Regisztráció  Belépés
2018. április 24. kedd | 17. hét | 114. nap | 01:17 | György
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
454 éve szül. William Shakespeare drámaíró, költő, színész
454 éve született William Shakespeare (1564. április 23.) angol drámaíró, költő, színész.

WILLIAM SHAKESPEARE: XXIV SZONETT

Szemem a festőt játszotta, s szívem
Lapjára karcolta be arcodat;
Ott most testemmel én keretezem,
S a távlat remek művészre mutat,

Mert, hogy hová tett, azt is látni kell
A képpel együtt s a művészen át:
Keblemnek állított boltjába, mely
Szemeiddel ablakozta magát.

Már most, nézd, szemet hogy segít a szem:
Az enyém rajzolta meg másodat,
S a tiéd szívem ablaka, melyen,
Gyönyörködni, rád, rád mosolyg a nap.

De egy varázs nincs meg e bölcs szemekben;
Csak a láthatót festik, szívedet nem.

(Szabó Lőrinc fordítása)

Születésnapján és egyben halálának napján emlékezhetünk William Shakespeare 1564. április 23. (?) - 1616. április 23. (Juliánus-naptár szerint) angol drámaíró - költőre, színészre. Műveit az élő nyelvek majd mindegyikére lefordították, és
ronix, 2018. április 23. hétfő, 20:03
Tallóztam
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90:12)

Egy szív többek között attól bölcs, ha tanul a múlt hibáiból, mulasztásaiból. Ha levonja a megfelelő következtetéseket. Ebben segíthet nekünk a következő történet:
Egy fiatal asszony üldögélt egy padon a játszótéren. Mellette egy harmincöt év körüli férfi.
- Az ott az én fiam! - mutatott az asszony büszkén egy piros pulóveres kisfiúra, aki éppen a csúszdán csúszott lefelé.
- Remek kis fickónak tűnik - mosolyodott el a férfi. - Az enyém ott ül a hintán, kék felsőben. - tette hozzá.
Majd az órájára nézett és odakiáltott a gyereknek:
- Kisfiam, mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy indulunk?
A gyermek rögtön rimánkodni kezdett:
- Apa, csak még öt percet maradjunk kérlek!
A férfi elmosolyodott, bólintott és a kis legény lelkesen hintázott tovább.
Eltelt a néhány perc, és a férfi felállt a padról.
- Na, most már mehetünk?
A kisfiú megint rimánkodni kezdett: - Apu, csak öt
horvathnemagdi, 2018. április 23. hétfő, 15:38
Bartalis János
fel.

Ismerek egy ösvényt, mely csupa zöld zsalugáter
a hegyre fel.

Ismerek sok-sok siklót s bársonyos liftet,
mely tornyokba visz fel.

Ismerem a felhőket, melyek felőletek jönnek,
mert mindig rám mosolyognak.

Ismerem a galambokat - szívem galambjait,
mert turbékolással ébrednek magas-állványos
dúcban.

Ismerem az áldást, mely nyomodban kél,
mert benne fürödözik lelkem.

Ó, szomorú szertartást megyek tartani a lelkemért,
együtt megyek a zarándokló vizekkel és az égben járó madarakkal.

Otthon a vetések most sarjadznak, bokrosodnak
a hegyoldali széles dűlőkben.
Otthon tornácunkon pirosan ölelkezik
a vadszőlő-szár.
Otthon falum mellett foly a mély Olt.
Csűrünkben merengve hallgat a szénásodor.
Kertünkben szelíden állnak a szőke
kukorica górék és a szalmakazlak.
Kertünk lábján másodszor virít az öreg bodza.
A szomszéd kertjében mindegyre csörren
a
horvathzsoka, 2018. április 23. hétfő, 12:00
Aki épp érettségi, vagy valamilyen vizsga előtt áll esetleg tudna segíteni Ady verselemzésben?
nagy szerelmen Lédával, azaz Diósyné Brüll Adéllal, egy Nagyváradról elszármazott gazdag férjes asszonnyal, aki versei múzsája is volt. Jó hosszú neve van, ez is kissé növeli az elemzés hosszát. :) Ügyelj rá, hogy pontosan írd le a neveket! Ez a kapcsolat nagyban segítette Adyt lírájának kibontakozásában. Kapcsolatuk 1912-re teljesen megromlott: Ady a Nyugatban publikált Elbocsátó szép üzenet című versével végleg szakított Lédával. A szabadkőműves Martinovics-páholyba is 1912-ben vették fel Csáth Gézával együtt. Lédával való szakítása után többnyire csak alkalmi nőkapcsolatai voltak. 1913. november 21-én a hűvösvölgyi Park Panzióban Balázs Béla mutatta be neki Dénes Zsófiát (,,Zsuka"), a Párizsban élő fiatal újságírónőt, akivel gyorsan megkedvelték egymást, és akit a költő saját neve után Andreának nevezett el. A gyorsan kibontakozó szerelem hatására esküvőt fontolgattak, azonban Dénes Zsófia anyjának heves tiltakozása miatt a kézfogó elmaradt; a Becéző, simogató kezed és az Élet helyett órák
jn, 2018. április 23. hétfő, 01:33
Aki épp érettségi, vagy valamilyen vizsga előtt áll esetleg tudna segíteni Ady verselemzésben?
sorsát:

,,És mi nem leszünk majd szétszórva
Árvult, de mégis győzedelmes fajta.
Minket korszakok tűz-dühe nem edzett
S fölolvaszt a világ kohója
S elvesztünk, mert elvesztettük magunkat."

Ady új líráját, forradalmi mondanivalóját, irodalmi stílusát a konzervatív irodalmi tábor érthetetlennek, erkölcstelennek bélyegezte. Mégis a magyar irodalom legszebb forradalmi hagyományai közt tartják számon Ady életművét, amely - Petőfi és József Attila költészetével együtt - a magyar nép harcainak és igazának legnagyobb lírai kifejezője."

"Újabb vers születik meg, amikor Dániel prófétát olvassa, és Izrael tragikus sorsát jövendöli meg. Ez a magyarság szétesésének közeli bekövetkeztét juttatja eszébe. ,,A szétszóródás előtt" című vers az Ady által annyiszor említett nemzethalál rémének okait sorolja fel: ,,Jöttünk rossz erkölccsel rossz helyre, /...úrfajtánk egymást s a népet falta." Mint a legtöbb Ady-vers, ez is érvényes jelen
jn, 2018. április 22. vasárnap, 16:45
Tallóztam
amit később sajátítottak el.
- Ha már itt tartunk, volt rá példa, hogy magyarsága miatt különös elismerésben vagy bánásmódban részesült?
- Törökországi gyalogutam során bárkivel találkoztam, azzal kezdtem: magyar vagyok. Soha annyi szeretetet nem kaptam magyarságomért, mint Törökországban. Itt lényegült értékké magyarságom. Pontosabban: örmény és német gyökerekkel is rendelkező székely-magyarnak tartom magam. Annak idején a székely embert katonának nevelték, hogy megvédje szülőföldjét, s vele együtt nyelvét és szokásrendjét. Akkor életére törtek, ma nyelvét és kultúráját fenyegeti veszély. Újra szükség van ,,katonákra", akik küzdelmes harc árán védik meg székely népünk örökségét.
- Ön mennyire vallásos, s ez a vallásosság mit jelent rohanó-átalakuló világunkban?
- Térségünk, Kelet- és Közép-Európa egyik fő sajátossága, hogy a vallás a nemzeti identitást fejezi ki. Székelyföldön vajon meddig lesz fontosabb a székely jelző a foglalkozásnál? Az idő vasfoga alaposan megtépázta a székely
horvathnemagdi, 2018. április 21. szombat, 07:42
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!
Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk! (Zsolt 90:12)


Egy szív többek között attól bölcs, ha tanul a múlt hibáiból, mulasztásaiból. Ha levonja a megfelelő következtetéseket. Ebben segíthet nekünk a következő történet:
Egy fiatal asszony üldögélt egy padon a játszótéren. Mellette egy harmincöt év körüli férfi.
- Az ott az én fiam! - mutatott az asszony büszkén egy piros pulóveres kisfiúra, aki éppen a csúszdán csúszott lefelé.
- Remek kis fickónak tűnik - mosolyodott el a férfi. - Az enyém ott ül a hintán, kék felsőben. - tette hozzá.
Majd az órájára nézett és odakiáltott a gyereknek:
- Kisfiam, mit szólnál hozzá, ha azt mondanám, hogy indulunk?
A gyermek rögtön rimánkodni kezdett:
- Apa, csak még öt percet maradjunk kérlek!
A férfi elmosolyodott, bólintott és a kis legény lelkesen hintázott tovább.
Eltelt a néhány perc, és a férfi felállt a padról.
- Na, most már mehetünk?
A kisfiú megint rimánkodni kezdett: -
suzymama, 2018. április 20. péntek, 21:24
Heltai Jenő: Csillag.
Heltai Jenő:

Csillag.

És együtt ültünk némán, önfeledten,
Zúgó akáczok alján mindakotten,
Fehér virágok hullottak reánk
S nézve merengve, mely ott fönn ragyog,
A millió fényes kis csillagot,
Oly szépet álmodánk.

S a hogy ott ültünk egymást átkarolva,
Halk zizzenéssel az akácfa lombja
Fülünkbe súgta: "Csak szeressetekI
A sors mogorva, szívtelen, siket
s mig a csókokat kímélitek,
Jéggé fagy szivetek !"

S hogy felnéztünk a fényes csillagokra,
Ajkad fülembe halkan ezt susogta:
"Ne válaszszunk magunknak csillagot,
Mely megmaradjon örökös tanúnak,
Ha te reám únsz, vagy ha én megunlak
S a szivünk megfagyott ? "

Csillagsugáros enyhe, nyári este . . .
Mig két szemed a csillagot kereste,
Lezártam édes csókkal ajkadat;
"A mi szerelmünk porrá soh'se válik,
Szeretni fogjuk egymást mindhalálig,
Mig szivünk megszakad !"

Ha ifjúságunk
marcyt, 2018. április 20. péntek, 07:43
Ne csak akkor szeress...
Zsigmondi Zsolt:

Ne csak akkor szeress...


Ne csak akkor szeress, mikor szívem Nálad hagyom
Ne csak akkor szeress, mikor lelkedet akarom
Szeress akkor is, ha épp semmit sem adok
Szeress akkor is, ha magányos vagyok.

Ne csak akkor szeress, ha forrón szeretünk
Ne csak akkor szeress, mikor együtt nevetünk
Szeress akkor is, ha kicsordul könnyem
Szeress akkor is, ha romba dől minden.

Ne csak akkor szeress, ha vágyaim nagyok
Ne csak akkor szeress, ha bátor vagyok
Szeress akkor is, ha valamitől félek
Szeress örökké, én "csak" erre kérlek.

Ne csak akkor szeress, ha ölellek Téged
Ne csak akkor szeress, ha szavaim szépek
Szeress akkor is, ha távol vagyok
Szeress akkor is, ha majd meghalok.
aranyoslila, 2018. április 19. csütörtök, 19:58
húsvét 3. hét csütörtök 04.19
ítélet.
Ki sorolhatja fel nemzedékét?
Hiszen élete elvétetik a földről.
Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz: ,,Kérlek, kiről mondja ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról?" Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint továbbhaladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt: ,,Nézd, itt a víz; mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjem?" Ezzel megállíttatta a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe, és Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében. Fülöp pedig Azótusban találta magát, és amíg csak Cezáreába nem ért, útközben minden helységben hirdette az evangéliumot.
Ez az Isten igéje. ApCsel 8,26-40

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Jézus a szentáldozásban az élet kenyere.
maroka, 2018. április 19. csütörtök, 13:50
Románia a világ-Magyarország berendezője állandóan
Pszichografológiájuknak, Hangya folytatásával Nagypán népével Ábrahám népének, utódként.

Öcsém Afrika Isteneként felfoghatatlan idő óta szenvedett Románia földönkívüli Piros Piri hálózatánál állandóan megszületve fényevéssel, amit rajtunk hajtottak végre ismétlésben is, Kupai Janikájuk helyetti nyelvcsonkítással Müller Péterékkel, folyamatosan ismételve Babilonja Kecskés és Farkas neveit sorsuk és tettük végrehajtásával, Bazsányi pulyaszeplősító bányászainak összes római egyházas feketemágusos korával együtt Malek amerikai teremtő szörnyetegével, Hunnia börtönnel együtt, aki szívinfarktusban megölte az egyszeri jóllakása után.

Bátyám Károlyiként Románia történelmét kezdetektől kezdve a családon dobpergő nyelve létrehozásával teremtett világként szív nélkül és érzelmek nélkül kezdték el nagynéném férjhez adásával egy bírójához a Bertalan utcai névtár által, hogy zenei hallás nélküli, érzelem nélkül árja népet hozzon létre. Az érzelem és szív nélküli teremtett világ csapás néven van
kohlinka, 2018. április 19. csütörtök, 12:23
1/2785
Képek, videók
William Shakespeare idéze
cuppika59
2017. szeptember 12. kedd, 19:06
William Shakespeare.jpg
sarkadykati
2013. február 20. szerda, 13:44
William Shakespeare.png
06mohild
2012. október 25. csütörtök, 04:51
William Shakespeare idéze
szalai0913
2010. szeptember 18. szombat, 16:48
William Shakespeare Sok h
sarkadykati
2010. július 24. szombat, 05:50
William Shakespeare. CIV.
jakabgasparne
2009. március 24. kedd, 06:00
William Shakespeare.png
ujjozsef
2009. február 18. szerda, 07:27
William Shakespeare
sarkadykati
2008. november 24. hétfő, 09:54
Shakespeare.jpg
bbbarbara
2016. október 21. péntek, 22:13
Shakespeare3.gif
szicu
2016. május 13. péntek, 10:58
Shakespeare2.gif
szicu
2016. május 13. péntek, 10:58
Shakespeare1.gif
szicu
2016. május 13. péntek, 10:58
Shakespeare.gif
szicu
2016. május 13. péntek, 10:57
Shakespeare halála 01.jpg
chillik
2016. január 14. csütörtök, 08:23
Shakespeare halála 02.jpg
chillik
2016. január 14. csütörtök, 08:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.