Regisztráció  Belépés
2018. május 23. szerda | 21. hét | 143. nap | 15:06 | Dezső
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Pünkösd
Piován Győző

PÜNKÖSD

Ma is hirdetik az Igét
A pünkösdi tüzes nyelvek,
Hogy részesei lehessünk
A mennyei szeretetnek.
Lelkesedő, erős hittel
Ma is járják a világot,
- Égi kincset hintve szerte, -
A hűséges tanítványok.

Ne csüggedj el, gyönge ember,
Ha sújt nyomorúság, bánat,
Az erősítő Szentlelket
Krisztus adta a világnak!
Azért küldötte az Atya,
Hogy vigaszul melléd álljon,
S az ég felé vivő úton
Győzhess minden akadályon.

A Szentlélek erejével
Új édenkert nyílik itten;
De hit nélkül boldog élet
Sem itt, sem odaát nincsen.

Az Atyánál úgy kaphatunk
Örök üdvöt, égi helyet, -
Ha szívünkbe zárjuk, amit
Hirdetnek a tüzes nyelvek!
evavicus, 2018. május 20. vasárnap, 16:21
A szeretet létállapot
KEZD!


Az Életedben minden érted van. A negatív események a fejlődésedet segítik. A pozitív események a lelkedet táplálják.

Minél magasabb a rezgés frekvenciaszintje, annál magasabb az illető lény vagy állapot szellemi szintje is.
A szeretet semleges, nincsen polaritása, nagyon magas frekvencián rezeg, energiájának nincsen tömege, és olyan spirituális és mentális szinten van, ahol létezése a szemlélő akaratától függ.
A szeretetnek nagyon magas a rezgési frekvenciája, míg a félelemé nagyon alacsony. Ha a tudat kevés fejlődésen megy keresztül, alacsony a rezgésszint, és az életet félelem és fájdalom uralja.
Energiaszinted nem csak pénzt vonz életedbe, hanem minden mást, beleértve más embereket is. Ha nagyon alacsony az energiaszinted, ugyanazt az energiát vonzod be, amit kibocsátasz. Más szavakkal olyan embereket és kapcsolatokat vonzol életedbe, melyek
sz719eszter, 2018. május 15. kedd, 09:14
Az ESEMÉNY, a Nagy Váltás közeleg
ennek a munkának a gyümölcsét!

Ez az üzenet tiszta, átfogó és könnyen érthető formában tartalmazza, hogy miben áll majd az ESEMÉNY, avagy a ʽNagy (Dimenzió) Váltásʼ.

Mi is az Esemény, a Nagy Váltás? Talán már találkoztál ezzel a fogalommal más blogokban, üzenetekben vagy könyvekben. Mások először olvasnak erről.

Egyszerűen fogalmazva, a Nagy Váltás egy egyszeri, kozmikus, abszolút látható, bolygószintű ʽrobbanása' az Isteni Fénynek és a Földi Szeretetnek. Ezek az Isteni Fény és Szeretethullámok egyenesen Istentől/a Forrástól érkeznek majd; a Központi Nagy Napon keresztül csatornázva. Ez áthalad majd a galaxison és bolygórendszereken, hogy megérkezzen hozzánk és átölelje a Földet egyetlen pillanatra − elérve az összes élőlényt a bolygón ugyanabban a pillanatban. Gaia és az összes lakója a Föld nevű bolygónak tapasztalhatja majd és átélheti a Nagy Váltást, és egyetlen ember sem maradhat ki a hatása alól, amint az megtörtént.

Mi fog történni
sz719eszter, 2018. május 15. kedd, 09:00
Szeretet és harag
tőled Kedves Harag, az nem más lenne, mint hogy bocsáss meg azoknak, akik ellened vétettek, akár szóval, vagy cselekedettel, s lépj tovább sérelmeiden!
- Miért kellene megbocsájtanom? Nem én okoztam a sok fájdalmat másoknak, hanem éppen fordítva történt! - értetlenkedett a Harag.
- Ennek több oka is van! Először is, mert Te jobb vagy azoknál, akik megbántottak! Másodszor, nem élhetsz örök életedben haraggal szívedben! S azért is, mert ha megbocsájtasz, akkor lelkedben újra lesz helye a szeretetnek, s képes leszel tovább menni az Úton, amit a Jóisten neked szánt. Tudom, nem könnyű! De ki ígérte, hogy az lesz? Hidd el, Mindenkinek megvan a maga keresztje, kinek ilyen, s kinek olyan! Még azoknak is, akik nem mutatják, s mosolyuk mögé bújnak. Hát, vegyél magadon erőt, bocsáss meg, merj változni, s változtatni gondolataidon, életeden! Hidd, hogy vannak, s történhetnek csodák, tárd ki szíved kapuját, s engedd a Fényt lelkedbe! Te döntesz, hogy kulcsra zárod szívkapudat, vagy tovább lépsz, s esélyt adsz
bozsanyinemanyi, 2018. május 07. hétfő, 23:11
Urantia - Előszó
0:1.15 Minden isteni forrása az Istenség. Az Istenség jellegében és változhatatlanul isteni, viszont ami isteni, az nem szükségképpen mind Istenség, bár az Istenséggel össze fog hangolódni és az Istenséggel való szellemi, elme- vagy személyes szintű egység kialakítására törekszik.
(3.3) 0:1.16 Az ISTENISÉG az Istenség jellegzetes, egyesítő és összehangoló jegye.
(3.4) 0:1.17 Az isteniséget a teremtmények igazságként, szépségként és jóságként foghatják fel; az isteniség a személyiségben a szeretetnek, a kegyelemnek és a segédkezésnek felel meg; az isteniség a személytelen szinteken igazságként, erőként és fennhatóságként nyilvánul meg.
(3.5) 0:1.18 Az isteniség lehet tökéletes — teljes — mint a paradicsomi tökéletesség lételvi és teremtői szintjein; lehet tökéletlen, mint a tér-idő evolúció tapasztaló és teremtményi szintjein; vagy lehet viszonylagos, tehát nem tökéletes és nem is tökéletlen, mint a Havona egyes lételvi és tapasztaló szintjei kapcsolatában.
(3.6) 0:1.19 A
eposz, 2018. április 13. péntek, 17:24
Lisieux-i Szent Teréz életéből!
Teréz nem hagyja nyugton a világot. Nem önmagáért, hanem a lelkekért.

Életleírásában mindenki talál valamit, mondta, csak azok nem, akik rendkívüli úton járnak.

A " kis lelkek " tanítómestere ő, korunk Szent Ference,
aki az Evangéliumot kommentár nélkül élte előttünk,
a mai kor embere számára. Itt nincs más megoldás: hagyd,
hogy rád nézzen hosszasan a szenvedő
Teréz tekintete, vedd kezedbe műveit és olvasd.
Sokan kezdték így és érezték, hogy új kaland kezdődik életükben: találkozás Istennel.
Az ilyen lélek a ,,kis út" végén elmondja majd Szent Terézzel:
" Nem bántam meg, hogy kiszolgáltattam magam a szeretetnek "
suzymama, 2018. április 12. csütörtök, 14:08
Péntek húsvét nyolcadában 04.06
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Senki másban nincs üdvösség, csak Jézusban.
Péter és János apostol a béna meggyógyítása után még beszéltek a néphez, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, és hirdetik Jézus példájával a halálból való feltámadást.
Letartóztatták tehát Pétert és Jánost. Mivel azonban már esteledett, másnapig őrizetben tartották őket. Azok közül, akik a beszédet hallgatták, sokan hívők lettek; úgyhogy a férfi hívők száma elérte az ötezret.
Másnap összegyűltek Jeruzsálem elöljárói, a vének és az írástudók, Annás főpap, Kaifás, János és Sándor meg mind, akik a főpapi nemzetségből valók voltak. Előállították a két apostolt, és vallatóra fogták őket: ,,Miféle hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt?"
Akkor Péter a Szentlélekkel eltelve így válaszolt: ,,Népünk elöljárói és ti, vének, halljátok! Ti most magatok elé idéztek minket, mert egy nyomorék emberrel jót
maroka, 2018. április 06. péntek, 10:23
Szeretetről....
"A szeretetnek nincs oka. Van. Támad. És ha valóban feltámad, kifogyhatatlan. Aki megérzi magában ezt az erőt, az szerény lesz. Van ereje felülemelkedni bármi veszteségen. A szerénység növeli az önbizalmát. Akinek van önbizalma, nyugodt. Egyre többet képes belátni, átlátni a helyzeteket, felfogni az összefüggéseket, beleélni magát a másik helyzetébe. Tehát mind könnyebb szeretnie: megengedi magának a mindent-megbocsátás őrült luxusát."
/Kornis Mihály/
bozsanyinemanyi, 2018. április 02. hétfő, 12:45
Sumonyi Zoltán
Sumonyi Zoltán [Papp Zoltán]

A szeretet himnusza

(A Korintusiakhoz küldött első levél, 13.)

Ha pedig szeretet nincs bennem: alkalom
Adódjék emberként s angyalmód szólanom; -
Csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalo

Legyek bár próféta, vagy tudós eretnek,
S lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg;
Mégis, semmi vagyok, híján szeretetnek.

És ha vagyonomat mindet fölétetem,
És bár testemet is végül tűzre vetem;
De szeretet nélkül mit sem használ nekem -

Ha pedig szeretet nincs bennem: alkalom
Adódjék emberként s angyalmód szólanom; -
Csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom!

Hiszen a szeretet bosszútűrő, kegyes,
Hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes,
Hiszen a szeretet egész, nem részleges.

Jövendőmondások mind eltöröltetnek,
Megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek;
Mert az része csak az örök szeretetnek.

Ha pedig szeretet nincs
horvathzsoka, 2018. március 31. szombat, 19:53
Nagyszombat
Beteljesedett Csend van. Néma csend. Káosz. Valakit elhallgattatni szeretett volna az emberiség. Mert az emberek nem szeretik az Isten szeretetét. Amelyik napon Isten embert teremtett a földre, azon a napon az ember megölte Istent. Viszont nem sikerült elhallgattatni. Ma is beszél a kereszt!! Ugye mennyire érthetetlen szeretet ez ? Megérted ?Elhiszed ? Elfogadod ? Nem ,soha nem fogjuk teljesen.
"Jézus hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét !" Annyira titokzatos ez a kiáltás.
Ez a szeretetnek a kiáltása, amely hangosabb minden kiáltásnál, törje át a mi süketségünket, a világ süketségét.
Ma másfajta könnyek ideje jött el : a csodálkozás, az öröm, és a hála szép könnyeié. És a megrendülésé. Csak azért, mert ez a szeretet, és ezek a sebek gyógyulást szereztek nekünk.
Feltámadt, nincs itt ! Nagyszombat éjszakájának legmeghatározóbb képe a világosság sötétség
wob, 2018. március 31. szombat, 09:56
Jolie Taylor versei
szikra
Hát álljunk meg egy pillanatra
Míg a sok szeretetszikra
A világot, szeretetlánggal beborítja

Bűn háborúval sújtani a világot
Ültessünk inkább ezerszínű virágot
Gyermeknyelvén szóljunk egymáshoz
Ők még tudják szeretni a világot

Keressük meg egymás kezét
Hisz lelkünk remeg a szeretetért
Szálljunk úgy, mint a lepke
Gonoszságot örökre elfeledve

Oly sok harc van már mögöttünk
Pedig e világra szeretni jöttünk
Ha a szeretetnek elfogy az útja
Lépj felé, újra és újra
Szavad senki lelkét meg ne szúrja

(Jolie Taylor)Esik az eső...

Esik az eső, s egyre hull
A sok régi emlék rám borul
Nyár volt, s az eső esett
Mikor téged megismertelek

Az évszakok jöttek, mentek
De azt az esőt sosem feledtem
Ma már
dorotea55, 2018. március 30. péntek, 18:54
Nagyböjti gondolatok
Atyának,
- értelmemet és szavaimat Istennek, a Fiúnak,
- akaratomat és gondolkodásomat Istennek, a Szentléleknek
- és minden szenvedésemet Jézus Krisztus szent emberségének. Amen." (Szalézi Szent Ferenc)

Március 16. péntek

Bölcs 2,1a.12-22; Zs 33; Jn 7,1-2.10.25-30
RÖVID KERESZTÚT
- A SZERETET KERESZTÚTJA
1. Pilátus halálra ítéli Jézust
- A szeretet mindig megegyezik az Atya akaratával.
2. Jézus vállára veszi a keresztet
- A szeretetnek semmilyen áldozat nem elfogadhatatlan.
3. Jézus először esik el a kereszttel
- A szeretet nem adja fel.
4. Jézus Édesanyjával találkozik
- A szeretet módot talál arra, hogy örömet szerezzen.
5. Cirenei Simon segít Jézusnak
- A szeretet mindenkit maga mellé fogad.
6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
- A szeretet a kis szolgálatot egy nagyobb ajándékkal viszonozza.
7. Jézus másodszor esik el
- A szeretet nem ismeri a méltatlankodást.
8. Jézus és a síró
lilagondolatok, 2018. március 30. péntek, 11:51
1/170
Képek, videók
Mészely József Pünkösdi
maria_kadar_148
2018. május 22. kedd, 21:08
pünkösdi rózsa csokor
eva6
2018. május 22. kedd, 13:24
Pünkösdre
csalogany13
2018. május 22. kedd, 09:40
Pünkösdi
csalogany13
2018. május 21. hétfő, 21:38
SZentl_Pünkösd.jpg
katolikusokoldala
2018. május 21. hétfő, 14:49
Punkosdi-rozsa.jpg
vorosrozsa66
2018. május 21. hétfő, 14:02
Aldott punkosdot
borigit
2018. május 21. hétfő, 13:40
Piros punkosd
borigit
2018. május 21. hétfő, 13:40
PÜNKÖSDIkép.jpg
katolikusokoldala
2018. május 21. hétfő, 14:32
Áldott Pünkösdi ünnepeket
irmus
2018. május 21. hétfő, 13:35
pünkösdi kép0519.jpg
maroka
2018. május 21. hétfő, 10:40
pünkösdi lélek0520.jpg
maroka
2018. május 20. vasárnap, 22:19
pünkösdi0519.jpg
maroka
2018. május 20. vasárnap, 22:18
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.