Regisztráció  Belépés
2018. április 26. csütörtök | 17. hét | 116. nap | 15:31 | Ervin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kettős
Báthori Csaba
Kettős

Nem is velem -
csak szívemen
időz a két rokon elem:
a félelem, a szerelem.

Együtt fakad,
párban szakad
az öröklét, a pillanat -
teremt a pillangó s tagad.

Egy perc, s a por
megsejti, hol
vajúdik szirmot a bokor
méhében a zárt rózsasor.

Bár én vagyok
a test, a tok -
hogy őrizzem a két okot,
mely lombik szívemen ragyog?

Sejtem: hibás
a hallgatás,
e végtől végig rianás -
szívem nem méri senki más.

Mit ér, ha két
hang hív, s felét
a némaságom zúzza szét,
felét a meddő messzeség?

Vagy így halad
a lét alatt
minden megkettőzött alak -
s minden igazság másolat?

Mit őrzök én
hideg, tömény
félelem pincerejtekén?
Szerelem lehet-e remény?

Aki
eckerkata, 2018. április 26. csütörtök, 09:12
Lányi Sarolta: Százarcú szerelem
Lányi Sarolta:

Százarcú szerelem

Ez is csak szerelem, ez a halvány, lerongyolt
s ez mind: a könnyek, vánszorgó türelem,
a vérszegény száj és a torz mosolygás.

Ó e mosolytól milyen messze fénylik
testvére, a szivárványos derü!
Pedig az Ő ecsetje fösti ezt is,

kié a boldog ajkak ízes mosolyát:
a Szerelem jön ólmos gondruhában
az ifjú arca búbetüket írni,

és jön, szemében gyilkos villanással,
a pallosán fölrémlik a boszú...
s ha már sehol reménység sem világol,

eljön, mint a halovány halál.

Nyugat 1920.
marcyt, 2018. április 26. csütörtök, 06:33
Tompa Mihály - Két szomszéd vár.
félhalhatatlan...
- A két csarnok nékik épűlt.


Hogy ha már a földiekhez
Kötve vannak: nyitva lenne
A két vár a két leánynak,
Vigalomra, védelemre. -

Zöld halomtetőre épült,
Hol a szűk völgy keble tágúl,
S oly közel, hogy a madár-szó
Áthallatszott ablakábúl.

Ablakában, csarnokában
Láthatatlan hárfa zendűl,
És beszélnek a virágok
Boldogságról, szerelemrűl.

Csarnokában nincsen éjjel,
Élet árad, úszik a fény;
Felkél a szobor helyéről,
Kőmellébe vér szökelvén.


Ilyen a tündér lakása,
Fényes zengő csarnokával;
Honnan egymást látogatni
Keskeny völgyön lengnek által.
Egykorúak és egyenlők
Úgy kellemre, mint alakra;
És hogy egymást mint szerették,
Példa rá az életalma.

Egy-egy almát adva
chillik, 2018. április 25. szerda, 02:06
Bartalis János
hangját.

Verem a lelkem szomorú ablakját öklömmel, mint durva
útonjáró, ha bent ég a ház. Gyehenna-tüzem pokola
marcangol s fekete füstje egy tiszta havadit bekormol,
zizzen a sás.

Pilláid koromja. S vérző szívemre fested keresztem. Ott
mázol rózsás kis ujjad. Mázolod nagy szenvedésem.

Az Égben, a Kozmoszban horizont-üllőkön gubbasztanak
sötét vágy-madarak, hogy felébredve rikácsoló
kotkodácsolással a világba lekiáltsanak.

Én vagyok!... és ültetem a Szerelem kertjét. Amit akarok,
elfoly az időben. Én vagyok és szavamnak karja kiterül,
mint egy tiszta, szűz ágy.

Öklözöm a kétség dúvadjait, mint izomba csavarodott
birkózó, s lihegve állok puszta közepett. Éj jege zajlik
hófúvásos partokon. A dermesztő lég sikít.

Szemem rebbenése felfeszül a Csendben s kiégett
pilláim gyűrődött hamván bánkódón gyújtom fel képed.
Ó, vad kutyák mérges marakodásán nyugszik el szívem.

Kicsiny
horvathzsoka, 2018. április 23. hétfő, 12:00
Kosztolányi Dezső - A rokonok.
a mesében, és az arca arcom,
s én róla, róla, róla álmodom,
mivel megölte a láz és az asszony.
S a rege szól: Sokat járt szoknyalesre,
egy színésznőt várt télen minden este,
egy csipkezsebkendő lett a halála,
s elment regényes szívvel és mosolygón,
szelíd fejét csak pár barátja látta
egy téli éjen, az üvegkoporsón,
nyitott szemekkel, hittel, bízva, bátran,
egy seb a száján, vérköd és szivárvány,
egy hős, modern szalonkabátban,
ki elbukott a szerelem csatáján.


Úgy érzem őt. Ő a regék regéje.
Arcképe a hideg szalonban állt.
Hányszor futottam hozzá fázva-félve,
s szívtam magamba a hideg halált.
Imádom arcát. Olyan régimódi.
A nyakkendő, mint vékony tintacsorgás.
Fáradt szemek. Nők bátor bámulói.


Biedermeier-fej. Ah, én sem vagyok
chillik, 2018. április 22. vasárnap, 05:17
Bornemisza Attila: Csak álom volt
szemnek is fáj,
ez a hazugságos költemény.
Ne menj, vagy menj, ne érezzem,
hogy itt volt az illatos hajad:
fond koszorúba és menj el ott alant.
Nem szól már kezemben a gitár sem,
összetört, hangja sincs, nincs remény,
utánad küldöm ha messze vagy,
ezt a nemtelen költeményt.
Maradj, ne menj, vagy eredj messzire,
nem bánom ha az ég rám szakad.
Igy lehettem csak boldog, szomorún,
ezen a néhány év alatt!
Ha elmentél többé nem gondolok
a szerelemre én sohasem.
Szívemben dárdák gyújtópontja ég:
megszúrtál nagyon, azt hiszem.
Vége az évnek, vége a lángnak:
menni akartál, hát mehetsz,
egyszer majd te is sírd vissza:
ezt a jó pár keserves évedet.
Barna hajadban ősz szálak vegyülnek:
te se lész fiatal többé soha:
felejtsd el ezt a nagy szerelmet.
Elégett benne lelkünk halk szava.
Ne nézz vissza mert káprázat voltál,
s tán nem is történt meg soha:
csak álom volt az egész
cserhat3, 2018. április 21. szombat, 15:46
Kun Magdolna - Ha már nem leszek
tisztalelkű hópehely,
vagy ott is sárral tapossák kristálylábnyomát.
Mennyit ér a lélek, ha már testetlenné válva,
a végtelenben bolyong, és nem lel új hazát.
Lesz-e pár kedves szó, mely utat mutat neki,
ha majd égi csillag szórja rá ezüst fényporát.
Világlik-e földi mécses a sötétszárnyú éjben,
mikor félelem dobbantja a meg-megálló szívet,
vagy irgalmas karok helyett sodródó képzelet lesz,
mi a láthatatlan messzeség fénylényéhez vezet.
Lesznek-e érzések, szerelem vagy gyűlölet.
Éget-e kínzó fájdalom, ha túl nagy lesz a csend,
vagy nem lesznek színek, csak fekete és fehér,
melyeknek rideg árnyalatai ködfoszlányon leng.
Adnak-e az utolsó pillanatban kegyelmet a bűnnek.
Vigaszt a kihűlt ajkakra, mit sóként mar a könny.
Fogja-e még meleg tenyér elgyengült két kezem,
ha már nem ölel át más, csak a vak közöny.
Gondolnak-e rám azok, akiket nagyon szeretek,
vagy a távolodó léptekkel végleg felednek.
S mikor
vorosrozsa66, 2018. április 20. péntek, 12:06
Fliesz Henrik: Hóvirágok.
hervadt őszi rózsa:
Vén troubadur, fehérhaju anyóka !

V.

Megcsillan a vágy fátylos szemeinkben,
Valami a kebledre kényszerit;
Pír hímezi ki fáradt, sápadt arczom,
Talán az égő bús remény s a hit.

Ha elmerültem bűvös szemeidben,
Szivedben látom, mennyi a salak:
Pír hímezi ki akkor is az arczom.
Talán a szégyen, hogy - imádtalak.

VI.

Elnyűtt a sorsom minden, minden álmot,
Eltűnt az ábránd, bánat, szerelem;
A pajtások még megdicsérnek érte,
Hogy akarat él szilaj lelkemen.

Mit mondjam nékik, hogy szív nélkül élek,
Gyűlölni tudok, de szeretni nem;
És nem tudom már azt se, hogy miért van
Az én egész, vad, léha életem ? ! . . .

VII.

Mért csaljuk egymást, gazdag urra vágyol,
Engem szegénynek szült szegény anyám;
Te álmodol a fényről, csillogásról:
Én egy csillagról csak az éjszakán.

Add el magad ! Hadd kezdődjék a
marcyt, 2018. április 18. szerda, 07:07
ki győzzön?
B. Radó Lili: Lelki tusa

Az én lelkemben vesztett a szerelem
Az érzelem felett győzött az értelem.
Szerelem! mely úgy lebbent lelkünk tavára
Mint a fecske, mint az ima szárnya
Mely olyan mint összekulcsolt kezek
Egymásba nézők, puhák gyermekek.

Becsukott ajtók, szent magunkba szállás
A közös gyertyák, értő megbocsátás!
Ki minden durvát álomszínre festő
Az én lelkemben elbukott a szerető.
Zavart szívem folyton azt zokogja
Nem lehet igaz, csak zavart elme álma
Száz gyertyafény piciny reszkető lángja
Gyulladj körül villódzva babonázva.

Vedd válladra nyomasztó álmom
Repülj vele messze, át száz határon.
Segítsd meg lelkem, adj tanácsot nekem!
Ki győzzön? Az értelem, vagy az érzelem?
cipiripi, 2018. április 16. hétfő, 21:08
Kosztolányi Dezső - Már néha gondolok a szerelemre.
Kosztolányi Dezső - Már néha gondolok a szerelemre.

Már néha gondolok a szerelemre.
Milyen lehet - én Istenem - milyen?
Találkoztam tán véle messze-messze,
valahol Andersen meséiben?
Komoly és barna kislány lesz. Merengő.
A lelke párna, puha selyemkendő.


És míg a többiek bután nevetnek,
virágokat hoz majd a kis betegnek.
Ágyamhoz ül. Meséskönyv a szeme.
Halkan beszél, csak nékem, soha másnak.
Fájó fejemre hűs borogatást rak.
És kacagása hegedű-zene.
Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló.
Különös, titkos és ritkán mosolygó
Az éjbe néző. Fáradt. Enyhe. Csöndes.
Csak széttekint, és szobánkba csönd lesz.
chillik, 2018. április 14. szombat, 05:33
Szép idő...
Ludwig Pfau:

Szép idő...

Midőn a völgy ölén lenn
- együtt, két szerető -
ültünk a csillagfényben,
az volt a szép idő!

A nap letűnt, a szemnek
az éj pihentető;
hála a szerelemnek
az volt a szép idő!

Most tőlem messze tudlak,
lakod távol eső,
itt csak csillagok hullnak -
az volt a szép idő!

Maradtam itthon veszteg,
hol szívem szenvedő,
ó csókok, ó szerelmek! -
az volt a szép idő!

Völgyünk, légy csendes mélység,
magányba révedő;
csak halk dalok idézzék,
hogy volt itt szép idő...

Szőllősi Dávid fordítása.
aranyoslila, 2018. április 13. péntek, 21:54
Csepeli Szabó Béla
jaj, ma már nem kortünet a hűség,
a rothadás nyíltan árasztja bűzét,

mintha valami rút, rejtélyes járvány
lombosodva az emberiség máján...

Baljós, viharelőtti csendben élünk?
A kór atommáglyáin el kell égnünk?

Ó, nem és nem ! Oszolj szét bús borongás !
Eszméinket nem gyújtja fel a rontás !

Mert lám itt is, e kénes, lápos tájon,
hol mennydörögve hordom látomásom,

mint küszködő mag, lázadó elem
él s feldobog a tiszta szerelem !...

4
Áradj erőm...Áradj. Csak járd a táncot.
Járd be az alvilágot. Járd be és tépd az átkot.

Ezer év kínja hordta belénk a törmeléket.
Csapjunk a kék azúrra, kezdjünk szebb ezredévet.

Itt e vad kusza tájon, hol dalom szárnya tárul,
s hajnali lángot csap ki csillagok parazsából,

Íme, hol vityillókat vert rám a böjti bánat,
a mélység zord lakói új s új hajókba szállnak, -

Fel hát a káosz ellen, szabadság drága
horvathzsoka, 2018. április 13. péntek, 12:36
1/575
Képek, videók
Báthori László barlangja
chillik
2016. december 06. kedd, 00:58
nyírbátori Báthori Várkas
irmus
2011. június 04. szombat, 07:10
Báthori István.jpg
farkas1945
2010. június 27. vasárnap, 17:09
Báthori oltár terítö terv
csalogany13
2009. április 29. szerda, 23:28
Báthori oltár terítö
csalogany13
2009. április 29. szerda, 23:26
Báthori István mellszobor
rucerka
2008. május 11. vasárnap, 14:33
planet-kettos-csillag. jpg
agica2004
2018. március 05. hétfő, 23:34
Kettős szivárvány.jpg
pacsakute
2018. január 28. vasárnap, 22:43
planet-kepler-kettos-c sil
agica2004
2017. május 11. csütörtök, 20:45
planet-kettos-csillag- bol
agica2004
2017. május 11. csütörtök, 20:45
kettőss keret.jpg
remahe1952
2016. december 24. szombat, 10:54
kettős keret.jpg
remahe1952
2016. december 24. szombat, 10:54
A kettös kert 01.jpg
chillik
2016. november 21. hétfő, 03:57
A kettös kert 02.jpg
chillik
2016. november 21. hétfő, 03:57
Kettősség-TÓ
1vargaildyko
2016. március 06. vasárnap, 06:55
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.