Regisztráció  Belépés
2018. április 26. csütörtök | 17. hét | 116. nap | 05:54 | Ervin
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Kustra Ferenc Holdfény, az ősi jel
az ősi jel


Öreg Hold aluszik,
Napsütésben semmit sem lát.
Most még napfény az úr!
Kedvesem, a Nap, alant jár,
Ásítva szívem estre vár.

Este olyan derűs,
Felhő nincs, meleg még maradt.
De már Hold is látszik.
Nyári est meleget áraszt,
Sarlóm ezüstös fényt fakaszt.

Jól beesteledett.
Tóban víz kissé hullámzik.
Szép holdfényárnyékok.
Sugaram tó vizén siklik,
Árnyékom tovalopódzik.

Magányos és sötét
Az éjszaka holdsugárral.
Izzadós lett... este.
Felhő eltakarja arcom,
Harcolok, izzok, nem hagyom.

Holdfény sugara csak
Úgy befesti a kerteket.
Halk, halvány árnyékok.
Ezüstport szerteszét hintek,
Kertek szürkéskékek lesznek.

Az éjjeli holdfény
Az erdőbe bekukucskál.
Holdsütötte tájak.
Fénylábam erdőkig nyúlik,
Faágon bagoly ocsúdik.

Egy gyors hullócsillag
Nagy huncutul csak elrohan.
Hold meg ezüsttel
lilagondolatok, 2018. április 25. szerda, 18:49
Nincs Cím
ültem félszegen.
Lábaimnak épp csak hízelgett,
mégis éber álmokat ontott belém
a meder mélysége, mely oly sekély,
hogy akár egy csöppnyi légy
is sétálhatna selymes felszínén.

Már rég elbújt a nap a föld mögött,
utat adva a fénylő hold árnyai előtt.
Csak dalol a világ, s már elbújt minden virág,
a nesztelen csendbe fonta át magát,
de nem félelmük viszi álomba szirmaik csodás,
bár hanyatló illatát, hisz még álomba zárt
létüket ünneplik az éj sötét folyamán.

Leveleik összefonva adnak menedéket
az éjben elhaló pillangók nemzetségének,
s talán még száz csodás élet meg nem született
szivárvány képét idéző életnek, melyet
nem láthat emberi szem, nem érinthet a kéz,
de a tó vize talpamon róluk mesél.
szukicszs
dorotea55, 2018. április 18. szerda, 21:14
Nincs Cím
ültem félszegen.
Lábaimnak épp csak hízelgett,
mégis éber álmokat ontott belém
a meder mélysége, mely oly sekély,
hogy akár egy csöppnyi légy
is sétálhatna selymes felszínén.

Már rég elbújt a nap a föld mögött,
utat adva a fénylő hold árnyai előtt.
Csak dalol a világ, s már elbújt minden virág,
a nesztelen csendbe fonta át magát,
de nem félelmük viszi álomba szirmaik csodás,
bár hanyatló illatát, hisz még álomba zárt
létüket ünneplik az éj sötét folyamán.

Leveleik összefonva adnak menedéket
az éjben elhaló pillangók nemzetségének,
s talán még száz csodás élet meg nem született
szivárvány képét idéző életnek, melyet
nem láthat emberi szem, nem érinthet a kéz,
de a tó vize talpamon róluk mesél.
szukicszs


Végtelen szeretet

Temethetetlen a múlt, megfoghatatlan a jövő.
Csak itt találhatod meg önmagad, mi még csak ébredő,
s bölcsője te úgy vagy, mint
dorotea55, 2018. április 18. szerda, 21:06
Drotleff Zoltán: Igy érdemes
Így érdemes...[/c ]

Egy röpke pillanatra állj meg csupán,
egy rövid percre, mely nem csak érdekes,
mert csöpp villanás, amíg boldog lehetsz,
ennyi csupán, miért élni érdemes...
Sötét éjben oly picik a csillagok,
a nagy éjszakában mind szépen ragyog;
Ilyen az öröm a bánat tengerén
hiába hömpölyög sorsunk feketén...
Ne siess úgy! Csodálj egy szép virágot,
amelyet a pillanat neked nevelt...
Szívd magadba oly bódító illatát,
máris eltépted a bánat fonalát...
Ámde az élet összeköti újból,
hisz' búba rejtve írja boldogságunk,
de örömünk rövid, áldott percei
szívünk rejtekét örökre meglelik...
Ahogy a csillag ragyog fenn az égen,
egy kis jótett a másik érdekében,
egy kedves szó, mi azt
erzsikepuskas, 2018. április 17. kedd, 10:41
Tompa Mihály - A bölömbika.
Tompa Mihály - A bölömbika.

Derűlt az ég, - épen napszállta van.
A puszták tava zsibong hangosan;
Ezer madár csapdos, hápog, riad,
Egyik el-űl, másiknak most virad.

Csendesen áll a tó piros vize,
Mint egy nagy vérpad veres szőnyege;
Fölé, hosszú sötétlő pallosúl
A sás kardjának megnőtt árnya nyúl.

Körűl, dús rétség s illatos mező,
Melyen selyemfű s bokros perje nő;
Hol a pitypang kevés idő alatt
Megőszül és korán kopasz marad.


Halványúl a tó, - s míg sik tűkörén,
A nagy vizi pók korcsolyázva mén:
Szárcsák csapatja óvakodva gyűl,
S a kotorványon hosszu sorba ül.

Az esthajnal világa majd el-ég;
Egyes kurjantás a távolba még:
Lassan... lassan csend áll be mindenütt;
- Keleten a hold halványan kisüt.

S mint az órjás, kiről szól a rege,
Hogy álmában is nyitva van a
chillik, 2018. április 12. csütörtök, 06:45
Tompa Mihály - A bajmóci fördős.
a csendes gyógyhelyet.
Zúg a bérc, mámoros gyönyörben
Múlnak az éjek és napok;
A lármás nép dőzsöl, pazérol,
Van kedve nagy s aranya sok!


És a fukar fördősnek ebben
Telék nagy öröme,
Mivelhogy egy zacskót arannyal
Mindennap megtöme.

S történt, hogy a fényes lakmározóknak
Körébe rongyos koldús tévedett;
- Mintha a szél a napsugáros égre
Ver egy sötét, megtépett felleget.
Hozott a fényhez árnyat,
És a bársonyhoz rongyot;
Szerencse és az inség
Egy ösvényen szorongott,
Hogy így e tarka képen
Az élet rajza légyen.

Nem nyíla még a nyomorultnak
Panaszra, vagy kérésre ajka:
Hogy a fördős elútasítá,
Ilyen szavakkal ütve rajta:
'Hát te jó ember, mit keressz itt
E botrányos hónaljmankókkal?
El, el, nincsen rád semmi szükség...!'
És a gyámoltalan megszólal:
»Uram! légy hozzám
chillik, 2018. április 12. csütörtök, 06:41
A sejtelmes komor , sötét éjben ...
A sejtelmes komor , sötét éjben
feléd egy halvány fény vezetett .
A Hold ragyogó sugarával
titokban végig követett .

Úgy éreztem elveszítelek , maró
kétség perzselte imbolygó lelkemet .
Szerettem volna , hogy hozzád
elérjek , de erőtlenné tett a félelem .

Előttem mosolygó arcod árnya lebbent ,
magukkal ragadtak a csillag fellegek .
A sejtelmes sötét éjben , köszönöm a
sorsnak , hogy egy halvány fény
titokban hozzád vezetett !
Bédné Marika : 2018 . 04 . 09 . 21 : 30 . saját versem
bedmarika47, 2018. április 09. hétfő, 21:38
Szép éjszakát kívánok!
meglehet,
hogy az Úr szent szolgálatra nevel.

Hisz egész napon át
sok imádság,
könyörgés ostromolja az eget.
Kérők, imádkozók,
hálát adók
serege nappal hatalmas sereg.

De ha leszáll az éj,
s az álom mély,
csak itt-ott virraszt árván valaki.
Szolgálatra, lehet,
e sereget
maga az Isten választotta ki.

,,Dicsérje szent nevét
- hangzik felénk - ,
ki éjszaka Isten házában áll!“
A világ elpihent.
Sötét van, csend.
De az imádság füstje égre száll.

S ha az éj csendjében
e szent helyen
Isten előtt szívetek meghajol,
Ő beszél veletek,
figyeljetek:
,,Szólj hozzám, Uram! Szolgád hallja jól!“

Ha Jézus vére föd,
ha Ő betölt,
s jelenléte áthatja szívetek:
mert mély a csend,
sok titkot kijelent,
mit nap zajában nem értettetek.

S emelve kezetek,
csak vigyetek
sokakat Jézushoz, azt várja
katalin_53, 2018. április 09. hétfő, 19:40
Tompa Mihály - Cservena Hora.
Tompa Mihály - Cservena Hora.

Sötét kietlen éj, az ég csillagtalan,
A holt világ felett vad vész üvölt, rohan;
Mint egy őrült szellem, mely felriad s kinek
Nincs teste, mégis oly borzalmas, oly hideg.

A falvak házai megannyi sírhalom,
Mely hóval fedve van s nincs a szomszédba nyom;
Itt-ott fa áll, mint egy virasztó remete,
Kinek az ég felé nyulik száraz keze.


Üvölt, üvölt a vész a szörnyü éjjelen,
Pusztít, ijeszt, ahol dühével elmegyen;
A veres erdőnek tájéki rengenek,
Mint egy elkárhozott, nyög, zug a rengeteg.

Körűl a láthatár sötét, mint a korom;
Fagy s álom vész erőt a fáradt vándoron,
Kit a vihar s az éj utjában meglepett,
Csupán a hit tart még szivénél meleget.

A veres erdőben két szomszéd sziklaszál,
S egyiknek tetején magas feszűlet áll.
E két orom felett találkozik vala
A
chillik, 2018. április 01. vasárnap, 07:16
Tompa Mihály - A fénikszről.
Tompa Mihály - A fénikszről.

Sok boldog esztendőt megérvén
A vadon szép szabad vidékén:
Megunta a fénikszmadár
Az életet;
Megunta, mert megvénhedett.

Mint a kilőtt nyíl jára hajdan,
A fenn zugó vészben, viharban;
S miképen vad, sebes folyó
A csónakost,
Kis szellő is lecsapja most.

Ül fészke mellett száraz ágon,
Ha bírna sem lát merre szálljon;
Szemének a lomb árnya is
Nagy éjszaka:
Sohsem találna tán haza!


Két szárnya, mint két lángszivárvány,
Nem csillog már a nap sugárán;
A nap nem is csillámiért
Kedves neki:
Fagyos keblét melengeti.

Kemény fészkén virasztva ébren,
Tüzet lát egyszer a vak éjben...
Egy titkos ösztön szállja meg:
S erőtlenül...
De mégis a tűzhöz repűl.

S egy égő üszköt felragadván,
Fészkét meggyújtja véle a fán;
Fészkében
chillik, 2018. március 27. kedd, 02:51
A lakásunk előtti kert...
ÖLÉBEN A VIRÁGOK A FÜVEK

TÉL FAGYsOS ÖLELÉSÉNEK NYOMA SINCSEN
KÖSZÖNHETŐ AZ ENYHE NAPSÜTÉSNEK
AZ OLVADT HÓ FRISS VIZÉVEL MEGITATTA
A NAP MELEGE GYENGÉDEN BETAKARTA

BÁRÁNYFELHŐK ÚSZTAK LÁGYAN AZ ÉGEN
OLY ÁJULTAN, OLY KECSESEN A SZÉLBEN
A SZELÍD ÉG EGYSZER CSAK MEGREZDÜLT
SŰRŰ ESŐCSEPPEKTŐL AZ ÉG FEKETÜLT

LANGYOS ESŐTŐL MÁR ELŐBÚJT NEDVESEN
A HÓVIRÁG ÉS A KÉK IBOLYA KEDVESEN
SZÍNÜK NYUGTATÓ AZ EMBERI SZEMEKNEK
SÓHAJUK ZENESZÓ A SÖTÉT FÖLDEKNEK

A SÁRGÁN VIRÁGZÓ NÁRCISZ JÖTT EZ UTÁN
VÁLTOTTA ŐT A KÖKÖRCSIN, A TULIPÁN
VIRÁGA MEGÉDESÍTETTE AZ EMBEREK ARCÁT
A SZÍNE MOSOLYRA KÉSZTETTE AZ AJKÁT

ÉS MEGÚJULT BÁJJAL, MINT EGY HABLEÁNY
GYÖNGYVIRÁG IS ELTERÜLT MÁR BUJÁN
FEHÉR HARANGVIRÁGA REZGETT A SZÉLBEN
AZ ILLATA SZÉTTERÜLT A TAVASZI ÉJBEN

A RÓZSA, MELY OLY TÜNDÉRIEN MESE SZÉP
KINYÍLVA MUTATTA A REJTETT KEBELÉT
HULLÓ SZIRMÁT SANDA SZELLŐ ÚGY VÁRTA
A SZÉPSÉGES LELKÉT
aranyoslila, 2018. március 21. szerda, 20:07
Bajza József
temet.»


CYNTHIÁHOZ


Ketten virasztunk néma éjben:
Te alvó pásztorifjadat,
Én e sírboltnak ajtajánál
Elhervadt szép halottamat.

Örvendj, tenéked majd fölébred,
S ismét birod szerettedet;
Nekem nem adja vissza sem föld,
Sem ég, kit e bolt elfedett.
A dalnok

Száll az est, arany sugára
A hegyek megé borong,
A vándor dalnok magára
Egy sötét erdőn bolyong,
Szirtre áll, néz, merre honja,
Hol mosolyg a bájvidék,
Mely felé szerelme vonja,
Mely után sohajtozék.

Átutazván nagy világot
Nyughajlékra nem lele,
S bár ott dicstetőre hágott,
Visszasóhajt kebele.
Könny remegve hő szemében
Lassudan halad s remél,
Felsohajt, mert ah szivében
Egy leányka képe él!

Ott, hol az
menusgabor, 2018. március 19. hétfő, 16:30
1/238
Képek, videók
Holdfényes.jpg
sznejuci
2018. április 16. hétfő, 15:46
Szekerek a holdfényben 01
chillik
2018. március 09. péntek, 05:16
Szekerek a holdfényben 02
chillik
2018. március 09. péntek, 05:15
holdfény
taltos1
2017. augusztus 30. szerda, 23:55
Holdfény.gif
pacsakute
2017. augusztus 28. hétfő, 21:58
Ösz hajjal holdfényben.jp
chillik
2017. július 12. szerda, 04:54
Holdfény
luiggi
2017. április 27. csütörtök, 17:58
Híd-holdfény.jpg
agica2004
2017. április 18. kedd, 19:35
Holdfényes szép estét.jpg
ildikocsorbane2
2017. január 09. hétfő, 20:06
Holdfény.png
szelgyongyi
2016. december 02. péntek, 12:49
Holdfényben
csalogany13
2016. november 10. csütörtök, 22:04
Holdfény.2png.png
szelgyongyi
2016. szeptember 22. csütörtök, 15:28
Holdsugár szonáta 01.jpg
chillik
2018. január 08. hétfő, 05:59
Holdsugár szonáta 02.jpg
chillik
2018. január 08. hétfő, 05:58
halvány_holdsugár.JPG
2kovijuli
2017. május 20. szombat, 05:15
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.