Belépés
2018. október 23. kedd | 43. hét | 296. nap | 05:19 | Gyöngyi
Friss Sport Versek Egészség Bőrápolás Receptek Praktikák Jótékony hatások Házilag
Szép írások
Nem kívánhatom az emberektől, hogy igazságosak legyenek. De magamtól megkövetelhetem ezt, akkor is ha minden és mindenki igazságtalan körülöttem. Nincs módom engedményekre magammal szemben.

És mégis, mégis hiszek a csodában.
kirscha, 2018. október 11. csütörtök, 21:47
2018. szeptember 29., szombati Napiszöveg
testvéreim legkisebbjeinek egyikével,
azt velem tettétek meg" (Máté 25:34-40NW Akkor a király így szól a jobbja felől állókhoz:Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a királyságot, melyet előkészítettek nektek a világ megalapításától kezdve!35Mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok. Idegen voltam, és vendégszeretettel fogadtatok,36meztelen voltam, és ruhát adtatok nekem.Megbetegedtem, és gondot viseltetek rám. Börtönben voltam, és meglátogattatok.37Erre az igazságosak ezt kérdezik majd tőle:Uram, mikor volt az, hogy éhes voltál, és enned adtunk, vagy szomjas voltál, és innod adtunk?38Mikor volt az, hogy idegen voltál, és vendégszeretettel fogadtunk, vagy meztelen voltál, és ruhát adtunk neked?39Mikor volt az, hogy beteg voltál vagy börtönben voltál, és meglátogattunk?40A király így felel nekik:Higgyétek el, amit megtettetek e testvéreim legkisebbjeinek egyikével, azt velem tettétek meg.).
Amikor Jézus visszatért az égbe,
nem hagyta magukra a
charlotteani, 2018. október 01. hétfő, 01:08
Boldogok és áldottak vagytok!
örökölni a földet!

Milyen boldogok és áldottak,akik éheznek és szomjaznak az igazságosságra,mert Isten megadja nekik, amire vágynak!

Milyen boldogok és áldottak,akik irgalmasan bánnak másokkal,mert Isten is irgalmasan bánik velük!

Milyen boldogok és áldottaka tiszta szívűek,mert ők meglátják Istent!

Milyen boldogok és áldottak,akik békességet teremtenek,mert őket Isten gyermekeinek[a] nevezik!

Milyen boldogok és áldottak,akiket azért üldöznek, mert igazságosak! Övék Isten Királysága!"

Kik a boldogok


Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
4
Boldogok, akik sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
5
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
6
Boldogok,
dandej, 2018. szeptember 01. szombat, 10:37
Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek...
Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. (Filippi 4,8)
Áldott békés napot mindenkinek!
ronix, 2018. augusztus 17. péntek, 20:03
2018. augusztus 15., szerdai Napiszöveg
ellen."Nátán ezt válaszolta Dávidnak:,,Jehova is megbocsátja bűnödet. Nem halsz meg.14De mivel ebben a dologban rendkívül tiszteletlenül bántál Jehovával, a fiúnak, aki most született neked, meg kell halnia.").
Sokakat meggyőzött a Biblia ihletet-
tségéről, hogy tapasztalták a benne
lévő alapelvek jó hatását (Zsoltárok 19:7-11NWJehova törvénye tökéletes, újból erővel tölt el.
Jehova emlékeztetője megbízható,+ bölccsé teszi a tapasztalatlant.
8Jehova utasításai igazságosak, megvidámítják a szívet;
Jehova parancsolata tiszta, felragyog tőle a szem.
9A Jehova iránti mélységes tisztelet a javunkra válik, mindörökké megmarad.
Jehova ítéletei jogosak, teljesen igazságosak.
10Kívánatosabbak az aranynál,
a sok színaranynál,édesebbek a méznél, a lépből csurgó méznél.
11Szolgád figyelmeztetést kap általuk;
megtartásuk nagy jutalommal jár).
A bibliai alapelvek megvédenek
minket a hamis vallásoktól és a
babonáktól,
charlotteani, 2018. augusztus 15. szerda, 20:52
2018. július 29., vasárnapi Napiszöveg
minket,
akkor mi is kötelesek vagyunk szeretni egymást.).
Ha vágyunk rá, hogy égi Atyánk
fiainak bizonyuljunk, szeretnünk
kell a felebarátainkat (Máté 5:43-48NWHallottátok, hogy megmondták:Szeresd az embertársadat, és gyűlöld az ellenségedet.44Én azonban azt mondom nektek, hogy szeressétek az ellenségeiteket,+ és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,45hogy égi Atyátok fiainak bizonyuljatok, mivel ő felhozza a napot a gonoszokra is, és a jókra is, és esőt ad az igazságosaknak is, és az igazságtalanoknak is.46Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, milyen jutalmatok van? Nem ugyanezt teszik az adószedők is?47És ha csak a testvéreiteket üdvözlitek, mi rendkívülit tesztek? Nem ugyanezt teszik a nemzetekből valók is?48Ezért hát legyetek tökéletesek, mint ahogy az égi Atyátok is tökéletes.).
A felebaráti szeretetre vonatkozó
parancsot csak az a parancs előzi meg,
hogy szeressük Jehovát (Máté 22:37-40NW Ő ezt mondta neki:,,Szeresd Jehovát,
charlotteani, 2018. július 29. vasárnap, 07:43
2018. július 17., keddi Napiszöveg
szavakat, leültem, és napokig csak sírtam és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam az ég Istenéhez., 11NWÓ, Jehova, kérlek, hallgasd meg szolgád imáját, és szolgáid imáját, akik gyönyörködnek abban, hogy mélységesen tisztelik a nevedet. Kérlek, tedd sikeressé ma szolgádat, és add, hogy könyörülettel bánjon velem ez az ember!"
Én ugyanis a király pohárnoka voltam.);
(Zsoltárok 34:4Megkérdeztem Jehovát, és ő válaszolt nekem.
Minden félelmemtől megszabadított., 15Jehova szeme az igazságosakon van,
füle meghallja a segélykiáltásukat, 17NW Kiáltottak az igazságosak, és Jehova meghallotta,
minden nyomorúságukból megszabadította őket);
(Dániel 9:19-21NW Ó, Jehova, hallgass meg! Ó, Jehova, bocsáss meg! Ó, Jehova, figyelj és cselekedj! Ne késlekedj önmagadért, ó, Istenem, hiszen városod és néped a te nevedet viseli!"20Még beszéltem, imádkoztam, megvallottam bűnömet, valamint népemnek, Izraelnek a bűnét, és könyörögtem Jehova Istenünkhöz, hogy bánjon kedvesen az ő szent
charlotteani, 2018. július 17. kedd, 22:33
Az Úrnak rendelései helyesek...
Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet; az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké; az Úrnak ítéletei változhatatlanok s mindenestől fogva igazságosak. (Zsoltárok 19, 9-10)
ronix, 2018. július 05. csütörtök, 15:13
2018. június 27., szerdai Napiszöveg
,,Lesz feltámadásuk mind
az igazságosaknak, mind az
igazságtalanoknak" (Cselekedetek 24:15NW És reménykedem Istenben,
mint ahogy ezek az emberek is, hogy lesz feltámadásuk
mind az igazságosaknak, mind az igazságtalanoknak).

Jehova nem akarja az emberek
halálát, ő azt szeretné, hogy éljünk.
Az élet forrásaként az Atyja
lesz mindenkinek, aki feltámad (Zsoltárok 36:9NWTe vagy az élet forrása,
a te világosságod által látunk világosságot).
Ezért is tanított minket Jézus
így imádkozni:,,Égi Atyánk"(Máté 6:9NWTi tehát így imádkozzatok:
Égi Atyánk, legyen megszentelve a neved.).
Jehova kulcsszerepet szánt Jézusnak
a halottak feltámasztásában (János 6:40Mert az én Atyám azt akarja,
hogy mindenkinek, aki elismeri a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen,
én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.,44NW Senki sem jöhet hozzám,
csak ha vonzza őt az Atya, aki küldött engem. Én pedig feltámasztom őt
charlotteani, 2018. július 01. vasárnap, 00:23
2018. május 10., csütörtöki Napiszöveg
igazságtalanok vagyunk. Dániel
próféta azonban megjövendölte,
hogy a vég idején azok,,,akiknek
éleslátásuk van",vagyis a felkentek,
,,sokakat az igazságosságra hoznak"(Dániel 12:3NW Akik éleslátóak, úgy fénylenek majd, mint az égbolt, azok pedig, akik sokaknak segítenek, hogy igazságossá váljanak, úgy fognak fényleni, mint a csillagok, örökkön örökké.).
A prédikáló- és tanítómunkájuk
által már más juhok millióinak
tudtak segíteni, hogy igazságosak
lehessenek Jehova előtt (János 10:16NW Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Őket is be kell gyűjtenem, és figyelni fognak a hangomra, és egy nyáj lesznek egy pásztorral.).
Ám ez csakis Jehova ki nem
érdemelt kedvessége által vált
lehetővé (Róma 3:23, 24NW Hiszen mindnyájan bűnösök, és elmaradnak Isten dicsőségétől,24de Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően ajándék, hogy igazságosnak nyilvánítja őket az alapján, hogy Krisztus Jézus kifizette a
charlotteani, 2018. május 10. csütörtök, 19:20
Áldott estét és nyugodalmas jó éjszakát Mindenkinek!
Továbbá, Atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. (Filippi 4,8)
Áldott estét és nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek!
ronix, 2018. május 06. vasárnap, 21:42
2018. április 30., hétfői Napiszöveg
,,Szabadíts meg minket, és bocsásd
meg bűneinket nevedért!"
(Zsoltárok 79:9NW Segíts nekünk, ó, megmentésünk Istene,
dicsőséges nevedért!
Szabadíts meg minket, és bocsásd meg bűneinket nevedért!).

Még akkor is igyekszünk Isten
igazságos alapelvei és törvé-
nyei szerint élni, ha ezért üldöz-
nek minket. Igazságos tette-
inkkel fényleni engedjük a
világosságunkat, és így dicső-
séget szerzünk Isten nevének (Máté 5:14-16NW Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen fekvő várost.15Ha az emberek lámpát gyújtanak, nem egy kosár alá helyezik, hanem egy lámpatartóra, hogy világítson mindazoknak, akik a házban vannak.16Ti is engedjétek fényleni a világosságotokat az emberek előtt, hogy lássák a jó cselekedeteiteket, és dicsőséget adjanak égi Atyátoknak.).
Egy szent népet alkotva az
életünkkel bizonyítjuk, hogy
Jehova törvényei jók, Sátán
vádjai pedig hamisak. És ha hibázunk
- ami
charlotteani, 2018. április 30. hétfő, 00:06
1/24
Képek, videók
vidám írások II vidám kön
hollyka
2014. március 22. szombat, 22:32
Csodálatos Írások
sacimama
2013. május 10. péntek, 08:18
Írások O. Kovács Attilána
furaila
2013. január 17. csütörtök, 05:20
írásokkal
bobci
2013. január 15. kedd, 11:26
Mert nem igazságtalan.jpg
katalin_53
2018. július 21. szombat, 10:01
igazsagtalan.jpg
viccelek
2010. október 25. hétfő, 19:22
Az alázatosakat igazságos
katalin_53
2018. augusztus 07. kedd, 09:24
Emile Zola - Igazságosnak
sanci81
2018. január 29. hétfő, 16:54
Az igazságosság.jpg
katalin_53
2017. szeptember 13. szerda, 11:42
Nem igazságos....jpg
pacsakute
2013. augusztus 19. hétfő, 18:54
igazságos.jpg
vojtiera
2012. július 14. szombat, 10:12
Az igazságos Mátyás
banya2
2010. augusztus 20. péntek, 21:12
Mátyás, az igazságos
bodajne
2010. június 20. vasárnap, 10:43
Igazságos bíró.jpg
szilvi1113
2009. július 22. szerda, 07:54
Igazságosztó pallos
dnemethk
2008. szeptember 03. szerda, 23:27
xMagazin.hu - A közösségi magazin. A felhasználóink által megosztott bejegyzésekkel, képekkel és videókkal.
A felhasználók által feltöltött adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk. © 2013 TVN.HU Kft.