Regisztráció  Belépés
2017. december 18. hétfő | 51. hét | 352. nap | 08:09 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
December 17. ADVENT 3. VASÁRNAPJA
https://scontent.fbud1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/25498044_180421999 6279617_166544988459175223_n.jpg?oh=1db0097aeff508e31df8d44847d0a9 f6&oe=5ABD3F44[/kep]

A mai nap igéi

December 17.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az ÚR jön hatalommal.! (Ézs 40, 3,10)

Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezeket hagyta meg fiának, Salamonnak: Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy. Tartsd meg, amit elrendelt Istened, az Úr! (1Kir 2,1-2a.3a)

Pál írja: Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. (Kol 1,9-10)
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ -

Lelki útravaló a mai
ronix, 2017. december 17. vasárnap, 22:13
Advent idején
Advent idején

" Advent van, s átjárja lelkem
a szeretet és az emlékezés.
Rájövök ismét tán ezredszer,
Hogy szépen élni gyakran túl kevés.
Szeretni szóban és tettekben,
hinni, remélni szüntelen.
Táplálni kell mosollyal, öleléssel,
hogy emléked hibátlan legyen.

Most visszaröpülök gondolatban
gyermeki önmagamba újra.
Látom amint kályha mellett
Nagymamám fagyos lábujjamat gyúrja.
Hársfa teát tölt poharamba
Idd meg! Nem fogsz fázni majd!
Átmelegedett testem valóban
S én azt hittem a tea tette azt."
eckerkata, 2017. december 17. vasárnap, 18:30
Nincs Cím
ZSIGAI KLÁRA

JEGES-CSÓKOK ÁLMA

Nem szólok már,
csak előre nézek,
lehelet szüntelen
felhőt fúj égbe.
Csontig dermedt
ujjak kulcsolva,
jeges csókok álma,
csipke jégvirágok,
hangok távolodva
egyre halkulnak.
*
Fog-vacogtató szél,
csonton, sejten át,
nem támogat már
hó paplan, jégvirág.
Fagyos minden szó,
csend beszél hozzám,
mozdulatlanul várok,
jeges csókja, körbe,
ne járjon már!
*
Álomba ringat vágy,
utamat keresem,
átölel fénysugár,
csillagok táncát,
remény fényét
keresem.
A - meleg otthonom,
Ami - csak az enyém,
Ahol-otthon lehetek,
Senki nem veheti el!

Győr, 2017. december 12.
zsigaiklara, 2017. december 17. vasárnap, 16:33
Advent 3. vasárnapja 12.17
ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.

E: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról.
H: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.
Lk 1,46-48.49-50.53-54

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből.
Őrizze meg Isten a szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül!
Testvéreim!
Legyetek mindig derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi.
Ez az Isten igéje.
1Tessz
maroka, 2017. december 17. vasárnap, 07:25
A csoda...
A csoda a lélekben lakozik

A csoda a szívekben lakozik,
Legjobb fizetség érte a mosoly,
Az ember ilyenkor nem habozik,
Mert a szívével lát és meghajol.
A szeretet nem kér, csak ad,
Ez nemesíti a lelked,
Ettől lesz a tetted majd nagy,
Mert jó a végtelen szeretet.
A csoda maga a szeretet,
Minek ereje felülmúlhatatlan,
Szeress te is szüntelenül,
Minek ereje kifogyhatatlan.

/Pisch Ferenc/
bozsanyinemanyi, 2017. december 16. szombat, 19:27
Edgar Cayce – A szabad akarat erősebb a sorsnál
együttműködik a hatóságokkal, jó magaviseletére való tekintettel mindig kaphat enyhítést. Egyetlen élet, amelyet a lélek teljes egészében a mások szolgálatának szentel - mint például Albert Schweitzer vagy Damien atya földi pályafutása -, öt-hat olyan életet ellensúlyozhat, amelyben a fejlődés megrekedt, s a lélek elmaradt önmagától.

A szabad akarat mindig erősebb, mint az eleve elrendelt sors. Nem lehet annyi régi adósságot felhalmozni, hogy a lélek a végén ne tehessen mást, mint szüntelenül fizessen, fizessen és fizessen.

De azt is tudomásul kell vennünk: a lélek a fejlődésre gyakran választ olyan módot, amelyet a tudatos elme nem ért meg azonnal. A vak ember például, akit Krisztus meggyógyított, nem a bűnei miatt lett vak, hanem mert lelke a vakság élménye által tartást kapott.

Nagyon fontos ezt az alaptételt megérteni és elfogadni, mielőtt az egyéni életek részletes vizsgálata során bonyolultabb témákat érintenénk.

Bármekkora kutyaszorítóban találod is
sz719eszter, 2017. december 16. szombat, 17:54
Szép gondolatok...
A könyvek olyanok, mint a tükör: mindenki azt látja bennük, amit a lelkében hordoz.
Carlos Ruiz Zafón


A csoda a lélekben lakozik

A csoda a szívekben lakozik,
Legjobb fizetség érte a mosoly,
Az ember ilyenkor nem habozik,
Mert a szívével lát és meghajol.
A szeretet nem kér, csak ad,
Ez nemesíti a lelked,
Ettől lesz a tetted majd nagy,
Mert jó a végtelen szeretet.
A csoda maga a szeretet,
Minek ereje felülmúlhatatlan,
Szeress te is szüntelenül,
Minek ereje kifogyhatatlan.

(Pisch Ferenc)
dorotea55, 2017. december 16. szombat, 15:22
Varju Zoltán
Varjú Zoltán

Érted fáj

A hárfa húrjain, halkan fülembe cseng,
a lehunyt szemem előtt az életképeken,
miként szótlanul szemem a távolba mereng.
Belülről tép a szívszorító dallamán,
átkozom szívem, ami fáj nagyon...
belülről emészti a kínzó fájdalom.
Sebem patakzó rubint, drágakő...
esti magány, ami édes álmot sző.
Örök szerelem, hitvesi csók, ódon temető,
a porhüvelyt takaró, hófehér szemfedő.
A megácsolt keresztfám, fenn a Hargitán,
elszakított nemzetem, az édes egy hazám.
Ami több volt hajdan, ami holnap több lehet,
szentül hiszem, nem káprázat, túlzó képzelet.
Nem csitulhat a szívemben lüktető vér,
amíg érted dobban, áramlik szüntelen,
két egymást szerető párban, csókra éhesen.
Érted fáj, mert nélküled, egy vagyok csupán,
a tizenöt millió levélből, csak egy, fent a fán...
horvathzsoka, 2017. december 16. szombat, 12:01
Bálint István
Bálint István

Anyegin harmadik levele
2017

A dombnál voltam ismét
a nap még ragyogott
szél fújt de a víz tükrén a hullámokkal
sejtelmesen
már a hideg fodrozódott
egy valcer szólt bennem
halkan
a bálban játszottak ilyet
Maga nem volt itt
így a szélben
a falevelekkel táncoltam
Maga helyett
téglavörösen és sárgán repültek
s magukkal vittek engem is
az égen az Ön mosolyát kerestem
de nem találtam
szemének szép színeit
a valcer hangjai visszhangzottak
bennem
tegnap is ma is estelig
pedig
találkozásunk
csak egy érintés volt
és én mégis Önt keresem
és várom mégis hogy újra lássam
hogy száz és száz el nem csókolt
csókommal
várjam
mert vágyódom Ön után
mert szeretem
itt
haldokolnak a fák
november van
egy vad zongora zeng csak bennem
egy valcer
szárnyal a hangokon
lopakodik felénk a tél
a fagy a
horvathzsoka, 2017. december 16. szombat, 11:53
Az én ajándékom
Kovács Kincső
Az én ajándékom

Jégvirágon át nézem a havas tájat,
régi emlékképek járják át a házat.
Most csend van. Csupán a szél süvít odakint,
a szívemben, idebent él még csodahit.

Kérdezték néhányan tőlem már korábban:
Te mit szeretnél karácsonyra? - már vártam.
Sokak válasza erre: telefont, táskát,
új ékszereket, lehetőleg jó drágát.

De én valami teljesen mást szeretnék.
Érzem, akkor igazán boldog lehetnék.
Olyan a vágyam, aminek nincsen súlya,
mégsem fér bele egy óriás dobozba.

Kacagást, örömöt, boldog tekintetet.
Végtelen nevetést, simító kezeket.
Szeretet-lángokat. Nagy öleléseket.
Erősödő lelki kötelékeket.

Szomorú embereknek vigasztaló szót.
Bánatosaknak újra temérdek sok jót.
Mindenkinek megbecsülést, tiszteletet.
Egészséget, szívből jövő szeretetet.

Kérlek add, hogy támogassak, segíthessek.
Elesettnek támaszt nyújtsak, reményt vigyek.
Apró
dorotea55, 2017. december 16. szombat, 08:51
Zsigai Klára: Álmomban
Zsigai Klára:

Álmomban

Álomvilág peremén ringató karodban
keresem ajkadat, kezedet, érezzelek,
minden sejtemmel
megpihenjek veled.
Részegítő mámor, gyere közelebb!
Virág vagy hegyek csúcsán,
hajnalt fest éjben a csillag,
a hold ránk nevet.
Kezed lágy érintése,

rejtett kincseim szüntelen kutatja
- nevem mondod,
soha meg nem unva.

Égi manna, csók virágok nyílnak
madarak nekünk dalolnak,
rólunk suhog fák levele
selymes fűben elheverve
hevét gyújtja a szerelem
Tudat, mi testet átjárja
gyönyör mámor-csurgatott méz
édes lehelete, karodban heverek
veled ébredek...álom véget ért
szememben könnycsepp
viszonzott csókok fénysugár...
Nézek rád!
marcyt, 2017. december 16. szombat, 08:15
"Jöjjetek én hozzám"
nyilvánvalóvá teszi azt a közbevetést, amely az Isten és az ember közé van erősítve; az evangélium áthidalja ezt a rettentő mélységet és átviszi a bűnöst a biztonságba. Lelki életed kezdetétől a mennyei dicsőségbe érkezésig szól néked Krisztus hívása: "jöjj, igen, énhozzám jöjj!" Éppúgy, mint az anya, aki odanyújtja ujjait gyermekének és e szavakkal biztatja a járásra: "jöjj!" Így tesz az Úr Jézus is. Ő szemeitek előtt mindenkor követésre szólít fel benneteket, mint ahogyan a harcos követi vezérét. Ő szüntelen előttetek lépdel, hogy nektek utat törjön és pályafutásotokat megalapozza; ti pedig halljátok meg buzdító hangját, amint, titeket egész életeteken keresztül szólítgat, hogy csak Őt kövessétek; a halál ünnepélyesen komoly pillanatában drága hívásával szólít a mennyei hazába: "Jöjjetek, Atyámnak áldottai!" De ez nemcsak Jézus hívó szava hozzád, hanem, ha te hiszel benne, akkor ez a te sóvárgó szavad is: "Jöjj el Uram, Jézus!" Te is vágysz benső szívbeli társalgásra Vele. Mikor az Ő szava téged hívogat:
kalmanpiroska, 2017. december 16. szombat, 07:37
1/1321
Képek, videók
Advent 2.vasárnapja
irmus
2017. december 14. csütörtök, 06:56
Advent 1.vasárnapja
irmus
2017. december 11. hétfő, 06:28
A bölcsesség nem a fejünk
borigit
2017. december 03. vasárnap, 09:46
A bölcsesség az.png
katalin_53
2017. november 09. csütörtök, 21:27
Az ember bölcsessége türe
katalin_53
2017. július 06. csütörtök, 20:42
zen_bölcsesség.JPG
2kovijuli
2017. április 30. vasárnap, 15:26
BÖLCSESSÉG.jpg
remahe1952
2016. december 24. szombat, 16:41
Bölcsesség építi a házat,
katalin_53
2016. október 06. csütörtök, 18:54
derűs bölcsességek
sacimama
2016. szeptember 22. csütörtök, 17:13
Többet ér a bölcsesség a
katalin_53
2016. augusztus 27. szombat, 16:55
A bölcsesség áldozása.jpg
chillik
2016. augusztus 27. szombat, 06:45
Nem kiált-e a bölcsesség.
katalin_53
2016. július 03. vasárnap, 17:12
Cselekedettel szeressünk!
szilvia108
2009. július 22. szerda, 10:12
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.