Regisztráció  Belépés
2017. október 20. péntek | 42. hét | 293. nap | 03:23 | Vendel
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mécs László: Az aggszűz balladája.
Mécs László:

Az aggszűz balladája.

Egy lány ült a vonatban
szemének korma holt,
hegyes volt álla, orra,
gót-jégcsap forma volt.

Szikár testének tornya
zord denevér-tanya,
mit megrontott a Sors, e
vasorrú vén banya.

Mellette ült egy buldog
színes bőrmadzagon
felöltöztetve boldog
bársonyba gazdagon.

A nő szeméből néha
kiszállt egy denevér,
a buldogot becézte,
mely csúnya volt s kövér.

Később felszállt egy asszony,
tejbő, boldog barokk
s ragyogni kezdett tőle
minden zug és sarok.

Ölében rózsaszínű
mágnesként nevetett
egy gyermek s odahúzta
az összes szemeket.

A gótikus toronyban
megdobbant egy harang,
a jégcsapos orcákról
eltünt a sorsharag.

Sötét ablakszeméből
kinézett az Anya,
kit fogvatart örökké
a denevér-tanya.

Mosolygott. E mosolygás
szállt s megpihent
marcyt, 2017. október 17. kedd, 07:19
Tompa Mihály - Emléksorok egy szép hölgyhöz.
Tompa Mihály - Emléksorok egy szép hölgyhöz.

Mi szívet bájol, felgyujt, elragad,
S mint örvény bűbájos körödbe von:
Megáldva vagy hódító kellemek
Csudás kincsével, oh hölgy! gazdagon.

Szemed nap. Kebled vakitó haván
Sötéten borong fürtid éjjele,
Hogy a fénytől ellankadt pillanat
Meg-megpihenni sűlyedjen bele.

Boldog, kinek számára ajkaid
Rózsáin egy muló mosolyka van;
Boldog ki lát, ki hallja hangodat...
S mi vagy mégis magad? Boldogtalan!

-------------


Láttam szemed könyűit omlani,
Borús szép arcod, nemes kebledet,
Amelyet a fájdalmak szélvesze,
Mint egy fehér tavat megrengetett.

S midőn megihletett a méla bú
Borongásban élő költészete:
Hallottam, mint ömlött el ajkidon
Őszi szellőként a bus halk zene.

És láttalak hosszan
chillik, 2017. október 17. kedd, 05:24
Tompa Mihály - Mit kérek…
századok
Millióinak vak vezérei!


Feleljetek, ha kezetek között
Megszünt-e az jajgatni, vérzeni?
Betüt szültők, hogy abban, mint a féreg
Saját mocskába', megteremjetek!
Az elv-, a rendszerért élet-halálra
Marjátok egymást, mint a bősz ebek.
És meddő elv-vitátok mellett
Az emberiség romlik, szenved.

Kiáltotok, ti szemtelen faj:
Mi földi istenek!
Mi vagyunk sáfári az észnek,
Sötét éjben fénylő szövétnek,
Minket kövessetek!


S utánok sok század óta
Az emberi nem milliója
Bukdácsol, tévelyeg.
Mutassátok meg a sükert bár!
Az ember most se jobb: maradt a régi,
Hajdan nyers bőrben, ma bársonyban,
Egymást mint a vadállat marja, tépi!
S mig akkor körme s agyara
Volt csupán, mellyel másnak ártott:
Ma ki ösmerné fegyverét,
A
chillik, 2017. október 17. kedd, 05:20
Végzet
számkivetve,
Lelék reá e kis szigetre
Hol - sok viharzó görgeteg,
Sok gyász után - most hű karodban
Pihenhetek.

Tán igy, e kicsi zúgtál rejtve,
A világtól is elfelejtve
A balsors nem talál reánk -
Sújtó kezével el nem éri
Kicsi tanyánk'!

De ah, mi bánt? - Szivem megrezdül -
A fenyves fátyolán keresztül
Valami rémes látomány,
Rút szárnyalak vadul mereszti
Szemét reám.

S ijesztőn csattogtatva szárnyát,
Körém veti sötétlő árnyát,
Amint lassan felém evez -
S ah, nincs előle, nincs menekvés -
A végzet ez!

A végzet, mely bölcsőmnél állott,
Kimondva rám a súlyos átkot:
- Részed legyen a szenvedés,
Üdvöd csak álom, s ezt kövesse
Zord ébredés!

Ám jőjj hát sors, hadd látom arczod,
Én fölveszem veled a harczot,
Gyáván nem hajtok én fejet,
Inkább élet-halál tusára
Szállok veled.

Nem fogsz velem elbánni könnyen,
Bár sajtolod keserves
ircsike36, 2017. október 16. hétfő, 09:33
Ha valaki másnak a szagát fel kellene venned, kié lenne az?
sorsának a vége, lehet, hogy előre megírt forgatókönyv alapján, mivel valamennyien játékosok, játszanak élet-könyveket. Ha eljön a vége, az a végzet, mindegy, hogyan történik, viszont, ha lelököd, akkor már adós maradsz, egy másik életben - ezt jelenti a karma törvénye - vissza kell kapnod, gyilkossá válsz. Ha valaki megszületik, s egyből legyőzik, az nem azt jelenti, hogy ez lett volna a sorsa, különösen, ha szép és tiszta volt, a tiszta szívűeknek szép életüknek kellett volna lenniük, nem úgy, mint a sötét lelkűeknek. Különbségnek kellett volna lennie a sorsuk között. Akiket folyamatosan mesterségesen kitermeletek, azoknak nem ez lett volna a sorsuk, hanem, hogy ott maradjanak a mélységben, ahová megalkották őket. Ne dicsekedjenek legalább azzal, hogy maguknak köszönhetnek mindent, egyszer rájuk került sor, könnyedén megkaptak mindent, ennyi. Fejtetőre állították a világot. Azt elismerem, hogy ez a tendencia főleg három megyére korlátozódott, hogy a sokak által nekem gyerekkoromban mondottak szerint, hogy
katalinkohut, 2017. október 15. vasárnap, 19:43
Élet harmata
Élet harmata

Élet harmata hull a keresztről,
benne halál elveszti hatalmát.
Sötét fölött a fény ereje győz,
ég, föld közt dönti bűn válaszfalát.

Szeretet téglákból hidat épít,
hitben járva biztos rajt a lépés.
Félelem árnya többé nem rémít,
lelkem betölti biztonságérzés.

Bár a világban dúlnak még harcok,
bensőmben nyugalom csendje honol.
Béke hírnökére tekint arcom.

Hagyom, vezessen tovább utamon,
tudom jó irányba halad sorsom.
Múlt s jövő titkait nem kutatom.

Schvalm Rózsa
rozsaschvalm, 2017. október 15. vasárnap, 19:07
Mécs László: Ne félj!
Mécs László:

Ne félj!

Nincs véletlen! Az Isten-akaratnak
acél-sínpárján száguld itt az Élet.
A sors-kűllők nem láthatóan szaladnak:
nem érzed. ülsz, vagy állsz a láthatatlan
kupéban, tájak jönnek, tájak mennek
s gyönyörködsz bennük minden pillanatban.

Rózsát látsz: s rögtön rágondolsz a mellre,
melyre rátűznéd a szíveddel együtt,
örök hűségről himnuszt énekelve.
Fenyőt látsz: s rögtön díszítgetni kezded
fantáziáddal, hátha valakiknek
karácsonyt gyujtnak a tündér-gerezdek.

- S egyszer gyanútlan és semmit se tudva
nagy-hirtelen befut veled az Élet
egy káosszal telített alagútba.
A szív ablakja nyitva: kormot, füstöt
nyelsz hirtelen, kicsordul tiszta könnyed
s nem ízlik álom, könyv, se fütty, se früstök.

Ó alagútja első szekundának:
a csípős füstöt alig nyelted még le
s hip-hop már fényt látsz s véget ért a bánat.
Ó alagútja első szerelemnek:
nincs íze,
marcyt, 2017. október 15. vasárnap, 06:37
Tompa Mihály - Alföldi képek.
leányra.


Bejárom a rónát, a tavak vidékét;
S mintha én is harmat- és mézporral élnék:
Hiven sorra nézem
A mező virágit, szorgalmas még gyanánt,
S otthon érzem magam a kedves vidéken.

III.
De ködlik lelkemen mégis titkos bánat,
Melyből majd fekete, nehéz felleg támad:
S elborúl előttem
A szép vidék, mint egy fátyolos hölgy arca,
S utána elborúl kedélyem sötéten.


Hej ezelőtt! mint a virágot a lepkék,
Képzeletem tarka szárnyakkal ellepték
A ragyogó képek;
Keresnem kellett a bánatos borongást,
A fényhez enyhitő, jóleső setétnek.

Sárga hinárvirág volt akkor bánatom,
Mely felűl hintázik s alig áll a habon,
S a pillanat búja
Hajszál gyökerével fogódzott szivemre,
És nem szakadt belé, hogy kihajtson
chillik, 2017. október 14. szombat, 04:30
Nincs Cím
-
Hol és hol nem - oda van.

Fa alatt, a dombok alján,
Ül, mereng egy fiatal lyány.
Szeméből könnyet törűl ki,
Már rég menyasszony szegény,
De sirját sem tudja senki,
Hol nyugszik a vőlegény.

Az unalom egymáshoz űz,
Leülünk, hol lobog a tűz,
És beszélünk a multakról,
A szó gyakran megreked...
Lelkünk hosszan el-elgondol
És felszítjuk a tüzet.

Köd a völgyben, éj a bércen,
Már a tűz is alvófélben.
Halvány hold és sötét árnyak
A felhők közt oda fenn...
A halottak fel-feljárnak,
Sok a sír a völgyeken.


Hárs László: Levél az erdőből

Az erdőből egy levelet
hozott a posta reggel,
egy száraz tölgyfalevelet,
néhány sor zöld szöveggel.

Az állt rajta, hogy eljött az ősz,
a nyáridőnek vége,
most már a néma télre vár
az erdő és vidéke.

A mackó barlangjába bújt,
elköltöztek a fecskék,
a tisztásoknak zöld
menusgabor, 2017. október 13. péntek, 14:30
Arany János – Egyesülés
János - Egyesülés

Az, mi a költő lelkének
Álomkép gyanánt
Lengett a távol jövendő
Tündér fátyolán;
Az, miért epedt a honfi
Soká, hasztalan,
De nem hitte, csak mutatta;
Hogy reménye van:
Az többé nem álom, nem kétség homálya:
Ismét egy a magyar kettévált hazája!


Magyar nép, igaz rokonság
Túl a bérceken,
Mik sötéten ott kékellnek
Világos egen;
Osztályosunk jóban, rosszban,
Kölcsön támaszunk:
Benned, bárhogy' hány-vet a sors,
Nem csalatkozunk.
Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten,
És szeressük egymást: úgy áld meg az Isten.Most szeressük, mert ki tudja
Felőlünk mi áll
Írva a végzet könyvében:
Élet vagy halál?
Oh, ki tudja, nincs-e
chillik, 2017. október 12. csütörtök, 04:57
Érzés
Sylvester Anita- Érzés

Nem kereslek.
Konganak hangom után
a fehérre meszelt falak,
nagyra tátott csendben
zökken az idő tovább.

Elfeledlek.
Lebbenti a szél a függöny
kavicsos korcait már,
pillantásba égnek a nap
lemenő vörös sugarai.

Elmúlt minden.
Igazságba burkolt fények
hirdetik a élet diadalát,
a sötétség mindenhol
vereséget szenvedett.

Nem hívlak már.
Szeretném átadni a sorsnak
az elfecsérelt órák sorát,
mikor a bizalom elhullt
a remény szakadékában.

Elengedlek.
Kezem finoman a fák
kemény kérgét simítja,
az ágak sóhaja illan most
a kifosztott ég felé.

Szerettelek.
Látlak a folyó partján
becsukott szemekkel,
reng a híd léptem
mrg1, 2017. október 11. szerda, 18:42
1/574
Képek, videók
mécs lászló.png
chillik
2017. február 03. péntek, 18:22
Mécs László: Adventkor
irmus
2015. december 13. vasárnap, 08:03
Mécs László.jpg
zsu74
2014. augusztus 02. szombat, 16:13
Mécs László 2
taltos1
2013. december 14. szombat, 23:05
Mécs László 1
taltos1
2013. december 14. szombat, 23:05
Mécs László - Áldottak az
margoboszi
2012. október 11. csütörtök, 22:10
Mécs László - Áldottak az
cipello
2012. október 07. vasárnap, 10:45
Mécs László Áldottak az ö
mailona
2012. március 24. szombat, 19:40
Mécs László idézet.jpg
szalai0913
2010. július 30. péntek, 12:50
Mécs László Az anyánk
jakabgasparne
2009. május 03. vasárnap, 04:44
Mecs László.jpg
ujjozsef
2009. február 13. péntek, 06:11
Szegényember balladája.jp
chillik
2017. március 09. csütörtök, 07:16
A munkanélküli balladája
chillik
2016. október 09. vasárnap, 06:46
A fal és a fej balladája
chillik
2016. október 03. hétfő, 06:00
A feltörekvés balladája 0
chillik
2016. szeptember 15. csütörtök, 11:47
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.