Regisztráció  Belépés
2018. április 24. kedd | 17. hét | 114. nap | 05:13 | György
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
József Attila: Május
József Attila:
Május

A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyílt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
-mert beköszönt az ünnep -
a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!
skorpiolilike, 2018. április 16. hétfő, 16:37
Húsvéti locsolóversek
az jutott eszembe,
Locsolóvizet vegyek a kezembe.
Megöntözzek vele
egy árva ibolyát,
És cserébe kapjak érte
egy himestojást.


Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin mindjárt ide szálltam.
Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,
Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom!


Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat.
Én kis kertészlegény vagyok
Virágokat
mrg1, 2018. március 31. szombat, 16:27
Vonuló évszakok
Hajnal Anna

VONULÓ ÉVSZAKOK

Szívemben vad eső
paskolja most a hegyi utakat,
szívemben nevető
kavicsok futnak futó víz alatt,
szívemben komor ég
alatt görögnek sárga kavicsok,
szívemben sárga nap ég,
a futó víz alól felmosolyog,

meredek, kék, palaút,
föléje rengő bolt diófalomb borul,
jószagu lombalagút,
viaszos zöld dió a kőlépcsőre hull,
csattanva hull, kireped,
vedli a burkot, kiragyog az aranyház,
lombközön át hull a csepp,
monoton kopogása már őszt magyaráz?
Mily nagy szívem van!
benne mennyi lomb suhog a tengertáncú szélben,
óh, mily nap delel
szívemben óriási délben,
óh mennyi felhő,
szívemben szállnak, gomolyognak,
óh mennyi bánat, nagy mezőimen,
őszi tücskök hegedüi riognak.

Vonuló évszakok?
a belső kontinens nemsoká télbe fordul...
gyöngül a belső nap?
kihúnyó hűlő szív, fordulj
evavicus, 2018. március 11. vasárnap, 02:55
Tompa Mihály - A vándor lápról.
itten,
Vadgalambjaimmal, gerléid meghitten,
És kondultával az esti harangszónak,
Ne mondj végbúcsút az érted lángolónak.

Szívemet, kezemet tenéked ajánlom,
Maradj országomban, nékem is királyom!
Mert bár csak nehány perc, mióta szemléllek:
Már is a szerelem kínos tüze éget.


Nézd, mi nagyszerű az erdők palotája!
Száz zugó cser és tölgy őrűl körűlállja,
S madarak fészkével rengő fiatalok;
- A bántó vihartól védve léssz általok.

Mely pilláidra lágy álmot hozand, a szél,
Halkan dúdolgatva röpkedjen fürtidnél;
S álmaidnak tündér-játékáról varrjon
Hímet a természet, völgyeken és halmon!«

'Jó király! - felelt a tündérhölgy, - szivemet
Ne zaklasd, szerelmét mert birnod nem lehet!
Nagyszerű és gazdag az erdőknek tája,
De boldogságát e szív itt nem találja.
chillik, 2018. február 16. péntek, 05:38
Tükör előtt
tettek apámban... Jól tudtam, nem illik
s arcomba pírral szállt a bűntudat,
mégsem vetettem meg - a kulcslyukat.

A látványtól gyökeret vert a lábam -
Ott állt apám a nagy tükör előtt
marcona, pompás díszegyenruhában.
Még álmomban sem láttam eddig őt
ily büszkén, daliáknál daliábban.
Sudár fenyő-alakja egyre nőtt
s káprázva néztem, mily szikrázva szórja
csillagtüzét sok gombja és zsinórja.

Mint csillogott és villogott az a
rengő aranyforgó csákója mellett!
S amiket mind onnan hozott haza,
hol párbajozni a halállal kellett:
harci keresztek s érmek halmaza
ragyogta be a dombormívű mellet.
De mindezeknél fénylőbb volt talán
a csörrenő, nagy kard az oldalán.

Majd szétpattant a lángoló tükörlap:
a tág ebédlő ablakain át
vakítva lobbantott a lemenő nap
a gőgös fejre kármin glóriát.
Fojtott parázs, mely végre levegőt kap, -
minden kigyúlt, vörös tüzet
evavicus, 2017. november 08. szerda, 16:34
Tompa Mihály
Tompa Mihály

Első szerelmem

Emlékszem még, emlékszem reája,
Ifjuságom boldog szép korára!
Fényes napja s könnyü fellegével,
Azt az időt hogy felejteném el?

Rengő habján játszva vitt az élet,
Azt sem tudtam: melyik partra nézzek?
Vigan mentem, mint a könnyü csolnak,
- Örvény és szirt eltakarva voltak.

Suttogó lomb, csattogó madárdal
Boldogságnak adta lelkem által;
Éjjelenként nyájas, édes álmak
Nyilt, virágos téren hordozának.

Mikor csendes nyári szürkületben
Üldögéltünk a lugasba' ketten;
Hogy átölelt lágy fehér kezével...
Azt az órát hogy felejteném el?

És nem láttam őtet én azóta,
Két felé vált életünknek úta;
Élsz-e, hol vagy, jó leányka? bánat
Szép orcádra nem borít-e árnyat?

Bár örömre, búra hítt az élet:
Én megőrzöm mindörökre képed!
S hű ölén a házi boldogságnak,
Emlékim közt gyönyörködve látlak!

Mint mikor már messze tünt a
horvathzsoka, 2017. október 21. szombat, 15:58
Tompa Mihály - Első szerelem.
Tompa Mihály - Első szerelem.

Emlékszem még, emlékszem reája,
Ifjuságom boldog szép korára!
Fényes napja s könnyü fellegével,
Azt az időt hogy felejteném el?

Rengő habján játszva vitt az élet,
Azt sem tudtam: melyik partra nézzek?
Vigan mentem, mint a könnyü csolnak,
- Örvény és szirt eltakarva voltak.


Suttogó lomb, csattogó madárdal
Boldogságnak adta lelkem által;
Éjjelenként nyájas, édes álmak
Nyilt, virágos téren hordozának.

Mikor csendes nyári szürkületben
Üldögéltünk a lugasba' ketten;
Hogy átölelt lágy fehér kezével...
Azt az órát hogy felejteném el?

És nem láttam őtet én azóta,
Két felé vált életünknek úta;
Élsz-e, hol vagy, jó leányka? bánat
Szép orcádra nem borít-e árnyat?


Bár örömre, búra
chillik, 2017. október 20. péntek, 03:01
Tompa Mihály - Alföldi képek.
Tompa Mihály - Alföldi képek.

I.
Három hosszu éve, amikor láttalak
Árnyéktalan puszták, lágyan rengő tavak
Szabad, szép vidéke!
Csak képzelődés rajzolgatta képed
Múló vonásokkal, lelkemnek elébe!

Erdős, halmos helyen van az én lakásom;
Hanem hisz a sorsot én azért is áldom!
Mert akinek nem ád
Néhány barázdát s egy viskót sem kegyelme:
Jó annak, ha bárhol meghuzhatja magát.


Sok érdek köt engem a halmos vidékhez,
Tőle megválásom búval menne véghez;
S lakom tán a sírig:
Mégis, mint a fenyő a homokos pusztán,
Lelkem nem szokik meg e tájon, csak sínlik.

Hajló bokor-ágon madarak szólanak,
Lombok árnyékában a csacsogó patak
Bujkálva veszt útat;
Mégis szebb az, ha a rónák s tavak felett
Átvonuló daru egyet-egyet krú-gat!
chillik, 2017. október 14. szombat, 04:30
Tompa Mihály - Harangszó.
Tompa Mihály - Harangszó.

Mint a vidéket, csendes hajnalon
Csengő harangnak halk szózatja:
Merengő lelkem egy szent buzgalom
Titkos hatalma általhatja.
Tisztábban csendül a harangszó
Hajnalszellőben, harmaton:
Sohajts keblem! szemem könyűt ejts!
Tisztán zendűlj dalom!

-------------


I.
Teremtő Isten! hová tekintsek,
Hol ne lássam hatalmadat?
A fényes napban, a porszemben
Te megdicsőitéd magad!
Égen és földön mindenütt
Dicsőséged láng-fénye süt.
Bámultam a végetlen tengert,
S fűszálon függő harmatot,
Hozzám a búsult menny dörgése,
S a méhedongás elhatott.
Néztem a volkán égő poklába,
A fénybogárkát símogattam;
Hallám a vihar szárnyát zúgni,
S az ért kalászt zizegni halkan...
S - teremtő Isten! földön-égen,
Léted kiáltá minden nékem!
chillik, 2017. október 02. hétfő, 04:47
Pósa Lajos: Lelkemhez.
bokrétának!

Hullass fényporodból erdőre, mezőre!
Gyöngyvirág, nefelejcs, rózsa nő belőle.
Koszorúba fűznek ékes deli szüzek,
Oltártisztaságu homlokukra tüznek.

Ringj a rónaságon délibáb képében,
Reszkető nap ölel forró szerelmében.
Látogass föl hozzá sasszárnyakat öltve -
S áldásos harmatként szállj alá a földre!

Légy a puszta mélyén susogó, lombos fa,
Fektesd a vándorlót árnyas sátorodba!
Altatót felette, hogy jól megpihenjen,
Ágaidon rengő madársereg zengjen!

Havasi pásztortüz légy hideg éjszaka,
Úttalan didergők lobogó vigasza!
Árva bujdosókat védd az üldözőktül,
Sürü sötét fátyol, állj közöttük őrül!

Gyöngyöző nedüvel légy virágos kancsó,
Gondokat elüző, örömet fakasztó!
Zengő hangszereknek nevető nótája,
Hogy a bánatos sziv felviduljon rája.

Ragyogó mezébe öltözz a reménynek,
Tündökölj előttük, kik nyomorban élnek!
Kézen fogva vezesd szirteken,
marcyt, 2017. szeptember 29. péntek, 07:33
Tompa Mihály - Fenyő-kereszt.
[/kep]

Bérclakó fenyőnek és
Sirkeresztnek élte más;
Ott patak, zöld lomb, zene,
Itt enyészet, sorvadás;
Átok rá, ki engemet
Elszakaszta tőletek:
Súgár testvérek, tavasz,
S zúgva zúgó rengeteg!

Kisded édes álmival
Ah miért nem renghetek?!
Álom és tej éltetik
A mosolygó kisdedet;


A tej, a szülő-kebel
Édesen meleg teje;
Álmat amely rája hoz:
Lágyan rengő bölcseje.

Jött az ember, és elébb
Vészes tengerekre tett;
Csikorogva, nyögve ment
Súdaram szirt, hab felett,
Nyögve, mert átkos teher
Marta rajtam láncait,
Vásárokra hordva az
Ember, ember-társait.


Árboc voltam, a hajó
Szirteken hogy törve lőn:
Partra vetve, jel levék
A kietlen temetőn.
Hol az éjfél száz fagyos
Kóbor-rémet
chillik, 2017. szeptember 29. péntek, 05:18
Tompa Mihály - Emléklapok egy asszonyhoz.
[/kep]

Tükör vagy, asszony! fényes és sima,
És az is leszesz holtod napjaig;
Arany rámád épségben megmaradt,
Mégis ugy tetszik: már halványodik!

Magát benned meglátja száz alak,
- E tűkör annyi arcot visszaad! -
Emlékezzél rá: a nézők sora
Megritkul, elhágy rövid év alatt!
-------------


Jó asszony! kebled vészes síma tó;
Szép fehér orcád a rengő habon
Úgy űl, miként a mély tó közepén
Fehéren nyíló liliom.

Ki vízi liljomot szakítni vágy:
Örvény csap át a vakmerő felett;
Ki csábitó orcád után hajol:
Elnyeli mély, örvényes kebeled!
-------------


Kebled lángol, s könnyű lapként elég;
S mi szenvedélytől írva rá vagyon:
Olvashatón meglátszik akkor is
Holt betűkben, az égett
chillik, 2017. szeptember 26. kedd, 05:12
1/14
Képek, videók
józsef Attila.jpg
durcimarcika
2018. április 11. szerda, 17:03
József Attila.jpg
anci-ani
2018. március 09. péntek, 15:28
József Attila - kép.jpg
anci-ani
2018. február 22. csütörtök, 08:34
József Attila - Nagy, mél
sanci81
2018. február 18. vasárnap, 17:39
József Attila idézet,Ó an
cuppika59
2018. január 19. péntek, 15:35
józsef attila szülöi háza
chillik
2017. november 22. szerda, 14:11
józsef attila mamája.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:10
józsef attila és családja
chillik
2017. november 22. szerda, 14:10
jözsef attila 021.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:09
jözsef attila 019.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:09
józsef attila 020.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:08
józsef attila 017.png
chillik
2017. november 22. szerda, 14:07
Próféta-lomb.jpg
chillik
2018. március 12. hétfő, 02:58
Snorri Hjartarson Lombhul
maria_kadar_148
2017. október 12. csütörtök, 22:22
kkm lomb lehullott.jpg
kkm
2017. szeptember 15. péntek, 07:22
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.