Regisztráció  Belépés
2018. január 19. péntek | 3. hét | 19. nap | 22:34 | Sára, Márió
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Hegedűs István: Eurydike .
műremekben
Újra élsz, ki mese voltál,
Igazabb vagy a valónál.

A halálnak halhatatlan
Képe, mása ez alakban :
Len az alkotó kéz hamvad
S alkotása meg nem halhat.

Eurydike, megtalálna
Orpheus, ha erre járna.
Hejh, de lantja nem hallgatna,
Százszor is jobban siratna.

Ő még lenn az alvilágba
Lengő árnyad élve látta,
Művésztársad csak halottól,
Megtörve a fájdalomtól.

Heve, lángja meg nem értve
Ellobogott puszta éjbe,
Jégközöny dermeszté lelkét,
Oltá, hűté honszerelmét.

Így a lányba', kit halálra
Kigyó mart meg, sorsát látja . . .
Oh mi fájó, gyászos emlék,
Oh mily örök, igaz jelkép.

* E költemény alapgondolatát Ferenczi Istvánnak öcscséhez 1846
szeptember 6-án írt levelének következő részlete adta meg: > Egy
Eurydike státuán dolgozom, magam számára, a mint egy kigyóharapásban
a földre omlik és meghal. A talapzatjára azon megyék nevei
vannak
marcyt, 2018. január 16. kedd, 06:40
December 17. ADVENT 3. VASÁRNAPJA
A mai nap igéi

December 17.
ADVENT 3. VASÁRNAPJA

Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az ÚR jön hatalommal.! (Ézs 40, 3,10)

Amikor közeledett Dávid halálának az ideje, ezeket hagyta meg fiának, Salamonnak: Én most elmegyek azon az úton, amelyen minden földi halandó elmegy. Tartsd meg, amit elrendelt Istened, az Úr! (1Kir 2,1-2a.3a)

Pál írja: Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. (Kol 1,9-10)
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ -

Lelki útravaló a mai
ronix, 2017. december 17. vasárnap, 22:13
Nyitott Könyv – Nyitott Szív Salgótarjánban
2016 szeptember 7-én bemutatkozott a Batsányi Cserhát Művészkör

Nyitott Könyv - Nyitott Szív Salgótarjánban

A Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület érdekesnek ígérkező rendezvényre hívta, tagságát szeptember 7-én,- a Civil Ház előadótermébe. Fővárosi vendégeket vártunk, s tolmácsolásukban sok érdekes információhoz jutottunk művészi tevékenységükről, s gyönyörű versek, énekek, zeneszámok nyújtottak csodálatos élményeket.
A bő kétórás együttlét nem egyszerűen teljesítette a hallgatóság várakozását, hanem jelentősen túl is szárnyalta azt.

A Batsányi-Cserhát Művészkör elnöke, Lovag Bornemisza Attila, a Művészkör két művésznője - Bartók Anikó költő és Dáma Semes - Bogya Eszter énekes-zenész-szobrász művész - szereplésén keresztül nem csupán az országos szervezésű Művészkör létezésével, hanem több száz fős tagságának alkotó munkásságával ismerkedtünk meg.
Vendégeink képet adtak az együttes névadójáról és alapítóiról: Batsányi Jánosról, Cserháti Józsefről,
cserhat3, 2017. december 12. kedd, 14:44
Rékasy Ildikó
Rékasy Ildikó

Volt-e a Kert?

1.
A haj mögül egy tölgyfa arca nézett.
A haj, a lomb sugárzó-fiatal volt.
Az arc: maga a megkövült idő;
vonásai törődöttek, kemények.

S az arc mögül a tölgyfa lelke nézett.
Csak ártatlan jóságot tükrözött,
mint aggastyáné vagy kisgyermeké:
a kemény héj alatt lágy volt a lélek.

Ott állt a hatalmas fa délcegen,
egy arkangyalt idézve, kit a Kert
Ura állított őrködni e posztra.

S körül a Kert: kápráztató a fényben.
De talán csak káprázat maga is
arany-, vér, vagy ivorszínben lobogva.

2.
Arany-, vér-, vagy ivorszínben lobogva
e káprázat most is kísért az éjben.
Mindig körülvesz, s már holtig kitart:
félig képzelt, félig valódi éden.

Kiűzetésünk is félig legenda;
töredék emlékek s anyám meséje:
ott még boldog volt, s mindig visszavágyott.
A nagybetűs Kert: örökségem része.

Örökül kaptam, mint a
horvathzsoka, 2017. november 09. csütörtök, 08:45
Endrődi Sándor versei
hajnal sem hasad.

Körülötted éj és mély vadon,
Okulni se tudsz a multakon,
Dehogy nézed földi javadat!
Csak emészted, rontod magadat.

Sok kicsiség szörnyen feltüzel,
S ami nagy, az alig érdekel.
A hazának vére egyre foly,
De te azért - áldomásozol!

Ellenséged, tengermódra nő:
Majd elbánik vélök a jövő!
Boldogítóbb gyönyör most neked,
Ha tulajdon fajtád ölheted.

Körülötted rémes pusztulás,
Üres pajta, tar föld, puszta ház,
S a sivatag, messze ugaron
Magyar közöny, fakó unalom...

Ki bitangol ősi telkeden?
Más az úr ott, te csak idegen.
Útlan úton sűrű éjszaka, -
Haza vágyol s nem találsz haza!

--

IMA

II. RÁKÓCZI FERENC SÍRJÁNÁL

ELMONDVA A PETŐFI-TÁRSASÁG NEVÉBEN, KASSÁN,
1906 NOVEMBER 25.-ÉN

Nagy Istenünk, mindenható Atyánk,
Tekints le, esdő gyermekidre, ránk,
S hallgasd meg, mi most szívünkből kiárad,
Mély
kkm, 2017. szeptember 01. péntek, 07:34
Az első villamos vasút...
Egyesület - későbbi nevén a Svábhegyi Egyesület - melynek első elnöke Mérő János volt. Az 1945-ig aktívan működő egyesület városszépítő és fejlesztő munkája meghatározó szerepet játszott a Svábhegy fejlődésében.
1888. Hertz bebizonyítja az elektromágneses hullámok létezését.
1888. Hódmezővásárhely : Az év folyamán megszületik a műkedvelők zenetársasága 15 törzstaggal, Auspitz Jenő karmester vezetése alatt. - A református egyház 22, a római katolikus egyház 6, a községi iskolaszék 1 tanyai és pusztai iskolát tart fenn.
1888. Év folyamán: Hamburg és Bréma csatlakozásával a vámszövetséghez kiteljesedik a német gazdasági egység .
1888. Montenegróban új törvénykönyvet vezetnek be és orosz mintára átszervezik a hadsereget.
1888. Elkészül a Belgrád-Szaloniki vasútvonal.
1888. meghal I. Vilmos utódja II. Vilmos (-1918)
1888. A Magyar Testgyakorlók Körének (MTK) alakuló közgyűlése
1888.02 - 04. Ialomiţa megyében kirobbanó, majd országossá váló parasztfelkelés Romániában,
szatucsek, 2017. augusztus 20. vasárnap, 11:44
Rendkívüli állapot egy amerikai városban a szélsőjobboldal rendezvényen kitört erőszak miatt
konföderációs seregek vezetője volt, sokak számára a rabszolgatartó déli államok konföderációjának jelképe. A szobrát védelmező demonstrálók - köztük sokan a fehérek felsőbbrendűségét hirdető fajvédők - is konföderációs zászlókat lobogtatva jelentek meg a város egyik parkjában meghirdetett rendezvényen. Sokan katonai egyenruhát öltve, pajzsokkal felszerelkezve érkeztek, már pénteken este. A demonstráción felbukkantak a Ku Klux Klan fajvédő szervezet tagjai is.

A tüntetők és ellentüntetők botokkal vagy puszta kézzel estek egymásnak, mígnem helyi idő szerint délben Jason Kessler, a magát "Egységet és biztonságot Amerikának" nevű szervezet 33 éves vezetője be nem jelentette a rendezvény végét. A rendőrség ugyanis -törvénytelennek nyilvánítva - berekesztette a gyülekezést. Az összecsapás azonban folytatódott.

Charlottesville liberális város hírében áll az elsöprő többségében konzervatív Virginia államban. A város vezetése az elmúlt időszakban több lépést is tett annak érdekében, hogy a nyilvános
velemenyezd, 2017. augusztus 12. szombat, 21:23
Nemes Nagy Ágnes
Nemes Nagy Ágnes

Között

A levegő nagy ruhaujjai.
A levegő, amin szilárdan
támaszkodik madár s madártan,
az érvek foszló szélein a szárny,
egy percnyi ég beláthatatlan
következményű lombjai,
az élő pára fái, felkanyarodva
akár a vágy, a fenti lombba,
percenként hússzor lélegezni
a zúzmarás, nagy angyalokat.

És lent a súly. A síkon röghegyek
nagy, mozdulatlan zökkenései,
amint feküsznek, térdenállnak
az ormok és a sziklahátak,
a földtan szobrai,
a völgy egy percnyi figyelem-lazulás,
aztán megint a tömbök és a formák,
meszes csonttól körvonalig
kővé gyűrődött azonosság.

Az ég s a föld között.

A sziklák roppanásai.
Amint a nap átlátszó ércei
már-már magukba, fémmé a követ,
ha állat járja, körme füstölög,
s köröznek fent a sziklafal fölött
az égő paták füstszalagjai,
aztán az éj a sivatagban,
az éj, amint kioltja s kőmivolta
magváig ér,
horvathzsoka, 2017. július 25. kedd, 07:44
Szent László
érzékével és lelki jóságával is. Isten kegyeltje volt. Nevéhez csodák főződnek és a mondák végtelen sora. Az ő kívánságára avatták szentté István királyt, Imre herceget és Gellért püspököt. Halála után szentté avatták őt magát is. Egy alkalommal László király és serege napokig nem leltek vizet a sziklás, kietlen karszti tájon. Szomjúság gyötörte a hadat, az emberek kiszáradt torokkal, elgyöngülve vánszorogtak, és a végpusztulás árnyéka nehezedett reájok. Végül is aléltan megállt a menet a sziklás, száraz pusztaság közepén, az emberek eldőltek, halálukra vártak.

László király félrevonult a katonáitól, s térdre borulva hosszasan imádkozott Istenhez segítségért. Majd lábra állt megint, megmarkolta súlyos harci dárdáját, s minden erejét összeszedve beleütötte a fegyver acél hegyét a sziklába.

- Isten nevében vizet fakassz! - kiáltotta.

Abban a pillanatban, ahol a dárda hegye a sziklára ütött, tiszta vizű, bugyogó forrás eredt, gazdagon öntve Isten áldását az
menusgabor, 2017. június 27. kedd, 21:00
Edgar Allan Poe: A Holló
lámpám fénykörbe zár,
Ő nem nyomja,-soha már!

Ekkor, úgy rémlett, a légnek sűrűjén látatlan égnek
Füstölők s a szőnyeg bolyhán angyalok halk lépte jár,
"Bús szív!",búgtam,"ím, a Szent Ég szállt le hozzád, égi vendég
Hoz vigaszt és önt nepenthét, felejtést ád e pohár!
Idd, óh idd a hűs nepenthét, jó felejtés enyhe vár!"
S szólt a Holló:"Soha már!"

"Látnok!",nyögtem,"szörnyü látnok, ördög légy, madár, vagy átok,
Sátán küldött, vagy vihar vert most e puszta partra bár,
Tépetten is büszke lázban, bús varázstól leigáztan,
Itt e rémek-járta házban mondd meg, lelkem szódra vár:
Van...van balzsam Gíleádban?...mondd meg!...lelkem esdve vár!"
S szólt a Holló:"Soha már!"

"Látnok!",búgtam,"szörnyű látnok, ördög légy, madár, vagy átok,
Hogyha istent úgy félsz mint én s van hited, mely égre száll,
Mondd meg e gyászterhes órán:messzi Mennyben vár-e jó rám,
Angyal néven szép Lenórám, kit nem szennyez földi sár,
Átölel
charlotteani, 2017. június 16. péntek, 04:44
Babits Mihály – A zengő szobor dala
Babits Mihály - A zengő szobor dala

A hajnal fénye rezzenésén
a puszta szobra hangot ad:
a hajnalt elaludni, ember!
nem resteled rest álmodat?
Ha későn ébredsz, fönn a nap már
és erős fénye szúr, vakít
s te meghökkenve dörzsölöd majd
sötéthez szokott szemeid.

"A gyáva faj, a törpe lelkek..."
Aludni ugye jólesik?
Ha alszanak nem kell mozogni
s hogy élnek, észre sem veszik.


Kelniök kell! Szavammal őket
felrázni akarom s tudom!
A hajnal harci trombitása
a lelki ébresztőt fuvom.

Kelniök kell, ébredniök kell!
mert mi, mert mi ébren vagyunk.
Haljon meg, ki aludni kiván:
a sírban majd békét hagyunk.
Ki lelkes állat, ne legyen kő,
Ki él, az éljen igazán,
Kin embertest az uniformis
ember legyen ma új csatán.
chillik, 2017. május 20. szombat, 04:48
Megfizethető romantika
Kerék süpped csendes vidék,
kinn a pusztán távol bármi,
néhány tanya, ...zúzmarás fa...
amott csapat varjút látni...

egerészölyv kivár a fán,
ott ül, mint önmaga szobra,
azt figyeli, hol a zsákmány,
kis rágcsáló lesz ma foglya.

Szél se rebben, pihen éppen,
talán nyuszi, vagy őz mozdul,
apró kortyokban fogyasztott
nyugalom, mély csendbe fordul.

Templom torony fenn a dombon,
eléri az égnek kékjét,
kondul mélyet nagyharangja,
csilingel a kicsi - békét.
Kovács Eta
bordat, 2017. április 30. vasárnap, 16:38
1/29
Képek, videók
Bata István és Hegedüs An
furaila
2018. január 06. szombat, 08:08
hegedus%20istvan%20-%2 0a%
balogh54
2007. február 22. csütörtök, 08:35
hegedus%20istvan%20-%2 0a%
angyal54
2007. február 22. csütörtök, 07:48
hegedus%20istvan%20-%2 0a%
dirty
2007. február 22. csütörtök, 07:36
Az anyák halhatatlanok
tnemarika
2016. május 05. csütörtök, 10:13
Az anyák halhatatlanok
sanci81
2015. április 26. vasárnap, 12:52
A HALHATATLAN SZÉPSÉG.jpg
ildikocsorbane2
2014. április 06. vasárnap, 14:12
halhatatlanság növényei.j
sarkadykati
2013. január 17. csütörtök, 19:17
az anyák halhatatlanok.jp
jpiros
2012. május 03. csütörtök, 14:47
Halhatatlanság.jpg
gigi55
2011. május 03. kedd, 06:21
Idézet- halhatatlan szere
anci-ani
2010. november 20. szombat, 17:58
Halhatatlan.jpg
tonyo52
2010. szeptember 24. péntek, 06:27
Egy halhatatlan mosoly
ujjozsef
2009. február 24. kedd, 07:02
A halhatatlan kedves1000
hollygergo
2009. január 09. péntek, 12:07
Halhatatlanok.jpg
maxxx
2008. augusztus 19. kedd, 17:05
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.