Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 21. hétfő | 34. hét | 233. nap | 23:29 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A világ
A világ

,,Jöjjetek ki közülük és szakadjatok el tőlük, azt mondja az Úr" (2 Korinthus 6,17)

A világtól való elszakadás nagyon fontos dolog. Minden magát keresztyénnek valló személynek komolyan kell vennie, mert a világtól való elszakadás egyike volt mindig azon jeleknek, melyek Isten kegyelmi munkájáról tanúskodtak az ember szívében. Akik valóban Isten Lelkétől születtek, mindig elkülönültek a világtól, míg a névleges keresztyének folyton visszautasították, hogy ,,kijöjjenek és elszakadjanak". E tárgy különös fontossággal bír ma, amikor sokan próbálják a keresztyénséget a lehető legkönnyebbé, elfogadhatóvá tenni a világ előtt, s így elkerülni az önmegtagadás szükségességét. Sokan úgy vélik, tetszésük szerint járhatnak, s azért mégis jó keresztyének. Szeretnélek egyenesen és komolyan figyelmeztetni e gondolkozásmód ellen.

1. A világ nagy veszélyforrást jelent a lélek számára.

A ,,világ" alatt nem a fizikai világot értem, amelyben
kalmanpiroska, 2017. július 06. csütörtök, 14:38
Maradandó gyümölcs
Maradandó gyümölcs

,,Én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon..." János 15,16

Néhány gyümölcs nem áll el. Bizonyos fajta körtéket és almákat azonnal fel kell használni; más fajták eltarthatók a következő évig. Így van ez a keresztyén munkában is, némelyik gyümölcs nem tartós. Sok olyan lehet, amely örömet szerezhet és építhet, mégsem gyakorol tartós hatást a világ vagy a gyülekezet állapotára. Másfelől van olyan munka, amely generációkon vagy az örökkévalóságon át nyomot hagy. Ebben Isten hatalma tartósan megnyilvánul. Ez az a gyümölcs, amelyről Pál beszélt, amikor kétféle szolgálatról írt: ,,...igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék" (1Kor 2,4-5). Minél több az ember saját bölcsessége és ereje, annál kisebb az állandóság; minél több Isten
kalmanpiroska, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Isten hármas egysége
Isten hármas egysége

A szentháromság tana nehéz és érthetetlen számunkra. Egyesek úgy vélik, hogy a keresztyénség lehetetlen nézetet tanít: 1+1+1=1. Világosan látszik, hogy ez az egyenlőség nem igaz. A Szentháromság szó nem három isten kapcsolatát fogalmazza meg, hanem egy Istenét, aki három személy. A Szentháromság nem triteizmust jelent, vagyis azt, hogy létezik három lény, akik együtt jelentik Istent. A Szentháromság szó használatával megkíséreljük kifejezni az istenség teljességét mind egysége, mind különfélesége vonatkozásában.
A Szentháromság történelmi megfogalmazása szerint Isten egylényegű és három személy. Bár a megfogalmazás titokzatos, sőt látszólag ellentmondásos, valójában azonban semmiképpen sem jelent ellentmondást. Az istenség egységét lényege vagy lénye, míg különféleségét személye emeli ki.
Bár a Szentháromság szót nem találhatjuk meg a Bibliában, a fogalmat világosan láthatjuk. A Biblia egyrészt erősen hangsúlyozza Isten egységét (5Mózes 6:4), másrészt világosan
kalmanpiroska, 2017. május 20. szombat, 18:42
Az oroszok egy nép "oly szomjas" lelkekkel
ismerete nélküli". Ez volt az első alkalom, amikor láttam valakit ennyire elragadottan boldognak Krisztusban.
Aztán elkövettem egy hibát. Felolvastam neki a passiót és Krisztus keresztre feszítését, anélkül, hogy felkészítettem volna erre. Nem ezt várta és amikor hallotta, hogyan verték meg Krisztust, hogyan feszítették keresztre és hogy a végén meghalt, összecsuklott egy karosszékben és keservesen sírni kezdett. Hitt a Megváltóban és most a Megváltója halott. Ránéztem és szégyelltem, hogy keresztyénnek, sőt lelkésznek, mások tanítójának neveztem magam. Még soha nem volt annyira részem Krisztus szenvedéseiben, mint most ennek az orosz tisztnek. Mikor ránéztem, mintha újra Mária Magdalénát láttam volna sírni a keresztfa lábánál, őszintén sírni, mikor Jézus egy holttest volt a sírban. Aztán felolvastam neki a feltámadás történetét.
Nem tudta, hogy a Megváltója ismét elő fog jönni a sírból. Mikor meghallotta ezt a csodálatos hírt, térdét csapkodta és egy nagyon csúnya, de, úgy gondolom, neki
kalmanpiroska, 2016. október 30. vasárnap, 13:22
Engedelmesség
"Tragédia, hogy manapság gyakran halljuk az evangélium elfogadására való felhívást ilyenszerű üzenetre alapozni:
'Gyere Jézushoz! Nem kell senkinek engedelmeskedned. Nem kell semmit megváltoztatnod. Nem kell semmit feladnod, abbahagynod, odaadnod - csak jöjj Hozzá, és higgy benne, hogy Ő a Megváltó!'
Az emberek pedig eljönnek, és hisznek a Megváltóban. Később, egy találkozón vagy egy konferencián egy másik kérdést hallanak majd: 'Most, hogy befogadtad Jézust, mint Megváltót, szeretnéd őt Uradnak is elfogadni?'
Az a tény, hogy ezt mindenfelé halljuk, még nem teszi helyessé. Arra buzdítani a férfiakat és nőket, hogy egy részekre osztott Krisztusban higgyenek, rossz dolog, mivel senki sem tud egy fél Krisztust elfogadni, vagy az Ő Személyének a harmadát, vagy negyedét. Nem azáltal váltatunk meg, hogy Krisztus valamely tisztségében, vagy munkájában hiszünk. Hallottam jó szándékú lelki munkásokat azt mondani: 'Gyere, és higgy az elvégzett munkában!' Az a munka nem fog megmenteni. A Biblia nem azt
kalmanpiroska, 2016. július 02. szombat, 13:23
Keresztény versek
az orcája!
A főpapok mind ámulták,
Mint egy angyalt, őt úgy látták.

Gyolcs ruháján, elterülve,
Végigömlött piros vére;
Saul őrzé a köntösét
Azoknak, kik megkövezték.

Látta akkor a nyílt égen
Isten Fiát dicsőségben;
Lelkét neki ajánlotta,
Irgalmat kért gyilkosokra...

Megkövezték egykor Istvánt,
Az Úr Jézus tanítványát,
Az út szélén holtan hagyva,
Jeruzsálem határába'.

Kádár Géza
Keresztyének ébredjünk fel!


Keresztyének ébredjünk fel!
Küzdd az ellen szent hitünkkel,
Bántalmazza Krisztusunkat,
Tépi, sebzi Egyházunkat.

Keljetek fel, itt a reggel,
Az üdv napja tündököl,
Krisztusunkért, Egyházunkért
Küzdelemre, harcra föl.

Hová lett a Krisztus serge?
Elfogyott, vagy le van verve?
Bajnokai az Egyháznak,
Alszanak és nem vigyáznak?

Keljetek fel, itt a reggel,
Az üdv napja
katalin_53, 2016. június 23. csütörtök, 07:29
Isten eszköze
Isten eszköze

Nem egy angyal, nem is egy apostol, hanem egy Anániás nevű egyszerű ember volt az, akit Isten felhasznált abban, hogy a vak Saul lásson. A nevén kívül nem sokat tudunk erről a kedves testvérről, mégis Anániás volt az egyetlen ember, akit Isten azért küldött, hogy eloszlassa a ködöt apostolának szemeiről.
Kedves testvérek, bárcsak Isten minél többeket áldana meg közületek hasonló munkában. Talán éppen ma, habár egyszerű keresztyén ember vagy, Ő mégis felhasználhat téged áldott eszközeként abban, hogy segítesz valakin, hogy megnyíljon a szeme, aki azután Isten kiemelkedően hasznos emberévé válik. Anániás is egyszerű, de igaz ember volt. Ismerte Urát, és meghallotta a hangját, amikor szólította : ,,Anániás !" Isten ismerte őt, és a nevén szólította. Isten nem fog küldetésre
katalin_53, 2016. június 07. kedd, 10:53
Tégy jót azokkal, akik ellened vannak
üldöznek, zaklatnak és ellenállásba ütközöl, reagálj áldással.

Jézus azt mondja a Lukács 6,27-29-ben: “Szeressétek ellenségeiteket! Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak titeket. Imádkozzatok azokért, akik bántanak. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd oda a másikat is. Ha valaki elveszi a kabátodat, add oda az ingedet is!" (Lk 6,27b-29 NLT fordítás, második kiadás).

Ki tesz ilyet? Valójában nem sok ember. Ez különbözteti meg a keresztyéneket, mert ez nem egy természetes, népszerű vagy egyszerű válasz ez.

Nagyon sok bátorságra van szükség! Minden ostoba vissza tud ütni, minden félős megbosszulhat, minden idióta tud valami gonoszat visszamondani. Még a papagájokat is meg lehet tanítani, hogy káromkodjanak.

Isten azt akarja, hogy szeressük ellenségeinket, tegyünk jót azokkal, akik bántanak, áldjuk azokat, akik átkoznak, imádkozzunk azokért, akik bántanak és fordítsuk oda a másik arcunkat is. Könnyű ez? Nem! Egyedül
radvanszki_jozsef, 2015. november 19. csütörtök, 08:02
Cseri Kálmán - HÍV ÉS KÜLD
hatását abban, aki hittel befogadta, aztán az ilyen ember a megváltozott életével is, meg a szavaival is, továbbadja másoknak, amit kapott, és másokat is Jézushoz vezet.

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a hallgatóinak: Az a cél, hogy legyetek az én tanítványaim. Amikor pedig visszament a mennybe, ezzel a paranccsal búcsúzott tőlük: "Tegyetek tanítványokká minden népeket."

Mind a kettő fontos, mind a kettőt hitelesen kell megélnünk, s mind a kettőnek működnie kell egy élő hitű keresztyén életében. Legyek Jézus tanítványává egyre inkább, és közben tegyek Jézus tanítványává másokat is.

Láttuk a múlt vasárnap, hogy Isten igéjének teremtő ereje van. Életet hordoz, és aki azt befogadja, komolyan veszi, abban új élet kezdődik el. Aki pedig táplálkozik rendszeresen Isten igéjével, tehát úgy olvassa Bibliát, úgy hallgatja az igehirdetést, hogy azt komolyan veszi és hozzá igazítja az életét, az lelkileg növekedni kezd. Először lelkileg csecsemő - olvastuk a Péter leveléből ezt a
ronix, 2015. augusztus 02. vasárnap, 18:19
A hívők imaélete3
beszélget. E szerint nem is lenne szükséges, hogy meghatározott időket állapítsunk meg, ha nem létezne a világon az ördög. De kétségtelen hogy az ördög ellenáll mikor Istenhez imádságban közeledünk, mindent megkísérel, hogy gondolatainkat a saját szükségleteinkre irányítsuk úgy, hogy a hitnek imádságát megakadályozza. E célból főként az próbálja, meg hogy ne tudjuk őket Istenre szerető atyánkra irányítani. Azt akarja ho9gy inkább az adományokra gondoljunk, mint az adományozóra. a Szentlélek például egy keresztyén testvérünket juttatja, eszünkbe eljutunk a szavakig: Isten áld meg ezt a testvéremet!" Azután elvándorolnak a gondolataink sahhoz a testvérhez és annak körülményeivel, nehézségeivel, reménységeivel és gondjaival kezdünk foglalkozni és vége az imádkozásnak. Milyen nehézzé teszi nekünk az ördög, hogy gondolatainkat Istenre összpontosítsuk. Ez az oka annak, hogy az embereket arra figyelmeztetem, hogy előttünk világossá legyen Isten jelenléte dicsősége és hatalma mielőtt kéréseinket elébe
joli60, 2015. április 17. péntek, 11:05
A hívők imaélete1
2csodálkozása" most ha azt látja, hogy azok közt, akik Őt igazán szeretik és imádják, olyan kevesen vannak akik ,,felserkennek és Istenbe fogódznak". Ézs.64.6. Egyáltalán van-e valami, amin jobban lehet csodálkozni, mint Istennek olyan gyermekén, aki nem imádkozik, Az idők komolyak és nehezek. Valóban sok jel arra mutat, hogy ezek azok az ,,utolsó napok" amelyekről Isten megígérte, hogy azokban kiönti az Ő lelkét az imádságnak lelkét minden testre. Joel 2.28. De az úgynevezett keresztyéneknek legnagyobb része alig tudja, hogy mit is jelent az Isten országa ügyéért imádkozni és nemcsak nincsenek imaórák, hanem egészen nyíltan el is ítélik az ilyenféle összejöveteleket. Ezekkel szemben mélyen látványt nyújtanak azok a gyülekezetek ahol minden héten tartanak imaórát? Spurgeon örömmel mondotta el hogy minden hétfőn este imaórát vezetett, amelyben ritkán volt a résztvevők száma ezren ezerkétszázan alul. Testvéreim mi már nem hiszünk többé az imádság erejében? Ma tartotok is hetenként
joli60, 2015. március 20. péntek, 08:55
Molnár Mária
Sok ember nem tudja, hogy a missziói munka elvégzése nem emberi erő által történik és aki csak saját magát küldené ki, az bizonyosan nem is tudna örülni ott kint a munkának. A missziói munkában a külső érdekességektől eltekintünk, s a Léleknek a munkáját figyeljük.

***

Ha keresztyén akarsz lenni, akkor csak egy feleséged lehet. Az Úr Isten így rendelte el. A férj és a feleség egy test, egy lélek. Nem lehet eggyé a férfi több asszonnyal, és az asszony sem több férfivel.

***

Sokszor elveszíthetné az ember a türelmét, ha nem állana előttem az a gondolat, hogy Istennek milyen sok türelmébe került az én életem is.

***

Azt hiszem, hogy itt Isten különös feladat elé állított; de jó, hogy nem a magam erejével, hanem Isten erejével kell
gymaria48, 2015. január 25. vasárnap, 17:24
1/5
Képek, videók
Mi nem a világ lelkét kap
katalin_53
2016. május 14. szombat, 17:34
lelkét.gif
paka68
2015. április 22. szerda, 13:51
Drága Lelketek nyugodjon
margoboszi
2014. szeptember 06. szombat, 18:44
A lelket keresd ...
bedmarika47
2014. augusztus 07. csütörtök, 07:12
A lelket kell meggyógyíta
jucinenadov
2014. június 09. hétfő, 21:05
A lelket kell meggyógyita
suzymama43
2014. június 07. szombat, 19:10
Drága lelketek.jpg
kkelly64
2013. január 05. szombat, 10:24
A lelket kell
anna4459
2012. december 09. vasárnap, 23:08
A lelket kell meggyógyíta
pacsakute
2012. november 14. szerda, 17:44
Meghódítani egy lelket!.j
sylvi67
2009. július 23. csütörtök, 09:29
felüdítem a fáradt lelket
jakabgasparne
2009. február 02. hétfő, 05:53
1.Elvárni a világtól.....
anci-ani
2013. február 21. csütörtök, 14:52
Elvárni a világtól.jpg
sarkadykati
2012. március 22. csütörtök, 19:09
Ha a világtól félrevonulo
sarkadykati
2011. augusztus 01. hétfő, 05:32
Ha a világtól elvonulok.j
navaratna
2009. július 17. péntek, 20:12
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.