Regisztráció  Belépés
2018. február 18. vasárnap | 7. hét | 49. nap | 02:36 | Bernadett
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Versek a világirodalomból
is így omlok egykor össze
és nevemmel együtt elpusztulok.
Tévedsz! - felelte: - híred élni fog,
ami porba hal, az csak földi lom,
szépséged a dalaimban lobog
s dicső neved a mennybe fölírom.
S ott szerelmünk, bár minden sírba hull,
örökké él s örökké megújul.

(Szabó Lőrinc fordítása)Theodor Storm: Tengerpart

Öböl felett sirály száll
és félhomály oson:
alkonyfény tükröződik
a nedves zátonyon.

Rebbennek szürke szárnyak
a partszegélyeken;
ködben szigetek, mint álmok
hevernek a tengeren.

Titokzatosan súg-suttog
a forrongó iszap,
hívó madár rikoltoz -
öröktől, napra nap.

Még egyszer halkan borzong,
és elnémul a szél;
kibomlanak a hangok
a mélység felszínén.

(Weöres Sándor fordítása)


Jules Supervielle: Átváltozások

Ha kedvet kapsz velem
menusgabor, 2018. február 12. hétfő, 19:59
Pilinszky János
királynőnek
- a némaságban hallani! -
majd megszakad szive a nőnek,
madárszive, a hajdani!

Megbujva a toronyszobában,
együtt sírnak odahaza,
csak a cselédség meg ne tudja,
együtt zokognak éjszaka;
kedves ura keblére bujva,
minden szerelme odahúzza,
s ragadná mégis messzire
hajdani vadmadár-szive!

Nagy a királyné bánata,
de még nagyobb a király gondja;
lépéseit a palota
álló éjszaka visszhangozza.
Könnytől s harmattól nedvesek
az átvirrasztott éjjelek,
azontúl minden éjszaka
könnyek és sóhajok sora.

Ekkor fut fel a lobogó,
hirdeti kürtjel, messze zengő,
röpiti hírét szerteszét,
hogy gyermeket szült a királynő.
Hallhatják földek és egek:
királyi gyermek született,
utóda a királyi trónnak!
Trombita szól, dobok dobolnak.

Lobognak fejedelmi gyertyák,
kigyúl a fényes gyertyasor;
ezernyi gyertya lepke-lángja
lobog a díszes
horvathzsoka, 2018. január 07. vasárnap, 11:47
Az újévi szokások eredete
vöröshagymát, 12 réteget lehántott róla, ezek jelképezték egyenként a hónapokat. Mindegyikbe szórt egy kevés sót, és amelyikben reggelre elolvadt, az a hónap csapadékosnak ígérkezett, ha azonban a só megmaradt a hagymalevélben, akkor szárazságra lehetett számítani.

Az újév első napján igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi viszálykodástól.

Jósló szokások
A jósló szokások közé tartozik a hagymakalendárium készítés (12 gerezd fokhagymába sót tesznek; amelyik gerezd reggelre nedves lesz, az annak megfelelő hónapban sok eső vagy hó fog esni), a gombócfőzés (a lányok papírszeletekre férfineveket írnak, ezeket gombócokba dugva vízbe dobják; amelyiket először dobja fel a víz, az lesz a leány jövendő férjének a neve).

Szokás az ólomöntés, vagy - ez az egészségre kevésbé veszélyes, ám ugyanolyan hatékony módszer - a faggyúöntés, gyertyaöntés. Az egyiknél ólmot olvasztanak, a másiknál gyertyafaggyút, vagy viaszt. Minkét eljárás azonos. A felmelegített anyagot
evavicus, 2018. január 01. hétfő, 14:15
Murphy asszony konyhai törvényei
Mottó: Amelyik ételt el lehet rontani, azt el is rontják.

A KONYHAI VEGYÍTÉS ALAPTÖRVÉNYE:
Ha a finom levesből kanálnyi a mosogató vízbe ömlik: az eredmény mosogató lé lesz, akár csak akkor, ha a levesbe csöppen valamicske a mosogatóvízből.

TEFLONTÖRVÉNY:
Nincs az a drága teflonedény, amit a te családod a vásárlás utáni napon valamivel meg ne karcolna.

HÁZTARTÁS VEZETÉS ÉNEK TÖRVÉNYE:
A háztartás vezetés a legkisebb mértékben sem hasonlít se a vezetői feladatokhoz, se az alkotó munkához, sokkal inkább példázata a soha véget nem érő, lélekőrlő technológiai folyamatokhoz.

MOSOGATÁSI ALAPTÖRVÉNY:
Arról, aki szeret pancsolni, a koszos, zsíros lében, inkább jut eszünkbe, a malac, mit a tisztaság példaképe.

FELMOSÁS TÖRVÉNYE:
Ha éppen befejezted a konyha kövének a felmosását és az még nedvesen csillog, biztos lehetsz benne, hogy
a.) átrohan rajta a kutya vagy a macska (amelyik állatod van),
b.) utána a
lizawolf, 2017. december 13. szerda, 15:19
Kosztolányi Dezső versei
éji szürkület,
és a sötét mezőkre nézve,
szóltam: "Mi rossz tenélküled."

Nappal van... A vasút a rétet
ujjongó kedvvel futja át,
friss illat árad messze-messze,
körül virágzó tarkaság.

A szélbe kék virágok ingnak,
s én tőlük félve kérdezem:
"Kék lányszemek, kéklő virágok,
felkelt-e már hű kedvesem?"

A kék virágok integetnek:
"Most kel fel épp hű kedvesed,
rád gondol és a szíve úgy fáj,
szemei könnytől nedvesek!"

-------

Kosztolányi Dezső

Könyörgés az ittmaradókhoz

Ha meghalok majd, mélyre ássatok
gyarló valómban meg ne lássatok,
ködként inogjon eltűnt társatok,
s nekem, szegénynek, megbocsássatok.

Ne nézzétek karomat-térdemet,
csak szándokom és ne az érdemet,
mi vérzik és fáj most mellem megett,
azon lehet akkor megmérnetek.

Önváddal és mérgekkel olykoron
vertem magam füstös-boros toron,
mindig a kín
kkm, 2017. augusztus 25. péntek, 10:55
Dsida Jenő versei ( 1 )
szerelme!
Kék házikók, a kertekben thuja,
a lámpákból Isten szelíd kegyelme
sugároz és a tűzhely szapora
lángján serceg a csillag-vacsora.

Mit szellemem elálmélkodva most lát
oly szép, hogy összekulcsolom kezem.
Nagy üstökös-galamb viszi a postát
a kis faluba: "Este érkezem".
A Cassiopeián robog a gyors át
s úgy ott vagyok, hogy észre sem veszem.
Az állomáson, mely meszelt, parányi,
Kuncz Aladár fogad és Kosztolányi.

Pilláim könnyű könnytől nedvesek
s míg ballagunk a néma faluszélig,
szellemszavukra éhesen lesek:
mély zöngő hangon hosszasan mesélik,
hogy holtaink, az eltűnt kedvesek
lélekvilágukat mimódon élik.
Kiváncsi kérdés száz meg száz akad
s megbámulom a pöttöm házakat.

Ez itt a költők esti promenádja,
amott, hol az Uránus lángja gyúl,
Arany János lakik s népes családja:
az öreg itt is verseket gyalul,
vagy ha Shakespeare, a leghívebb barátja
toppan be
kkm, 2017. augusztus 22. kedd, 06:40
Egy kis madárhoz
Komjáthy Aladár

EGY KIS MADÁRHOZ

Ha gyöngy eged siralma őszi tájék
halvány ködöt lehel s a nedves ágak
idegzetén a tél keserve bágyad,
Apolló hűtlen arca sírva fáj még.

Hol van vidám rigóid hars szerelme,
virágaid tündéri tűzben égő
tekintete? Lobogva, mint a kénkő,
rohant a nyár gyümölcseit emelve.

Fakult levél tűnődve vár a fákon,
lehullt testvérén gondtól vert madár
motoz. Kis pajtás, elszaladt a nyár,
most jő a tél és karjaival átfon.

Testvérszívem feléd dobog remegve;
kopott madár vagyok s a régi ének
az ifjúságról hallgat, mint a vének
templom után, ha vágynak az egekbe.
evavicus, 2017. július 22. szombat, 12:11
Csokonai Vitéz Mihály Dafnis hajnalkor
Csokonai Vitéz Mihály

Dafnis hajnalkor

Szép hajnal! emeld fel főldünk felett
Az egek alatt tündöklő szent fáklyádat;
Bársonyban idvezli majd napkelet
Az aranyozott felhők közt szűz orcádat.
A madarak koncertjei tisztelnek már,
Sok fatetőn éneklő fülemüle rád vár.
Jer, vedd el fényeddel
A még iszonyú égnek gyászruháját,
Hogy messze szélessze
A mord éj fekete homályát! -

Felkél a rózsákból, s illatozva
Emeli zefir nektárral tőlt szárnyait,
Harmatos csókokkal játszadozva
Csipegeti fel még alvó kis társait.
Már susog a fáknak tetején kerengvén,
Majd piperés rétünknek kebelibe lengvén.
Szárnyra kél a víznél
A több zefirek nyájas kisded rajja,
A nedves vőlgy kedves
Szaggal tőlt liliomit nyalja.

Rajta, kis szellőcskék! szedegessetek
Violaszagot szárnyatok bársonyára,
Míg Chlóém fel nem kél, siessetek
Vele pihenő mellyére s szácskájára.
Míg
kkm, 2017. július 19. szerda, 07:04
Jankovics Marcell: A vak énekes.
Jankovics Marcell:

A vak énekes.

Borongás, bágyadt őszi délutánon,
Mikor az erdő megmozdulni fél,
Hogy ólmos mennybolt és rozsdás ugar közt
El ne szálljon a pár pirkadt levét,
Vak énekes állt udvarunk sarkába
Saruja rongyos, a köpenye folt,
S virágnyitásról, napos kikeletről
Nevető édes románcot dalolt.

- Mi lelt, te ember, - hol a napfény, bimbó ?
Hisz minden fonnyad, minden szürkeség . . .
- Uram, sebaj, én csak a tavaszt látom,
És nefelejcskék nékem a nagy ég.
Mert amikor én világtalan lettem,
Tavaszodott ép nyíló hárs alatt,
S a hogy utolján láttam a világot,
Nekem e tavasz örökös maradt . . .

Mellette állt, a falnak támaszkodva,
Kopottas párja, ki őt vezeti;
A gondban elnyűtt asszony minden fillért
Egy-egy nagy könnyel nyújtogat neki.
S hogy kézbe-kéz ott állnak mozdulatlan,
Igéző lesz a férfi éneke,
Tündérleányról dalt remegő hangja,
Kinek
marcyt, 2017. július 06. csütörtök, 06:46
A csend - Versben
vígasz,
S én andalogva kérdem, KI AZ?
Aranyszálból ki sző körém mesét,
Halk húrokon ki pengeti kezét?
Tán Isten szívéből rezdül e zene?
Mintha a végtelenség zengene!
És hallgatom a messzeségen át,
A csendet, ezt a szent melódiát!

-

Somlyó Zoltán : CSÖND...

Jó otthon ülni a szürke sarokban,
mikor esőtül nedves a vidék.
Elmélyedni a nyomtatott sorokban,
hogy szomjuhozó lelked is igyék.

Elveszni testben, csak lélekben élni,
míg eső csapja ablaküveged.
Elfelejteni mindent - nem remélni...
Hogy csak az édes csönd legyen veled...


Szabolcsi Erzsébet: MÉGIS...

Ne szólj,
szól helyetted a csend.
Ne nézz,
hunyt
menusgabor, 2017. június 21. szerda, 20:00
Aranybogár
Sáfáry László

Aranybogár

A kislány az erdőben kószált,
még sohasem fogta meg őt így a tavasz.
A földieperre rá se nézett,
csak a madarak énekére figyelt fel nyugtalanul.
Éppen két szerelmes aranybogarat nézett,
mikor utolértem,
a szeme nedves volt és ragyogó.
Keményre érett már két gömbölyű melle.
Az ő testét sem hűsíti már a folyó.
evavicus, 2017. május 05. péntek, 17:03
Szabó Irén
rajzolta sziporkázó albumot?
Hallod-e a fenyőn a szél susogását?
Érzed-e az erdőn a vadorgona illatát?
Látod-e, ahogy az őszi alma begyűjti pirosát?
S a nap magára húzza bolyhos bárányfelhő paplanát?

Észre veszed-e a falevelet,
Melyen a ,,nagy egész" üzen neked?
Látod-e az őszi fényben a pillangók táncát?
A harmatcseppet az ökörnyálon és a fű szálán?

Hallod-e a tábortűz pattogását,
Ahogy az égre küldi szikracsillagát?
Érzed-e a nedves, meleg föld illatát?
Ahogy bátorítón, védelmezőn ölel át?

Érzed-e, ahogy a hűs víz simogat?
Mikor a patakban alázattal mossa a lábadat?
Vagy hópehelyként, nyári záporként borogat,
S kisimítja homlokodon a ráncokat.

Érzed-e a fenyő illatát, ha jön a karácsony?
Látod-e a lobogó tűz fényét a kihűlő parázson?
Beengeded-e a napfényt légzáró ablakodon?
Hagyod-e, hogy életed barázdát húzzon arcodon?

Látod-e, mikor a természet felölti
horvathzsoka, 2017. május 03. szerda, 11:15
1/60
Képek, videók
a világirodalom remekei.j
agica2004
2014. június 20. péntek, 16:40
Világirodalom II 800ft.jp
hollyka
2012. március 22. csütörtök, 19:34
szabó lörinc.png
chillik
2017. november 14. kedd, 15:08
Szabó Lőrinc..jpg
jozsuzsa
2017. szeptember 05. kedd, 10:17
Szabó Lőrinc:November
maria_kadar_148
2017. augusztus 30. szerda, 23:07
Szabó Lőrinc.gif
zsu74
2015. december 14. hétfő, 19:29
Szabó Lőrinc November.j
maria_kadar_148
2015. november 07. szombat, 16:01
Szabó Lőrinc
sanci81
2015. november 02. hétfő, 15:35
10-én IDÉZET Szabó Lörinc
hegyesne
2015. szeptember 10. csütörtök, 06:21
Szabó Lőrinc
lenke1964
2015. április 29. szerda, 09:32
Szabó-Lőrinc.jpg
lilagondolatok
2015. április 28. kedd, 08:44
Szabo Lőrinc..
jozsuzsa
2015. március 14. szombat, 20:32
szabo_lorinc.jpg
rzsi-
2015. január 18. vasárnap, 15:40
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.