtt az ősz, s a tél menetén
játszanak bús szívem leheletén.

Búcsúzni kell halk Bach-zenével,
álmodni mindig súlyos tisztaságot,
s a teljes zűrzavar villogó határán
egy nemes cselló hangja muzsikál,

s a teljesen meggörbült hátammal
mélyen szuszogok egy új akkordban,
lassabban engedem el a tegnapot,
mohón simogatom az új
aranyoslila, 2018. január 20. szombat, 21:26
A csend hangja
Gősi Vali: A csend hangja

Együtt voltam ma a csenddel
némaság volt a szívemben.
És ahogy a csendre leltem,
dallam csendült a lelkemben.

Simogattam, melengettem,
hangtalanul átöleltem.
S ahogy a csendet öleltem,
dalra kélt a szeretetem
mrg1, 2018. január 20. szombat, 14:28
Csuka Zoltán
Csuka Zoltán

Csupaezüst téli vers

Csupa csengő a világ,
Csillogó szép jégvirág,
Csilingelő csengettyű,
Csivitelő nyirettyű.

Bokrok között ballagok,
Fönt a bolygó csillagok,
Kristálytestük úgy ragyog,
Hogy még én is ragyogok.

Az ágakon vattásan,
Csibepuha párnásan
Ezüstforgács fehérlik,
Izzik a jég, úgy fénylik.

Ezüst eresz, ezüst kút,
Ezüst most a gyalogút,
Még az ég is szinezüst,
A völgy is nagy ezüst üst.

Szívemben száz ezüst húr
Csendül-pendül bolondul,
Mintha nem is ötven év
Hintené rám ezüstjét.
horvathzsoka, 2018. január 20. szombat, 12:00
A legszebb dallam
Theodor Fontane

A legszebb dallam

Bánatosan csengnek dalok
Fényes csillagéjen át,
Magában áll őrt a fájdalom
Szívemben, s nem megy tovább.

Éteri hangok halk szárnya
Hord egy imádott képet,
Óh, hogy mennyire áthat,
S megragad engem mélyen.

Igen, össze kell kulcsolnom
Kezem e melódiát
Hallván, és sötét alaktól
Szabadon mond'ni imát.

S bár a dalok már elcsengtek,
És a hangjuk is elszállt,
Őrzik szívembe temetve
Kedvesemnek alakját.

Tág, örök birodalmában
Ő teremt harmóniát,
És szeretettel áthatva
Énekli legszebb dalát.

Szalki Bernáth Attila fordítása
evavicus, 2018. január 18. csütörtök, 16:15
Anyám
Várnai Zseni

Anyám

A csendes éjben anyámra gondolok,
szívemben most az ő szíve dobog,
szegény özvegy volt, sokat szenvedett,
nem volt egyebe, csak a szeretet,
szájától vont meg minden falatot,
és ha mi ettünk, ő is jól lakott.

Játékot venni nem tudott nekünk,
varrással kereste a kenyerünk,
ő mesterkélt ünnepre szép babát,
levágta hozzá dús hajfonatát,
gyöngyöt fűzött, topánkát varrt neki,
hullottak rá gyöngyének könnyei.

Láttam a föld sok szép kirakatát,
de nem találtam hasonló babát,
oly tündérszépet, oly kedveset,
nem ért más hozzá, csak a szeretet. . .
a szeme kék, a haja barna volt,
s a kóc mögött picinyke szív dobolt.

Anyám elment, nem érte meg szegény,
hogy a világ forduljon tengelyén,
pedig hogy várta, várta mivelünk. . .
hogy nekünk is virradjon ünnepünk. . .
ó, most ha élne, vehetnék már neki
ruhát, cipőt, s nem kéne
evavicus, 2018. január 18. csütörtök, 15:30
Heltai Jenő: Kishirdetés
Heltai Jenő:

Kishirdetés

Hogy mily kegyetlen balsors üldözött,
Meddig lebegtem baj meg bú között,
Hány szép menyecske könnyezett miattam,
Ha egy merengő bús dalom' kiadtam, .

Hány kártyavárat raktam boldogan,
Hány szép leányra vásott már fogam,
Mily rendületlen élt a hit szivemben,
Hogy hölgyeim közt egy se csalt meg engem,

Meddig enyelgett a remény velem,
Hogyan csalódtam úton-útfelen:
El nem panaszlom soha senkinek,
Mert sajnos, úgy sem érti senki meg.

Titokban újra tollat fog kezem,
A más hibája, hogy ha vétkezem,
Nagyon szeretnék újra már szeretni,
Petit-betükkel im itt hirdetem ki:

Számomra, tisztelt hölgyeim, pedig
Egy résztvevő kebel kerestetik,
Amelyen egy tehetséges poéta,
Búját, baját elsirja néha-néha.

A Hét. 1893.
marcyt, 2018. január 18. csütörtök, 08:10
Robesque - Szemedbe néztem
Robesque -

Szemedbe néztem

Szemedbe néztem, s megfürödtem benne
Olyan volt tükre, mintha kristálytenger lenne
Melynek fenekén csillogó mély barna homok
Gyémánttá tördeli a felkelő napot

Szemedbe néztem, s elmerültem benne
Olyan volt színe, mintha nyári éjjel lenne
Melynek égboltján ezüstös telihold ragyog
Mit körbetáncolnak álmos csillagok

Szemedbe néztem, s lángra gyúltam benne
Olyan volt tüze, mintha izzó láva lenne
Mi addig ég, míg csak a föld forog
Míg a mennyben dalolnak angyalok

Szemedbe néztem, s feloldódtam benne
Olyan volt fénye, mintha bűbájosság lenne
Mely árva lelkem velejéig hatott
S gyújtott szívemben heves imádatot

Szemedbe néztem, s eltévedtem benne
Olyan volt vonzása, mintha mélységes mély lenne
Mint szédítő, kábító, gyönyörű vad titok
Szemedben láttam meg: Szerelmes vagyok.
kkm, 2018. január 18. csütörtök, 05:54
Úttalan utak ...
Szomorúfűz:

Úttalan utak ...

Fátyolos a szemem,
Könnyek ülnek szempillámon
Fájdalmasan ölel az emlékezet
Fésüli arcom a csípős szél
Homály mögé bújik a fény
Gyógyulni sem tudok már,

Szerelem csillaga nem az enyém
Alkonyodik, leszáll a napom,
Szememet lassan lezárom,
Partot nem ér már csónakom,
Száll az ég felé fohászom

Minden a csöndbe dermed,
Örökre itt vagy mélyen a szívemben
Életem körülölelte életed,
Fényt árasztottál ősz fejemre
De kialudt reményed lángja
Elsodródtál messze a végtelenbe

Úttalan utakon, a felhőkön túlra,
Szívem helyén most kődarab,
Két szemem síró könnyfolyam
Lélekcsöndem messzire szárnyal
Emlék vihara útra indul
A távolságot hidakkal összeköti
Árvává lettem nálad nélkül

Még csillannak itt-ott a fények,
Közeleg az idő: súgják a szelek
Csend mindenütt - halkan ringatva
Árnyak
aranyoslila, 2018. január 17. szerda, 20:16
1/1868
Képek, videók
Jobbnál-jobb vicczek1000
hollygergo
2008. december 02. kedd, 14:56
Szívemben hordom.jpg
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:46
szívemben.jpg
szalai0913
2017. július 21. péntek, 09:08
Szivemben öriztem 01.jpg
chillik
2017. július 15. szombat, 05:48
Szivemben öriztem 02.jpg
chillik
2017. július 15. szombat, 05:47
Örökre a szívemben.jpg
borigit
2017. május 13. szombat, 16:12
Eldőlt a szívemben,követe
dandej
2017. április 12. szerda, 08:22
SZÍVEMBEN ÉLSZ ÖRÖKKÉ.jpg
marika6668
2016. június 04. szombat, 01:39
Szívemben örökké élsz!
sargarozsa15
2016. április 25. hétfő, 21:36
Úk-ÚJ-TÖRVÉNYED-SZÍVEM BEN
keresztenyhivek
2015. november 14. szombat, 20:57
Szívemben élsz!
sargarozsa15
2015. június 07. vasárnap, 01:00
szivemben élsz.jpg
pusztiju
2014. október 25. szombat, 15:04
Barátaimat a szívemben ör
margoboszi
2014. szeptember 10. szerda, 17:31
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.