Regisztráció  Belépés
2017. december 18. hétfő | 51. hét | 352. nap | 08:09 | Auguszta
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Immaculata
IMMACULATA

Te vagy a fénynek fehér ragyogása,
Jóságnak képe,
Irgalomnak mása,
aki napsugárba, fénybe öltözött
liliom-kehelyként
állsz a Föld fölött,
egészen tiszta és egészen fehér,
kihez a bűnnek árnyéka sem fér -
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd,
Ó, milyen szép vagy!
Mennyire szép!
Te vagy az Isten
remekelt csodája,
kertje, galambja,
ékes palotája,
magad vagy az oltár,
ki mennyekbe ér,
egészen tiszta, és egészen fehér,
mint a hegytetőknek csillogó hava,
szeplőtelen vagy, édes szűz Anya!
Elcsendesül bennem a szó, a beszéd:
Ó,milyen szép vagy!
Mennyire szép!

(Szent-Gály Kata)
sacimama, 2017. december 08. péntek, 19:59
Olajfák éjszakája
kiférjen.
Fejét leszegve surran,
vállát behúzva lépked -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!
Nem én nyúltam a tálba,
nem kezem volt kezével,
nincs is kezem, levágták:
hiánya vár a pénzre;
nem én alkudtam érte,
vérdíjat életére:
nem én vagyok, nem én!
Akik a házban ülnek,
nem is látják osonni,
fal mellett elsuhanni,
árnyékát rejtegetni,
amint kilép az ajtón,
kilép az éjszakába -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!
Résén az irgalomnak,
zárán a szeretetnek,
kilép az éjszakába
a Szíve hasadékán.
A tőr ütötte résen,
kés vágta hasadékon
kilép az éjszakába,
utána vér szivárog.
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!
Utána fény szivárog -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!
Fák mögé bú a fénytől -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!
Fától fáig lopakszik -
(Júdás) Nem én vagyok, nem én!
Utána vér szivárog -
(Júdás) Nem én vagyok, nem
evavicus, 2017. október 12. csütörtök, 11:54
A reményhez
Bajza József

A reményhez

Nincs halandó szemnek égibb
Mint bájképed, oh Remény;
Ah de minden, amit ígérsz,
Gyarló földi tűnemény.
Kába én, hogy úgy öleltem
Szívigéző álmidat;
Melyet égbe épitettem,
Összedúltad a hidat.

Most a fényhonból kizárva,
Hol örök tavasz virúl,
Messze végtelenbe sírok,
Bús hazámnak partirúl;
S irgalomnak nincs hajója
A sötét sors tengerén,
Mely áttenne oly világba,
Hol való lesz a
kkm, 2017. június 19. hétfő, 13:34
Bartal Klári
Bartal Klári............................................................. ...........2017-05-03 , 21:51

Bartal Klári - Húsvétkor

Valaha, régen, gyermekhittel
De vártam ezt az ünnepet!
Ilyenkor mindent szebbnek láttam
S úgy elöntött a szeretet.

Kedvenc babáim szétosztottam
S bár tudtam, később fájni fog,
Az örömszerzés varázsáért
Mit bántam én a holnapot!

Ki tudja, titkon mit reméltem,
Mi volt e kényszernek oka?
Ki tiszta szívvel adni tud csak,
Indokot nem keres soha.

Keményebb lettem már azóta,
(Hol az a gyermekkori hit?)
Az is eszembe villan
nagyuska, 2017. május 04. csütörtök, 00:21
Ó nagy Isten itt esengünk
É N E K

Ó nagy Isten, itt esengünk, mennykapud előtt.
Összetörve, meggyötörve, szegény szenvedők.
Zord hideg van, irgalomnak örök Istene.
Itt veszünk el, hogyha minket, nem takarsz be Te.
Itt a menyegzői köntös, Fiam érdeme!

Ó nagy Isten, most előtted, térdre roskadunk.
Rongyainkba burkolódzó koldusok vagyunk.
Asztalodról, ha lehullik egy, két morzsalék,
Add, nekünk azt, add nekünk, óh, már az is elég.
Jöjjetek be fénylakom vár, királyi ebéd.

Ó nagy Isten, szent szerelmed mily nagy s végtelen.
Emberelménk befogadni, szinte képtelen.
A szemünk ily fényözönhöz, hozzá nem szokott,
Mégis hittel elfogadjuk szent ajándékod.
A Krisztus szerezte égi honpolgárjogot.
joli60, 2017. május 01. hétfő, 12:46
"Hogy megérthessétek minden szentekkel egybe..."
az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban" (Róm 8:39).
Amikor Pál ezt a mélységet szemlélte, elragadtatva kiáltotta: ,,Óh Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége" (Róm 11:33). Ez mutatja meg az utat, melyen Isten gyermekei megmenekülhetnek az ellenség minden ravaszsága és támadása ellenére is, aki minden erejét megfeszíti, hogy Isten gyermekei zarándokútjuk céljához ne érkezzenek el.
Néha úgy tűnik, amikor süllyedünk, hogy az irgalomnak vége. Mintha senki sem törődnék velünk. De ez csak olyan, mint amikor az alvó oroszlán a kellő pillanatban ráugrik a zsákmányára. Így vigasztalja Isten is az Ő idejében szabadításával elnyomott népét. Így tehát Isten irgalmának mélysége olyan mélység, amely ellene áll annak a mélységnek, mely el akar pusztítani bennünket. Legyen ez bátorítás számotokra! Isten irgalmának mélysége mélyebb a te nyomorúságod mélységénél. Az Ő bölcsességének mélysége hatalmasabb, és meg fogja semmisíteni a mi
kalmanpiroska, 2017. április 07. péntek, 07:41
Dicsőség
"Az élet minden dolgának megértése Istennel kezdődik. Senki sem értheti meg a megtérés szükségességét, ha nem tudja, hogy Isten miért teremtett bennünket. Azért alkotott minket az ő képmására, hogy visszatükrözzük az ő dicsőségét a világban. Prizmaként kell tükröznünk dicsőségének fényét az élet minden területén. Hogy Isten miért osztja meg velünk dicsőségének fényét, az egy nagy titok. Hívhatjuk kegyelemnek, irgalomnak, szeretetnek - kimondhatatlan csoda. Egykor nem léteztünk, és most Isten dicsőségére élhetünk."

- John Piper -
kalmanpiroska, 2016. december 09. péntek, 21:11
A könnyeid
A könnyeid

A könny forrása a lélek. A könny mindig az emberről beszél. Az állatnak nincsenek könnyei. Csak az ember tud sírni. Boldogságnak és boldogtalanságnak egyaránt vannak könnyei. Könnyezik szívünkben a fájdalom és könnyezik az öröm. A könnyben énünk jelenik meg. A könny vallomás. A szeretet, a szerelem könnyekkel is beszélhet. Az irgalomnak, a jóságnak is vannak könnyei. A gyűlölet és harag szárazon hagyja a szemet. A félelem és a gyávaság nyüszítő sírása igazán nem könny. A könnyeket soha nem szabad szégyellni. Minden könny nagyon emberi. Nagyon Te. Nagyon Ő. Csodálatosak a könnyben úszó szemek. A könnynek hatalma van. Meglágyítja e kemény szíveket. A durvát megszelídíti és a kegyetlenből irgalmat vált ki. Vannak könnyeid? Kincsek az arcodon. (Az érted sírt könnyek, ha tudnál róluk, gazdaggá, boldoggá tehetnének!) Könnyeidben elsírod az elmondhatatlant. Könnyeidről írok,
eckerkata, 2016. augusztus 29. hétfő, 16:15
Bajza József
Bajza József

A reményhez

Nincs halandó szemnek égibb
Mint bájképed, oh Remény;
Ah de minden, amit ígérsz,
Gyarló földi tűnemény.
Kába én, hogy úgy öleltem
Szívigéző álmidat;
Melyet égbe épitettem,
Összedúltad a hidat.

Most a fényhonból kizárva,
Hol örök tavasz virúl,
Messze végtelenbe sírok,
Bús hazámnak partirúl;
S irgalomnak nincs hajója
A sötét sors tengerén,
Mely áttenne oly világba,
Hol való lesz a remény.
horvathzsoka, 2016. július 09. szombat, 12:38
Adj erős hitet szívünkbe
ÉLVE
LÁTJA CSAK SZENT FÉNYEDET

ATYÁNK LEGYEN KEDVES NEKED
AZ ÚJ FRIGY ÁLDOZATA
MELY A KENYÉR S BOR SZIN ALATT
VAN ITT MOST BEMUTATVA
AZ ÜDVÖZÍTŐ ÉRDEME
KI ÁLDOZAT LŐN ÉRTÜNK
HOGY ÜDVÖZÍTSEN NYERJE MEG
MIT ITT ÁLDOZVA KÉRÜNK .

SZENT ÖRÖKKÉ SZENT AZ ISTEN
SZENT VAGY ÉDES ISTENÜNK
ÉNEKÜNKKEL EGYESÜLVE
ZENGJEN ÉG S FÖLD VELÜNK
ÜDV HOZSANNA SZENT NEVEDNEK
SEREGEKNEK ISTENE
ÉS IMÁDÓ HÍVEIDNEK
IRGALOMNAK KUTFEJE

IM VÉGBE MENT A SZENT TITOK
AZ OSTYA KRISZTUS TESTE
A BOR KRISZTUSNAK VÉRE LETT
IMÁDJUK KÉRVE ESDVE
ENYHÜLETET GYÓGYÍRT KERES
AZ EMBEREK SOK SEBÉRE
SZENT ÉS ÚJ ÉLTET CSAK TE ADSZ
KRISZTUS SZENT TESTE S VÉRE

ISTEN BÁRÁNYA A VILÁG
BŰNÉNEK ELVEVŐJE
A SZENT ISTENSÉG S A BŰNÖS
VILÁG ENGESZTELŐJE
ÁRASZD REÁNK IRGALMADAT
LEGYEN VELÜNK A BÉKE
MELYNEK MIÉRTÜNK ONTATOTT
SZENT VÉRED LŐN PECSÉTJE
sacimama, 2016. május 20. péntek, 07:59
Keresztény versek
borulva.
Zárj engem szerető, atyai szívedre,
Tengernyi sok bűnöm ne vesd a szememre.
Ne vesd a szememre...

Jövök idegenből, sötét éjszakából,
Jövök egy rombadőlt, hazug, rút világból,
Tüskék megsebeztek, föld vermemet itta,
Megtérő fiadat, Uram, fogadd vissza!
Uram, fogadj vissza...

Nincs más hely számomra, ahol megpihenjek
S fájó sebeimre balzsamot tehessek...
Csak ez az egy út volt, végig jöttem rajta.
Gyógyítsd meg a lelkem, irgalomnak Atyja,
Irgalomnak Atyja!

Vétkeztem Ellened, mikor elhagytalak,
Nem kérem én tőled, hogy hívjál fiadnak.
Elég lesz egy kis zúg az atyai házban,
Ott is boldog leszek örök szolgaságban,
Örök boldogságban!
(Hozsannázó napok, I. 511. old.)

Szent Gályi Kata:
Péter apostol székfoglaló beszéde:
Intés megtérésre

-- -- -- közel van mindennek a vége,
hervad a fűszál és hull a virág,
fogynak a gyertyák, fogynak a mécsek,
katalin_53, 2016. április 06. szerda, 11:16
Hajolj le hozzánk!
Szenvedésekkel, csalódásokkal, bizonytalanságokkal tele szívünk nem tehet mást, mint mindezek közepette segítségül hívja Isten irgalmát, mely az őt keresőknek a biztos remény forrása.

- Isten az ő irgalmát Jézus Krisztusban mutatta meg nekünk. Krisztusban újra felfedezhetjük az Atya jóságos arcát; annak arcát, aki ,,az irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene" (2Kor 1,3).

- Nézzünk tehát a feltámadt Krisztusra! Lelki szemeinkkel Jézus tekintetének mélységében elsősorban az irgalomnak fényét láthatjuk meg. Ennél nagyobb kegyelmet nem is remélhetnénk tőle!

- A húsvét titkában visszatekintve a nagyhét eseményére láthatjuk, hogy rendkívüli dolgoknak lehettünk a tanúi. Krisztus keresztje a Szentlélek által felismertette velünk a bűnt, de úgy, hogy azt az Isten irgalmas és megbocsátó szeretetének fényében láttatta meg.

- Most már újra magamra ölthetem Isten szeretett gyermekének a méltóságát. A kereszt ugyanis Isten irgalmasságának a jelévé vált, mert általa
sacimama, 2016. január 02. szombat, 02:40
1/12
Képek, videók
Úk-Új-IMMACULATA.jpg
keresztenyhivek
2015. október 13. kedd, 15:16
Immaculata
majamaria
2011. december 08. csütörtök, 08:15
Szent Gály Kata
sacimama
2016. március 08. kedd, 00:10
Bűnbánat Szent Gály-Kata
sacimama
2015. december 04. péntek, 01:04
Szeretet Szent Gály Kata
sacimama
2014. január 01. szerda, 22:46
Szent-Gály Kata(1).jpg
zsu74
2013. november 24. vasárnap, 21:11
Szent-Gály Kata(2).jpg
zsu74
2013. november 24. vasárnap, 21:11
Szent-Gály Kata(3).jpg
zsu74
2013. november 24. vasárnap, 21:10
Szent-Gály Kata
majamaria
2011. augusztus 13. szombat, 18:00
Szent-Gály Kata
cila1
2010. október 04. hétfő, 14:01
Szent Gály Kata idézet
mkatalinka
2010. április 05. hétfő, 18:25
Szent-Gály Kata: Érdemes
mester126mari
2009. december 15. kedd, 09:16
Szent-Gály Kata
jakabgasparne
2009. december 02. szerda, 07:01
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.