Regisztráció  Belépés
2018. február 18. vasárnap | 7. hét | 49. nap | 02:31 | Bernadett
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A világnak az a fele, ahol mi élünk
mi nyugati kultúránk kórházakat és egyéb intézményeket hozott létre a szenvedés enyhítésére. Civilizáltak vagyunk, és ilyen az Istenről alkotott képünk is.
Ő a mi Atyánk, hiszen ez már a Bibliában is benne van, és az Atyák a legjobbat akarják a gyerekeiknek - nem az utcán csereberélt használt ruhát, és nem olyan szálláshelyet, amely összeomlik, ha felhőszakadás van. Ő a mi Megmentőnk, aki békességet és jólétet biztosít, miközben lába alá veti a gonoszt, például a betegséget és a balesetet. Túláradó életet ígér (és Isten mindig megtartja a szavát), Ő a mi Megváltónk, aki megszabadít a bűn bilincsétől és következményeitől. Az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Boldognak lenni azt jelenti, hogy mentesülünk a szenvedéstől.
Körülbelül így gondolkodtam én is nem sokkal azelőtt, hogy 1967-ben az uszodában a vízbe ugrottam, megsérültem, és lebénultam. Egy állványra kényszerültem, a hátamon fekve két kapocs rögzítette a fejemet, és csak felfelé tudtam nézni. Ez a helyzet alkalmat volt az Istennel való
kalmanpiroska, 2018. február 15. csütörtök, 17:30
Ferenc pápa üzenete a betegek XXVI. világnapjára
részesül Mária anyai hivatásából.
- 3. János, mint olyan tanítvány, aki mindenben osztozott Jézussal, tudja, hogy a Mester minden embert el akar vezetni az Atyával való találkozásra. Tanúságot tud róla tenni, hogy Jézus sok olyan emberrel találkozott, akik betegek voltak lelkükben, mert szívük gőggel volt telve (vö. Jn 8,31-39) és olyanokkal, akik testükben voltak betegek (vö. Jn 5,6). Ő mindenkinek nyújtotta irgalmát és megbocsátását, a betegeknek fizikai gyógyulást is, mint az Isten országa túláradó életének jelét, ahol minden könnyet letörölnek majd. Máriához hasonlóan a tanítványok nem csak arra kaptak meghívást, hogy gondoskodjanak egymásról. Tudják ugyanis, hogy Jézus Szíve kivétel nélkül mindenki előtt nyitva áll. Az Isten országának Evangéliumát mindenki számára hirdetni kell és a keresztényeknek szeretettel kell fordulniuk mindenkihez, aki szükséget szenved, egyszerűen azért, mert személyek, Isten gyermekei.
- 4. Az Egyháznak a szükséget szenvedők és betegek iránti anyai hivatása a
maroka, 2018. február 11. vasárnap, 16:08
Komjáthy Jenő: Altató.
Komjáthy Jenő:

Altató.

A napba néztem. És szemem világa
Megtört legott és elhomályosult.
Az égbe voltam és csak pusztaságra
Lelek a földön s lelkem elborult.
Búmat, mely fölsír az eget keresve,
Mint gyermeket a dajka, ringatom:
Te vészes óczeán, szivem keserve,
Csitulj el, ó ringasd el őt, dalom !

Nem birod el az élet zord borúját,
Ha lelked egyszer csüggött hőbb egen :
Eldobni vágyól fonnyadt koszorúját,
Vándor vagy e sárgömbön, idegen.
Hijába ápolod szép ideálod' !
Mások csupán kaczagnak álmodon . . .
Kétség, mely körmedet szivembe vágod,
Csitulj el, ó tépjed ki őt, dalom !

Börtönt lel itt viszont, ki égbe járt már,
Lélegzeni itt néki már iszony,
Eltépni ég az élet rabi jármát,
Megfojtja őt istenszerelmi szomj.
Hol lelsz te írt, kit zaklat szertelen vágy
És óriás fájdalmak súlya nyom ? . . .
Te szörnyű kín,mely megpihenninemhágy
marcyt, 2017. december 22. péntek, 01:38
December 10. ADVENT 2. VASÁRNAPJA
is váltja Izráelt minden bűnéből." (130,8) A szabadítás a bűnöktől és következményeiktől való megváltást jelenti. Jézusunk úgy váltotta meg népét, hogy áldozati halálát Isten elfogadta, s megengedte, hogy ezért bűnbocsánatot nyerjen mindenki, aki hisz benne. Más szóval: vérével kiváltott bűneink rabszolgaságából, s ezzel örökre magáévá tett. Az övé lenni, ez életünk legnagyobb ajándéka!

Uram!

Mikor terád emlékezem,
És nevedről elmélkedem:
Betöltesz új reménységgel,
Túláradó örvendéssel,
Ó, Jézusom, ó, Jézusom! (EÉ 380,4)

Hálát adok neked, Szabadító Jézusom, az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten, és Szűz Máriától született valóságos ember, hogy engem, elveszett és megítélt embert megváltottál minden bűntől, megszabadítottál a halálnak félelmétől és az ördögnek hatalmából, és a magadévá tettél. Nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága véreddel, ártatlan szenvedéseddel és haláloddal. Hadd legyek hát mindezért egészen a tied, hadd
ronix, 2017. december 10. vasárnap, 14:25
Nagy Szent Gertrúd .....
állítottak össze Gertrúd halála után; a második könyv származik csak magától a szenttől. Ebből kitűnik, hogy írója jól ismerte a klasszikus próza művészetét, világosan, plasztikusan, képekben gazdagon fejezi ki magát, miközben művészien alkalmazza az antik próza eszközeit. Gertrúd stílusa belső világának kifejezője. Nagyon finom érzéke volt a szép iránt, erős művészi képzelő- és formálóereje volt.
Igazi gazdagsága azonban a szívében rejlett, amellyel Isten ajándékozta meg; képes és készséges volt a túláradó szeretetre. Hackeborni Mechtilddel és Magdeburgi Mechtilddel való lelki barátsága a szentek történetének leghíresebb barátságai közé tartozik. Ugyanakkor Gertrúd szíve akkor is tágas és erős volt, amikor arra kérték, hogy mások lelkiismereti bajában vagy tanácstalanságában segítsen. Bátor volt és belsőleg teljesen szabad, s így alkalmas arra, hogy a földi élet nyomorúságát és szépségét, saját és mások lelkének boldogságát és kínjait magára vegye és Isten elé vigye.
Az igény, hogy a világ
maroka, 2017. november 18. szombat, 10:19
"Örvendezzen Izráel az Ő Teremtőjében"
hogy a trónon ül és mindeneket kormányoz! Isten minden tulajdonsága egy-egy újabb friss sugár kell legyen a mi örömünk napfényében. Az Ő bölcsessége teremtse meg az örömünket, miközben tudatosul bennünk balgatagságunk. Az Ő hatalma, okozzon nekünk örömet, miközben reszketünk a gyengeségünkben. Az Ő örökkévalósága legyen mindig okunk az örömre, miközben tudjuk, hogy elsorvadunk, mint a fű. Az Ő változhatatlansága örök éneket fakasszon bennünk, miközben mi óránként változunk.
Ő kegyelemmel teljes, túláradó, és kegyelmi szövetségét adta nekünk, hogy ez bennünket megtisztítson, megszenteljen, tökéletessé tegyen és dicsőséget hozzon nekünk, és mindezek boldoggá tegyenek bennünket Őbenne. Az ilyen Istenben való öröm hasonlít egy mély folyóhoz; aminek partjait is alig érinthetjük, keveset tudunk annak tiszta, kedves és mennyei patakjairól; de odafönt fenségesebb és áramlata elmélyültebb az örömben. A keresztyén érzi, hogy nemcsak Istenben örvendezhet, hanem abban is, amit Isten a múltban cselekedett. A
kalmanpiroska, 2017. szeptember 22. péntek, 07:25
Reményik Sándor: Magános öröm
Reményik Sándor:

MAGÁNOS ÖRÖM

"Mondod: a bánatod magános,
Az örömöd ó, még magánosabb,
Sötétség vagy, ha éjszakába jársz,
De árnyék vagy, ha reád tűz a nap.
És minden árnyék külön libegés
És minden árnyék néma, külön élet,
A bánat őket összesöpri-mossa,
A fény mutatja meg a különbséget.

Mondod: a bánatod magános,
De volt-e már mély, zengő örömöd?
Ölelni vágytad a széles világot
S a vágy, öröm szívedbe fúlt, törött.
Vágytál röpülni, önmagadon túlra,
Nem messze, csak egy rokonszellemig, -
Az örvendezőt hűvös mosolyok
Önnön szívébe visszakergetik.

Mint kehely szélén zengő aranycsöppek:
Az örömital benned muzsikál,
Túláradna, de nincs merre-hova,
Leperegne, de csak habozva áll.
Raksz vértet, páncélt a szíved fölé,
De ver a szíved vért, páncél alatt -
Ujjongva szólnál: most boldog vagyok!
- És összeszorítod a
pmarika65, 2017. szeptember 15. péntek, 18:06
"Buzgón szerető (féltékeny) és bosszúálló Isten az Úr"
helyezz elébe az életedben. Saját vérével váltott meg? Ezért nem szenvedheti el, ha úgy viselkedsz, mintha magadé lennél és e világhoz tartoznál. Olyan nagy szeretettel szeretett téged, hogy nem maradhatott a mennyben nélküled, inkább meghalt, csakhogy el ne vessz, hanem oda juss. Ezért nem tolerál semmit, ami szíve és szíved közé tolakodna.
Nagyon féltékeny a bizalmadra. Nem nézheti el, hogy testi, mulandó dolgokban bízzál. Nem tűrheti meg, hogy megrepedezett ciszternákra cseréld őt, az élő víznek túláradó forrását. Örül annak, ha rá támaszkodunk. De ha elkezdünk mástól függni, ha ragaszkodásunkkal máshoz fordulunk, ha saját értelmünkre támaszkodunk, vagy valamelyik barátunk bölcsességére - és ami a legrosszabb, ha saját tetteinkbe, teljesítményünkbe vetjük bizalmunkat, akkor kifejezi nemtetszését és megfenyít, hogy ismét magához vonjon.
Ő nagyon féltékeny a társaságunkra is. Senkivel se társalogjunk többet, mint a mi Urunkkal. Az a hűséges szeretet, ha benne maradunk. Ha elvegyülünk a világban,
kalmanpiroska, 2017. szeptember 12. kedd, 07:40
"Szakasszátok el magatokat azoktól"
"Szakasszátok el magatokat azoktól" (2Kor 6:17)

A keresztyén e világban él, de ne legyen e világból való! Különbözzék attól magasztos élet-célja miatt. Krisztus legyen az élete! Akár eszik, akár iszik vagy bármi mást cselekszik, mindent az Isten dicsőségére tegyen. Gyűjthettek magatoknak kincseket, de a mennybe, ahol a rozsda és a moly meg nem emészti, és a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Igyekezhettek meggazdagodni, de hitben, és jó cselekedetekben, a teljes tisztaszívűségre. Élvezhettek örömöket, de ha örömötök van, énekeljetek dicséretet, "hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek!"
Ne szabjátok magatokat e világhoz sem lelketekben, sem hajlamaitokban. Ha alázatosak maradtok Isten előtt, és jelenlétének tudatában éltek mindenkor, ha örültök közelségének, és törekedtek megismerni akaratát, akkor mennyei Atyátok gyermekeinek bizonyultok.
Ugyanígy, váljatok külön e világtól cselekedeteitek által is! Ami jó és helyes, azt tegyétek, ha károtokra van is! Ami igazságtalan,
kalmanpiroska, 2017. szeptember 11. hétfő, 07:26
Uram, ki védtél
VERŐFÉNYES NAPOKBAN

Uram, ki védtél
Búban, nyomorban,
Ne hagyj el engem
A jobb napokban.

Kétség nem üldöz,
Bízom tebenned,
Halld meg, ha mégis
Hozzád esengek.

Köröttem oly szép,
Dicső az élet!
Szívem túlárad,
De - félek, félek.

És lelkem hozzád
Remegve néz föl:
Ne sujts villámmal
A tiszta égből!
kkm, 2017. július 27. csütörtök, 07:49
Pásztói-Platthy Adorján: Hulló levelek.
3.

Hejh, azóta, a mióta
Elillant egy hosszú élet;
De sok virág csábítgatott
De sok tüske meg-megtépett.

Elillant egy hosszú élet
És sebeim meggyógyultak,
S mégis fáj, hogy a virágok
Elvirultak s mind lehulltak.

4.

Szép őszi éjszakák,
Ragyogó holdvilág
Tündöklő csillagokkal,
Tündéri álmatokkal
Örökre végetek?
Mi történt véletek ?

Balzsammal tele lég
Mámort lehel-e még?
Mitől a szív túlárad,
Mitől fut gyász és bánat -
És szárnyán megjelen
Új vágy, új szerelem.

Vagy nem múló a köd
Már a vidék fölött?
És mindenütt borúlat
Föd bé jövőt és múltat ?
És észrevétlenül
A szív megáll, kihűl ?

5.

Barangolok a hűs éjben, -
Már egy lélek sincsen ébren ;
Mély nyugalom, -
Völgy és halom
Pihen, hallgat, alszik mélyen.

Előttem a vak sötétbe'
Láng lobban föl, itt-ott
marcyt, 2017. július 10. hétfő, 09:56
Mária látogatása
Rainer Maria Rilke

/ ford: Farkasfalvy Dénes/

MÁRIA LÁTOGATÁSA

Kezdetben még könnyen vitte lépte,
de a hegyoldalban néha már,
teste csodája ötlött eszébe,
kifulladt, s a júdeai táj

csúcsain megállt. Nem a vidék,
saját belseje terült köréje,
s érezte, hogy nagysága fölébe,
mely betölti, ember sose lép.

Vitte vágya, hogy a másik testre,
mely vonzotta, rátegye kezét,
s a két asszony most egymást kereste,
míg hajuk s ruhájuk összeért.

Mind a kettő szentélyt hord ölében
s rokonánál oltalmat keres.
Ó az Úr csak bimbó, de a méhben
már a Keresztelő örömében
ugrándozva vígan fölrepes.


KRISZTUS SZÜLETÉSE
("Mária életé"-ből)

Egyszerű ha nem vagy, hogy jön létre,
mitől most az éj feltündökölt?
Isten hangja dörgött minden népre,
most szelíd lett s benned földre jött.

Tán nagyobbnak képzelted el őt?

Mi a nagyság?
evavicus, 2017. július 01. szombat, 01:41
1/42
Képek, videók
Ez világnak dolga.jpg
chillik
2017. december 07. csütörtök, 05:20
békét a világnak.jpg
maroka
2017. január 02. hétfő, 12:37
A világnak azt kívánom
irmus
2015. december 23. szerda, 05:59
A világnak azt kívánom
sanci81
2015. december 22. kedd, 15:36
ajándék a világnak.jpg
bbbarbara
2015. november 11. szerda, 20:48
Örülj az egész világnak..
pacsakute
2014. július 26. szombat, 20:24
A világnak azt kívánom
irmus
2013. december 25. szerda, 11:52
Karácsony A világnak.jpg
mester126mari
2013. december 22. vasárnap, 15:42
örülj a világnak.jpg
puszatlaj
2012. augusztus 16. csütörtök, 16:15
Békét a Világnak .gif
szakcsi56
2011. augusztus 10. szerda, 15:33
örülj a világnak.jpg
juditmama
2011. július 15. péntek, 21:38
Láss világnak
anna4459
2011. január 18. kedd, 19:52
a farm ahol élünk
moncsik
2008. április 18. péntek, 21:02
Címkék
örömital benned, Rainer Maria Rilke, széles világot, fény mutatja, ördögnek hatalmából, magadévá tettél, szíved fölé, legjobbat akarják, hegyoldalban néha, Reményik Sándor, halálnak félelmétől, hátamon fekve, szentek történetének, állványra kényszerültem, szép iránt, Komjáthy Jenő,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.