Regisztráció  Belépés
2018. január 18. csütörtök | 3. hét | 18. nap | 20:48 | Piroska
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Az örömszerzés programja
Reményik Sándor

Az örömszerzés programja

Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
És nem mindegy neked:
Dobban-e más szív egyszerre veled
A mindenség kietlen kebelén.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén.
Oszlop vagy? -- Dóm vagy? -- Hegycsúcs vagy? -- Lehet.
Fölötted még egy kupola feszül:
A mindent elfedező Szeretet.
Hiába mondod: magamért vagyok.
Hiába mondod: magamnak vagyok.
Mosolyog a rejtelmes messzeség:
,,Nem igaz" -- mondja -- és ragyog, ragyog.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
Te másokért, mások számára vagy.
Örömszerző vagyok általad én.
Én, aki más örömöt úgyse szerzek,
Ki az életnek rossz cselédje voltam,
S kinek egyebe sincsen, mint a versek.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén.
Te engesztelő, áldozati láng,
Szent füst vagy az Élet oltárkövén,
Mindent pótló ezerjófű-növény.
Te azért vagy, hogy elmenvén, vigasztalj,
Szellemet idézz, szépséget
evavicus, 2018. január 13. szombat, 13:05
Arany János – A lantos
forrás helyett könnyeiket sírták.

A hegy orma, a folyamnak medre
Szellemekkel lőn megnépesedve,
Fű-fa örült ifjú életének:
Bércen, síkon megzendült az ének.

Szende szellő, olvadozva lágyan,
Fütyörésze alföld nádasában:
Míg a hegység szilajabb szülötte,
A Sió vadujjongatva tört le.


Mindenütt dal. - Néha megkivánja
A vihar, a felhők orgonája,
S reszket a nagy mindenség egyháza.
Mikor e hang oszlopit megrázza.

De, ha pendült az ideg kobozzán,
Néma lőn a felhői oroszlán,
Lábhegyen járt, csendesen és óva,
Bérci útán a hegyek zúgója.

Majd el-eljött a puszták szellője
Egy-egy hangot elorozni tőle,
S diadallal vitte nyert prédáját:
Megbájolni kedves délibábját.


Fülemile, szégyenülve bokrán,
Édes irigységgel hallgatott
chillik, 2017. október 18. szerda, 04:44
Lévay József
imádságra inti.
Ezt a helyet szinte
Templomnak találja,
A vén gesztenyefa
Neki Isten fája.

Keblét gyakran kitárja előtte,
Titkon remél égi segélyt tőle.
Földi sorsát imájára bízza
S enyhülve tér a kastélyba vissza.
Rideg hitetlenség
Ne legyen birája,
Hogy egy gyarló képben
Ö az Istent látja.

Oh ! az Isten mindenfelé ott van,
Pór kunyhókban s fényes templomokban.
Fűben, fában, a földön, az égben.
Egy szóval az egész mindenségben.
A vén fa mellől is
Hogy'ne hallaná hát
Egy hozzá repeső
Szív buzgó imáját?

Budapesti Szemle. 1913.


ITT SZÜLETTEM. . .

Itt születtem, itt lakom én,
Hol a Sajó kanyarog,
Hol a földet ezer éve
Túrják a jó magyarok.

Jutalmazza néha bőven
A hű munka sikere;
Néha izzadás fejében
Soknak szűk a
menusgabor, 2017. szeptember 16. szombat, 15:00
Komjáthy Jenő
keringjen,
Vezesd őt, dicső Remény!

Tettek tüzén tisztult Önérzet,
Te tarts eléje hű tükört,
Visszképe légyen szép Igézet,
Kit önnön bája elbüvölt.

Te hints lelkére több sugárt,
Tudás-avatta tiszta Hit,
Szemének égi fény nem árt,
Tárd fel, ó, Szellem, titkaid!

S te, ó, gyönyörű Szerelem,
Világot-átható zene,
Mi vagy, leírni nem merem,
Légy boldogsága, Istene!

Imádkozám s körülvevék legott
Rajongva fényes szellemek,
A mindenségnek szíve földobog,
Gyönyörtől árad és remeg.

[Szenic, 1890. október 9.]
ITT VAN AZ ŐSZ!

Itt van az ősz, itt van újra,
Mely reményim porba fújja
Mint a hervadt levelet.
Szél süvít a bús fenyéren,
Sírva dallom, sírva kérdem:
Lesz-e még több kikelet?

Porba hullott
menusgabor, 2017. április 20. csütörtök, 18:00
Hóvirág
sóhajtják:
- Jöjj el jöjj meleg napsugár, bújjatok elő füvek, falevelek! Gyertek haza ti komoly szép gólyák, ti vidám szép fecskék! Legyen újra napfény, élet, dal, pompa és szerelem mindenfelé az ég alatt.De a tavasz nem jön madárszárnyon. Valami szünet van a tél meg a tavasz között, valami szünet, aminek neve nincsen.
Mintha gondolkodna a tél, hogy engedjen-e, vagy hogy örök ura maradjon a világnak? Mintha gondolkodna a tavasz, hogy érdemes-e újra teleszórni virággal a földet.Vagy talán a mindenség ura gondolkodik? Tehát szünet van.
A trombitás angyal az Úr előtt áll a trombitájával. Szünet van, s a szünetben templomi csönd és aggodalom. Minden érzi, hogy már nincs tél, és hogy még nincs tavasz. S talán minden arra gondol, hogy hátha megállott az idő, s nem mozdul többé soha.
Csak a kis hóvirág, ez a kis fehér teremtés nem bírja már tovább várni a tavaszt a föld alatt. Csak ez az egy bízik, reménykedik.
S már előre künn várja a tavaszt, várja dideregve.
A kis virágcsoport olyan
menusgabor, 2017. február 25. szombat, 21:00
Bornemisza Attila: A múlt Dala
elmúlást.
a halál csak kérdőjel marad.
Te vagy a kezdet a vég.
A múlt elvetélt babája az idő,
Mosolyogj rajta valótlan szenvedő.
Nem dalol a Múlt,
mert szétröppen, szerteszét szalad a Gondolat,
az a csíra, mely Felnevelte a csillagokat,
üstökösöket dobott a Tejútra
és kimaradt anyagrészek a meteoritok.
Az anyagi világba veszett a szellem.
A szellemi világ kietlen és üres.
Néhány angyallal megrakott busz robog
a Tejút peremén, te meg én
A Mindenség kezdete óta összebújva várunk
Múltunk dala nem ez a fájdalom,
Szakadatlan jönnek a jelek a Semmi ablakából.
Szakadatlan hallom a vész madarát
ami nem madár, de szárnya van.
Az Akasha krónikát látom kezeimben
S nem látom a végét a múltnak
mert itt köröz fejem felett.
Sötét fellegek alá bújva remélünk
mert nem félünk pedig volna miért
Várjuk a csendes átrándulást egy másik világba
Ahol nem árva lelkünk és
cserhat3, 2016. november 21. hétfő, 15:20
Reményik Sándor - Az örömszerzés programmja
Reményik Sándor - Az örömszerzés programmja

Imre Kálmánnak
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
És nem mindegy neked:
Dobban-e más szív egyszerre veled
A mindenség kietlen kebelén.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén.
Oszlop vagy? - Dóm vagy? - Hegycsúcs vagy? - Lehet.
Fölötted még egy kupola feszül:
A mindent elfedező Szeretet.
Hiába mondod: magamért vagyok,
Hiába mondod: magamnak vagyok.
Mosolyog a rejtelmes messzeség:
"Nem igaz", - mondja - és ragyog, ragyog.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
Te másokért, mások számára vagy.


Örömszerző vagyok általad én.
Én, aki más örömöt úgyse szerzek,
Ki az életnek rossz cselédje voltam,
S kinek egyebe sincsen, mint a versek.
Nem, nem, versem, te nem vagy szuverén,
Te engesztelő, áldozati láng,
Szent
chillik, 2016. október 19. szerda, 05:53
Nagy László
fehérebb,
te sem vagy ártatlan,
édes elszánásban
nem vagyok páratlan.

Szerelem, arannyal
befújt hársfa-teknő,
rengess minket, födj be
tüzes bárányfelhő!


TŰZ

Tűz
te gyönyörű,
dobogó, csillag-erejű
te fűtsd be a mozdonyt halálra,
hajszold, hogy fekete magánya
ne legyen néki teher,
tűz
te gyönyörű,
ihlet, mindenség-gyökerű,
virágozz a vérző madárban,
égesd hogy a sorsot kimondja,
nem a hamuvá izzó csontja,
virrasztó igéje kell,
tűz
te gyönyörű,
jegeken győztes-örömű,
ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság
menusgabor, 2016. szeptember 20. kedd, 20:59
Keresztény ének szöveggel
SZENT VAGY / Jenő 1./
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Mindenségnek Ura, Istene !
Dicsőségen betölti
A Mennyet és a földet,
A Mennyet és a földet !

Hozsanna a magasságban,
Hozsanna a magasságban !
Áldott aki jön az Úr nevében !

Á-á-á ...
Hozsanna ...
MIKOR VÉTKEZTEM ELLENED
Mikor vétkeztem ellened,
Szomorú volt a szívem.
A mély veremből kiáltottam
Hozzád, Istenem.
Te meghallgattál engem,
Kinyújtottad a kezed,
Most boldog szívvel áldom
Örökké szent neved !

Refr.: /: Most újra, újra mondom,
Hogy Veled járok én,
Mert Nélküled az élet
Kietlen, sivár, szegény ! :/

Most már biztosan érzem azt,
Megbocsátottál nekem.
De szellemeddel átvezetsz
A nehézségeken.
Hogy ne hallgassak erről,
Elmondom mindenkinek:
Tőled nagy kincset kaptam:
Örök boldog életet !

HA VALAHOL LOBBAN A LÁNG
Ha valahol lobban a
katalin_53, 2016. július 19. kedd, 10:09
Keresztény versek
éveimnek,
s minden miattam kárbament szemet.

Sürgess, tűnő nap, - nőnek már az árnyak! -
fényével minden bágyadó sugárnak
künn hajladozni még a földeken!

Boldog, aki egy kalászért se restell
aláhajolni ... nem számol a testtel.
Sürgess, tűnő nap, múló életem!
Túrmezei Erzsébet

Megérted ezt?

Megérted ezt? Az Úrnak minden lélekre
szüksége van, mintha az egész mindenség
teérted alkottatott volna. Hiába burkol
körül a világ ezer-egy szállal, az ég
egyetlen láthatatlan sugara áthatol
a szíveden és te villámsújtottan
érzed, hogy nem vagy a magadé,
azért teremtettél, hogy mint kicsi része
az egésznek, te is tökéletesebbé
formáljad azt.
Nem futhatsz meg felelősséged elől,
nem rejtőzhetsz el önmagad vágyaiba,
minden munkádat, a legegyszerűbbet is
alkotásnak vedd s úgy szorítsd szívedhez,
mint aki biztos
katalin_53, 2016. június 20. hétfő, 08:12
Keresztény éneke kottával
Áldjátok az Úr nagy nevét...E F#m/E E
Áldjátok az Úr nagy nevét! (4x)

A
Mert kőszikla Ő! Mert kőszikla Ő,
E F#m/E E
Ő a király!
A
A mindenség kezében van,
E
Ő az Úr!


Jézus Krisztus Úr mindenütt! (4x)

Áldjátok az Úr nagy nevét...

D Em/D D
Áldjátok az Úr nagy nevét! (2x)
Hm Em/H Hm
Áldjátok az Úr nagy nevét!
D Em/D D
Áldjátok az Úr nagy nevét!

G
Mert kőszikla Ő! Mert kőszikla Ő,
D Em/D D
Ő a király!
G
A mindenség kezében van,
D
Ő az Úr!
Áldjátok az Urat
katalin_53, 2016. május 24. kedd, 08:08
TALÁLKOZÁSOK AZ életben
akarnék, ha abban a pillanatban tudatosan döntenék.

Elérnek a helyzetek és elérnek az emberek. Hosszú évek óta figyelek miközben jövök és megyek, és mégis még mindig elérnek... helyzetek és emberek, akik-amik újra és újra térdre kényszerítenek. Megkérdőjeleznek, azt üzenik, hogy térdeljek le, fejemet hajtsam meg. Ők azt várják tőlem, hogy őket kérdőjelezzem meg, vagy az adott helyzetet, vagy a sorsot, Istent... de én, miközben térdelek, nem ezt teszem.

Térdelek és kérem a Mindenséget, segítsen, hogy megértsem. Segítsen megérteni, hogy mi történik éppen, s hogy miért történik velem. Mit üzen nekem?! S ha nem kapok választ, akkor magamban keresem. Keresem a hibákat, hogy hol és mit rontottam el. Csendben vagyok, hallgatok, nem kiabálok vele, nem kérem számon, hogy miért tette. A csendben keresem a válaszokat.

Alázat... van akivel együtt született, valakiben megszületett. Sokan vannak, akik még a fogalmat sem ismerik fel. Alázat, ami szükséges az élethez és a térdre
lenke1964, 2016. május 13. péntek, 17:22
1/10
Képek, videók
Az örömszerzés programmja
chillik
2016. október 19. szerda, 06:10
Káma-Szutra - Örömszerzés
rambobby
2007. április 25. szerda, 21:09
reményik sándor 008.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:26
reményik sándor 007.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:25
reményik sándor 006.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:24
reményik sándor 005.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:23
reményik sándor 004.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:23
reményik sándor 003.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:22
reményik sándor 002.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:21
reményik sándor 001.png
chillik
2017. március 26. vasárnap, 18:20
Reményik Sándor Felhők.jp
maria_kadar_148
2016. október 14. péntek, 22:48
remenyik_sandor__talal koz
menusgabor
2016. június 30. csütörtök, 19:20
Reményik Sándor.png
bbbarbara
2016. március 08. kedd, 18:29
Reményik Sándor Csendes
maria_kadar_148
2015. november 28. szombat, 21:08
Címkék
csendes átrándulást, másik világba, örömszerzés programmja, világ ezer-egy, ideg kobozzán, örömszerzés programja, adott helyzetet, mély veremből, hegy orma, gyarló képben, hervadt levelet, Mert Nélküled, helyet szinte, hozzá repeső, föld alatt, földet ezer,
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.