Regisztráció  Belépés
2018. június 22. péntek | 25. hét | 173. nap | 20:39 | Paulina
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Őri István
Őri István

A porszemek útja


...s ha nincs is szél,
sem szellő,
sem fuvallat,
s ha vad orkán
nem is tör száraz ágakat,
a láthatatlan kis testek
szerte szállnak,
neki a világnak,
s megtörnek mindenen,
mert parányok lettek,
s a világ végtelen
megtörnek a fényen,
az árnyon,
a homályon,
megtörnek a sziklák élein,
s félve szállnak
egyre feljebb,
pedig nem hajtja őket semmi,
csupán semmiségük ereje...
láthatatlan lapjaikat
ezüsttel vonja be a hold,
arannyal a nap,
s csillagok fésülik
gyémánt-hajukat
mosolyogva, büszkén,
ezer-szép alakban látva magukat
a sötét éjben,
porrá vált porszemek
gyönyörű szemében.
horvathzsoka, 2018. június 20. szerda, 08:32
Eszedbe jut majd
ajka,
azoknak való, tán ők kapnak rajta!

S mint ki gerjedten fut, mert űzi vére,
s pókháló tapad arcára, fejére,
úgy kotrod le a szavamat magadról,
félsz, hogy behálóz. S fékjeid megoldva
faképnél hagysz, - engem küldve pokolba.

Mosolygok rajtad, mert tudom előre,
hogy fogva vagy! az Ige: hatalom,
s aki hallotta, nem szökhet meg tőle.
Ott marad, lappang, lenn a tudatodban,
ha nem is tudod, s majd egyszer fellobban,
átragyogja, mint fény a sötét vermet,
a szívedet, ha éjbe, fagyba dermedt.
Mint eltévedtnek harangszó az éjben,
mint mentő kéz a halálos veszélyben,
tudom előre, ez lesz majd neked
a hallott Ige, bár most megveted.

Ha bűneid, mint sziklák, rád zuhannak,
majd édes íze lesz útált szavamnak,
most szítja, - akkor feloldja a vádat,
ha eszedbe jut: hogy van bűnbocsánat!

S ha egyszer árván, magadra maradva
úgy érzed, senki nem gondol veled,
sőt, vadásznak rád,
kalmanpiroska, 2018. június 19. kedd, 18:25
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!
Márvány-tengerbe jártak,
meglátogatták az itthoni árnyak,
szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
a szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták...
Eredj, ha tudsz.

Ha majd úgy látod, minden elveszett:
inkább, semmint hordani itt a jármot,
szórd a szelekbe minden régi álmod;
ha úgy látod, hogy minden elveszett,
menj őserdőkön, tengereken túlra
ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
mint téli varjú száraz jegenyén.
Még nem tudom:
jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
de itthon maradok.

Leszek őrlő szú az idegen fában,
leszek az alj a felhajtott kupában,
az idegen vérben leszek a méreg,
miazma, láz, lappangó rút féreg,
de itthon maradok!

Akarok lenni a halálharang,
mely temet bár: halló fülekbe eseng
és lázít: visszavenni a mienk!
Akarok lenni a gyujtózsinór,
a kanóc része, lángralobbant
vorosrozsa66, 2018. június 17. vasárnap, 15:10
A szeretet melegével
világnak tűzhelye legyél!
Fűts be önmagadba, légy felizzó kályha,
mely a hideg éjben áraszt meleget!
Szíved szép érzése legyen tüzed fája,
s áraszd melegséged, szeretetedet!
Vonzd a csüggedőket szeretetkörödbe,
tüzed bűvkörében melegedjenek!
Ne maradjanak az árnyékban örökre,
végre melegségre, fényre leljenek.
Meglátod, mennyien éheznek a jóra,
mennyi fázós lélek gyűlik majd köréd.
Mennyire szükség van bátorító szóra,
mikor szívbe markol a fagyos sötét.
Adj esélyt a mának, hogy jövőbe nézhess,
s mások is hihessék: jön majd kikelet!
Szívdobbanásoddal más szívben zenélhess,
hitesd el, érdemes itt élni veled!
Egy kedves mosollyal, mennyei derűvel,
hited erejével álmodj holnapot.
Légy az, aki mással varázslatot művel,
melyhez szívjóságod adhat alapot.
Szíved közelében a remény feléled,
s élhetővé válik a fagyos földi lét.
Szeretetvirágod szép mosollyá érleld,
add csak tiszta szívvel, s másé
ircsike36, 2018. június 15. péntek, 08:58
Hercegh Árpád - Álom és Valóság
Valóság

Éjszaka leplével takarózik a föld,
a jószág mind álomra hajtotta fejét,
kertek mélyéről már madár sem szól,
csak a Hold, mi az éjben tündököl.

Hegyek ormán sugara megpihen,
szél hangja a fák ágain elül,
csak a néma csend, mi hallatszik messziről,
ez az éj szava, mely némán zendül!

Alszom a párnák puha karjában,
csukott szemem messzi távolban kutat,
nem hallom a napnak őrjítő zaját sem,
csak az álom, mi magába vonz és ural.

Sötét tó partján megcsillan a Hold,
messzi bagoly zengi el bús énekét,
reccsen az ág a parti cserjében,
rémülten nézem, hogy mi jön?

Némán csak állok mozdulatlan,
hátamon hideg verejték táncot lejt,
remegek, nézem a cserjét,
ki jön? Vagy talán már én megyek el?

Megindulok csendben, halkan,
léptem ne hallja senki sem,
de a reccsenés újra hangzik,
s jön egyre közelebb!

Már szaladok hátra sem nézve,
szívem
vorosrozsa66, 2018. június 14. csütörtök, 18:40
Korpos Albert: Az elvesztett Éden
madarak, földi teremtmények
Párban összebújva nyugovóra tértek.
Lelkére rászakadt a magány homálya,
És szíve kinyílott az első imára:
"Teremtőm, nézz reám, esetlen fiadra,
Űr van a lelkemben, figyelmezz szavamra,
Szívem egyedül ég, nem találja helyét,
Testem hánykolódik, nem leli fekhelyét."

Mély álom szállott a férfi szemeire,
Csak a hajnal pírja űzte ki belőle.
A felkelő Napnak simogató fénye
Rácsodálkozott egy ifjú tüneményre.
Hosszú, sötét haja takarta be testét,
S Ádámra emelte tiszta tekintetét:
"Tied vagyok, uram, neked teremtettem,
Testedből testet adott nekem Isten.
Évád vagyok s leszek, most és mindörökre,
Szívem neked adom, fogadd el szívedbe."

Új érzés született akkor az Édenben,
Legcsodálatosabb ebben az életben,
A férfinak szíve megtelt szerelemmel,
Édes, mámorító, lángoló örömmel.
Karjaiba vette szépséges asszonyát,
Csókkal borította az Ég ajándékát.
A
sanci81, 2018. június 10. vasárnap, 16:39
Mécs László : Fényt hagyni magunk után!
Mécs László : Fényt hagyni magunk után!


Az élet örök búcsúzás.
Ó bár csak tudnánk távozáskor
fényt hagyni, mint a Messiás,
belészeretni az szívekbe,
apostolokba, mártírokba,
hogy átadják a századoknak,
a századok az ezredeknek!
Fényt hagyni, mint a Messiás!

Vagy legalább, mint az anyák,
kik egyre jobban megragyognak,
minél sötétebb lesz az éj,
és minél jobban porlanak
a bánat-barna hant alatt.
Fényt hagyni, mint a jó anyák.

Vagy legalább is, mint a Nyár,
amely almákba és diókba
szerette édes álmait,
és édességével világít
a hosszú, hosszú tél alatt.
Fényt hagyni, mint a drága Nyár.

Vagy legalább is, mint a Nap,
melyet elnyelt az alkonyat,
de a legbúsabb éjben is
világít még a gyöngyvirágban,
a liliomban, mécsvirágban.
Az
lilagondolatok, 2018. június 10. vasárnap, 09:59
Szilasi Katalin
Szilasi Katalin

Boszorkányszombat

Mély és sötét az erdő,
elbújt a hold, a csillag.
A fák árnyéka megnő,
becsukódnak a gallyak.
Fészkek hullnak a földre,
rikácsolnak a varjak,
és karmukat meresztve
esnek embernek, vadnak.
Megmozdulnak a bokrok,
lassan csusszannak félre.
Az éjszaka árnyai
szállnak a rémült rétre.
Összefogódzva járják
a boszorkányok táncát,
állati kéjt remélve
köldökig lógó cseccsel
fejedelmüket várják.
Rándul a föld, megnyílik,
Patás patkója dobban.
Parázsló szeme izzik,
szerte lidércfény lobban.
Vad orgia kezdődik,
ördögi pucér vágyak
kergetőznek az éjben,
s halomba dőlve hálnak.

Távol kakasszó hallik,
kukorékol a hajnal.
Az ég nagyot nyújtózik,
összekacsint a nappal.
Ébredezik az erdő,
lent is ébred az élet.
Nyoma sincs már a rémes
boszorkányos mesének.
horvathzsoka, 2018. június 09. szombat, 08:31
Dutka Ákos - Krisztus éjszakája
jönne s hozná - oh akárki -
az új igét: a jövendő szavát.
Valamit várt a nép, az Élet
Felhők közül a tengerek felől,
Csodát... Csodát a szürkületbe,
Mi megfoganva, megteremve
Kiválni készült az éj méhiből...


... Lassan kihunyt már mind a mécses,
Egy hárfa pengett messze valahol,
Chedron felől a déli éjbe
Illat ömlött az olajfák alól.
Zengett a dal, az illat áradt,
Sötéten égtek lenn a gyehennák,
S Bethániából jött egy ember
Égő, sugárzó lángszemekkel
A békességes déli éjen át.

Megtelt illattal minden ösvény,
Amerre jött, - már szinte bóditón,
S a fehér város fölött sötéten
Csodásan állt a fekete Cion.


A fehérruhás szelid nagy ember
Érezte, mit a szálló dal dalol,
Úgy rémlett néki, hogy a hárfa
Lelkében zengi. Mártha,
chillik, 2018. június 07. csütörtök, 04:36
Kosztolányi Dezső - Árnyak találkozója
ruhatár.
Valami zúg, valami félrerebben,
s a néma csendben, a pállott melegben
kobold, manó halkan topogva jár.

Megzizzen a szél a szines ruhák közt,
szellemkezével hárfázik a múlt.
Hol vannak a tapslázas, téli esték?
Könnyé olvadt a tréfa és a festék,
a villamosláng félve kialudt.

Lebbenve kelnek a reves fogasról
a gazda-vesztett, elhagyott ruhák.
A hős nehéz bibor-palástja mozdul,
árnyak nyüzsögnek a sötét sarokbul,
s a zongorán egy bús akkord fut át.


Sápadtan inganak a holdas éjben
a rízsporos, mosolygó asszonyok.
Csábítva ring a halvány primadonna,
mellette tarka fezben a bolondja
s a holt komikus árnya mosolyog.

Sírnak, kacagnak átölelve egymást,
a suttogásuk oly fájó, ködös.
A testtelen, szegény ruhák
chillik, 2018. május 25. péntek, 05:27
Tompa Mihály - Virágregék. Virágrege.
szinetlen, árva voltod
Szépségemmel hogy emelném!?


Ah szegény gyom, menj el innét!
A sövény alatt helyed, -
Kellemem csak árt neked, ha
Összemér a szem veled!

Mig ekkép szólt, - s rezedácskát
Bántá a szó, melyet mondott:
Nő az árnyék, hűsül a lég,
S harmat lep be füvet, lombot;
Hazasiet a madárka, -
Eljön és elmén az est;
Majd az éj a földön mindent
Egy, sötétlő szinre fest.


Ki jár még a kerti úton
Fel s alá a csendes éjben?
Kertészlánykát, szép menyasszonyt
Édes bánat tartja ébren:
Virágitól, kiket ápolt,
Holnap végkép elszakad...
Azért tartja köztök ébren
Ez a fájó gondolat.

Elfedett az éj, virágim!
Mégis tudlak, mégis látlak!
Felém búsan hajladoztok,
Liliomok, rózsaágak!
chillik, 2018. május 24. csütörtök, 03:12
1/241
Képek, videók
Őri István Kívánságok.jp
katalin_53
2018. március 19. hétfő, 05:47
Őri István - Varázsolj el
sanci81
2018. március 16. péntek, 16:25
őri istván valahol.jpg
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:59
Őri István 1.png
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:56
Őri István Félelem.jpg
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:55
Őri István.jpg
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:52
Őri István Nyár.jpg
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:25
Őri István Nyár.jpg
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:22
ŐRI ISTVÁN.jpg
feviroza
2015. június 17. szerda, 15:22
Őri István Szerernék.gif
feviroza
2015. január 23. péntek, 18:58
ŐRI ISTVÁN SZERETNÉK-.gif
feviroza
2015. január 23. péntek, 18:50
ŐRI ISTVÁN SZERETNÉK--.jp
feviroza
2015. január 23. péntek, 18:46
Porszemek 01.jpg
chillik
2017. július 21. péntek, 04:28
Porszemek 02.jpg
chillik
2017. július 21. péntek, 04:28
Porszemek 03.jpg
chillik
2017. július 21. péntek, 04:28
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.