Regisztráció  Belépés
2017. augusztus 21. hétfő | 34. hét | 233. nap | 23:29 | Sámuel, Hajna
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
A reményhez
Bajza József

A reményhez

Nincs halandó szemnek égibb
Mint bájképed, oh Remény;
Ah de minden, amit ígérsz,
Gyarló földi tűnemény.
Kába én, hogy úgy öleltem
Szívigéző álmidat;
Melyet égbe épitettem,
Összedúltad a hidat.

Most a fényhonból kizárva,
Hol örök tavasz virúl,
Messze végtelenbe sírok,
Bús hazámnak partirúl;
S irgalomnak nincs hajója
A sötét sors tengerén,
Mely áttenne oly világba,
Hol való lesz a
kkm, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Bartal Klári
Bartal Klári............................................................. ...........2017-05-03 , 21:51

Bartal Klári - Húsvétkor

Valaha, régen, gyermekhittel
De vártam ezt az ünnepet!
Ilyenkor mindent szebbnek láttam
S úgy elöntött a szeretet.

Kedvenc babáim szétosztottam
S bár tudtam, később fájni fog,
Az örömszerzés varázsáért
Mit bántam én a holnapot!

Ki tudja, titkon mit reméltem,
Mi volt e kényszernek oka?
Ki tiszta szívvel adni tud csak,
Indokot nem keres soha.

Keményebb lettem már azóta,
(Hol az a gyermekkori hit?)
Az is eszembe villan
nagyuska, 2017. május 04. csütörtök, 00:21
Ó nagy Isten itt esengünk
É N E K

Ó nagy Isten, itt esengünk, mennykapud előtt.
Összetörve, meggyötörve, szegény szenvedők.
Zord hideg van, irgalomnak örök Istene.
Itt veszünk el, hogyha minket, nem takarsz be Te.
Itt a menyegzői köntös, Fiam érdeme!

Ó nagy Isten, most előtted, térdre roskadunk.
Rongyainkba burkolódzó koldusok vagyunk.
Asztalodról, ha lehullik egy, két morzsalék,
Add, nekünk azt, add nekünk, óh, már az is elég.
Jöjjetek be fénylakom vár, királyi ebéd.

Ó nagy Isten, szent szerelmed mily nagy s végtelen.
Emberelménk befogadni, szinte képtelen.
A szemünk ily fényözönhöz, hozzá nem szokott,
Mégis hittel elfogadjuk szent ajándékod.
A Krisztus szerezte égi honpolgárjogot.
joli60, 2017. május 01. hétfő, 12:46
"Hogy megérthessétek minden szentekkel egybe..."
az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban" (Róm 8:39).
Amikor Pál ezt a mélységet szemlélte, elragadtatva kiáltotta: ,,Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége" (Róm 11:33). Ez mutatja meg az utat, melyen Isten gyermekei megmenekülhetnek az ellenség minden ravaszsága és támadása ellenére is, aki minden erejét megfeszíti, hogy Isten gyermekei zarándokútjuk céljához ne érkezzenek el.
Néha úgy tűnik, amikor süllyedünk, hogy az irgalomnak vége. Mintha senki sem törődnék velünk. De ez csak olyan, mint amikor az alvó oroszlán a kellő pillanatban ráugrik a zsákmányára. Így vigasztalja Isten is az Ő idejében szabadításával elnyomott népét. Így tehát Isten irgalmának mélysége olyan mélység, amely ellene áll annak a mélységnek, mely el akar pusztítani bennünket. Legyen ez bátorítás számotokra! Isten irgalmának mélysége mélyebb a te nyomorúságod mélységénél. Az Ő bölcsességének mélysége hatalmasabb, és meg fogja semmisíteni a mi
kalmanpiroska, 2017. április 07. péntek, 07:41
Dicsőség
"Az élet minden dolgának megértése Istennel kezdődik. Senki sem értheti meg a megtérés szükségességét, ha nem tudja, hogy Isten miért teremtett bennünket. Azért alkotott minket az ő képmására, hogy visszatükrözzük az ő dicsőségét a világban. Prizmaként kell tükröznünk dicsőségének fényét az élet minden területén. Hogy Isten miért osztja meg velünk dicsőségének fényét, az egy nagy titok. Hívhatjuk kegyelemnek, irgalomnak, szeretetnek - kimondhatatlan csoda. Egykor nem léteztünk, és most Isten dicsőségére élhetünk."

- John Piper -
kalmanpiroska, 2016. december 09. péntek, 21:11
A könnyeid
A könnyeid

A könny forrása a lélek. A könny mindig az emberről beszél. Az állatnak nincsenek könnyei. Csak az ember tud sírni. Boldogságnak és boldogtalanságnak egyaránt vannak könnyei. Könnyezik szívünkben a fájdalom és könnyezik az öröm. A könnyben énünk jelenik meg. A könny vallomás. A szeretet, a szerelem könnyekkel is beszélhet. Az irgalomnak, a jóságnak is vannak könnyei. A gyűlölet és harag szárazon hagyja a szemet. A félelem és a gyávaság nyüszítő sírása igazán nem könny. A könnyeket soha nem szabad szégyellni. Minden könny nagyon emberi. Nagyon Te. Nagyon Ő. Csodálatosak a könnyben úszó szemek. A könnynek hatalma van. Meglágyítja e kemény szíveket. A durvát megszelídíti és a kegyetlenből irgalmat vált ki. Vannak könnyeid? Kincsek az arcodon. (Az érted sírt könnyek, ha tudnál róluk, gazdaggá, boldoggá tehetnének!) Könnyeidben elsírod az elmondhatatlant. Könnyeidről írok, pedig öröm a célom. Tévedek? Nem. Könny és öröm ikertestvérek. Ízlelgesd meg könnyeidet. Nem csupán sós,
eckerkata, 2016. augusztus 29. hétfő, 16:15
Bajza József
Bajza József

A reményhez

Nincs halandó szemnek égibb
Mint bájképed, oh Remény;
Ah de minden, amit ígérsz,
Gyarló földi tűnemény.
Kába én, hogy úgy öleltem
Szívigéző álmidat;
Melyet égbe épitettem,
Összedúltad a hidat.

Most a fényhonból kizárva,
Hol örök tavasz virúl,
Messze végtelenbe sírok,
Bús hazámnak partirúl;
S irgalomnak nincs hajója
A sötét sors tengerén,
Mely áttenne oly világba,
Hol való lesz a remény.
horvathzsoka, 2016. július 09. szombat, 12:38
Adj erős hitet szívünkbe
ÉLVE
LÁTJA CSAK SZENT FÉNYEDET

ATYÁNK LEGYEN KEDVES NEKED
AZ ÚJ FRIGY ÁLDOZATA
MELY A KENYÉR S BOR SZIN ALATT
VAN ITT MOST BEMUTATVA
AZ ÜDVÖZÍTŐ ÉRDEME
KI ÁLDOZAT LŐN ÉRTÜNK
HOGY ÜDVÖZÍTSEN NYERJE MEG
MIT ITT ÁLDOZVA KÉRÜNK .

SZENT ÖRÖKKÉ SZENT AZ ISTEN
SZENT VAGY ÉDES ISTENÜNK
ÉNEKÜNKKEL EGYESÜLVE
ZENGJEN ÉG S FÖLD VELÜNK
ÜDV HOZSANNA SZENT NEVEDNEK
SEREGEKNEK ISTENE
ÉS IMÁDÓ HÍVEIDNEK
IRGALOMNAK KUTFEJE

IM VÉGBE MENT A SZENT TITOK
AZ OSTYA KRISZTUS TESTE
A BOR KRISZTUSNAK VÉRE LETT
IMÁDJUK KÉRVE ESDVE
ENYHÜLETET GYÓGYÍRT KERES
AZ EMBEREK SOK SEBÉRE
SZENT ÉS ÚJ ÉLTET CSAK TE ADSZ
KRISZTUS SZENT TESTE S VÉRE

ISTEN BÁRÁNYA A VILÁG
BŰNÉNEK ELVEVŐJE
A SZENT ISTENSÉG S A BŰNÖS
VILÁG ENGESZTELŐJE
ÁRASZD REÁNK IRGALMADAT
LEGYEN VELÜNK A BÉKE
MELYNEK MIÉRTÜNK ONTATOTT
SZENT VÉRED LŐN PECSÉTJE
sacimama, 2016. május 20. péntek, 07:59
Keresztény versek
borulva.
Zárj engem szerető, atyai szívedre,
Tengernyi sok bűnöm ne vesd a szememre.
Ne vesd a szememre...

Jövök idegenből, sötét éjszakából,
Jövök egy rombadőlt, hazug, rút világból,
Tüskék megsebeztek, föld vermemet itta,
Megtérő fiadat, Uram, fogadd vissza!
Uram, fogadj vissza...

Nincs más hely számomra, ahol megpihenjek
S fájó sebeimre balzsamot tehessek...
Csak ez az egy út volt, végig jöttem rajta.
Gyógyítsd meg a lelkem, irgalomnak Atyja,
Irgalomnak Atyja!

Vétkeztem Ellened, mikor elhagytalak,
Nem kérem én tőled, hogy hívjál fiadnak.
Elég lesz egy kis zúg az atyai házban,
Ott is boldog leszek örök szolgaságban,
Örök boldogságban!
(Hozsannázó napok, I. 511. old.)

Szent Gályi Kata:
Péter apostol székfoglaló beszéde:
Intés megtérésre

-- -- -- közel van mindennek a vége,
hervad a fűszál és hull a virág,
fogynak a gyertyák, fogynak a mécsek,
katalin_53, 2016. április 06. szerda, 11:16
Hajolj le hozzánk!
Szenvedésekkel, csalódásokkal, bizonytalanságokkal tele szívünk nem tehet mást, mint mindezek közepette segítségül hívja Isten irgalmát, mely az őt keresőknek a biztos remény forrása.

- Isten az ő irgalmát Jézus Krisztusban mutatta meg nekünk. Krisztusban újra felfedezhetjük az Atya jóságos arcát; annak arcát, aki ,,az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene" (2Kor 1,3).

- Nézzünk tehát a feltámadt Krisztusra! Lelki szemeinkkel Jézus tekintetének mélységében elsősorban az irgalomnak fényét láthatjuk meg. Ennél nagyobb kegyelmet nem is remélhetnénk tőle!

- A húsvét titkában visszatekintve a nagyhét eseményére láthatjuk, hogy rendkívüli dolgoknak lehettünk a tanúi. Krisztus keresztje a Szentlélek által felismertette velünk a bűnt, de úgy, hogy azt az Isten irgalmas és megbocsátó szeretetének fényében láttatta meg.

- Most már újra magamra ölthetem Isten szeretett gyermekének a méltóságát. A kereszt ugyanis Isten irgalmasságának a jelévé vált, mert általa
sacimama, 2016. január 02. szombat, 02:40
Ádvent első vasárnapja a Szalézi rendnél
akár valamilyen királyság révén, és majd ez az ezer év, amikor jubilálunk, majd ez elhozza Krisztus második eljövetelét. De hát nem. Jézus Krisztus országa nem e világból való, és nem függ a mi földi időnktől és a mi földi hatalmi játszmáinktól.

De mégiscsak, igen, erővel fog eljönni és hatalommal! De hogy milyen erő és milyen hatalom ez - nem az, amit mi annak gondolnánk, hanem - és ez megint csak oda köt bennünket a Krisztus király vasárnapjához - az igazságnak, az irgalomnak, az ítéletnek, a beteljesedésnek, a végső nagy szeretetnek a hatalma ez, amikor minden mindenben az Istennel egyesül.

Sokan ezt a második eljövetelt pusztításhoz kötik, holott a Jelenések könyvében egyértelmű, hogy Isten semmit sem azért alkotott, hogy elpusztítsa, Isten számára minden kedves, amit alkotott, hanem hogy mindennek az élete, sorsa beteljesedjék egy második teremtésben az Isten színe előtt, az ő dicsőségében.

Most, amikor erről a második eljövetelről gondolkodunk,
pacsakute, 2015. november 30. hétfő, 11:32
Árvák beszélnek...
Fotó: 1940-ből

Móra Ferenc:
................Árvák beszélnek..

A hajnalicskák még nyitottak,
S rigó fütyült a körtefán,
Mikor a katonavonathoz
Kimentünk apuka után.
Dalolva ment el s azt igérte,
Énekszóval hozzák haza...
Ragyogd be őket, irgalomnak
Aranyos csillaga!

Azóta várjuk, egyre várjuk,
Hoz-e már háború-fiát,
Megfogta-e az aranyréten
Az ezüstszőrű barikát?
Csengettyű lesz-e a nyakában,
És lesz-e annak szép szava?...
Ragyogd be őket, irgalomnak
Aranyos csillaga!

Azóta várjuk, egyre várjuk,
S rossz apukánk azért se jön,
Pedig a téli-zöld se zöld már
S csak varjú károg a tetőn.
Jaj, milyen csúnya a ruhája,
Milyen ijesztő a szava!...
Ragyogd be őket, irgalomnak
Aranyos csillaga!

Pedig jó volna már, ha jönne,
S
pircsi09, 2015. július 21. kedd, 10:47
1/12
Képek, videók
bajza józsef..halászlegén
erzsikepuskas
2014. augusztus 30. szombat, 16:53
bajza józsef-1.jpg
erzsikepuskas
2014. augusztus 30. szombat, 16:40
Bajza József De kitartás
mester126mari
2013. január 27. vasárnap, 06:54
út a reményhez.jpg
wegnerzs
2013. március 16. szombat, 16:44
reményhez...
margo511
2009. június 30. kedd, 19:04
Reményhez
jakabgasparne
2009. április 02. csütörtök, 05:59
122 Reményhez.bmp
marcyt
2007. március 31. szombat, 17:14
86 Sorok a reményhez.bmp
marcyt
2007. március 24. szombat, 07:09
utánpótlás kizárva.jpg
erzsob
2012. augusztus 12. vasárnap, 08:51
Minden kizárva.jpg
szalai0913
2010. március 03. szerda, 06:06
Sötét vizek gyermeke 01.j
chillik
2017. július 28. péntek, 04:23
Sötét vizek gyermeke 02.j
chillik
2017. július 28. péntek, 04:23
Sötét vizek gyermeke 03.j
chillik
2017. július 28. péntek, 04:22
Sötét vizek gyermeke 04.j
chillik
2017. július 28. péntek, 04:22
Sötét vizek gyermeke 05.j
chillik
2017. július 28. péntek, 04:21
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.