Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 21. kedd | 34. hét | 233. nap | 00:38 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az angol királyok félig magyarok?
napvilágot 1812-ben. Szülei gróf Rhédey László és Inczédy Ágnes. Igen kiváló nevelést kap. Bájos, nagyon okos hölgy válik belőle, mikor fel cserepedik. Mint minden főúri családnak, nekik is van a bécsi császárvárosban palotájuk. Itt éri a családot az a megtiszteltetés, hogy 1830 évben I. Ferenc császár és magyar király meghívót küld nekik az évi farsangi bálra. A bál forgatagában megismeri a délceg katonatisztet, Sándort, Württemberg hercegét, s rögtön bele is szeret. A kölcsönös vonzalom hamarosan szerelembe fordul. A hercegi család nem nézi jó szemmel, hogy csak egy "gróf" a választott ara. A házasság sok bonyodalom után csak 1835-ben teljesedik be. Hogy ne legyen a házasság rangon aluli, Claudia megkapja az előkelő Hohenstein grófja címet. A házasságból két leány s egy fiú születik. Ferenc nevű fia megkapja 1837-ben a Teck hercege címet.

Rhédey Claudia és férje, Sándor württembergi
menusgabor, 2018. augusztus 08. szerda, 22:59
Emlékirat
forrt a szeretetben, két lélekkel, szinte egy szívvel, féltve, vigyázva egymást, és erősítve a létben. Lehet ennél szebb szavakkal kifejezni a gyermeki szeretetet?
Ihász - Kovács Éva: Mielőtt alkonyodik

,,Anyám kékfestő kötényét
a napra teríti.
Itt az egem.
Ezen is alkonyodik, akár szívemben,
benned is alkony készülődik
nincs mód tűnődni, játszani hívlak,
mielőtt egészen besötétül."
,, Itt felejtetted szavaidat,
melyeket a szerelemről mondtál,
beléjük takarózom.
meztelenségükben didergem.
Álmaink a homokvár alatt betemetve."
Minden sora, szava beszél, utal, és vár, vágyakozik. Reménysugár hull a hajára, bízik a csodában, a beteljesülésben.
Több kötetet lehetne írni jellemzéséről, az Emberről, harcos munkájából, szerelmes gondolatiról, de a versek beszélnek, amiket örökül hagyott az utókornak, nekünk tanulságul.
A Holland Királyság nagykövetének szavai, híven tükrözik lelki életét, hitét, és
cserhat3, 2018. augusztus 08. szerda, 17:52
Farkas Anna
ha elmondhatja mit érez,
segíteni boldogság nekem,
bánatra a gyógyírt teszem.

Bízni emberekben, a világban,
bízni a jövőben, hinni a mában.
Jótettünk ha célunkat elérte,
boldogan mondjuk: "Ez megérte!"


Emlékezés

Van-e a földön még őszinte igaz szerelem?
Nélküled már nem olyan semmi sem.
Régóta minden csak fájó emlék,
szívemnek nincsen menedék.

Többé nem hallom szerelmem elnémult szavát,
a szívemet szárnyaló álom-képzelet hatja át.
Hiányzik odaadó szeretet, derű gondoskodás
lélek nyugtató imádó szerető, s megnyugvás.

Az Élet, a lét, a boldogság mint igazi létezés,
kihunyó szép kék szemed fényével véget ért,
de lelkem mélyen szunnyadó szép emlékezés,
képzeletem
menusgabor, 2018. augusztus 06. hétfő, 20:30
Jékely Zoltán: Kirándulás
árhitrávval fogta össze -
Római álmoknak köszönhetem,
hogy megtudtam, kicsodám nekem ő.
Mert álomügyekben is ugyanazzal
a gyermekkori kettősséggel, ősi
szét-nem-válhatósággal szerepeltünk,
amellyel egyszer, kisgyermekkorunkban,
megúsztuk a szénapadlás kalandját,
mikor-is ő, bátyját már elveszettnek
tartván, a szénaeregető lyukba
rögtön utánam ugrott vakmerően,
hogy a borzasztó fekete gödörben
azonnal együtt pusztuljon velem...

Szerelem s barátság közt mily adottság,
milyen elem a testvérszeretet?
A barátságnál több és áldozatban
a szerelemnél tán nem kevesebb.
De ha ilyen, ki mondja meg, belőle
mért csap ki sokszor a vak gyűlölet?
Húsz éves korunkig s még azon is túl,
olyan volt bennünk a gyűlölködés,
hogy úgy csak két egyanyában-fogant
acsaroghat egymásra; de a mélyben
már ott lappangott ez a szeretet,
sőt, gyűlölködésünknek éppen
ez lehetett oka: mert akik
marcyt, 2018. augusztus 06. hétfő, 08:07
József Attila
József Attila

Álomban enyém vagy

A boldogságunk némán meghúzódott
És mi is hallgattunk a titkolódzó csöndben.
Kályhánk lángja is örömmel lobogott
S ajkunkat a szerelem szárazra perzselte.
A komoly falióra se mormogott
S meghökkentek akkor a büszke, fehér falak...

Álomban mindig egészen enyém vagy.
S hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak.
horvathzsoka, 2018. július 22. vasárnap, 08:35
Tallóztam
József Attila:

Álomban enyém vagy...

A boldogságunk némán meghúzódott
És mi is hallgattunk a titkolódzó csöndben.
Kályhánk lángja is örömmel lobogott
S ajkunkat a szerelem szárazra perzselte.
A komoly falióra se mormogott
S meghökkentek akkor a büszke, fehér falak...
Álomban mindig egészen enyém vagy.
S hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak.
horvathnemagdi, 2018. július 20. péntek, 18:55
Álomban enyém vagy...
József Attila:

Álomban enyém vagy...

A boldogságunk némán meghúzódott
És mi is hallgattunk a titkolódzó csöndben.
Kályhánk lángja is örömmel lobogott
S ajkunkat a szerelem szárazra perzselte.
A komoly falióra se mormogott
S meghökkentek akkor a büszke, fehér falak...

Álomban mindig egészen enyém vagy.
S hiszem fönn is néha, hogy megcsókoltalak.
aranyoslila, 2018. július 17. kedd, 21:23
Bágyi menyegző* (Ballada)
-
S a czéltvesztett társaságban
Szörnyü nagy lesz a zavar.

Vége lett a nászzenének,
Üres lőn a tánczterem,
Ifja, véne, egytől egyig,
A vitázók közt terem.
És van lárma - egy vendég a
Másikával összevesz - -
Sándor István aggodalma
Perczről perczre nőni kezd.

- Mint midőn a záporeső
S tölgyetdöntő zivatar, -
Kis fészkében egy szerelmes
Gerlepárt is megzavar:
Igy lép közbe félelemmel
A szerelem gyermeke,
Drusilla a szép menyasszony
Kálmán László hitvese.

Gyermekded szép arczulatján
A gyenge pir fellobog,
Ajkán még a szerelemnek,
Első csókja párolog - - -
Mig reszkető kis kezével,
Mint a béke angyala -
Csendet, józan önuralmat
Békességet kér vala.

S fölragadván áldomásra
A nemzetnek poharát,
Csengő szóval, mintha a szép
Csattogánydalt hallanád,
Melly a vércsekárogás
dorotea55, 2018. július 05. csütörtök, 15:59
Jörgné Draskóczy Ilma: Álom.
ketten-együtt-boldogok lehessünk :
Magunknak kell ez áron általmennünk - "

Valami mondhatlan halálos bánat,
Valami névnélküli szörnyű dermedet
Markolta meg a szívemet :

Nem érhetem a boldogság honát
Csak mocsáron, csak sártengeren át? !
Hogy én liljom ruhámat meghurcoljam ?
Hogy én hószínű fátylam elmocskoljam?
Hogy arcomba fölcsapkodjon a sár ? !
Nemi Nem ! ! - -

. . . De oda át a mennynek üdve vár :
Az élet ! A szabadulás ! A szerelem !
- Oh Istenem ! Irgalmas Istenem !
- - - - - - - - - - - - - - -
Vad örvényben kavarog lent a hab,
A hullám már a lábahnho' csap !
Egy lépés még - és szennye rám szakad ! !
"Nem ! Nem ! ! Bocsáss ! ! . . . Eredj . . . eredj . . . magad . . . "
- - - - - - - - - - - - - - -
Szivem sikolyát elfojtotta ajkam,
De arcomat fátylammal eltakartam :
Nem volt erőm, hogy látni tudjam őt,
Amint a boldog szigeten kiköt . . .
- - Oh jaj neki. De
marcyt, 2018. július 05. csütörtök, 07:58
Szász Károly: Öregség
Szász Károly:

Öregség

Lecky Edw. W. után, angolból: Szász Károly.

Komoly árnyak hosszabbodnak,
Lemenőben van a nap.
Vége vágynak - nincs a gondnak,
Örömök elszállanak.
A nap-óra alig nyer meg
Egy-egy búcsúzó sugárt . . .
Diadalnak, küzdelemnek
Röpte, ösztöne lejárt;

Mennyi kép valósulatlan!
Biztatott s köddé leve :
Magas eszmény, gondolatban,
Szenvedély s dicsvágy heve . . .
Vágy, remény, czél, lepke-szárnyként
Elhullatja hímporát . . .
Mint művész a rikító fényt
Szürke színnel festi át.

Képzet elszállt, ábránd nyomba':
Szerelem virágtalan!
Bármi víg kaczaj is tompa,
Mintha sírból szólna hang!
Minden kincs a múlté, mit csak
Ifjú s férfikor kíván . . .
Ifjak csak gyönyört áhítnak,
Agg - nyugalmat esd csupán !

Vasárnapi Ujság 1901. deczember 8.
marcyt, 2018. július 05. csütörtök, 07:57
Vércsoportod megmutatja milyen betegségekre vagy hajlamos!
sohasem hagyja cserben, akár művészként, akár üzletemberként tevékenykedjen. A szinte félelmetes erejű energiája, aktivitása a gyökere a siker utáni vágyának. Állandóan mozgásban van, nem hagyja magát nyugodni. Mindig a sikerhez, elismeréshez vezető lépcső következő fokára szeretne lépni. Céljait mindig szem előtt tartja, és képes mindent ennek alárendelni. Sohasem adja fel. Ha a körülmények folytán kénytelen előrehaladását szüneteltetni, ha zöld utat kap, visszafojtott energiái szinte robbannak. A szerelemben általában sikeres. Csak addig engedi át magát az érzelmeknek, amíg a kapcsolatnak valamilyen praktikus haszna is van; így szinte elérhetetlen számára, hogy egy szerelmet teljes intenzitással éljen át.

Betegséghajlamok
Mivel a 0-ás vércsoportúak nehezebben dolgozzák fel a stressz hatására képződött katekolaminokat, mint a többi vércsoporthoz tartozók, ezért náluk gyakrabban fordul elő mániás depresszió. Az ősi 0-ásnál a vadászzsákmány keresésekor az agresszív ösztönök és a kifinomult
irmus, 2018. július 01. vasárnap, 15:40
Medgyaszay Vince: Csillagtalan . . .
szemem',
Keblére ölelt forrón, melegen:
Ajkamra tapadva érzém ajakát.
Nem földi gyönyör s szent érzés hata át.
S mig gyújtva hat által a csók heve rajtam,
Suttogva, remegve rebegte el ajkam:
"Álom vagy-e, vagy nem szép tünemény ?
Óh! mond : ki vagy és hogy hol vagyok én ?
"Hát meg sem is ismersz, úgy elfeledél !
- Szólt ő komolyan s köny ége szemében. -
Óh! hisz ha csapások vad tábora kél:
Téged kívülem, nincs aki segéljen, -
Megcsalt szerelemmel jártad a vadont,
Melynek neve bánat, éjféle a gond ,
Villáma a kin égő tüze és
Vad vészű viharja: kétségbeesés.
Kétségbeesetten vágytad a halált:
Mig nálam a vigasznak balzsama várt.
Megvédtelek ím': nem eresztelek el !
Óh! légy az enyém, amíg ég e kebel !
Nálam nyugalom; a világ zaja bút ád :
Én, én vagyok élted védangyala: múzsád !"
- Óh védj a viharban, amíg ég e kebel !
Híved maradok, nem hagylak soha el !

Pápai
marcyt, 2018. június 27. szerda, 08:21
1/361
Képek, videók
rhedey ut.jpg
relisisi
2015. december 04. péntek, 14:53
Kolozsvár, Rhédey-palota.
06mohild
2013. szeptember 28. szombat, 07:08
Rhédey-kastély;Erdösze ntg
farkas1945
2011. február 27. vasárnap, 15:45
Rhédey Ferenc 1610-67.jpg
farkas1945
2011. február 19. szombat, 14:55
Rhedey_Palace_of_Cluj- Nap
relisisi
2009. május 19. kedd, 17:14
Incze Mónika
irmus
2017. augusztus 09. szerda, 19:23
Incze G Móni
irmus
2016. május 04. szerda, 08:18
Baden-Württemberg-Néme tor
panni48
2009. július 05. vasárnap, 00:28
germany-baden-wurttemb erg
ritus02
2008. január 20. vasárnap, 00:27
Puszi én hercegem
sanci81
2016. június 26. vasárnap, 18:49
Megérkezett a hercegem fe
tnemarika
2016. május 05. csütörtök, 10:25
hercegem.jpg
sz719eszter
2016. február 20. szombat, 16:13
A tűz hercege.gif
pacsakute
2016. február 05. péntek, 22:21
Diana. és a hercegek.jpg
agica2004
2015. december 12. szombat, 23:41
Diana-Károly-hercegek. jpg
agica2004
2015. december 12. szombat, 23:16
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.