Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 19. szombat | 33. hét | 231. nap | 15:09 | Huba
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Jirí Wolker - Ballada a fűtő szemeiről
éj küszöbén
nyilt ajtaja a mennynek.

"Én egyetlen uram,
egyetlen Antalom,
hogy így most hazatérsz,
szokatlan ez nagyon.
Mért is szeretted úgy
a szörnyű vasszüzet,
az átkozott személyt,
a lapátot, tüzet?


Miért is kell a férfinak
a világon két szerető?
Őt öli az egyik,
a másikat meg ő..."

A vak nem hallja, elnyeli a mélység,
sötétség karolja, vonszolja sötétség.
A sebzett szív kebléből elrepes,
e világon már más kötést keres;
de a sötét vakságot át víg lámpafény szeli,
nem is lámpák azok: valaki szemei, -


az élet fölött a te szemed ragyog s száll tova,
hogy tündököljék, lásson, meg ne haljon soha,
tested megkínzott cserepe fölé kinőttél és alul
nézed magad, fűtő, amint fekszel
chillik, 2017. augusztus 13. vasárnap, 05:32
Minden hazudik a két kezeteken kívül
Názim Hikmet

MINDEN HAZUDIK A KÉT KEZETEKEN KÍVÜL

Kezetek, mint a kő, kemény,
mint börtönömben dúdoltdal, szomorú,
mint igavonó barom, oly izmos és nehézkes,
mint éhes gyermekek torz szeme, a ti kezetek.
Oly könnyű, fürge, mint a méh,
terhes, mint tejjel telt kebel,
bátor, mint maga a valóság,
s kérges bőre alatt lágy barátságot rejteget.
E világ nem ökör szarván pihen,
ott nyugszik a ti tenyereteken.
Emberek, ó, testvéreim,
kiket hazugsággal etetnek,
pedig éheztek és
hús kellene nektek s kenyér.
Ti, akik úgy hagyjátok el a gyümölcs-ágas világot,
hogy fehér asztalnál egyszer se volt lakomátok.
Emberek, ó, testvéreim,
s kiváltképp ti, ázsiai, afrikai,
közép- s közelkeleti és óceáni népek
s ti honfitársaim,
ti, több mint hetven százaléka az emberiségnek,
ti, vénhedtek s töprengők, mint a kezetek,
és mint a kezetek, oly ifjak és kiváncsiak és lelkesek.
evavicus, 2017. augusztus 12. szombat, 10:48
Nincs Cím
LEHESSEK FÉNYHORDOZÓ!

Sötét, üres az életem
töltsd be fényeddel Istenem.
Szívemben a bűn-éjszakát
fényed sugara törje át!
Látod: szívem bűnnel tele,
abban fénynek, nincsen tere.
Sötétben a szívem remeg,
élet útját nem leli meg.
Uram, Te légy abban a fény,
s elmenekül abból az éj.
Bűnök sötét, zord vadonán,
Uram, Te légy a fénysugár!
E dicső fénysugár mellett
híved bátran útra kelhet.
Világítsd meg élet-utam,
le ne térjek arról, Uram!
Soká voltam bűnhalmozó,
legyek most már fény-hordozó!
Ki tévelyeg a bűn-éjben,
e fény mellett célhoz érjen!
Így szolgáljak, Uram, Néked,
míg Hozzád a mennybe érek!

Pecznyík Pál
Celldömölk, 1997. V. 2.
joli60, 2017. augusztus 11. péntek, 20:41
Álom, álmaink
kék ég ívén.
Robotos testünk a szépség szobra,
ellopott lelkünk a jóság csokra.
Füsttől mart hangjuk orgonabúgás,
s márvány palotájukban a rabszolgatartó
rongyos koldusként száraz kenyérért kopog -
Ne keltsétek fel az álmodókat -
amíg álmodnak, addig boldogok!
menusgabor, 2017. augusztus 08. kedd, 21:00
Fényletek, mint csillagok! Filippi 2, 15. I.
Fényletek, mint csillagok!
Filippi 2, 15.
I.

Fényleni a földön
mint csillag az égen,
sötétben járóknak
a bűn éjjelében.
Isten gyermekei,
kicsinyek és nagyok,
vajon ragyogtok-e
mint égen csillagok?
Világ nem láthatja
Jézust -fénylő napot-
ezért keresd Jézust
sugárzó csillagot.
Amelynek életén
Jézus ragyoghat át,
mely megvilágítja
a lelki éjszakát!
Hol vagytok? Kérdezik
éjben a vándorok:
átlátszó életű
fénylő kis csillagok!
Joggal kérdezheti
közülük ma bárki,
mert Jézust szeretné
életükben látni!
Jézus hű Megváltónk,
imában hív ajkunk,
a Te szent életed
láthassák meg rajtunk!
Te töltsd be életünk
szent mennyei fénnyel,
fényedet: -csillagként-
hinthessük itt széjjel!

Pecznyík Pál
Celldömölk, 1999. X. 1.
joli60, 2017. augusztus 06. vasárnap, 16:01
Csak Te tudod…
Csak Te tudod...

Csak Te tudod Uram,
mit rejt a bűnsötét,
melyben ős ellenünk
élezi fegyverét.
De mi mégis békén
alhatunk, csendesen,
mert a te népednek
nem árthat senki sem.
Ó add, minden éjjel,
amely még ránk borul,
a Te oltalmadban
telhessen, drága Úr!
Te adj tiszta álmot,
tiszta gondolatot,
kísértőt űzzön el
bátor erős karod!
És ki sötét éjben
magánosan árván
már-már reményt veszít
könnytől ázott párnán.
Te adj a szívébe
vigasztaló Igét,
öröm tölthesse be
vigasztalan szívét!
S ha éjszaka után
ismét kisüt a nap,
dicsőítsen néped,
szerte az ég alatt!

Pecznyik Pál
Celldömölk, 1987.
joli60, 2017. augusztus 06. vasárnap, 13:55
Tallóztam
ködvilágban?

Forrás: Internet
Gyöngyesz által

Görzsönyi Vargha Gyula
A magyar szó szárnyán

Lelkem folyvást viharzik,
Árad, dagad,
S fölötte egyre rajzik
Kép, gondolat.

Madárraj a viharzó
Tenger felett,
S mindannyi a magyar szó
Szárnyán lebeg.

Forrás: Internet
Gyöngyesz által
Link

Görzsönyi Vargha Gyula
Szürke madár

Te tolla kopott, vén szürke madár,
Dalolj, ha komor, ha sötét is a táj.
Nem hallja ezer fül? Az mért szomorít?
Elhallik a szomszéd egy-két bokorig.

S ha senki se hallja, zavarja: köszönd;
Áhítatosabb tele szívnek a csönd,
A csönd, a magány, meg a hallgatag éj,
Hol nem csataráz a veréb, seregély.

Tetszés-alamizsnák koldusa ne légy,
Boldog kebel az, ki magának elég.
Úgyis, ki hevülne ma tiszta dalon?
Tenen kebeledben vár csak jutalom.

S az becsesebb ezrek hiú
horvathnemagdi, 2017. július 29. szombat, 15:45
Görzsönyi Vargha Gyula: Költöző lelkek
viharzik,
Árad, dagad,
S fölötte egyre rajzik
Kép, gondolat.

Madárraj a viharzó
Tenger felett,
S mindannyi a magyar szó
Szárnyán lebeg.

Forrás: Internet
Gyöngyesz által
Link
Görzsönyi Vargha Gyula
Szürke madár


Te tollakopott, vén szürke madár,
Dalolj, ha komor, ha sötét is a táj.
Nem hallja ezer fül? Az mért szomorít?
Elhallik a szomszéd egy-két bokorig.

S ha senki se hallja, zavarja: köszönd;
Áhítatosabb tele szívnek a csönd,
A csönd, a magány, meg a hallgatag éj,
Hol nem csataráz a veréb, seregély.

Tetszés-alamizsnák koldusa ne légy,
Boldog kebel az, ki magának elég.
Úgyis, ki hevülne ma tiszta dalon?
Tennen kebeledben vár csak jutalom.

S az becsesebb ezrek hiu tapsainál,
Ily dús adományt
lilagondolatok, 2017. július 29. szombat, 12:51
Szebenyi Judit
jót és szépet lássátok,
De ne feledjétek, hogy mellettetek mindig ott vagyok.
Őrzöm álmaitokat, s vigyázok rátok,
Bármerre jártok, keltek e nagy világban,
Mindig legyen szemeitek előtt,
Szerettelek benneteket míg éltem addig is mindig,
Bármennyi hibám volt, akkor is
Ne haragudjatok rám, akkor se, amikor már csak talán
Emlék leszek.


AZ ÉJSZAKA TITKA

Este van aludni térnek elfáradt dolgos emberek,
sötétség borul városokra, falvakra,alszik, város és a világ.
Minden elcsendesedett, álomvilágban álmodják szívük titkát.
Vágyakat, terveket mit nappal szőttek itt valóra válik minden,
legszebb, legédesebb varázsok történnek meg minden Áldott éjjel.
Elmondom az éjszaka titka mit jelent, Isteni kegyelmet, szeretetet,
tisztaságot, erényt, békét,reményt üzennek :csillagok, hold, és az éji tündér.
Mikor gyémánt fényű csillagokkal lassan közeleg az éj,
angyalok misztikus lágy halk
menusgabor, 2017. július 26. szerda, 21:59
Harangszó az éjben
Gárdonyi Géza

Harangszó az éjben

Fehér kis kápolna erdő sűrűjében.
Valami remete lakja réges-régen.
Valami kis remete, kit senkise ismer.
Azt se lehet tudni angyal-e vagy ember?

Mikor az erdőre éj homálya száll,
s a benne tévelygő aggódva megáll,
s remegve, habozva kérdi: Jobbra? balra?
Megszólal a kicsi kápolna harangja.

Embertársam! vészes, sötét uton járó,
sötét uton járó, habozva megálló,
hallgass a titkosan megcsendülő hangra:
a szivedben hangzó angyali harangra!
evavicus, 2017. július 26. szerda, 13:50
A szeretet melegével.....
legyél!
Fűts be önmagadba, légy felizzó kályha,
mely a hideg éjben áraszt meleget!
Szíved szép érzése legyen tüzed fája,
s áraszd melegséged, szeretetedet!

Vonzd a csüggedőket szeretetkörödbe,
tüzed bűvkörében melegedjenek!
Ne maradjanak az árnyékban örökre,
végre melegségre, fényre leljenek.
Meglátod, mennyien éheznek a jóra,
mennyi fázós lélek gyűlik majd köréd.
Mennyire szükség van bátorító szóra,
mikor szívbe markol a fagyos sötét.

Adj esélyt a mának, hogy jövőbe nézhess,
s mások is hihessék: jön majd kikelet!
Szívdobbanásoddal más szívben zenélhess,
hitesd el, érdemes itt élni veled!
Egy kedves mosollyal, mennyei derűvel,
hited erejével álmodj holnapot.
Légy az, aki mással varázslatot művel,
melyhez szívjóságod adhat alapot.

Szíved közelében a remény feléled,
s élhetővé válik a fagyos földi lét.
Szeretetvirágod szép mosollyá érleld,
add csak
agica2004, 2017. július 25. kedd, 18:44
Ha már nem leszek
Kun Magdolna : Ha már nem leszek

Különös gondolaton mereng el a tudatom,
próbálja elképzelni, hogy mi lesz odaát.
Hull-e majd deres fákról tisztalelkű hópehely,
vagy ott is sárral tapossák kristálylábnyomát.
Mennyit ér a lélek, ha már testetlenné válva,
a végtelenben bolyong, és nem lel új hazát.
Lesz-e pár kedves szó, mely utat mutat neki,
ha égi csillag szórja rá ezüst fényporát.
Világlik-e földi mécses a sötét szárnyú éjben,
mikor félelem dobbantja a meg-megálló szívet,
vagy irgalmas karok helyett sodródó képzelet lesz,
mi a láthatatlan messzeség fénylényéhez vezet.
Lesznek-e érzések, szerelem vagy gyűlölet.
Éget-e kínzó fájdalom, ha túl nagy lesz a csend,
vagy nem lesznek színek, csak fekete és fehér,
melyeknek rideg árnyalatai ködfoszlányon leng.
Adnak-e az utolsó pillanatban kegyelmet a bűnnek,
vigaszt a kihűlt ajkakra, mit sóként mar a könny.
Fogja-e még meleg tenyér elgyengült két
aranyag, 2017. július 23. vasárnap, 20:04
1/234
Képek, videók
Wolke.jpg
chillik
2017. július 26. szerda, 05:23
8_achtergrond wolken.png
mama57
2011. december 04. vasárnap, 15:31
grijze tatty bew in wolke
mohini
2011. március 01. kedd, 19:00
WOLKEN~1.GIF
ibolya964
2007. május 19. szombat, 17:17
Ballada a fütö szemeiröl
chillik
2017. augusztus 13. vasárnap, 05:47
NEM SZÖRNYŰ.gif
ildikocsorbane2
2013. október 30. szerda, 21:48
4 Az igazság - szörnyű is
lovaszmarika
2012. augusztus 16. csütörtök, 14:06
Szörnyű
meki77
2011. április 06. szerda, 22:24
NAGYON SZÖRNYŰ !!!!
aszaloijani
2010. november 25. csütörtök, 08:56
szörnyü látkép.jpg
kicsoda57
2010. október 10. vasárnap, 18:43
Itt volt a szörnyű balese
caris11935
2009. április 15. szerda, 11:48
szörnyű
beatrice
2009. február 07. szombat, 19:17
szörnyű a szenvedély,...
jakabgasparne
2009. február 07. szombat, 06:26
szörnyű
klarissza0617
2008. május 08. csütörtök, 08:23
Szörnyűűű
portobello
2007. február 07. szerda, 09:10
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.