Regisztráció  Belépés
2018. május 27. vasárnap | 21. hét | 147. nap | 21:52 | Hella
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Mikor a földön
bár ajkuk hallgat, kiált a szívök:
- Ki ez? - kérdi a lány.
- Ez az! - szól a legény.
S kezdődik a földön új szerelmi regény.
*
A parton álltam. Hajóra vártam
a májusi napnak enyhe sugarában.
S ahogy ott jött-ment a parton fönt, lent
a város népe, - mélázva csodáltam.

És a Dunaparton ekkor jött egy leány.
Rövidszoknyás lány volt, de már felvirágzó,
valami rejtelmes szépséget sugárzó;
haja gesztenyeszín, szeme szelíd s barna,
mondhatatlan kedves, gyönge, fehér arca.

Jött.

Oly ismerős, mintha volna csak eggyetlen,
s csodálatos: mégis-mégis ismeretlen.
Festmény tán, amely a keretből kilépett?
Álomkép, amely a valóságba tévedt?

S jött.

Könnyen és lengén, mint a virág-pehely,
melyet a tavaszi szellő karja emel.
Kék ernyőjét a nap fénye általjárta.
karcsu derekán is kék volt a kabátja;
a szoknyája fehér, kesztyűje is fehér;
szépmetszetű ajka piros
pircsi09, 2018. május 23. szerda, 21:02
Környey Paula: Kísértés hegyén
Környey Paula:

Kísértés hegyén

Énbennem minden kínok összefutnak,
Egy nagy keresztút lettem én,
Ami enyém volt: nem enyém;
De jó azoknak, akik élni tudnak.

Énbennem mondhatatlan pusztaság van:
Botránykő lettem és titok,
A sápadt angyal csábított,
Azt mondta: nem üthetem kőbe lábam.

Énbennem éjszakára barnult minden,
Tengernyi kínban elveszek -
Add a kezed! Add a kezed!
Én Messiásom - benned szabad hinnem.
Győzelmesem! Szép, diadalmas társam!
A sápadt angyal megkívánt,
Álorcásan elődbe állt -
S te megmaradtál győztes tisztaságban.

Énbennem még az éjszakák borongnak,
De én beléd kapaszkodom
És csak Feléd sóhajtozom...
Míg kigyúl Glóriája homlokodnak.
marcyt, 2018. május 23. szerda, 08:55
Szabolcska Mihály: Esztétika.
Szabolcska Mihály:

Esztétika.

Folyik a nagy vizsga javában
A felsőbb leányiskolában;
Egy barna kis lány, szeme napsugárból,
Nem tud felelni az esztétikából.

Gyönyörű kis fejét butácskán
Lehajtja mondhatatlan árván;
Mindhasztalan faggatja a tanárja,
Hogy mi a szépnek meghatározása ?

Pirulva, hogy ott áll szegényke,
Ez a világnak legszebb éke;
A >szépet< ennél soha senki hűbben
Nem határozta még meg gyönyörűbben

S mig a szekundáját bejegyzik,
A termen át - nekem úgy tetszik -
Kacagó, víg tündérek szálldogálnak
S a kis szamárra rózsákat dobálnak.

Szatmár és Vidéke, 1908. febr. 25.
marcyt, 2018. május 23. szerda, 07:34
Nem érzed?..
Gyóni Géza:

Nem érzed?..
.

Nem érzed? A lelkem
Körülötted szárnyal.
Szeretlek, szeretlek
Mondhatatlan vággyal.

Vágyom egy csókodra,
Egy ölelésedre -
Gyógyító balzsamra
Erre fájó sebre.

Nem, nem te ütötted!
Én voltam a gyermek.
Légvárakat szőttem -
Romokba hevernek.

Te voltál a várnak
Büszke királynője
Én meg kimaradtam
Valahogy belőle.

Mégis engem temet
Összeomló várfal...
Szeretlek, szeretlek
Mondhatatlan vággyal!

Feledés friss moha
Soha be ne nője -
Maradj puszta romnak
Örök királynője!
aranyoslila, 2018. május 16. szerda, 18:37
Ady Endre
Ady Endre

Tatjána írt

Tünedező alkonyvilágnál
Olvasgatom a levelet...
Tatjána sír, sirat egy titkot
Egy vágyat, amely elveszett.
Úgy fáj nekem az, amit ő ír,
Könnye az én szívemre hull...
...És mégis, mégis levelének
Ujjongok mondhatatlanul.

Kis levelét kibontom százszor...
Tatjána sír, gúnytól remeg...
Oh, kinyilott, szűz leányálom,
Mennyivel tartozom neked!...
Tatjána sír,...Van még Tatjána,
Rajongógó lelkü, hófehér,
Aki szeret félőn, titokban,
Ki szeret - a szerelemért...

Tatjána sír. Siratja titkát,
Egy álmot, amely elveszett,
Egy titkot, melyet most vallott be
S melyet már régen érezett!
Közel voltam a kárhozathoz,
Mely felé asszonykéz dobott -
Az ő aggódó lelke volt tán,
Amely a szirten átfogott...

Én nem tudom, rózsás az arca
Vagy halvány, sápadt, vértelen,
Csak azt tudom, hogy lelke
horvathzsoka, 2018. május 13. vasárnap, 11:02
Szabó Lőrinc
Szabó Lőrin

Káprázat

Először a szem csókol, aztán a kezem,
mint tenger ömölsz el érzékeimen,
mint tenger ömöllek én is körűl,
aztán part s tenger összevegyűl,

s együtt, egymás partján heverünk; -
vagy nyári réten ringat gyönyörünk,
s mi vagyunk a virág, az illat, a nap
s a lepkék bennünk párzanak; -

vagy a felhők vagyunk ott az égen: igen,
azok is oly tengerszerüen
lüktetnek és hullámzanak,
egymáson átáramlanak; -

vagy mit tudom én! - - Részeg vagyok,
húnyt szemmel apadok, áradok,
és ahogy a csókodba veszek,
a mindenséggel keveredek,

s a mondhatatlant mondanám,
de összevissza dadog a szám,
hogy áramok, és hogy emelsz, ölelsz,
s szikrát vet a test és fellobban a perc -

óh, gyúló lánghalál! - Elégtek, szavak? -
Villámok vad deltája szakad
lelkünkbe, s mi eltününk, mint a fény,
horvathzsoka, 2018. április 25. szerda, 10:47
Elfojtott könnyek...
Petőfi Sándor :

Elfojtott könnyek...


Úgy sírhatnék!... megbántott valami,
Nagyon megbántott, mondhatatlanul.
És a felhővel a lélek rokon:
Megkönnyebbűl, midőn esője hull.

De én nem sírok, nem szivelhetem,
Megfogadám, hogy többé nem sírok.
El, könnyek!... szívem úgyis oly üres,
Megfértek benne, odafolyjatok.
aranyoslila, 2018. április 18. szerda, 21:29
Oláh Gábor: Az utolsó kürtszó.
észrevétlen,
Látod-é, hogy lenn a porban mint vergődik egy parányod ?
Bánod-é, ha látod? Vagy ha bánod, azt se szánva bánod ?
Lelkemtől, mely horgonyt vetve küzd az árral, küzd a vízzel,
Titokzatos szent voltodig régi hitnek hidja ível,
Rajta szállnak, tántorognak hozzád sorba csonka vágyak,
És panaszló fájdalommal csak keresnek, csak kiáltnak :
Óh mért hagytál egymagamra, mindeneknek Alkotója ?
Szivem, mint a tűzben égő porfir, kinnal van beróva,
Hozzád dobban, hozzád lobban mondhatatlan fájdalomban,
Önmagától zaklatottan, egy világtól elhagyottan.
Vagy igy lobog, gyászos éjén tűnő létnek, mint a máglya,
Minden lélek ? S önmagára támad ölve balga lángja ?
Szétszórt szikrák, az Örök Fény forgásától szétrepülve,
Egy-egy fényjelt írni s aztán be merülni a nagy űrbe ?
Oh mért érzem, hogy magasabb fáklyalángom lobbanása,
Mint körültem más ezernek ? Mért a lelkem büszke lámpa ?
Lámpa sorsa, hogy ragyogjon ; fárosz sorsa, hogy
marcyt, 2018. április 17. kedd, 07:58
Krúdy Gyula: A cseresznyevirág
kivirítottak Japánban a cseresznyefák.

Szemere vállat vont.

- Egy-két hónap múlva Magyarországon is kinyílnak a virágok.
Várja meg, Taku, türelmesen. Addig csak tanítsa birkózni fiatal barátaimat.

Taku engedelmesen meghajolt.

A tokiói egyetemen az engedelmességre is megtanítják a fiatalembereket.

De akármilyen szorgalmasan teljesítette is kötelességét Taku, napról-napra halványabb
lett az arca. A szeme bánatosan mosolygott és valami mondhatatlan vágyódás ült az arcán.
Napokig szótlanul járkált és néha már birkózni sem volt kedve.
Egyszer aztán ágynak esett. A legjobb orvosokat hivatta el a beteghez Szemere Miklós.
Az orvosok a fejüket csóválták.

- Valami ázsiai betegsége van a japánnak, amelyet mi nem tudunk meggyógyítani, -
mondta végre az egyik orvos.

Taku nem felelt, csak mosolygott, mint mindig. Egy napon aztán beköszöntött a tavasz Magyarországba.

Kizöldültek a fák.

Kinyíltak
vorosrozsa66, 2018. április 13. péntek, 19:40
Krúdy Gyula: A cseresznyevirág
kivirítottak Japánban a cseresznyefák.

Szemere vállat vont.

- Egy-két hónap múlva Magyarországon is kinyílnak a virágok.
Várja meg, Taku, türelmesen. Addig csak tanítsa birkózni fiatal barátaimat.

Taku engedelmesen meghajolt.

A tokiói egyetemen az engedelmességre is megtanítják a fiatalembereket.

De akármilyen szorgalmasan teljesítette is kötelességét Taku, napról-napra halványabb
lett az arca. A szeme bánatosan mosolygott és valami mondhatatlan vágyódás ült az arcán.
Napokig szótlanul járkált és néha már birkózni sem volt kedve.
Egyszer aztán ágynak esett. A legjobb orvosokat hivatta el a beteghez Szemere Miklós.
Az orvosok a fejüket csóválták.

- Valami ázsiai betegsége van a japánnak, amelyet mi nem tudunk meggyógyítani, -
mondta végre az egyik orvos.

Taku nem felelt, csak mosolygott, mint mindig. Egy napon aztán beköszöntött a tavasz Magyarországba.

Kizöldültek a
cuppika59, 2018. április 07. szombat, 11:06
1/54
Képek, videók
itt a földön.jpg
sz719eszter
2018. február 25. vasárnap, 01:19
Ezért vagyok a Földön.jpg
pacsakute
2017. október 13. péntek, 22:48
Nincs tisztesség e földön
chillik
2017. április 15. szombat, 11:18
Tojások a földön
sanci81
2017. március 20. hétfő, 19:50
Ezen a földön nincs.
alvaro-hopihe
2016. augusztus 02. kedd, 15:19
Velence - Földön, vízen,
jucinenadov
2016. február 24. szerda, 02:11
Békesség a földön! 001.jp
chillik
2015. december 06. vasárnap, 07:22
Békesség a földön! 002.jp
chillik
2015. december 06. vasárnap, 07:22
Békesség a földön! 003.jp
chillik
2015. december 06. vasárnap, 07:21
Békesség a földön! 004.jp
chillik
2015. december 06. vasárnap, 07:21
Ezen a Földön
sanci81
2015. november 02. hétfő, 20:40
Parton sétálva
sanci81
2018. május 06. vasárnap, 16:39
Parton lévő
sanci81
2018. május 03. csütörtök, 16:21
nő a parton.jpg
ildikocsorbane2
2018. február 23. péntek, 14:53
Parton sétáló
sanci81
2018. február 21. szerda, 17:33
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.