Regisztráció  Belépés
2018. május 24. csütörtök | 21. hét | 144. nap | 19:56 | Eszter, Eliza
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Máhl Anita - Tudod
szeretni fog téged, és mindegy, mit rak rád az élet,
És lépted ki tudja, merre téved, és mindegy, milyen voltál, vagy leszel,
De akkor is a gyermekem leszel.
Szeretetem veled lesz, míg élek,
És utána is megmarad, hisz a szívedben élek.
Életem legnagyobb öröme az volna,
Ha Krisztussal oszthatnám meg helyem a szívedben.
De mindegy, mit ád az élet és mit ád az Úr.
Én mindenkor szeretlek téged.
És az édesanyád maradok néked.
Tudod, gyermekem, szívem ezerrel ég szüntelen,
Még ha bőröm megkopott és fénytelen.
Arcomon a ráncok gyűlnek, szívemben fények gyúlnak.
Nem vagyok már egy őzgida, ki suta mozgással szökell ide-oda,
De lelkem örökké fiatal marad.
Hiába, hogy korom előre halad.
Anyából lassan nagymama leszek,
Hajamban az ősz hajszálak többen lesznek.
De az örömömből semmit el nem vesznek.
Tudod, gyermekem, lelkemben fiatal maradok,
És Krisztusban, Krisztussal maradok.
És ha majd totyogó, ráncos vénség
vorosrozsa66, 2018. május 23. szerda, 17:33
Szent Rita szerzetesnő ...05.22
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből
Arra irányuljanak gondolataitok, ami szent!
Testvéreim!
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az Úr elé.
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene!
Ez az Isten igéje.
Fil 4,4-9

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz:
,,Nektek, akik hallgattok
maroka, 2018. május 22. kedd, 17:39
Túrmezei Erzsébet: Ma!
Túrmezei Erzsébet:
Ma!


Holnap talán az ajkam néma.
Hogy ne maradjak
szerető szóval
senki adósa;
úgy szóljak még ma.

Holnap talán merev a lábam.
Segíts, Megváltóm,
hűséges szívvel
szüntelen veled
járni a mában.

Holnap talán karom se mozdul.
Ma szent örömmel
úgy tegye dolgát,
mint a Te szolgád
itt s a síron túl.

Holnap tán a szívem is hallgat.
De ma hirdesse
minden verése:
Áldom, Megváltóm,
mentő hatalmad.

A tegnapot befödte véred.
Tied a holnap.
Nekem csak mám van.
Segíts hűséggel
ebben a mában szolgálni néked!
skorpiolilike, 2018. május 21. hétfő, 16:03
A Tao numerológiája: születésnap számunk
Lo nevű folyóból, a hátpáncélján különös, titokzatos jelek rajzolódtak ki. A régi bölcsek ezekből a jelekből a kozmosz törvényeit olvasták ki, a 8 alapkövet, amelyből összeállítható a tízezer dolog. Ez a “Hajnali Mennybolt" formáció mutatja be minden dolog térbeli elrendeződését Égen és Földön.

Lo-Shu teknős

Erre alapozva megalkották az Esti Mennybolt formációt, vagyis a Lo-Shut, ami a dolgok időbeli elrendeződésének sémája. A Lo-Shu az élet mindig folyamatban lévő, szüntelenül megújuló, az energia önmagába visszatérő örök ciklikusságát jelképezi.

Ezzel a Lo-Shu rendszerrel a számokat olyan képbe foglaljuk be, ami egy horoszkóphoz hasonlítható. Minden szektor egy-egy ablak az élet különböző tartományaira, mindegyik számmező egy életterületet képvisel.

Régen a szerzetesek a következőképpen jövendöltek: volt egy nagy tó a kolostorjaikban, s aki a jövőjét meg akarta tudni, rámutatott egy teknősre. A szerzetesek a hátpáncélon levő jelekből meg tudták
sz719eszter, 2018. május 21. hétfő, 12:12
Fábri Péter
Fábri Péter

A csönd és a szó

Ne less mögé, hisz úgyis tudhatod, mi más:
a szó a csönd ruhája csak.
A szó a dísz, a csábító, kacér selyem,
s a csönd a vér, a hús, a csont,
a csönd a test, a néma lüktetés, a lét.

Ha néha szóba rejtezik,
csak mint, ha nő incselkedik, tréfál velünk,
s hogy vetkezhessen, öltözik,
mert szűnni vágyna csak szünös-szüntelenül:
s a csönd is éppen ezt teszi.

A csönd a test, öröm A csönd nyűg és fájdalom,
az öntudatlan élet ő:
a Semmi teste, néma változás, anyag.
S a szó a csönd ruhája csak,
s a csönd a test, a néma lüktetés, a lét.
horvathzsoka, 2018. május 21. hétfő, 09:23
Aranyosi Ervin: Pünkösdi gondolatok
megmaradnak,
s nem kell harcolnod senkivel.
Nincs erős, s nincsen gyenge lélek,
ahol a szeretet lakik,
ahol a tett, ahol a jóság,
egész világot alakít!
Ha rájössz, Isten ott él benned,
apró kis része, s terve vagy,
tapasztalni hívott világra,
s bárhova mész, ő el nem hagy.
De nem óv meg, mikor hibázol,
tetted keresztjét te viszed,
ezzel tanít és igazából
a világ rossz, ha elhiszed!
De mitől rossz? A gondolattól?
Egymást riasztjuk szüntelen!
S nem véded gyermeked magadtól,
mikor még tiszta, s bűntelen.
Tovább adod, mit egykor kaptál,
staféta botod múltbeli,
kíváncsi lelked csak adaptál,
s téves hited felszenteli.
Na és mi van, ha rég hazudtak,
adtak poklot és ördögöt!
Hibáit látod csak az Úrnak,
mert jó felett nem őrködött?
Naponta újra számonkéred,
miért teremtett rosszat is,
sajátos szűrődön hittel nézed,
amely rossz út, mivel hamis.
De te hiszel és te
eva6, 2018. május 21. hétfő, 08:09
2018. május 21., 7. évközi hét hétfő
SZENTLECKE Szent Jakab apostol leveléből
Az igazi bölcsesség kizárja az irigykedést és a vetélkedést.
Testvéreim!
Ki a bölcs és értelmes köztetek? Bizonyítsa kifogástalan életével, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. De ha keserű irigység és vetélkedés van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudtoljátok meg az igazságot! Az ilyen bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sőt sátáni, mert ahol irigység és versengés van, ott békétlenség uralkodik, meg minden más hitványság.
Az a bölcsesség azonban, amely fölülről származik, először is tiszta, aztán békességszerető, szerény, engedékeny, irgalommal és jótékonysággal teljes, nem ítélkező és nem alakoskodó. Az igazság gyümölcsét békében vetik el a békességet szeretők számára.
Ez az Isten igéje.
Jak 3,13-18

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Jézus kiűzi a gonosz lelket, akivel szemben tanítványai tehetetlenek voltak.
Amikor a színeváltozás hegyéről Jézus visszatért tanítványaihoz,
maroka, 2018. május 21. hétfő, 08:08
Nincs Cím
kimondhatatlan nélkülözéseket t_r el. A rabszolgakereskedés fertelmessége
és átka csaknem a szívét töri össze; és mégis, mikor haldokolva, szent imában térdel,
szívében forróbban ég a szeretet, mint ifjúságának napjaiban. G. John Paton magát szám_zi a
kannibálok közé. Bátran szembenéz a nehézségekkel, amelyek a legmerészebbet is visszariasztanák,
türelemmel dolgozik, er_s hittel imádkozik, panasz nélkül t_r, kimondhatatlan
örömmel arat azután, az egész földet körülutazza és szüntelenül lüktet szívében a Léleknek
hatalmas szeretete.
Kinek nem indul meg a szíve Delia történetének olvasásánál! Egy newyorki b_ntanya b_nt_l
beszennyezett királyn_jének szégyenteljes életéb_l való megmentésér_l szól. Szívének a
Jézusért ég_ szeretete _zte Whittemore asszonyt, hogy ezt az elveszett lelket megmentse. A
szeretet volt az, amely ezt a szegény teremtést a reménység ajtajához vonzotta. A szeretet
volt, amely elfogadta, sírt fölötte, amely a szívét megolvasztotta és _t
katalin_53, 2018. május 21. hétfő, 06:13
2018. május 20., vasárnapi Napiszöveg
életünk,
általa mozgunk és létezünk, mint ahogy a költőitek közül is
mondták némelyek:Mert az ő gyermekei vagyunk.).

Számtalan okunk van rá,
hogy hálát adjunk Jehovának.
Az életünket is neki köszönhetjük,
,,általa mozgunk és létezünk".
Egy nagyon értékes ajándékot
is kaptunk tőle, a Bibliát. A
tesszalonikai keresztényekhez
hasonlóan mi is Isten üzenetének
tekintjük ezt a könyvet (1Tesszalonika 2:13NW Igen, ezért adunk hálát szüntelenül Istennek, mert amikor Isten szaváról hallottatok tőlünk, nem emberek szavaként fogadtátok, hanem pontosan akként, ami valójában, Isten szavaként, amely hatással is van rátok, hívőkre.).
Isten írott Szava abban is segít
nekünk, hogy közel húzódjunk
Jehovához, és így ő is közeledik
hozzánk (Jakab 4:8NW Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és tegyétek tisztává a szíveteket, ti határozatlanok.).
Égi Atyánk megtisztel
charlotteani, 2018. május 20. vasárnap, 15:23
A háborúról és a hadinépről
irigységét és gyűlöletét. Nem vagytok elég nagyok, hogy ne ismernétek irigységet és gyűlöletet. De legyetek hát elég nagyok legalább ahhoz, hogy ne szégyenkezzetek érte!
Ha pedig nem lehettek szentjei a megismerésnek, legyetek harcosai legalább. Mert ők az eljövendő szentség bajtársai és hírnökei.
Sok katonát látok: látnék bár inkább harcosokat! "Uniformisnak" hívják, mit testükön viselnek: bárcsak ne egyformaságukat rejtegetné!
Olyanok legyetek nékem, kiknek szeme ellenség után fürkész szüntelen - saját ellensége után. Van köztetek, kiben már első látásra is feltámad a gyűlölet.
Keressétek a magatok ellenségét, vívjátok a magatok háborúját - saját gondolatok nevében! Ha pedig alul marad bennetek a gondolat, egyenességtek légyen az, ami még efölött is diadalt arat!
Szeressétek a békességet, mert az az új háborúk eszköze. A hosszú békességnél pedig becsüljétek többre a rövidet.
Nem munkára, de harcra szólítlak benneteket. Nem megbékélni hívok, hanem győzelemre. Harc legyen
eposz, 2018. május 20. vasárnap, 09:20
Spurgeon: Határtalanul gazdag
Spurgeon: Isten ígéreteinek tárháza

Határtalanul gazdag

"Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban."
(Fil 4,19.)

Pál Istene a mi Istenünk is, aki megelégíti minden szükségünket. Pál ezt biztosra vette a filippiekkel kapcsolatban, és mi is biztosra vehetjük magunkra nézve. Isten megteszi ezt, mert Ő ilyen Isten: szeret és örömmel áld meg minket, és végül Ő dicsőül meg azáltal, hogy így cselekszik. Könyörülete, hatalma, szeretete és hűsége mind összefog, csakhogy mi ne lássunk szükséget.

Milyen mértékkel mér Urunk? "Az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban." Az Ő
ronix, 2018. május 19. szombat, 22:31
A barátság akadályai
emlékeztethetnének bennünket énünk legjobb és legrosszabb oldalaira...
A mobilitás még nem velejéig erkölcstelen, de a bölcs férfiak tudják, miként állhatnak ellen, amikor a karrier és az anyagiasság arra csábít, hogy minden kínálkozó alkalmat ragadjanak meg egy felkínált jobb pozícióért vagy fizetésért. Leleplezik magukban az egoistát, aki bedőlne az idegenek bókoló esküdözéseinek, hogy "Éppen ilyen emberre van szükségünk". Megszabadultak attól a naiv gondolattól is, hogy létezik ideális állás. Ugyanakkor szüntelenül emlékeztetik magukat arra, milyen értékesek és fontosak a barátok, és hogy milyen ritkán éli túl egy barátság a több száz kilométeres, kontinensnyi távolságot. Gyűjtögető, "kaparj, kurta, neked is jut"-kultúránk szintén gyengíti a barátságot, különösen ami az autókat és a zöldövezeti külvárosokat illeti. Régen az emberek
kalmanpiroska, 2018. május 19. szombat, 15:50
1/1351
Képek, videók
Görbicz Anita -.jpg
agica2004
2018. március 23. péntek, 22:21
Görbicz Anita.jpg
agica2004
2018. március 23. péntek, 22:20
anita átadja a karszalog0
maroka
2018. március 23. péntek, 18:31
petró anita....jpg
zsokica45
2018. február 06. kedd, 17:21
szatmári anita.jpg
zsokica45
2018. január 06. szombat, 20:25
pintér anita.jpg
zsokica45
2018. január 06. szombat, 20:20
éjszakás-Anita.JPG
lilagondolatok
2017. december 29. péntek, 17:02
görbicz anita1211.jpg
maroka
2017. december 11. hétfő, 22:16
petró anita.jpg
zsokica45
2017. november 17. péntek, 10:04
attila-anitája...jpg
zsokica45
2017. november 09. csütörtök, 18:16
Syilveszter Anita:Október
maria_kadar_148
2017. október 13. péntek, 21:56
EMLÉKÉRE GYERMEKEMNEK.jpg
marika6668
2016. június 03. péntek, 23:49
A gyermekem
irmus
2016. május 02. hétfő, 07:59
Gyermekemnek...
angyalcsillag
2015. augusztus 09. vasárnap, 11:03
Drága Gyermekem!
sanci81
2015. április 03. péntek, 09:44
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.