Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 20. hétfő | 34. hét | 232. nap | 05:18 | István
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Magas hegyről jön a folyó
Magas hegyről jön a folyó,
vize frissítően túláradó.
A völgyeken és a mezőkön át
a folyó rohanva elér hozzád.

A mennyi folyó most táncra perdít,
A mennyi folyó majd felvidít.
A mennyi folyó megtölti szívünk
és örvendezünk, mert az Úr van itt!

Az Isten folyója az élő víz,
hogyha megérinted, bizony életre hív.

És partjára hogyha sokszor lejársz,
egyre jobban szomjazol az Úr után.

Isten folyója...

Az Úr hegyére felmenni jó,
mert a jelenléte békét adó.
És a folyó mentén ha futkározunk,
vígan táncolva dicsérjük ott a Fiút!

Isten folyójahttp://video.xfree.hu/?n=dandej|3dbf895999935ad15fd8b789ee28331c
dandej, 2018. augusztus 19. vasárnap, 21:46
Mária életéről tanító szentírási
vértanúinak és többi szentjeinek ereklyéi. Az ő maradványaik felidézik életük, szenvedésük, tanúságtételük példáját. Fogadjuk imádsággal ezt a keresztet. Kísérjük elmélkedéssel, szentségimádással és ha lehet, a segítő szeretet cselekedeteivel a missziós kereszt útját. Kérjük az ő közbenjáró segítségüket is, hogy példájukat mi is követni tudjuk.
A magyar szentek között voltak a hivatásuknak élő nagyszerű családapák, mint Batthyány Stratmann László, a szegények orvosa. Voltak édesanyák, akiknek szeretete túláradt még a családjukon is, és átölelte a betegeket, a szegényeket és a rászorulókat; ilyen volt Szent Erzsébet. Voltak régi és modern szerzetesek és engesztelők, mint Szent Margit, aki királylány létére a leprásokat ápolta, vagy Boldog Salkaházi Sára szociális testvér, aki áldozatosan segítette a szegényeket, és életét adta az üldözöttekért. Voltak vértanú püspökök, főleg az újabb időkben, akik a 20. század nagy keresztényüldözései során életük árán is hűségesek maradtak Krisztushoz. Istennek hála
maroka, 2018. augusztus 13. hétfő, 14:06
Refrain
Jovan Ducic :Refrain

Ismerem a néma alkonyokat,
mikor minden zaj eltűnik a földről,
a szív megáll egy pillanatra,
és a lélek örökre elsötétül.

Ismerem a csillagos éjszakákat,
mikor a fény kiömlik és túlárad,
kicsordul minden keserű pohár,
s meztelen marad kínjával a mélység.

Ismerem a szerelmet, ha befészkel
a szívnek pompás palotáiba,
s akkor a bús dalok megríkatnak,
és megvéreznek a vidám rímek.

Ismerem a szorongás napjait,
a keserű és csüggedt őszöket,-
óh, mindent titkos szálak fűznek össze,
csak a lelkek maradnak így, külön...

( Babits Mihály fordítása)
liliana01, 2018. július 30. hétfő, 21:45
Agárdi László: Árnyak.
. . . Bámulva néznek és fogadnak,
Látom a villanását
Márványfehér fogaknak.
Szemükben gyűlölet helyett
Kíváncsiság foglal helyet.
A kar feszül, ököl szorul,
A láb remeg,
A gyűlölet kitör . . .
Arcom nyugodt.
A rajta égő bús szemek
Nem rettennek meg semmitől.
A jelszó: szeretet!
- - - - - - - - - - - - -
E szóra jaj fakad ki az ajkakon
És visszazúgja hegy, halom.
Árnyak egymásnak rontanak
S miként a túláradt patak,
Melyet féken tartott a gát,
E földbékó hatalma
Kényszertől nem zavarva
Szabadnak érzi most magát:
A szenvedély utat talált,
Dühöng a gyűlölet.
Egy árny a másra ront, töret
És oszt csapást, halált.
Az árnyak egyre hullanak
S alig múlik pár pillanat
A zöld mező porrá tiporva
Köd száll alá a bús csoportra
S el tűn a nap . . .
Sápadt alak
Jön most felém.
Bár láttam, meg nem ismerém.
Arcának dúlt
marcyt, 2018. június 28. csütörtök, 07:58
Rudnyánszky Gyula: Együtt születtem . . .
Rudnyánszky Gyula:

Együtt születtem . . .

Együtt születtem a viharral én,
Felhők méhében villámtűz fogant;
A földre zöld angyal-szárnyon jővén,
Átkom lett a múlandóság, a hant.
A csillagos mennyboltnak tiszta fényét
Kerestem itt is s oh nem lelhetém ;
Mert a világ, az ember oly sötét volt ! . . .
Együtt születtem a viharral én.

Szív, érzelemmel, lángokkal teli;
Szív, mely csapong, túlárad és szeret;
Szív, mely álmával álmom' öleli:
Volt első vágyam mindenek felett.
Az elpuhult hiúság selyem ágyán
Ily szív nem élhet, nem dobog felém;
A szenvedések utján megtalálom . . .
Együtt születtem a viharral én.

Lomb közt a dal csengőbb, az ibolya
A mély erdő árnyába rejtve szebb ;
Bánatban a hű kedves mosolya
Mint éjjel a csillagfény, teljesebb,
Így várt egyedül, elhagyatva, árván,
Az édes lány ily búsan jött elém,
És összeforrt szivem az ő szivével
marcyt, 2018. június 10. vasárnap, 09:27
Szerelmi dalok...
Tóth Erzsike:

Szerelmi dalok...

I.

Nem lehet azt kimondani,
Hogy szeretlek téged.
Minden vágyam gondolatom.
Csak tehozzád téved.

Nem lehet azt kimondani,
Mily forrón imádlak.
Hőn dobogó hű szívemre
Vissza-vissza várlak.

II.

Azt álmodtam, veled karöltve
Jártam a hüs lombok alatt.
Kicsiny madár szerelmes ajkán
Bűbájos, édes dal fakadt.

És e daltól túláradt szívünk'
Betölté a vágy, szerelem.
Egy pillanat s én ott pihentem
Forró szerelmes szíveden . . .

Óh feledni, ezt elfeledni !
Egy örök élet is kevés.
Ilyen édes. bűvös álomra
Nem kellene fölébredés !
aranyoslila, 2018. május 27. vasárnap, 21:23
Tóth Erzsike: Szerelmi dalok.
Tóth Erzsike: Szerelmi dalok.

I.

Nem lehet azt kimondani,
Hogy szeretlek téged.
Minden vágyam gondolatom.
Csak tehozzád téved.

Nem lehet azt kimondani,
Mily forrón imádlak.
Hőn dobogó hű szívemre
Vissza-vissza várlak.

II.

Azt álmodtam, veled karöltve
Jártam a hüs lombok alatt.
Kicsiny madár szerelmes ajkán
Bűbájos, édes dal fakadt.

És e daltól túláradt szívünk'
Betölté a vágy, szerelem.
Egy pillanat s én ott pihentem
Forró szerelmes szíveden . . .

Óh feledni, ezt elfeledni !
Egy örök élet is kevés.
Ilyen édes. bűvös álomra
Nem kellene fölébredés !

Nagykároly és Vidéke, 1902. április 3.
marcyt, 2018. május 26. szombat, 07:36
Tantra
érkezik egy válasz. A madarak énekelnek, erre te is énekelni kezdesz - ez nem tevékenység. Egyszer csak megtörténik. Egyszerre csak észreveszed, hogy megtörténik, hogy elkezdtél dúdolni - ez egy cselekvés. Ahogy egyre inkább cselekvővé válsz, és egyre kevésbé vagy tevékenykedő, úgy az életed is egyre inkább megváltozik, és egy elmélyült pihenéssé alakul át. Így ha csinálsz is valamit, mindig pihent maradsz. Egy buddha soha nem fáradt. Miért? Mert ő nem csinál semmit, csak azt adja, amije van: túláradó energiáit. Semmit ne tégy a testeddel, csak pihenj, Csukd be jól a szád és maradj csöndben... A száj valóban nagyon lényeges, hisz ez az, ahová a legelső tevékenység köthető. Az ajkaid kezdték az első tevékenységet. A szád környékén kezdődött minden: belélegeztél, sírtál, a száddal keresgélted édesanyád mellét. A szád mindvégig dühösen tevékeny marad. Ezért mondja Tilopa: ,,Értsd meg a tevékenységet, értsd meg a cselekvést, lazulj el és... csukd be jól a szád". Amikor csak leülsz
eposz, 2018. május 26. szombat, 07:34
Keresztény vers- Veled és általad
Veled és általad
Dévényi Erika

Minden hangot, minden szót tőled kaptam én
Az erőt, hogy hirdesselek, általad merítem én
Hitemmel kiállok, áldom szent neved
Kézen fog, mellém áll nagy szereteted

El kell, hogy mondjam, mert túlárad bennem
Odasúgja nekem: Adj tovább engem!
Minden embernek, aki még nem hisz
Tudnia kell, hogy útja merre visz

Éreznie kell, hogy ez nagy szeretet
Emberi kéz által nem teremthetett
Valaki olyan adta ezt nekünk
Aki ismeri szívünk és lelkünk

Örökül adta, vissza sosem kérte
Egyetlen fiát áldozta fel érte
Egyetlen fiát, kit nagyon szeretett
Azért, hogy most már te is szerethess
katalin_53, 2018. május 25. péntek, 08:49
Nincs Cím
A TÚLÁRADÓ ÉLET
,,Én azért jöttem, hogy életük legyen
és b_völködjenek."
János ev. 10,11.

Ha Amerikában a Nyugat felé haladó utas az Alleghany-hegységen megy keresztül, aligha
kerüli el figyelmét egy mesterséges tavacska. Tiszta vize a kék eget tükrözi vissza. Ez a kép
csak pompásabbá teszi Pennsylvánia állam vasútrendszerét. A hegyekkel körülvett kis tó nem
más, mint egy vízgy_jt_, mely a közeli kis iparvárost látja el vízzel. Kis hegyi folyó táplálja.
Egyik nyáron igen kevés es_ esett, a folyócska csak kevés vizet szolgáltatott s így a tartályban
a víz mindig jobban apadt. A város fenyeget_ vízhiánynak nézett elébe. A hatóság a lehet_
legnagyobb takarékoskodást rendelte el: naponként csak néhány óráig szolgáltatott vizet, s
tekintettel az esetleges szükség beálltára, a drága vízkészletet gondosan tartalékolták.
Talán még száz mérföldre sincs innen s ugyancsak a hegyekben van egy kisebb város. Ennek
közepén természetes forrás
katalin_53, 2018. május 21. hétfő, 06:13
Reményik Sándor: Magános öröm
Reményik Sándor: Magános öröm

Mondod: a bánatod magános,
Az örömöd ó, még magánosabb,
Sötétség vagy, ha éjszakába jársz,
De árnyék vagy, ha reád tűz a nap.
És minden árnyék külön libegés
És minden árnyék néma, külön élet,
A bánat őket összesöpri-mossa,
A fény mutatja meg a különbséget.

Mondod: a bánatod magános,
De volt-e már mély, zengő örömöd?
Ölelni vágytad a széles világot
S a vágy, öröm szívedbe fúlt, törött.
Vágytál röpülni, önmagadon túlra,
Nem messze, csak egy rokonszellemig, -
Az örvendezőt hűvös mosolyok
Önnön szívébe visszakergetik.

Mint kehely szélén zengő aranycsöppek:
Az örömital benned muzsikál,
Túláradna, de nincs merre-hova,
Leperegne, de csak habozva áll.
Raksz vértet, páncélt a szíved fölé,
De ver a szíved vért, páncél alatt -
Ujjongva szólnál: most boldog vagyok!
- És összeszorítod a fogadat!

(Reményik
pmarika65, 2018. május 16. szerda, 18:47
Pükösdi vers.
Krisztus Isten Fia; most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött - valójában a Messiás volt és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, mely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük.
Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki; hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes ékesszólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek Róla! Szívük annyira túláradt szeretettel és oly mélységes jóindulat hatotta át őket, hogy képesek voltak akár a világ végére is elmenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról. Teljes szívből vágytak a Jézus által megkezdett mű fejlesztésére. Felismerték nagy tartozásukat a mennyel szemben és felelősségük súlyát is, melyet munkájuk mér rájuk. A Szentlélek által megerősödve, nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A Lélek elevenítette meg őket és beszélt általuk. Arcukról Krisztus héjéke sugárzott;
marikaszanto, 2018. május 15. kedd, 18:56
1/44
Képek, videók
Lefelé a Magas hegyről...
fuggeremail
2008. augusztus 17. vasárnap, 15:56
A Zazar folyó
wob
2018. július 21. szombat, 10:06
hid a folyó jelett-.jpg
agica2004
2018. július 20. péntek, 22:40
hid-a folyó felett.jpg
agica2004
2018. július 20. péntek, 22:34
Gk, Téli folyó.jpg
agica2004
2018. május 23. szerda, 20:44
Olyan lesz, mint a folyóv
katalin_53
2018. május 13. vasárnap, 21:57
Egy indiai folyó
sanci81
2018. április 05. csütörtök, 09:40
Vad folyó
sanci81
2018. március 25. vasárnap, 17:35
Folyónál lévők
sanci81
2018. március 20. kedd, 17:30
Mint a folyó, olyan a sze
katalin_53
2018. március 19. hétfő, 05:47
Angyal a folyósón
sanci81
2018. március 06. kedd, 17:12
kicsiház a folyóban.jpg
maroka
2018. március 06. kedd, 10:53
Rohanó világ.jpg
menusgabor
2018. július 28. szombat, 21:36
Rohanás
sanci81
2018. április 29. vasárnap, 17:34
Rohanó élet
aranyom34
2018. február 08. csütörtök, 12:07
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.