Regisztráció  Belépés
2017. december 16. szombat | 50. hét | 350. nap | 10:07 | Etelka, Aletta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Nincs elhalasztás
Nincs elhalasztás

"Nem késik el az ígérettel az Úr..." 2Péter 3,9

Az Úr ügye sürgős, nem tűr halasztást. Még ha úgy látszik is, hogy nem siet az Úr abban, hogy felvirrassza nagy napját, valójában nagy gyorsaság van mindabban, ami történik. Gondoljunk csak arra, hogy mi nem ellenőrizhetjük az Urat. Az Ő naptára ugyanis nem a mienk! Ráadásul több mindennek meg kell történnie mielőtt az egyház és a világ történelme lezárulhat, és Jézus eljöhet. Vagy talán nem kellene az embernek a kegyelem idejét elfogadnia, hogy megtérjen, és az eljövendő harag elől megmeneküljön? Be kell telnie a bűn mértékének. De talán nem kellene betelnie az Isten jótetszése szerint kiválasztottak számának? Ezért nem késik el az ígéret beteljesedésével az Úr, hanem hosszan tűr, hogy megtérhessünk és üdvözülhessünk. Valóban van sietség a mennyben, de nem áll Isten türelmes hosszútűrésének útjában. A szeretet mindig siet, de tud várni is addig, amíg minden kész. És mi egyéb lenne, mint szeretet, az, hogy az Úr nem
kalmanpiroska, 2017. december 16. szombat, 08:31
Pilinszky János: A várakozás szentsége
Pilinszky János: A várakozás szentsége

Mire is várakozunk ádvent idején? Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént.

Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három - múlt, jelen és jövő - látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen. De nem a mélyben. Ott, a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titokzatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk.

A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját hallgatjuk: honnét szól ez a zene? A múltból? A jelenből? A jövőből? Egy bizonyos: mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés és sokkalta több, mint reménykedő utópia.
irmus, 2017. december 15. péntek, 17:03
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz!
emlékezés keresztfáira
Téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.

Hajdanában Mikes se hitte ezt,
Ki rab hazában élni nem tudott
De vállán égett az örök kereszt
S egy csillag Zágon felé mutatott.
Ha esténként a csillagok
Fürödni a Márvány-tengerbe jártak,
Meglátogatták az itthoni árnyak,
Szelíd emlékek: eszeveszett hordák,
A szívét kitépték.
S hegyeken, tengereken túlra hordták...
Eredj, ha tudsz.

Ha majd úgy látod, minden elveszett:
Inkább, semmint hordani itt a jármot,
Szórd a szelekbe minden régi álmod;
Ha úgy látod, hogy minden elveszett,
Menj őserdőkön, tengereken túlra
Ajánlani fel két munkás kezed.
Menj hát, ha teheted.

Itthon maradok én!
Károgva és sötéten,
Mint téli varjú száraz jegenyén.
Még nem tudom:
Jut-e nekem egy nyugalmas sarok,
De itthon maradok.

Leszek őrlő szú az idegen fában,
Leszek az alj a felhajtott
lilagondolatok, 2017. december 12. kedd, 09:36
Talán nem véletlen,hogy a remény lángja ma kétszeres lánggal
Talán nem véletlen, hogy a remény lángja ma kétszeres lánggal lobban. Ott is, ahol nincs más fény, csak a gyertya lángja, és az elköltött vacsora ma is álom marad. Kétszer ontja fényét ott is, ahol milliók küzdenek súlyos, és lelket tépő kórral, de a remény, hogy egészséges életet élnek majd, minden fénynél erősebb. A gyertyát nézik ma gyermekek, akik remélik, idén talán lesz ajándék a fa alatt, hogy végre elmondhassák, kaptak ők is, talán jobbak voltak, mint eddig bármikor. És remélünk ma mindannyian. A megcsalt hűséget remél, és önmagában hitet, az eltiport szárnyakat, a magányos egyetlen igaz társat. Remélünk holnapot, egy piciny áldást, könnyebb életet, vagy legalább járhatót. Remélünk hitet, igaz ölelést, egyetlen mosolyt, vigaszt, vagy bátorítást. Reméljük, hogy az út, amin éppen vagyunk, a miénk, és végre célba ér. Remélünk napokat, meghitt csendet, áldott ünnepet, és a szürke napokat. Mert élünk,
koszegimarika, 2017. december 11. hétfő, 22:24
A mennyeinek a képe
képe

"Hordani fogjuk..." 1Korinthus 15,49

Mai Igénk a földi embernek ábrázatjáról beszél. Eszerint ugyanis Ádámhoz (a földihez) hasonlítunk, akárcsak Séth, az ő gyermeke, az ő képmása és hozzá hasonló (1Mózes 5,3). Ádámmal való kapcsolatunk miatt mindannyian vétkesek és halandók vagyunk, csakúgy mint ő. Ez Isten ítélete. Mi az ismertetőjele az ilyen földi lénynek? Lelkünk mélyén van e lényeg: "önmagamat szeretem". Énünk hajlandó Isten és felebarátunk gyűlölésére (Heidelbergi Káté 5. kérdés). Ekképpen mindenki, aki a "földiekhez" tartozik, alávettetett a halálnak és a kárhozatnak, te is és én is. Ugyanúgy, ahogy Ádám.
Talán kemény szónak találod ezt? A Biblia nem kedveskedik nekünk. A Szentlélek meg akar bennünket győzni arról, hogy reménytelen az életünk, ha csak a "földi"-nek a képét hordozzuk. Ugyanakkor Krisztushoz akar vonni bennünket. Ne állj ellene ennek a szeretetnek, mert életedbe kerül az. Mivel Máriától született a Közbenjárónk, tőle kapta a "földi"-nek a képét. Isten
kalmanpiroska, 2017. december 11. hétfő, 16:43
Illegális bevándorlás - EP-képviselő: a migrációt meg kell szervezni
menedékkérőket, mások nem. Kiderült, hogy önkéntes alapon a rendszer nem működött, ezért döntöttek az állandó áthelyezési rendszer mellett. Ezzel együtt azt is kiemelte: fel kell gyorsítani az eljárásokat, hogy minél hamarabb kiderülhessen: az érintettek megkapják-e a menekültstátust, vagy vissza kell küldeni.

Az EP legfőbb szándéka, hogy a különböző migránsok helyzetének rendezésére az Európai Unión belül és kívül is "jó válaszokat találjon" - mondta Birgit Sippel, kiemelte: "ezt együtt kell keresnünk". Mindenkire vonatkozó szabályozás kell, s kötelező rendszerből kell kiindulni - jegyezte meg.

Birgit Sippel elmondta: egy több lépéses módszert javasolnak. Először megkérdezik az embereket, hová akarnak menni és miért, van-e rokonság valamelyik uniós országban, beszéli-e valamelyik európai nyelvet. Megkérdezik továbbá, hogy mi a szakmája, mert talán van olyan ország, ahol épp olyan emberre van szükség. Több megfontolás alapján döntenek az áthelyezésről, anélkül, hogy egy-egy tagállamban ez túlzott
velemenyezd, 2017. december 10. vasárnap, 21:13
Hajnali rorátéim
elé.

Szuttyogott a latyak magas szárú cipőink talpa alatt, vagy törtük a tócsák szemére fagyott hófehér szemfödelet, s hányszor ropogott a hajnali hó a lábunk nyomán szikrázón, fehéren. Hogyan volt, hogy gyerekkorunkban, gyakorta már adventkor előreküldte szakadó dunyháit az ég...

Akkor már várakoztunk. Ki tudja, hogyan fogalmazta meg a gyerekszív azokon a decemberi hajnalokon, hogy mire vágyik, míg tapossa egyik reggelt a másik után.

-Az egy tett, hogy eljöttök a rorátéra. Azt nem mindenki teszi meg, látjátok... Hogy felkel hajnalban, ruhát ölt, s elmegy a templomba. Ahhoz ember kell, s akarat, gyerekeim...

Ezt mondta a papunk, aki tanár volt, apadhatatlan kút a bölcsessége, de akit botorul elhagytam, s csak a betegágyához találtam vissza. Sokára. Nagyon sokára.

Talán meg se fogalmaztuk, hogy várakozunk. Mégis, tele voltunk vágyakozással. Várakoztunk a hóesésre, a patak hátát borító jégpáncélra, a disznóvágások perzselő, meleg tüzére, az ujjunkra
dorotea55, 2017. december 10. vasárnap, 08:30
Piliszky János : Advent
megjött. Télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb. Ellenkezőleg, nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint szeretnünk azt, ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeretetben, csak az ismerősben születhet valódi ,,meglepetés"; lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul hazatalálnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és minden egyéb várakozás véges és kérdéses. ...
Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása is felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé - szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől - szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását.
Aki valóban tud várni,
maria_kadar_148, 2017. december 10. vasárnap, 00:10
A lelki nyugalomról Seneca
is, soha nem marad rejtve, hanem jeleket bocsát ki magából, és aki csak méltó rá, felismeri nyomairól.
- Tudd meg: válságos időben is van lehetősége a bölcsnek arra, hogy nyíltan megmutatkozzék, és virágzó, tehetős államban is úrrá válhat az arcátlanság és gyűlölség és ezer más bénító vétek. Így hát attól függően, hogy milyen az állam, mennyire engedi a sors, bontsuk ki vagy vonjuk be vitorláinkat, de mindig cselekedjünk, és ne álljunk kábán, a félelemtől lenyűgözötten. Sőt, az igazán férfi, aki ha mindenünnen veszély fenyegeti, ha fegyverek és láncok csörögnek is körülötte, akkor sem ejt csorbát erényén, és el sem titkolja azt: a magunk megóvása ugyanis nem azonos önmagunk eltemetésével.
- Mindenekelőtt saját magunkat kell felmérnünk, mivel jóformán mindnyájan úgy látjuk: többre vagyunk képesek, mint amennyire valójában képesek vagyunk.
- Kiváltképp meg kell válogatnunk az embereket: méltók-e arra, hogy életünk egy részét értük áldozzuk, vagy időpocsékolás, amit rájuk szánunk, mert egyesek
lenke1964, 2017. december 08. péntek, 18:21
Sziklay Ferenc: Felszabadulás.
tán elíeledtünk,
Ha " túlra " innen ritkán szállt a hír,
Hisz tudnotok kell, átok ült felettünk
S magyar, ha sírni kell, magába' sír!
És tudnotok kell, mit parancsol Isten,
- Hiába tört be cseh, tatár, török,-
Amíg e föld nem egy, itt béke nincsen:
A Kárpátok törvénye szent s örök!

A Kárpátok törvénye ez: Ne tépje
Szét jött-ment azt, mit Isten egybetart!
És, hogy legyen nép, mely szavát megértse,
Ezért alkotta Isten a magyart!
Jogunk van minden talpalatnyi földre!
- Vagy ezredéve úr itt volt-e más?!
Ez volt hitünk, ez biztatott örömre:
Magyarnak lenni égi hivatás!

Magyarnak lenni! Nyíltan! Mitse félve,
Hogy már ezért is űznek vérebek!
Magyarnak élni, dolgosán, remélve.
Hogy mit teremtünk, mind miénk lehet!
Óh, hogy megértük ezt a drága percet!
Dicséret érte Néked, Istenünk!
Köszönjük ezt a nem remélt kegyelmet
S fogadjuk: Áldhat szent kezed, vágy verhet,
Mindég a Te néped:
marcyt, 2017. december 08. péntek, 08:15
A pszichológus
A pszichológus, világhírű előadó, számos tudományos, az egyéni fejlődést boncolgató munka szerzője, (pl. 1976-ban 30 millió példányt adott el a ,,Hamis részeink" című könyvéből), Dr. Wayne W. Dyer azt állítja, hogy létezik 10 olyan titok, mely garantálja a sikert és a belső békét.

Az alábbiakban nézzük, melyek ezek a titkok!

1. Tudjunk nyitottak lenni és ne kötődjünk semmihez!
Wayne szerint ez azt jelenti, hogy higgyünk abban, miszerint, erős akarattal mindent véghezvihetünk, ne kötődjünk személyekhez és tárgyakhoz és fogadjuk el, amit a sors szán nekünk.

2. Hallgassunk saját belső hangunkra!
Tanuljuk meg kezelni a kudarcainkat, vállaljuk fel tetteinkért a felelősséget és mindig hallgassunk a belső hangra.

3. Legyünk tisztában azzal, hogy nem ajánlhatunk fel olyan dolgot, mely nincs a mi birtokunkban!
Igyekezzünk változtatni azon, ami nem jó, szeressük és tiszteljük önmagunkat, és találjuk meg az életcélunkat.

4. Tanuljuk meg elfogadni a
horvathnemagdi, 2017. december 08. péntek, 05:25
Üzenő
Őri István

Üzenő

Amikor a fák égig érnek,
és meséket mondanak a tündérek,
akkor gyere...

amikor a hold fényesen világít,
s a bársony-éj utolsókat ásít,
akkor gyere...

amikor a harmatcsepp énekel,
s rá messzi-szellő felel,
akkor gyere...

amikor Isten lejön közénk,
s minden, mit hozott, a miénk,
akkor gyere...

amikor győztél a sötét éveken,
s, ím, valaki Neked üzen,
akkor gyere...

várlak,
Kedvesem...
evavicus, 2017. december 07. csütörtök, 19:04
1/603
Képek, videók
elhalasztott bemutató.jpg
snbela44
2012. február 20. hétfő, 10:04
CRSE történelme
crse
2015. január 26. hétfő, 18:48
A történelmet.....jpg
pacsakute
2013. október 20. vasárnap, 07:29
Magyarország történelme p
margoboszi
2010. szeptember 20. hétfő, 12:12
A jövő történelme1000.jpg
hollygergo
2009. február 15. vasárnap, 17:43
Kegyelemmel teljes
sacimama
2017. december 09. szombat, 00:19
Kozma László Kegyelem.jpg
katalin_53
2017. november 16. csütörtök, 19:55
Wass A. Kegyelem.jpg
menusgabor
2017. november 01. szerda, 19:48
súlytalan a kegyelem.jpg
kohlinka
2017. augusztus 17. csütörtök, 21:52
Csak a kegyelem az,.jpg
katalin_53
2017. július 24. hétfő, 13:33
Kegyelem vár arra.jpg
katalin_53
2017. július 21. péntek, 20:46
Kegyelem 01.jpg
chillik
2016. december 07. szerda, 16:30
Kegyelem 02.jpg
chillik
2016. december 07. szerda, 16:28
Mert kegyelemből tartatta
katalin_53
2016. június 15. szerda, 21:13
Elég a kegyelem.jpg
katalin_53
2016. június 15. szerda, 07:29
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.