Regisztráció  Belépés
2018. augusztus 21. kedd | 34. hét | 233. nap | 00:35 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Müller Péter
Az okos és a bölcs ember között a döntő különbség ott van, hogy az okos emberből hiányzik az áldozat. A bölcsesség ott kezdődik, hogy az ember a csodálat állapotába kerül. Elámul, gyönyörködik, tátva marad a szája - és sír. A megrendüléstől és a gyönyörűségtől.

Müller Péter
eva0817, 2018. augusztus 11. szombat, 07:40
A halál
reakciónk az emberi élet szentségét jelzi - vagy ahogy a lelkész mondaná: ,,Senkik nem léteznek."
Elődeink Istent félték, mi pedig a halált. A feleségem egy időben hospice-lelkészként dolgozott, és felekezeti háttértől függetlenül bárkivel szívesen beszélgetett a hospice-házban, ahová haláluk előtt néhány héttel költöztek be a betegek. Akadtak - habár elenyésző kisebbségben -, akik nem igényelték a lelkész szolgálatot. A halállal szembenézve olyan kérdések törnek elő az emberből, amelyeket hétköznapi körülmények között hajlamosak vagyunk elnyomni magunkban.
Egy Susan nevű ismerősünk, részben Janet hatására, elkezdett egy tanfolyamot, hogy kórházi lelkészként szolgálhasson. Élményeiről naplót írt, hogy kórházi lelkészként szolgálhasson. Élményeiről naplót art, így tudatosult benne, milyen erősen próbára teszik és formálják hitét a más valláshoz tartozó vagy nem hívő betegekkel folytatott beszélgetések. Arra is ráébredt, hogy mivel ő maga bízik a ,,minden
kalmanpiroska, 2018. április 25. szerda, 13:27
Márai Sándor: Az igazi
építenek föl az emberek világán belül politikusok és próféták, mentől kényszeredettebben nevelik a közösségi érzésre már a gyermekeket is ez új világban, annál irdatlanabb a lelkekben ez a magány. Nem hiszed? Én tudom. S nem fáradok el beszélni erről. Ha olyan mesterségem lenne, amely módot ad, hogy beszélhessek az emberekhez... tudod, pap vagy művész, író... könyörögnék nekik, lelkesíteném őket, hogy térjenek meg az örömhöz. Felejtsék el a magányt, oldják fel. Talán nemcsak ábránd ez.

Egyetlen emberből kell megcsinálni azt a hangszert, amely minden dallamot érzékeltetni tud.

Azt kérded, mi az igazság, a gyógyulás, az örömre való képesség módja? Megmondom, két szóval.
Alázat és önismeret. Ennyi a titok.

... emberek között, akik valaha szerették egymást, nincs és nem is lehet soha igazi harag. Lehet düh, bosszúvágy; de harag, az a szívós, számító, váró harag... nem, ez lehetetlen.

... mert az életnek nem lehet új tartalmat adni, mert nem lehet az érzés nélkül
menusgabor, 2018. január 22. hétfő, 17:00
Mihály A Sárkánnyal Vívott Küzdelme
még ma is annak a folytatása, amit a legfelső teremtő hatalmak gondoltak el a folyamatos fejlődés tervében. Az ember tehát kitekinthet a külső természetbe, átéli azt lelkületében, szemlélheti az ásványokat mindazzal, ami összefügg az ásványvilággal, kitekinthet a csodálatos kristályalakokra, de a hegyekre, felhőkre és más formákra is, és ezt a külső természetet mintegy elhaltnak, élettelennek látja. Az élettelent azonban, amit az egykori isteni világ helyezett ki magából, úgy szemléli, ahogyan az élő emberből válik ki halálakor az emberi holttest - itt mindenesetre más jelentéssel. Ha az ember találkozik az emberi holttest látványával, ez nem tehet rá kedvező benyomást, tehet azonban az, ami bizonyos értelemben isteni holttest, ami magasabb fokon holttest, és az ásványvilágban jött létre, és amit úgy tekinthetünk, hogy formája, alakja az eredeti alaknélküli, élő isteni jelleget tükrözi vissza. Az ezután következő magasabb természeti világok, az eredeti alaknélküli isteni lét további tükröződését jelentik. Az
eposz, 2017. június 19. hétfő, 09:52
Rudolf Steiner - Az ellentéterők: Lucifer, Ahriman, Azurák
előírt és itt a Földön elérhető lassú, de tudatos fejlődésnek. Ők az eredményeket elhamarkodva, készen akarják adni az arra belsejében még nem érett embernek, s így a földi realitásoktól őket eltávolítani, a reinkarnációktól őket elidegeníteni, tehát az emberszellemeket egoista kényelmi szempontok előtérbe helyezésével az inkarnációs szenvedésektől távol tartani iparkodnak, amiből következik, hogy ha sikerük lenne, az emberi fejlődési út leállna. A luciferi erők tehát valami hamis szentet akarnak az emberből formálni, aki a fejlődés célját szolgáló rögös földi utat elkerülve, hamis lidércfényekben sütkérezve akar elrévülni. Vonalukba tartozik: a cím, a rang, a misztikum, a ceremónia, a fény, a tudás, az okosság, a forma tisztelete és az életnek valami szép, sejtelmesen csillogó, de irreális fénybe burkolása. Tehát egoizmus és irrealitásba tévelygés.

A tudatosodó emberiség feladata a cél, a lényeg felismerése révén felülemelkedni Lucifer lényeinek csábításain és akkor majd végül (a
eposz, 2017. május 22. hétfő, 18:08
Cseri Kálmán - SZENTEK ÉS HALOTTAK
mutatja, azzal akarom eltölteni rövid földi életet, amire Ő adta.

Egyrészt tehát Isten rendelkezésére áll a megszentelt ember, másrészt pedig megjelenik benne valami Jézusból, és az a cél, hogy egyre több jelenjék meg benne. Erre bíztatja Pál apostol itt a Thesszalonikai levélben a gyülekezet tagjait, hogy még jobban bővölködjetek abban, aki a Krisztus.

Mert aki Jézussal kapcsolatba kerül, annak egyrészt megváltozik a státusza, a helyzete: Istennel ellenkező, vele szemben álló emberből Istennek magát alárendelt, neki engedelmes emberré válik. Isten ellenségéből Isten gyermekévé lesz. Megváltozik a státusza. De megváltozik a kondíciója is, mert képes lesz Isten akarata szerint élni, és ez neki is örömet jelent, másoknak pedig igen hasznos lesz.

A szentség tehát ajándék és feladat egyszerre. Ajándékként kapjuk, hogy egyáltalán kapcsolatba kerülhetünk Jézussal, hihetünk benne, és Ő adatik nekünk Istentől szentségül. Ugyanakkor feladat, hogy neki engedelmeskedve egyre többet
ronix, 2016. november 01. kedd, 19:01
Vannak olyan emberek
Életünk szerelme tökéletes. Imádjuk minden porcikáját, a tekintetét, az eszét... Nem tud hibázni, hiszen kicsit úgy vagyunk vele, mint az anyukánkkal, aki a legszebb, és az apukánkkal, aki a legerősebb. Majd, mint minden egészséges kapcsolatban, itt is eljön az a pont, amikor apró dolgokon összekapunk és kiderül, hogy mégsem olyan tökéletes mindenki.

A felismerés

Ha tisztul a rózsaszín köd, szép lassan látni kezded, hogy ő is emberből van, ő is hibázik. Ne feledd, hogy nincs ezzel egyedül, hiszen nálad sem mindig kerek a világ. Persze vannak napok, amikor egy kicsit jobban idegesít, ha széthagyja a zokniját, de ha most fel kéne sorolnod három tulajdonságot, hogy melyek a tökéletes férfi ismérvei, valószínűleg nem a zokni tartási szokásai lennének a legfontosabbak.

Egészséges veszekedés

Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy egy kapcsolat csak akkor tökéletes, ha a két fél soha nem veszekszik. Akik így vélekednek, azok hatalmasat tévednek. Mint
horvathnemagdi, 2016. április 11. hétfő, 07:52
A feltétel nélküli szerelem lényege
Életünk szerelme tökéletes. Imádjuk minden porcikáját, a tekintetét, az eszét... Nem tud hibázni, hiszen kicsit úgy vagyunk vele, mint az anyukánkkal, aki a legszebb, és az apukánkkal, aki a legerősebb. Majd, mint minden egészséges kapcsolatban, itt is eljön az a pont, amikor apró dolgokon összekapunk és kiderül, hogy mégsem olyan tökéletes mindenki.

A felismerés

Ha tisztul a rózsaszín köd, szép lassan látni kezded, hogy ő is emberből van, ő is hibázik. Ne feledd, hogy nincs ezzel egyedül, hiszen nálad sem mindig kerek a világ. Persze vannak napok, amikor egy kicsit jobban idegesít, ha széthagyja a zokniját, de ha most fel kéne sorolnod három tulajdonságot, hogy melyek a tökéletes férfi ismérvei, valószínűleg nem a zokni tartási szokásai lennének a legfontosabbak.

Egészséges veszekedés

Vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy egy kapcsolat csak akkor tökéletes, ha a két fél soha nem veszekszik. Akik így vélekednek, azok hatalmasat tévednek. Mint minden
lenke1964, 2016. április 09. szombat, 20:38
Virágvasárnap
vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem."
Ígéretet tesz, vigyáz majd, hogy lelkének tisztaságát megtartsa, mégis elköveti, sőt ismétli a bűnt. Körülményei lázadóvá teszik, látja az elesetteket, kisemmizetteket, a megalázottakat, népének nyomorát, nemzetének haldoklását. Ígéretét megszegi, szívében fájdalom, lelkében harag gyúl, és elindul a bűn útján, ítélkezik... Tudja nagyon jól, hogy ez Isten dolga lenne, mégis vétkezik, mert emberből van. Elfelejti ilyenkor a kereszt utat, és azt is, hogy Jézus szenvedése mellett semmi, amit neki kell elviselni...
Hiába hallja sokszor nagyanyja bölcs szavát, onnan fentről, a felhők mögül...
- Amikor Jézust az őrzőik megkorbácsolták, csúfot űztek belőle, fejét letakarták, miközben ütötték, gúnyosan kérdezték: ,,találd el, ki ütött meg?
Jézus tűrte, és válasz nélkül hagyta a kérdést, pedig tudta, nagyon is jól tudta, hogy ki ütötte, hiszen Isten fia volt. Tudott
suzymama, 2016. március 20. vasárnap, 13:00
Miért gondolja bárki is, hogy van érdekmentes kapcsolat, mondjuk, ember és ember között?
mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi.

1Móz 2,20
Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált.

1Móz 2,21
Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére.

1Móz 2,22
Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez.
1Kor.11,8
1Móz 2,23
Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.

1Móz 2,24
Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté.
Mt.19,5 Mk.10,7-8 Ef.5,31
1Móz 2,25
Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték
jn, 2016. február 12. péntek, 19:27
Orbán Viktor elnöki beszéde a Fidesz XXVl. kongresszusán
családról, politikáról, szinte hihetetlen, hogy egy ekkora közösség egyben van, összetart, és ha időről időre megrázkódtatások érik, újra és újra kisimul, összerendeződik, talpra áll, sorompóba lép, és megy a maga útján. Ennyi állás nincs, ennyi javadalom, szinekúra, előny, sarzsi, baksis talán egész Európában sincs, azt csak az ellenfeleink gondolják - különösen a kommunista gyökérzetből szárba szököttek -, hogy ennyi lenne, hogy ilyen egyszerű lenne a megfejtés. Azok hiszik ezt, akik az emberből csak a gyomrot látják, a világegyetemből csak az anyagot ismerik, és akik szerint a politikát csak a pőre érdekek mozgatják. Én inkább úgy sejtem, hogy különbözőségeink, sokfajtájúságunk, sokszínűségünk mögött van valami, amiben mindannyian hiszünk. Van, aki gondolkodás útján jutott erre; van, aki ösztönből; mások talán neveltetésüktől indíttatva; és olyan is akadhat, akit az élettől kapott pofonok vezettek rá erre. Egy szó, mint száz, azt hiszem, mi mindannyian azt gondoljuk, hogy az életünk csak
megyerimihaly, 2015. december 20. vasárnap, 22:09
Pasik napja
mi, igenis kiveszitek a részetek a házimunkából, a gyereknevelésből, a kerti vacakolásból - hát bánom én, hogy jobban akartok érteni a kerti csap megszereléséhez?! Értsetek, aztán majd megcsinálom, nem érdekes.

Drága pasik, én pontosan tudom, milyen rettenetesen nehéz nekünk megfelelni - pont olyan nehéz, mint egymásnak vagy magatoknak, csak tőletek még el is várja a társadalom, hogy mindezt roppant izmosan, kigyúrtan, okosan és higgadtan tegyétek, holott nem, mert pont olyan emberből vagytok, mint mi.

Drága pasik, én tudom, hogy nagyon vacakul vagytok, amikor elkap a nátha, de férfiasan tartjátok magatokat. Tudom, milyen rettenetes, amikor fáj valami, de nem szabad sírni. Tudom, milyen borzalmas, hogy amikor a világ összeomlik, akkor is józannak és higgadtnak kell maradni, mert valakinek kell.

Én tudom, milyen, amikor egy baba csak az apukája mellkasán nyugszik meg igazán egy asztmás rohamban.

Én tudom, milyen, amikoregy világ dől össze, mert a saját
koszegimarika, 2015. november 20. péntek, 08:46
1/12
Képek, videók
Müller Péter - Sok öreg p
sanci81
2018. március 09. péntek, 17:50
Müller Péter - Minél tága
sanci81
2018. március 08. csütörtök, 17:45
Müller Péter - Különös ár
sanci81
2018. március 08. csütörtök, 17:44
Müller Péter - Ésszel föl
sanci81
2018. március 08. csütörtök, 17:42
Müller Péter - Az igazi t
sanci81
2018. március 07. szerda, 18:13
Müller Péter - Az emberi
sanci81
2018. március 07. szerda, 18:11
muller-peter-idezet.jp g
menusgabor
2018. január 29. hétfő, 21:11
Müller Péter idézet: A cs
cuppika59
2018. január 20. szombat, 13:27
Müller Péter-Akit megcsap
cuppika59
2017. október 04. szerda, 14:15
Müller Péter Olvass el na
cuppika59
2017. augusztus 12. szombat, 11:57
Müller Péter.jpg
bbbarbara
2017. május 21. vasárnap, 20:54
A bölcs, érett embert.jpg
katalin_53
2018. május 24. csütörtök, 11:56
Bölcs volt, ki az embert.
katalin_53
2017. szeptember 26. kedd, 18:51
Tölts időt bölcs emberekk
katalin_53
2017. július 14. péntek, 14:07
A bölcs ember tudja
tnemarika
2016. március 02. szerda, 17:53
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.