Regisztráció  Belépés
2018. április 21. szombat | 16. hét | 111. nap | 06:04 | Konrád
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szenteleky Kornél: Levél a kedveshez késő éjjel
lelem,
felcsavarom a rádiót, újságot lapozok,
az asztalon új könyvek, felvágatlanok .
Hiába! nincs már ideg és idő,
könyvben, pohárban nincs feledtető.
Néhány sort kopogok le az írógépen,
öszinte akarok lenni mindenképpen,
szavaim azonban hazugul hangzanak.
Széttépem a papírt. Mint a vak,
aki idegen világba került, botját elvesztve,
tétován tapogat, a levegőt reszketve
fogdossa. Hová megyek? Hová megyünk?
Világos választ ki adna nekünk?
Ötven millió a munkátlanak száma
és mind többen lesznek. Hiába . . .
Milyen szép lenne, ha csak mi ketten
lennénk egymásnak: élet, vágy, cél és egyetlen
probléma. Ha tiszta ég simulna ránk,
mint ragyogó selyemsátor. S katáng
meg kakukkfű pihegne a lábunk alatt.
Ha tiszta lenne a láthatár s falat
nem látnánk sehol. Oh, sápadt kezű kedves,
ne haragudj, de erről álmodni üres
buborék-játék. Hallod, mit mond a rádió?
A munkátlanok száma ma ötven
marcyt, 2018. április 19. csütörtök, 07:44
Kárpátalja...
is.
A vizek zengve tört sziklákat visznek,
Akik itt élnek, erősebben hisznek.

Itt nem teremnek zsírosan a földek,
Az ég elsózta őket legelőknek.
Itt nem aratnak, pedig hányszor vetnek!
Akik itt élnek, forróbban szeretnek.

Vad szél játszik a bércek orgonáján,
A tél jéggyertyát gyújt az erdők fáján.
S ha hull a hó, éhes vadak matatnak,
Akik itt élnek, jobban összetartnak.

A nagy hegyek mint ősz parasztok állnak,
S csoportokban munkátlan elpipálnak.
Olykor felhők felett az égbe vesznek,
Akik itt élnek, gyakrabban könnyeznek.

A mi hazánk a fenyőfák hazája,
Most csonka ország vérsikolyos szája,
A magyaroknak itt sírokat ásnak,
Akik itt születtek, mindig
aranyoslila, 2018. április 16. hétfő, 21:36
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály

A szerelmes

Hasztalan van olvasásom,
Nyugtot nem lelek;
Munkátlan toll áll előttem
S puszta levelek.

Minden szónak kezdetében
Szép neved ragyog;
Ott van minden kis vonásnál
S rám felmosolyog.

Zaj, tolongás nem segíthet:
Képed benne van;
A magány sem: képed ott is
Üldöz úntalan.

Ah nem tudlak elkerűlni,
Mert szivemben vagy;
S szép, mint hajnal szép világa,
De - kegyetlen vagy.
horvathzsoka, 2018. január 13. szombat, 00:13
Marton Pál: Égi ítélőszék
jussát s mindent elfecsérelt
És a többi nép közt rongyossá lezüllött
S honszeretet helyett politikát űzött!
Fegyelmet nem ismer, összeférhetetlen,
Ma butaságig tűr, - holnap vad, kegyetlen.
Pazarló és léha, a versenyben renyhe,
Szalmaláng csak minden lelkesedés benne.

A lelke mélyén meg csupa önzést látok,
Örök gyűlölködés rajta ősi átok,
Hogy jobban gyűlöli honfitársát, vérét,
Amiként számtalan esküdt ellenségét. -
Pártoskodó, lusta, konok és munkátlan,
Irígy és törtető, hitetlen, hálátlan,
Még most is veszekszik, bűnét másra tolva
Mikor a hazája széthullt darabokra.

Íme ez a kép a jelenkor magyarja!
Hiába volt e népnek annyi hőse, nagyja,
Nem hallgatott rájuk, - de sőt megkövezte, -
S inkább demagógok frázisait nyelte!
Feljegyeztem mindent! - A számadást várom.
Betelt már a mérték, - túl sok van rováson.
Nincs helye a földön hitvány nemzedéknek,
Töröljétek le a térképről e
kkm, 2017. október 10. kedd, 20:39
Ha kerekem volna vagy szerelem volna
Miller Vassar

Ha kerekem volna vagy szerelem volna

Főként Joanne Avingernek

Imát-verset mondanék szüntelen,
Munkában-munkátlan telnék a nap,
Hordozna kerék vagy a szerelem.

Hajnalig robogva az útfelen,
Testet ölelve, amikor akad,
Imát-verset mondanék szüntelen.

Fütyülve, míg órák futnak velem,
Hol játszanám, csókolnák hasamat,
Hordozna kerék vagy a szerelem.

Hegyek iránt, hol a nap megjelen,
Utamban a mély árnyékok alatt
Imát-verset mondanék szüntelen.

Dűlőutakon, hol virág terem
S agyagfelhő, ölelném derekad,
Hordozna kerék vagy a szerelem.

Puhán mint őz s mint az est hidegen,
Tűzben, mit fidulázó ujjam ad,
Imát-verset mondanék szüntelen,
Hordozna kerék vagy a szerelem.
evavicus, 2017. október 02. hétfő, 22:00
A szerelmes
Vörösmarty Mihály

A szerelmes

Hasztalan van olvasásom,
Nyugtot nem lelek;
Munkátlan toll áll előttem
S puszta levelek.

Minden szónak kezdetében
Szép neved ragyog;
Ott van minden kis vonásnál
S rám felmosolyog.

Zaj, tolongás nem segíthet:
Képed benne van;
A magány sem: képed ott is
Üldöz úntalan.

Ah nem tudlak elkerűlni,
Mert szivemben vagy;
S szép, mint hajnal szép világa,
De - kegyetlen vagy.
evavicus, 2017. július 28. péntek, 18:12
József Attila – Flórának
szeretnél engem,
kiolthatnám drága szenem,
lehunyhatnám fáradt szemem.

Mert jó meghalni. Tán örülnék,
ha nem szeretnél így. Kiülnék
a fehérhabú zöld egek,
fecsegő csillagfellegek


mellé a nyugalom partjára,
a nem üres űr egy martjára,
szemlélni a világokat,
mint bokron a virágokat.

Hajósinas koromban, nyáron,
a zörgő, vontató Tatáron,
egy szép napon munkátlanul,
mint aki örömöt tanul,

bámultam a Dunát, megáradt,
libegtetett leveles ágat,
úgy kanyarított sok fodort,
deszkát harapdált és sodort


olyan sok szép villogó dinnyét
a sárga ár, hogy el se hinnéd
és én se hinném el talán,
ha nem tenéked mondanám.

Piros almák is ringatóztak,
zöld paprikák bicegve úsztak,
most ez, majd az lett volna jó.
S
chillik, 2017. június 26. hétfő, 05:33
Vörösmarty Mihály
Vörösmarty Mihály

A szerelmes

Hasztalan van olvasásom,
Nyugtot nem lelek;
Munkátlan toll áll előttem
S puszta levelek.

Minden szónak kezdetében
Szép neved ragyog;
Ott van minden kis vonásnál
S rám felmosolyog.

Zaj, tolongás nem segíthet:
Képed benne van;
A magány sem: képed ott is
Üldöz úntalan.

Ah nem tudlak elkerűlni,
Mert szivemben vagy;
S szép, mint hajnal szép világa,
De - kegyetlen vagy.

Görbő, 1823
horvathzsoka, 2017. június 17. szombat, 07:45
Somló Sári: Magyar vagy! . . .
hosszú év felett
Fény vált borut, vagy hosszu gyászmosolyt,
Mely szent rögökre ősid vére folyt
S ha felraknánk holt hősök csonthegyét,
A Kárpátokat eltörpitenék,
S az anyák könnye, mely megöntözé -
Tengert boritna alföldünk fölé!

Magyar vagy! És csak egy hazád lehet,
E hon! Hol meg kell állanod helyed!
Tokaj! Hol minden tőke drága kincs,
S a vessző metszve, nyitva, fedve sincs!
Erdély! Bányáiban tenger vagyon!
Kő, vas, arany s munkátlan áll, vadon!
Bánát! Hol szántani kell - megjő a nyár
Búzád vetésre, nyáj őrzőre vár!
Házad romokban... épitsd ujra fel!
Atyádé volt - s fiadnak adni kell!

Fiadnak - adni kell - önérzetet,
Törhetetlen, elszánt ércszilárd hitet,
Hogy gyász, hazugság, éhség, könny között
A legyőzött, a guzsbakötözött,
A megalázott, megrágalmazott,
Galádul rablókézre juttatott
Magyar földön - magyarnak van helye -
Hogy
marcyt, 2017. június 12. hétfő, 04:59
Szép estét jó éjszakát!
Kerüld a henyeséget s munkátlan életet. Ha ifjúságodban a munkát megszokod: életednek szebb örömeit s édesebb gyönyöreit a munkában fogod találni............

Akárhogyan lesz, immár kész a leltár.
Éltem - és ebbe más is belehalt már...........
vicus54, 2016. október 31. hétfő, 22:25
Márai Sándor: Magánzó
Negyvenhárom éves. Apja házakat hagyott rá. Tisztes előkelőséggel öltözik. Névjegyén, neve alatt, ez a szó áll: ,,Magánzó."
Ez a mestersége, semmi más. Reggel felkel, kinéz az ablakon, ásít, megdörzsöli a szemét, s aztán magánzó, amíg elalszik. Oly félreérthetetlenül magánzó, mint ahogy egy kéményseprőt nem lehet félreérteni, mikor fekete zubbonyban, kormosan, vállán füstkaparóval és létrával baktat az utcán. Az emberiség lohol, iktat, épít, háborút visel, zálogházba jár, hadihajókat fűt. Ő magánzik.
Mestersége teljesen elfoglalja. Panaszos ember. Megveti ezt a korszakot, mely nem tiszteli már eléggé a magánzókat, s többet beszél a dolgozó, sőt nélkülöző emberekről, mint az ernyedetlen, szívól magánzókról, akik éjt-napot összetéve magánzanak, esőben, sőt viharban is. Mint egy kivesző, előkelő fajta utolsó példánya, járkál e világban, erélyesen és sértődötten. Semmire sem ér rá, semmiben nem vehet tevékeny részt, a magánzás teljesen elfoglalja.
Részvéttel nézek szemébe,
kohlinka, 2016. szeptember 08. csütörtök, 20:48
Gellért Oszkár: Elvénhedt Jézus 1.
Gellért Oszkár:

Elvénhedt Jézus 1.

Hová?... Ifjú még s arca halovány.
Fehér, munkátlan két keze sovány.
A vézna testet ám ki bánja?
A lélek? Ó az már csak tétován,
Mint holt vitéz meghorkanó lován
Hajlongva, árnyként vánszorog utána.

Ölt.
,Mondd, szeretsz?'
Tiéd vagyok.
,S apád?'
- "Végső szavam leányom hallhatád! -
Így mondta. És: - Övé... vagy az enyém -!"
,S te választottál?'
"Kettő közt? Nem én!
A kettő együtt: ó mily boldog álom,
Férjem s apám: egy szívem, egy halálom.
Én jó szerelmem, vígy a sírba hát..."

,Viszlek virágom... ez a pillanat!
"Ó csak szorítsd ajkadhoz ajkamat
S e szürke vashoz izzó homlokom,
Amíg veled a mennyet meglopom...
S most ég veled. Én várlak, jőjj utánam,
Várok rád ott, hol örök napsugár van
És örök élet: túl a sírokon."

,Jövök, jövök!...'
- Hó, erre emberek!
- Csak fogd le őt!
,Eh, nem vagyok
marcyt, 2016. július 24. vasárnap, 04:36
1/8
Képek, videók
szentelet víz201_01_06_2.
maroka
2018. január 06. szombat, 14:57
szentelet víz201_01_06.jp
maroka
2018. január 06. szombat, 14:56
kenyér áldás_szentelés112
maroka
2017. november 29. szerda, 18:11
templom szentelése 2016_2
maroka
2016. október 04. kedd, 20:40
templom szentelése 2016.j
maroka
2016. október 04. kedd, 20:39
szentelés21001.jpg
maroka
2016. október 04. kedd, 20:39
szentelés1001.jpg
maroka
2016. október 04. kedd, 20:38
szentelés31001.jpg
maroka
2016. október 01. szombat, 22:26
Harang szentelés-.jpg
agica2004
2011. január 25. kedd, 14:06
harang szentelés.jpg
agica2004
2011. január 25. kedd, 14:06
Kenyér szentelés!
zwickl53
2009. augusztus 29. szombat, 12:20
Levél a kedveshez.jpg
mbartis
2014. december 15. hétfő, 19:42
a kedveshez.jpg
klara50
2013. október 18. péntek, 21:46
Levél a kedveshez
mbartis
2011. szeptember 11. vasárnap, 21:20
levél a kedveshez.jpg
ildiko04
2009. október 27. kedd, 19:35
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.